news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرصوتصوت
1369/10/19

بیانات در دیدار مردم قم

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

این روز بزرگ و مقطع تاریخی را، به شما برادران و خواهران شجاع و پیشرو - که نامتان با انقلاب و تاریخ پُرشکوه آن قرین شده است - تبریک عرض میکنم. هم نوزدهم دیماه که شروع مرحله‌ی جدیدی در نهضت اسلامی بود و بشارت فتح و ظفر میداد، هم نام قم و مردم قم که آفریننده‌ی این روز بزرگ بوده‌اند، در خاطره‌ی این ملت و این انقلاب، همواره باعظمت باقی خواهد ماند.

اساساً در تاریخ پُرفرازونشیب ایران مظلوم و خونین ما، قم یک نام برجسته و نمایشگر یک جهت‌گیری و یک حرکت خاص است. تقریباً هفتاد سال قبل از این، شهر قم، حوزه‌ی علمیه‌یی راکه به وسیله‌ی مرحوم آیةاللَّه‌العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری تأسیس شد، صمیمانه در آغوش گرفت. بعد از تشکیل این حوزه، تقریباً چهل سال که گذشت، اولین نشانه‌های برکات جهانگیر آن - یعنی نهضت اسلامی و گوهر یکتای درخشان امام عظیم‌الشأن - درخشید. اگرچه در آن چهل سال هم علما و بزرگانی از حوزه‌ی قم بیرون آمده بودند و برکاتی بر آن مترتب شده بود؛ اما در مقطع تقریباً چهل سالگی حوزه که امام قد برافراشت و حوزه‌ی علمیه وارد یک مرحله‌ی جدید تاریخی شد، داستان دیگری است.

تقریباً شصت سال بعد از تشکیل حوزه‌ی علمیه به وسیله‌ی آیةاللَّه حائری، بزرگترین ثمره‌یی که ممکن است بر وجود همه‌ی حوزه‌های علمیه و علمای دین مترتب شود - یعنی تشکیل نظام اسلامی - مترتب شد. هیچ حوزه‌ی علمیه‌یی در تاریخ تشیع و غیر تشیع از محیطهای اسلامی، هرگز چنین برکتی را به جهان اسلام نداده بود که حوزه‌ی علمیه‌ی قم داد. سال ۱۳۴۰ هجری قمری حوزه تشکیل شد و در سال ۱۴۰۰ نظام اسلامی از حوزه درخشید و جوشید. در تمام این مدت، قم و اهل قم، مانند یار وفاداری، صمیمانه و مهربانانه، این حوزه را در آغوش گرفتند، آن را حفظ کردند و از آن حراست نمودند. از آن روز تا حالا هم که قریب دوازده سال میگذرد، شما مردم قم در میدان جنگ، در میدانهای سیاسی، در صحنه‌های گوناگون انقلاب، الگو و جلو بودید، فداکاری کردید و همه جا معنویت و روحانیتِ انقلاب را به اثبات رساندید. امروز هم جوانان، زنان، مردان و حوزه‌ی علمیه‌ی قم الگوست. امیدواریم که خدا کمک کند و شما هم همت کنید، تا قم و حوزه را همیشه در خط اسلام و انقلاب، پیشقراول و پیشرو نگهدارید.

در ماجرای نوزدهم دیماه و حوادثی که به مناسبت برگزاری چهلمها به صورت افزاینده و پیدرپی به‌وجود آمد، نکته‌ی اساسی این است که مردم متدین و آماده‌ی فداکاری، بر دستگاهی که از لحاظ قدرت مادّی، هیچ کم و کسر نداشت، طوری پیروز شدند که هم آن دستگاه گیج ماند، هم همه‌ی محاسبه‌گران سیاسی و طراحان سیاستهای عالم، گیج و مبهوت ماندند؛ یعنی مثل توفانی، نظامی را که مردم متدین و فداکار با آن مقابل شدند، درنوردید. اگر کسی میخواهد اسمش را معجزه بگذارد، بگذارد؛ اما این از آن معجزه‌هایی نیست که قابل تکرار نباشد؛ معجزه‌یی است با تحلیل روشن و قابل تکرار در همه جای عالم و در همیشه‌ی زمان.

اگر یک مجموعه‌ی عظیم مردمی، به خدا ایمان داشت و دل او با نور ایمان روشن و آماده‌ی فداکاری بود، میتواند بر هر قدرتی که بزرگتر از آن نباشد، پیروز شود. این، یک اصل است. ملت ایران، این اصل را تجربه کرده است. در دوران انقلاب، این را تجربه کردید و دیدید که ملت ایران با نهضتی که از قم شروع شد، در سایه‌ی ایمان و آمادگیش برای فداکاری، چه‌طور توانست نظام و رژیمی را که قدرتمندان درجه‌ی یک عالم پشت سر آن ایستاده بودند، از بین ببرد و نظامی اسلامی که باز همه‌ی قدرتمندان عالم با آن مخالف بودند، سرکار بیاورد. این، یک تجربه است.

تجربه‌ی دیگر در جنگ بود. دیدید و دنیا هم مشاهده کرد که ملت ایران توانست در سایه‌ی همان ایمان و آمادگی برای فداکاری، جنگی را که شرق و غرب علیه او سرمایه‌گذاری کرده بودند، به سود خود به پایان برساند و تمام هدفهای دشمن را خنثی کند و به هدفهای خود برسد. این، تجربه‌ی کمی نیست.

برادران و خواهران! ما باید از این تجربه‌های بزرگ، دو نتیجه بگیریم:

یک نتیجه این است که بدانیم چون عامل پیروزی اسلام و ملت ایران، اجتماع مردم مؤمن و فداکار بوده است، پس دشمنان اسلام و ملت ایران سعی میکنند که این عامل را از بین ببرند. مردم را که نمیشود از بین برد؛ سعی میکنند ایمان و روح فداکاری را در مردم ضعیف کنند و از بین ببرند. روح فداکاری و ایمان و امید مردم را به چه وسیله میخواهند ضعیف کنند؟ با تبلیغات سوء، با دروغ‌پراکنی، با نسبتهای غلط و خباثت‌آمیز به جمهوری اسلامی و ملت ایران و مسؤولان و دولت و خدمتگزاران و متدینان، با مأیوس کردن مردم و بزرگ کردن مشکلات، با ندیده‌گرفتن پیشرفتها و موفقیتها. دشمنان این کار را میکنند.

امروز هر سخنی که موجب یأس مردم از جمهوری اسلامی بشود، از زبان هر کس که جاری گردد و حنجره‌ی هر کس که آن سخن را ادا کند، سخن دشمنان اسلام است. استعمار، امریکا، صهیونیسم و دستگاههای استکباری پول خرج میکنند، تا بتوانند ملت ایران را از ادامه‌ی این راه مأیوس کنند و آنها را نسبت به جمهوری اسلامی و اسلام و قرآن ناامید نمایند. برای این کار، زحمت میکشند و طراحی میکنند. بنابراین، هرکس مردم را مأیوس کند، هرکس خدمات و پیشرفتها و تلاشهای موفق جمهوری اسلامی را در سطح همین کشور و در سطح مسلمین عالم کوچک بکند، از زبان دشمن حرف زده است؛ ولو خود او نفهمد و نداند.

وقتی یک کشور و یک ملت، دنبال هدف بزرگی حرکت میکند و همه‌ی قداره‌بندهای عالم با این حرکت مخالفند، بدیهی است که تا مدتی مشکلات، کُندیها و لنگیهایی در کار این جمع به وجود می‌آید. اگر آن مقداری که ملت ایران و مسؤولان این کشور تاکنون توانسته‌اند در جهت رفع مشکلات ناشی از رژیم گذشته و جنگ به عمل بیاورند، ملاحظه شود - با توجه به اشکالتراشیها و خباثتهای دشمن - روشن میشود که مبلغ بسیار زیادی است.

پس، بدانید که همت استکبار و استعمار و دشمنان اسلام و دشمنان این انقلاب، از امریکا و دستهای تبلیغاتی آن، تا صهیونیسم و ضدانقلاب و گروهکها، این است که عامل اصلی پیروزی - یعنی ایمان و امید - را از این مردم بگیرند؛ چون از آن میترسند.

نتیجه‌ی دوم این است که آنچه تا امروز موجب پیشرفت و پیروزی ملت ایران شده است، در آینده هم میتواند در تمام هدفهای بزرگ، موجب پیروزی و پیشرفت ملت ایران بشود. ما هنوز در اوایل راهیم. ما برای پیاده کردن اسلام، کار زیادی پیش روی خود داریم. ما برای مقابله‌ی با توطئه‌های استکبار، نسبت به این کشور و این منطقه و همه‌ی ملتهای مستضعف، وظایف و تکالیف بسیاری داریم که باید آنها را انجام بدهیم. ما به خاطر ایجاد رفاه و زندگی شایسته‌ی انسانی برای این ملت بزرگ و فداکار، کارها و تکالیف زیادی بردوش داریم. ما برای ترمیم خرابی‌هایی که در طول دهها سال به وسیله‌ی ایادی استعمار و استکبار در این کشور انجام گرفته است، کارهای بسیاری داریم و باید قدمهای زیادی برداریم. همه‌ی اینها، کارهای بزرگی است.

مبادا کسی تصور کند که این کارها شدنی نیست، یا ملت ایران از عهده‌ی آن برنمی‌آید. این، کفران نعمت خداست. ما هیچ کاری در مقابل خودمان نداریم که از اصل پیروزی انقلاب، بزرگتر و از تشکیل نظام جمهوری اسلامی، سخت‌تر باشد. این ملت توانست سخت‌ترین کارها را انجام بدهد؛ یعنی یک نظام اسلامی و یک جزیره‌ی امن و امان الهی در وسط این اقیانوس متلاطم مادّیگری و کفر و طغیان به‌وجود بیاورد. شما ملت، شما جوانان، شما مؤمنان، شما پدران و مادران فداکار و از جان‌گذشتگان برای خدا، توانستید این کار بزرگ را انجام بدهید. آن را حفظ کنید، رشد بدهید و از خطرات حراست نمایید.

کدام کارِ بزرگ است که از این بزرگتر و دشوارتر باشد، تا کسی خیال کند که ملت ایران از عهده‌ی انجام آن عاجز است؟ ما اگر میگوییم که با سلطه‌ی استکبار امریکایی در این منطقه مبارزه میکنیم، حرف گزاف نمیزنیم. ما به پشتیبانی همین نیروی عظیم و لایزال مردم مؤمن و فداکار حرف میزنیم. مگر ما اجازه میدهیم که یک قدرت استکباری متجاوز بخواهد در منطقه‌ی اسلامی ما و در خلیج فارس - که امروز دنیا به خلیج فارس احتیاج دارد و خلیج فارس متعلق به مسلمانان است - حضور داشته باشد؛ در ترتیبات امنیتی این‌جا دخالت بکند؛ در قیمتگذاری و تجارت نفت و دادوستدهای این منطقه دخالت و نظارت بکند؟ مگر ملت ایران و ملتهای منطقه مرده‌اند!؟ مگر این ملتها اجازه میدهند که امریکا در این منطقه سیستم امنیتی درست کند و بخواهد در امر آمد و رفت کشتیهای نفتی و کارهای دیگری که مردم این منطقه دارند، نظارت و دخالت بکند؟

قدرتمندان عالم بدانند، کانون همان نیروی عظیم اسلامی که امروز در همه جای عالم، تخت استکبار وقدرت استکباری را به لرزه درآورده است، درهمین منطقه‌ی اسلامی و در ایران اسلامی است. این کانون اجازه نخواهد داد که آنها در این منطقه، حکمرانی و قدرت‌نمایی بکنند و سیاست این منطقه را به دست بگیرند. این منطقه، منطقه‌ی اسلامی و متعلق به مسلمانان است.

ما این خوش‌باوری را که خیال کنیم دستگاه استکبار، با اسلام و انقلاب اسلامی آشتی کرده است، بشدت نفی میکنیم. ما میدانیم که استکبار و شیطان بزرگ، با اسلام، آن هم اسلام انقلابی، آشتی نخواهد کرد؛ اما معتقدیم و ایمان راسخ داریم که این شیطان، نخواهد توانست هیچ آسیبی به این ملت مسلمان و به نهضت اسلامی در این منطقه وارد بکند.

بحمداللَّه نظام اسلامی، نظام شکل‌گرفته‌یی است. انقلاب، در قالب یک نظام و قوانین و مقررات آن مجسم شده و شکل گرفته است و روزبه‌روز هم کاملتر خواهد شد. این مجلس شورای اسلامی که یک مجلس اسلامی و متشکل از نمایندگانی از خود مردم است، این شورای محترم نگهبان که حافظ و ناظر به جهت‌گیری صحیحِ قوانین است، روزبه‌روز این نظام را کاملتر و اسلامیتر خواهند کرد. دولت لایق و خدمتگزاری هم که خدای متعال در حق این ملت تفضل کرده است و امروز زمام اداره‌ی این کشور را در دست دارد، ان‌شاءاللَّه روزبه‌روز مملکت را به سمت رفاه و آبادی و استحکامِ بیشتر پیش خواهند برد؛ که همین، منظور و مقصود اهداف اسلامی است. احکام اسلامی برای مردم است و باید دنیا و آخرت آنها را تأمین بکند. ما به سمت این جهت میرویم.

دشمن در مقابل ملتی که ایمان راسخ و امید به آینده دارد و آماده‌ی فداکاری است و وحدت را در میان خود، مثل گوهر گرانبهایی حفظ میکند، چه کار میتواند بکند؟ سعی کنید این وحدت را - که بحمداللَّه امروز در میان ملت ایران مستحکم است - حفظ کنید. زمزمه‌های تفرقه را از هر کس که باشد، رد کنید. نگذارید افرادی از روی نادانی، یا خدای نکرده از روی غرض، در صفوف ملت انشقاق ایجاد کنند. این ملت که با یکپارچگی و وحدت خود توانست به هدفهایش برسد، باید ان‌شاءاللَّه این وحدت و یکپارچگی را در زیر پرچم اسلام و قرآن حفظ کند.

امیدواریم که قلب مقدس ولىّ‌عصر(ارواحناله‌الفداء) و روح مطهر امام بزرگوارمان از شما راضی و خشنود باشد و خداوند به همه‌ی شما توفیق عنایت بفرماید.

والسّلام علیکم ورحمةاللَّه وبرکاته‌

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی