news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرصوتصوت
1378/11/13

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم‌

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌
 
به همه برادران و خواهران عزیز، بخصوص به خانواده‌های معظّم شهدا و جانبازان و آزادگان که در مجلس حضور دارند، همچنین به عزیزانی که از راههای دور و شهرهای دیگر زحمت کشیدند و تشریف آوردند، خوشامد عرض میکنم. خداوند شما جوانان مؤمن و انقلابی و بیدار را که ذخیره‌های این مملکت هستید برای کشور و برای اسلام و مسلمین محفوظ بدارد و لطف خودش را روزبه‌روز بر شما بیشتر کند.
 
دهه مبارکه فجر فرا رسید. این ایّام برای ملت ایران، روزهای فراموش نشدنی است. از هنگام ورود امام تا وقتی که به‌کلّی کمر طاغوت به دست این مردم شکست، این ملت روزهای پُرشکوه و پرحماسه‌ای را گذراند. دهه فجر، مظهر آن شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران است. عزّت ایران و ایرانی، بلکه عزّت اسلام و مسلمین، در این دهه، به‌دست ملت مقاوم و شجاع و قهرمان ایران پایه‌گذاری شد. با شروع دهه فجر، خاطرات این ملت از این بیست سال گذشته تکرار میشود و چقدر خوب است که این خاطرات و این حوادث، به‌وسیله آگاهان، موبه‌مو به نسل جدید منعکس‌شود.
 
عزیزان من! این بیست سالی که با دهه فجر سال ۱۳۵۷ شروع شد، تا امروز، بیست سال افتخارات و درخشندگیهای ملت ایران از یک طرف است و رنجهایی که بر ملت ایران تحمیل کردند، از طرف دیگر است. این رنجهایی که بر ملت ما تحمیل شد - که یکی از آنها، جنگ هشت ساله و محاصره اقتصادی و محاصره سیاسی و تبلیغی و فشارهای گوناگون در طول این بیست سال تا امروز بود - برای چه بود؟ استکبار و محافل قدرت طلبِ جهانی و سرمایه‌داران بزرگی که بر خیلی از کشورهای غربی حاکم هستند، از جان ملت ایران چه میخواهند؟ این سؤال مهمّی است. من به شما عرض میکنم که عامل اصلی این دشمنیها، عبارت از این بود که ملت ایران در عمل و زبان به همه نشان داد و گفت که میخواهد زیربار سلطه بیگانگان نباشد؛ چون این ملت، رنج تسلّط بیگانگان را سالهای متمادی تحمّل کرده است. خیلی از این بدبختیهای امروزِ ملت هم ناشی از همان دوران تسلّط بیگانگان است. وقتی یک دولت و یک قدرت بیگانه بر ملتی مسلّط شود، به هیچ چیز او رحم نمیکند؛ نه به دنیایش، نه به دینش، نه به شرفش، نه به ناموسش، نه به سرمایه‌ها و ذخایر ملیاش، نه به نفتش، نه به نیروی انسانیاش. اینها را، هم غارت و هم تخریب میکنند. همان تخریبهاست که امروز ملت ایران رنجِ دنباله‌های آن را میکشد.
 
ملت ایران در انقلابِ خود یک حرف بزرگ زد و آن حرف این بود که ایران و ایرانی نمیخواهد دیگر زیربار سلطه بیگانگان برود - این بیگانگان، میخواهد امریکا باشد؛ میخواهد انگلیس باشد؛ میخواهد شوروىِ آن روز باشد - میخواهد مستقل بماند. آنها با این استقلال‌طلبی ملت ایران کینه میورزند و دشمنند و میدانند که این استقلال ملت ایران ناشی از روح دینی و از اسلام است؛ پس با اسلام هم دشمنی میکنند. هرکس که به اسلام نزدیکتر و روح استقلال در او قویتر باشد، دشمنی آنها با او بیشتر است. این دشمنیها، این بدخواهیها، این کینه‌ورزیهای بیست ساله، به‌خاطر اینهاست. ولی ملت ایران محکم و استوار ایستاد و به ملتهای دیگر هم درس داد.
 
