[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1390/12/18
عنوان فیش : اهمیت به قانون, جایگاه مجلس شورای اسلامی, قانون, قانون‌گذاری, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : اهمیت به قانون, جایگاه مجلس شورای اسلامی, قانون, قانون‌گذاری, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اهمیت کشور به تنظیم قوانین این کشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1390/12/18
عنوان فیش : قانون, قانون‌گذاری, اهمیت به قانون, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌گذاری, اهمیت به قانون, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما در همه‌ی مسائل احتیاج داریم به قانونهای راهگشا.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1390/12/18
عنوان فیش : قانون, قانون‌گذاری, اسلام
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌گذاری, اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در تنظیم قوانین، در گزینش افراد، معیار ما اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت سالروز ۱۹ دی - 1390/10/19
عنوان فیش : قانون
کلیدواژه(ها) : قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه‌ - 1388/04/07
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی, قانون, اهمیت به قانون, عدالت, اجرای عدالت
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی, قانون, اهمیت به قانون, عدالت, اجرای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در همه‌ی قضایا - قضایای فردی، قضایای اجتماعی - اگر قانون ملاك عمل باشد، عدالت تامین میشود.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه‌ - 1388/04/07
عنوان فیش : قانون‌شکنی, قانون‌‌گرایی, قانون, اهمیت به قانون
کلیدواژه(ها) : قانون‌شکنی, قانون‌‌گرایی, قانون, اهمیت به قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق كردیم، نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه كه بر سر ما از بی‌قانونی خواهد آمد، بمراتب از این تلخی تحمل قانون، سخت‌تر است.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی - 1388/04/03
عنوان فیش :لزوم توجه به تأثیر متقابل حقوق و اخلاق در قانونگذاری
کلیدواژه(ها) : قانون
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
یک نکته‌ی دیگر این است که قانون جنبه‌ی الزام‌آور و حاکمیتی و ولایتی دارد. شما با قانون دارید اعمال ولایت میکنید بر جامعه، اعمال اقتدار میکنید بر جامعه؛ لذا قانون الزام‌آور است. اینها به جای خود محفوظ و درست. یعنی طرف شما در جامعه که آحاد مردم - از جمله خود شما - هستند، در زیر اقتدار قانون قرار میگیرند؛ قانون بر آنها اعمال ولایت میکند؛ این جنبه‌ی واضح قانون است. یک جنبه‌ی دیگری وجود دارد و آن، تأثیر فرهنگی و تربیتی قانون در جامعه است. هر قانونی که شما بگذرانید، ولو به حسب ظاهر این قانون ارتباط با مسائل تربیتی و فرهنگی هم ندارد - یک قانون اقتصادی فرض بفرمائید - این یک اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرهنگی و اخلاقی و تربیتی بر روی مردم دارد. رفتارها و خلقیات و تربیتها اثر متقابل دارند؛ هم اخلاق در رفتار تأثیر میگذارد، هم رفتار بر اخلاق تأثیر میگذارد. شما ببینید: «ثمّ کان عاقبة الّذین اسائوا السّوئ».(1) کار بد که میکنیم، روی دل ما اثر میگذارد، روی اخلاق ما اثر میگذارد، گاهی روی برداشتها و تلقی‌های ما اثر میگذارد؛ دلبستگی که پیدا میکنیم، این دلبستگی روی ذهنیات ما اثر میگذارد. اعمال و رفتار از یک طرف، و اخلاق و تربیت از یک طرف؛ اینها تأثیر متقابل دارند.
قانون هم همین جور است دیگر. شما هر قانونی بگذارید، مربوط به حمل و نقل جاده‌ای باشد، مربوط به گمرک باشد، مربوط به اقتصاد باشد، مربوط به سیاست خارجی باشد، هرچه باشد، یک آثار تربیتی و اخلاقی هم دارد؛ به این جنبه از قانون توجه بشود. اگر ما قانونی میگذاریم که روح قانون‌پذیری را در مردم تقویت میکند، این خوب است؛ اگر بعکس، قانونی میگذاریم که روح قانون‌شکنی و بی‌اعتنائی به قانون را در مردم به وجود می‌آورد - ولو به طور غیر مستقیم - این مرجوح است. اگر قانونی میگذاریم که روح قناعت را در مردم تقویت میکند، این خوب است؛ اگر بعکس، روح اسراف را در مردم تقویت میکند، این بد است. اگر روح دینداری را در مردم تقویت میکند، این خوب است؛ اگر روح لاابالیگری را در مردم تقویت میکند، این بد است. به این جنبه توجه کنید: تأثیر متقابل حقوق و اخلاق؛ ملازمات مسائل حقوقی و مسائل اخلاقی. اینها مسائل بسیار مهمی است.
1 ) سوره مبارکه الروم آیه 10
ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساءُوا السّوأىٰ أَن كَذَّبوا بِآياتِ اللَّهِ وَكانوا بِها يَستَهزِئونَ
ترجمه :
سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره گرفتند!


مربوط به :بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی‌بن‌موسی الرضا - 1388/01/01
عنوان فیش : قانون‌شکنی, قانون‌‌گرایی, قانون, اهمیت به قانون, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : قانون‌شکنی, قانون‌‌گرایی, قانون, اهمیت به قانون, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ملتی دچار بی‌قانونی بشود، قانون‌شكنی بر ذهن و عمل مردم حاكم بشود، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن ملت و كشور نخواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت - 1387/06/02
عنوان فیش : قانون, قانون‌‌گرایی, انضباط قانونی, پایبندی به قانون اساسی, اهمیت به قانون, اصلاح قانون, قوه مجریه‏, هیئت دولت, رئیس جمهور
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌‌گرایی, انضباط قانونی, پایبندی به قانون اساسی, اهمیت به قانون, اصلاح قانون, قوه مجریه‏, هیئت دولت, رئیس جمهور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر قانون نقص و ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.

مربوط به :بیانات ‌در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‌ - 1387/03/21
عنوان فیش : احکام شرعی, قانون, قانون‌گذاری
کلیدواژه(ها) : احکام شرعی, قانون, قانون‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قانون و اجرا بایستی با معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احكام اسلامی ، احكام مشخص ویا با كلیات و آنچه كه از اسلام دانسته شده و فهمیده شده است، منطبق باشد و معارض نباشد.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ - 1384/05/28
عنوان فیش : دین, قانون, ایران, ایران
کلیدواژه(ها) : دین, قانون, ایران, ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دین، مایه و پایه و محور قانون و اجرا در این کشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1384/04/07
عنوان فیش : قوه قضائیه‏, نظارت, قانون
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏, نظارت, قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قوه‌ی قضائیه بایستی از نظارت قانون استقبال کند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1384/04/07
عنوان فیش : قانون, نظارت
کلیدواژه(ها) : قانون, نظارت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قانون، یکی از ابزار نظارت است.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1384/03/08
عنوان فیش : قانون, دستگاه‌ای اجرایی و قضایی
کلیدواژه(ها) : قانون, دستگاه‌ای اجرایی و قضایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قانون، نرم‌افزار اداره‌ی كشور است؛ دستگاه‌های اجرایی در حكم سخت‌افزارها هستند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان‌ - 1382/10/24
عنوان فیش :قانون مداری، موجب قطع بهانه‌جویی معاندان
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی, قانون
نوع(ها) : نهج‌البلاغه

متن فیش :
درباره اختلاف نظرهایی که بین شوراهای نظارت و شورای مرکزی نظارت و وزارت کشور وجود دارد - همیشه این اختلاف نظرها وجود داشته - بنده توصیه‌ام به طرفین همیشه این بوده و هست که ملاک را قانون قرار دهند؛ چون آن چیزی که می‌تواند خطّ شاخص باشد و از هرج و مرج ناشی از اختلاف‌نظر مانع شود، قانون است. خطّ قانون را ملاک قرار دهند و بر طبق قانون کار کنند. این‌که باشد، «انقطعت عنه السن المعاندین»؛(1) کسانی که حقیقتاً عناد دارند، نمی‌توانند بهانه‌جویی کنند؛ نقطه ضعفی بیابند و روی آن فشار بیاورند.
1 ) خطبه 50 : از خطبه‏هاى آن حضرت است در بيان فتنه
إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْكَامٌ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ يَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِينَ وَ لَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَانِدِينَ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ وَ يَنْجُو الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْحُسْنى .
ترجمه :
ابتداى ظهور فتنه‏ها هواهايى است كه پيروى مى‏شود، و احكامى كه در چهره بدعت خودنمايى مى‏كند، در اين فتنه‏ها و احكام با كتاب خدا مخالفت مى‏شود، و مردانى مردان ديگر را بر غير دين خدا يارى و پيروى مى‏نمايند. اگر باطل از آميزش با حق خالص مى‏شد راه بر حق جويان پوشيده نمى‏ماند. و اگر حق در پوشش باطل پنهان نمى‏گشت زبان دشمنان ياوه گو از آن قطع مى‏گشت. ولى پاره‏اى از حق و پاره‏اى از باطل فراهم شده و در هم آميخته مى‏شود، در اين وقت شيطان بر دوستانش مسلط مى‏شود، و آنان كه لطف حق شاملشان شده نجات مى‏يابند


مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1382/04/07
عنوان فیش : قوه قضائیه‏, قانون, قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قوه قضائیه‏, قانون, قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اساس قوّه‌ی قضاییّه برای حفظ قانون است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1382/04/07
عنوان فیش : قانون, قوه قضائیه‏, اقتدار قضایی, قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قانون, قوه قضائیه‏, اقتدار قضایی, قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حفظ و رعایت قانون چگونه تضمین می‌شود؟ یک راه تضمین وجود دارد و آن، قدرت قوّه‌ی قضاییّه است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, علاج مشکلات کشور, قانون, قانون‌‌گرایی, اجرایی شدن قانون
کلیدواژه(ها) : رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, علاج مشکلات کشور, قانون, قانون‌‌گرایی, اجرایی شدن قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امور این کشور را جز اجرای مقرّرات عادلانه و فاخر اسلامی چیز دیگری حل نخواهد کرد

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07
عنوان فیش : قانون, قانون‌گذاری, نظارت
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌گذاری, نظارت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله‌ی قانونگذاری و مسأله‌ی نظارت هر دو مهمّ است ولی مسأله‌ی قانونگذاری اساسی تر است.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07
عنوان فیش : قانون, اهداف نظام جمهوری اسلامی, مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : قانون, اهداف نظام جمهوری اسلامی, مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قانون، جاده‌ای است که مجلس شورای اسلامی به سمت هدفهایی که کشور و مدیران اجرایی و مسؤولان باید به آن‌جا برسند، باز می‌کند.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز عید سعید فطر - 1380/09/25
عنوان فیش : انسان, قانون, تکلیف, قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : انسان, قانون, تکلیف, قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از بزرگترین وظایف انسان این است که در هر جا قرار دارد، حدّ قانونی خود را بشناسد و از آن تجاوز نکند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1380/04/07
عنوان فیش : قانون, عدالت, قانون‌‌گرایی, قانون‌گذاری, نظام جمهوری اسلامی ایران, اجرای عدالت, استقرار عدالت
کلیدواژه(ها) : قانون, عدالت, قانون‌‌گرایی, قانون‌گذاری, نظام جمهوری اسلامی ایران, اجرای عدالت, استقرار عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجموعه‌ی قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید به یک قلّه منتهی شود و آن عبارت است از عدالت.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1380/04/07
عنوان فیش : قانون, قانون‌شکنی, قوه قضائیه‏
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌شکنی, قوه قضائیه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دفاع از مجرم، جرم است؛ دفاع از مجرمِ محکوم‌شده‌ی طبق قانون، مبارزه‌ی با قانون است.

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از اوّل، مبنای کارِ انقلاب بر نظم و قانون بود.

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این انقلاب، مظهر نظم و قانون بود.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1379/07/14
عنوان فیش : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, کارگزاران نظام, قانون‌‌گرایی, قانون
کلیدواژه(ها) : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, کارگزاران نظام, قانون‌‌گرایی, قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توصیه‌ی من به همه‌ی مسؤولان، به همه‌ی مراکز قانونگذاری، به همه‌ی مراکز قانونی و به همه‌ی آحاد ملت، رعایت قانون است. .

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1379/07/14
عنوان فیش : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, قانون‌‌گرایی, قانون
کلیدواژه(ها) : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, قانون‌‌گرایی, قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر ما قانون را رعایت کنیم، دشمن نمی‌تواند به طمع‌ورزی خود ادامه دهد.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1379/07/14
عنوان فیش : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, قانون, نفوذ دشمن
کلیدواژه(ها) : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, قانون, نفوذ دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته است.

مربوط به :بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی‌ - 1379/03/29
عنوان فیش : قانون, قانون‌‌گرایی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, رفع مشکلات, علاج مشکلات کشور
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌‌گرایی, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, رفع مشکلات, علاج مشکلات کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عمل به قانون اساسی، علاج اساسی دردهای این كشور است.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌ - 1379/01/26
عنوان فیش :نفی نشدن خشونت قانونی در اسلام
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی, قانون
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
اسلام درباره‌ی مسأله‌ی خشونت نظر روشن و واضحی دارد. اسلام استفاده‌ی از خشونت را اصل قرار نداده؛ اما در مواردی که خشونت قانونی باشد، آن را نفی هم نکرده است. ما دوگونه خشونت داریم: یک خشونت قانونی است؛ یعنی قانون خشونتی را اعمال می‌کند؛ می‌نویسد که اگر فلان کس این کار را کرد، او را به زندان ببرند. این خشونت است، اما این خشونت بد نیست. این خشونت در برابر تجاوز به حقوق انسانهاست. این خشونت در مقابل آدمِ بی‌قانون است. این خشونت در مقابل متجاوز است. اگر در مقابل متجاوز خشونت اعمال نشود، تجاوز در جامعه زیاد خواهد شد. این‌جا خشونت لازم است. یک خشونت هم خشونت غیر قانونی است. مثلاً یک نفر بیجا، خودسر، خودرأی، بر طبق میل خود، برخلاف قانون و بر خلاف دستور، نسبت به کسی اعمال خشونت می‌کند؛ یک سیلی به گوش کسی می‌زند. آیا این خوب است یا بد است؟ معلوم است که این بد است. در این شکّی نیست.

اسلام درباره‌ی معاشرت و اخلاق فردی پیامبر می‌فرماید: «فبما رحمة من اللَّه لنت لهم ولو کنت فظّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک».(1) پیامبر را به خاطر نرمش او و به خاطر لینتش در برخورد با مردم، ستایش می‌کند و می‌گوید تو غلیظ و خشن نیستی. همین قرآن در جای دیگر به پیامبر می‌گوید: «یا ایّها النّبی جاهد الکفّار والمنافقین و اغلظ علیهم»؛(2) با کفّار و منافقان با خشونت رفتار کن. همان ماده‌ی غلظ که در آیه‌ی قبلی بود، در این‌جا هم هست؛ منتها آن‌جا با مؤمنین است، در معاشرت است، در رفتار فردی است؛ اما این‌جا در اجرای قانون و اداره‌ی جامعه و ایجاد نظم است؛ آن‌جا غلظت بد است؛ این‌جا غلظت خوب است. آن‌جا خشونت بد است؛ این‌جا خشونت خوب است.
1 ) سوره مبارکه آل عمران آیه 159
فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم ۖ وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ ۖ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ ۖ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ
ترجمه :
به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [= مردم‌] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.

2 ) سوره مبارکه التوبة آیه 73
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الكُفّارَ وَالمُنافِقينَ وَاغلُظ عَلَيهِم ۚ وَمَأواهُم جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ
ترجمه :
ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن، و بر آنها سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است؛ و چه بد سرنوشتی دارند!

2 ) سوره مبارکه التحريم آیه 9
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الكُفّارَ وَالمُنافِقينَ وَاغلُظ عَلَيهِم ۚ وَمَأواهُم جَهَنَّمُ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ
ترجمه :
ای پیامبر! با کفّار و منافقین پیکار کن و بر آنان سخت بگیر! جایگاهشان جهنم است، و بد فرجامی است!


مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1376/06/02
عنوان فیش : قانون, قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدانید که قانونگرایی کار سختی هم هست؛ اما با وجود سختیهایش، در کوتاه مدّت و بلند مدّت، فوایدش از بی‌قانونی بهتر است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1373/06/04
عنوان فیش : قانون
کلیدواژه(ها) : قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قوانین اقتصادی و جزایی و قوانین گوناگون مربوط به مسائل حقوقی و ارتباطات و مناسبات گوناگون مردم با یکدیگر، براساس اسلام است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1373/06/04
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, قانون
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بحمدالله قوانین جمهوری اسلامی جزو مترقی‌ترین قوانین و منطبق‌ترین آنها با قوانین اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستاد پیگیری قطعنامه‌ی ۵۹۸ - 1370/09/30
عنوان فیش : مردم, قانون, قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : مردم, قانون, قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم ما، مردم مذهبی و متدینی هستند. مهمترین عامل حفظ این عقیده و این پیوند خوب، همین حرکتی است که بحمداللَّه شماها دارید؛ حرکت دینی و احترام به دین و پایبندی به مقررات اسلامی.

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران - 1366/04/12
عنوان فیش : قانون
کلیدواژه(ها) : قانون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنكه میتواند برای مردم قانون وضع كند آن خداست؛ آنكه میتواند ملاكهای اجرای قانون را معین كند، خداست؛ مالك امور مردم جز خدا دیگری نیست.