ای ملت بزرگ ایران! ای جوانان عزیز! درسی را که شما دادید، ملتهای دیگر گرفتند؛ نه فقط آحاد ملتها، بلکه روشنفکرانشان هم گرفتند. امروز حماسه ملت ایران، در شعر و نثر و هنر بسیاری از کشورها منعکس است. چرا؟ چون ملت ایران با ایستادگی و شجاعتِ خود نشان داد که ابرقدرتها، این‌قدر هم که وانمود میکنند، قدرت ندارند؛ قدرت آنها، قدرت توپ و تانک است و قدرت توپ و تانک، با دل ملتها، با احساسات ملتها، با ایمان ملتها نمیتواند مبارزه کند. وقتی یک ملتْ محکم ایستاد، همه مراکز قدرت جهانی در مقابل او عاجز میشوند. ملتها تا امروز این را ثابت کرده‌اند. ملت ایران بارها با ایستادگی و با پیشرفت خود، عملاً دشمن را عقب راند و او را ناکام کرد. امروز هم آن چیزی که هدف اصلی دشمنان و سلطه‌گران است، همین است. ما امروز به‌عنوان ملت ایران، در راه پُرافتخاری قدم بر میداریم؛ حوادث بزرگ را پیدرپی رد میکنیم و مقاطع مهمّ تاریخىِ خودمان را به‌دست خود شکل میدهیم.
 
در آینده نزدیکی ملت ایران انتخابات مجلس را دارد. من لازم میدانم در باب انتخابات مجلس، به همه - بخصوص به شما جوانان - نکاتی را بگویم. اگر چه بحمداللَّه ملت ما از خیلی از مسائل آگاه است، لیکن تذکّر این نکات عیبی ندارد. این انتخابات مهمّ است؛ هم برای ملت ایران مهمّ است، هم برای دشمن. برای ملت ایران چه چیزی اهمیت دارد؟ برای ملت ایران اهمیت دارد که بعد از گذشت بیست سال، در صحنه سیاسی کشور، یک حضور قوی، پُرنشاط و پُرشور داشته باشد و با رأی و اراده خود، قوه مقنّنه‌اش را شکل دهد. برای دشمن چرا مهمّ است؟ دشمن اوّلاً مایل است که در این انتخابات، مردم حضور چشمگیری پیدا نکنند، تا بتواند بگوید که مردم با انقلاب و نظامشان قهرند! ثانیاً میخواهد که مردم تحت تأثیر غوغاها و تهمت‌زنیها و هوچیگریها، دچار دهشت شوند و نتوانند نمایندگان حقیقی خودشان را به مجلس بفرستند؛ تحت تأثیر تبلیغات فریبنده و رنگین قرار گیرند و نتوانند عناصری را که به آنها دل میبندند و اطمینان میکنند، پیدا کنند و به مجلس بفرستند. لذا اخیراً شنیدید که یکی از این حضرات امریکایی، باز اظهار وجود کرده و گفته ما در انتظاریم ببینیم انتخابات مجلس ایران چگونه خواهد شد! خیلی خوب؛ در انتظار باشید تا ببینید ملت ایران چگونه یک بار دیگر توی دهن شما خواهد زد! البته من قبلاً هم خبرهایی داشتم که همینها - عمدتاً امریکاییها و بعضی از دست‌نشاندگانشان در بعضی جاهای دیگر - در مجالس خصوصی نشستند و گفتند که ما منتظر انتخابات ایران هستیم؛ اما حالا این جناب، باز سادگی کرد و یک بار دیگر مطالب مجالس خصوصی را در مجالس عمومی گفت و در مقابل ملت ایران مشت خود و همکارانش را باز کرد! میخواهند دخالت کنند؛ چشم دوخته‌اند و طمع دارند؛ اما بدانند که ملت ایران هوشیار است.
 
همه باید هوشیار باشند؛ هم دست‌اندرکاران، هم اشخاص و عناصر سیاسی و هم همه آحاد ملت. دست‌اندرکاران انتخابات باید با هوشیاری تمام، کار خودشان را طوری به‌انجام برسانند که هیچ خدشه‌ای در کار آنها وارد نشود؛ یعنی قانون را رعایت کنند. من، هم از وزارت کشور دفاع میکنم، هم از شورای نگهبان دفاع میکنم؛ هر دو دست‌اندرکاران نظام اسلامیاند و هر کدام وظیفه‌ای دارند. وزارت کشور باید دقیقاً برطبق قانون عمل کند و نگذارد به آراءِ مردم خیانت شود. آراءِ مردم را تا آن‌جا که وسع و قدرت دارند، گردآوری کنند و با امانت و دقّت تمام، این آراءِ را بازخوانی کنند، تا نتیجه معلوم شود. شورای نگهبان هم با کمال دقّت و امانت باید مراقب باشد که هیچ‌گونه تخلّفی در انتخابات نشود. حقّ مردم است که شورای نگهبان نگذارد بدخواهان این ملت به قوّه مقنّنه راه پیدا کنند. شورای نگهبان باید حقّ مردم را ادا کند و مانع شود از این‌که بدخواهان این ملت، بدخواهان این انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه کشور امام شوند؛ آن هم در مجلسی که در سال امام تشکیل میشود. هر دو موظّفند؛ هم شورای نگهبان، هم وزارت کشور. باید همه دعا کنیم و توفیق آنها را از خدا بخواهیم و به آنها کمک کنیم. در مورد آحاد مردم و چهره‌ها و شخصیتهای سیاسی، آنچه مهمّ است، این است که انتخابات باید در فضایی انجام گیرد که هم پُر شور و زنده و با نشاط باشد، هم آرام و متین باشد؛ یعنی شور و نشاط باشد، اما تشنّج نباشد؛ متانت و آرامش و اطمینان و استقرار باشد. این فضای مطلوب انتخابات است. هرکس این‌طور عمل کند، خدمت کرده است؛ هرکس عکس این عمل کند، یا مردم را نسبت به انتخابات بدبین کند، یا آنها را از نتایج انتخابات ناامید کند، یا فضا را با شایعه‌پراکنی و تهمت‌زنی و درگیریهای دروغین ملتهب کند و از آرامش بیرون بیاورد، خیانت کرده است؛ هرکس میخواهد باشد؛ این را همه بدانند.
 
مردم با دقّت نگاه میکنند و در این قضایا، دوستان و دشمنان و خیرخواهان و بدخواهان خود را میشناسند. خیرخواه آن کسی است که فضا را با نشاط و با شور نگه میدارد و در عین حال با حرفهای آرامش‌بخش خود، فضا را برای انتخابات آماده میکند تا مردم بیایند و در انتخابات شرکت کنند. ان‌شاءاللَّه این انتخابات، از انتخاباتهای قبلی هم بالاتر و پُرشورتر باشد و تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشند. آدمِ بدخواه و بددل کسی است که اوّلاً نیش میزند که مردم را بدبین کند، بعد هم فضا را ملتهب میکند؛ یعنی فضای تهمت، فضای بدبینی و فضای تشنّج سیاسی درست میکند؛ اینها بسیار بد است. بعضی طرفدار این هستند که همیشه دعوا وجود داشته باشد! چرا باید دعوا باشد!؟ یک ملت در سایه دعوای بین خود، به جایی نمیرسد. یک ملت هرچه میخواهد و هر آرزویی که دارد، با اتّحاد، با وحدت، با همدلی و با همدستی، به آن آرزوها میرسد. چرا بعضی همه تلاششان این است که دلها را با هم بد کنند؛ دلها را پُر از کینه از هم بکنند و دائماً علیه یکدیگر جوّ تهمت به‌وجود آورند!؟ چه چیزی برای مملکت و ملت و آینده و نظام به‌دست می‌آید، جز این‌که دستشان از حقایق و از صفا و امانت و صداقت خالی است!؟ میخواهند چیزی گفته باشند؛ این‌طوری حرف میزنند؛ این‌طوری مینویسند! باید فضای کشور را به سمت همدلىِ پُرنشاط و پُرشور پیش ببرند؛ وظیفه همه است.
 
مردم هم بایستی بگردند و در همین فرصتی که تا انتخابات باقی است، به‌عنوان یک وظیفه شرعی و اخلاقی، نامزدهایی را پیدا کنند که وقتی در محضر خدا از آنها سؤال میشود که چرا تو این آقا یا این خانم را به قوه مقنّنه فرستادی، بتواند جواب بدهد و بگوید برای این مصلحت. انتخابات، وظیفه است. انتخابات، یک کار بزرگ و یک اقدام شرعی و یک اقدام خدایی است؛ بگردید آدمهای مناسب را برای این کار مهم پیدا کنید. آدمِ مناسب چطور آدمی است؟ باید کارآمد باشد؛ این تجربه بیست‌ساله ماست. کارآمدىِ تنها هم کافی نیست؛ باید متدیّن هم باشد. آدم متدیّن، احتمال خیانتش کم است. آن متدیّنهایی که یک وقت دچار لغزش میشوند، اوّل تقوای خودشان را از دست میدهند؛ بعد این لغزش به سراغ آنها می‌آید. پس، باید متدیّن و باتقوا هم باشند تا بتوانید برای کارهای این کشور به آنها اعتماد کنید. همچنین باید در مقابل توپ و تشر این و آن - خارجی، داخلی، زورگویان، قدرتمداران - شجاع باشد و دل خود را نبازد. کسی که دل خود را در مقابل توپ و تشر باخت، دستش هم برای امضا میلغزد؛ پایش هم برای جلو رفتن میلرزد؛ نمیشود به او اعتماد کرد. نماینده باید شجاع و باشرف و امین و طرفدار ضعفا و قشر ضعیف باشد. قانون باید بتواند از حقوق ضعفا دفاع کند، والاّ قانونی که پولداران را پولدارتر کند، قانون مملکت اسلامی نیست. قانون باید بتواند گره‌ها را باز کند و به دردِ دل قشرهای محروم برسد. نماینده باید آدمی باشد که این چیزها را بفهمد؛ آدمی باشد که حتّیالمقدور با تجربه باشد. در این کارهای بزرگ، تجربه خیلی مهمّ است. بگردید این خصوصیات مهم را در اشخاص پیدا کنید. انسان متدیّن، عفیف، کارآمد، شجاع، دارای قدرت مقاومت در برابر این و آن، اگر به قوّه مقننه برود، طبق تجربه‌ای که ما در این بیست سال داریم، میتواند در نقاط حسّاس، به نفع مردم و به نفع کشور کار کند. این‌طور انسانهایی مهمّند. البته از هر جای کشور که نماینده به مجلس برود، نماینده همه ایران است، نه نماینده آن محلِ‌ّ بخصوص که از آن‌جا انتخاب شده است. لذا باید به فکر مصالح همه کشور باشد؛ این را هم توجّه داشته باشید. بگردید و چنین اشخاصی را بشناسید. اگر خودتان نتوانستید درست شناسایی کنید، از آدمهای امین و متدیّن که نسبت به آنها خاطرجمع هستید، سؤال کنید.
 
من به فضل الهی امیدوارم و میدانم که در طول مدّت انقلاب تا امروز، دست خدای متعال هرگز این ملت را رها نکرده است؛ همچنان که امام یک وقت به من فرمودند و خود من هم بارها تجربه کرده‌ام که دست قدرت پروردگار و کنف حمایت او متوجّه ملت ماست. این اخلاصها، این صفاها، این نورانیّتهایی که در دل همه قشرها - بخصوص جوانان - در همه جای کشور هست، اینها رحمت الهی را جلب میکند و خدای متعال با نظر و عنایت و دعای حضرت بقیةاللَّه الأعظم ارواحنافداه، در این انتخابات هم ان‌شاءاللَّه طوری پیش خواهد آورد که به نفع اسلام و مسلمین تمام خواهد شد و مایه سربلندی ایران و در خدمت اهداف انقلاب اسلامی خواهد بود و ان‌شاءاللَّه مجلسی خوب و قوی تشکیل خواهد شد.
 
آنچه مهمّ است، این است که همه حقیقتاً احساس تکلیف کنند و در صحنه حضور داشته باشند. آحاد مردم در همه‌جای کشور، ان‌شاءاللَّه در این انتخابات، ندای انقلاب و ندای اسلام و ندای امام را پاسخ دهند تا خدای متعال به برکت ارواح طیّبه شهدا و خونهای پاک این عزیزان، این ملت را به راه صحیح و مرضىِ خودش هدایت کند.
 
والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی