اسماعیل امینی

پس از جدال سالیان بر سر سنت و نوآوری در شعر و قالب‌های ‏شعری و زبان و اندیشه، شعر انقلاب اسلامی سرنوشتی دیگر برای ‏شعر رقم زد و قالب‌های دیرسال شعر فارسی زندگی دوباره‌ای ‏بخشید. غزل، مثنوی، رباعی و دوبیتی جانی تازه یافتند و ‏توانمندی‌های شاعران برای بیان زندگی و فراز و فرودهای آن در ‏قالب‌های گوناگون شعر فارسی مجال بروز یافت. افزون بر این، ‏تنوع زبان و گستردگی دایره واژگانی شعر نیز آفاقی گسترده در ‏برابر شعر معاصر گشود. با همه این رهاوردها، شعر انقلاب به ‏اقتضای شرایط آن سال‌های پرتلاطم، خالی از خلل نبود. از جمله در ‏صراحت و تکرار تصاویری و ناپختگی در زبان و موسیقی، ‏کاستی‌هایی متوجه این شیوه نویافته شعر بود. بر همین سیاق در ‏حوزه نقد ادبی و مباحث نظری شعر و پژوهش نیز در آن سالیان ‏کاری درخور صورت نگرفته بود
.

‏قیصر امین‌پور یکی از چهره‌های درخشان از جمع شاعرانی است که ‏با طلیعه فجر انقلاب اسلامی طالع شدند و در سال‌های دشوار حوادث ‏انقلاب و دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس شعر را برای دفاع از ‏هویت دینی و ملی مردم به صحنه اجتماع و مقاومت و رزم آوردند ‏و در سال‌های بعد تلاش بی‌دریغ قیصر امین پور و جمعی از یاران همدل ‏او برای اعتلای شعر امروز ایران ادامه یافت و آن بزرگ با ‏هوشمندی خاص، کاستی‌ها را شناخت و در پی رفع آن‌ها برآمد. یکی از ‏کاستی‌ها، گسست پیوند میان مجامع دانشگاهی و مجامع شعری بود و ‏دیگری گسست میان نسل جوان و نسل انقلاب و دیگری غفلت از ‏ادبیات نوجوان و دیگری بی‌توجهی به پژوهش و نقد ادبی.

قیصر امین‌پور چونان سرداری مصمم توان و دانش و هنر خویش را ‏برای جبران این کاستی‌ها به کار بست. ادامه تحصیلات تا مقطع دکتری ‏ادبیات فارسی و تدریس در دانشگاه تهران، عضویت در فرهنگستان ‏زبان و ادب فارسی، انتشار مجله سروش نوجوان و پرورش نسلی از ‏نویسندگان نوجوان، تأسیس دفتر شعر جوان و راهگشایی برای ‏برآمدن شاعران جوان، انتشار چند کتاب در حوزه مباحث نظری و ‏پژوهشی، افزون بر انتشار چندین مجموعه شعر. و شگفت آنکه در ‏این پویایی مستمر برای او که بی هیچ چشم‌داشتی همه هستی خود را ‏وقف فرهنگ و ادبیات ایران کرد نه تنها از کمترین همراهی‌ها ‏دریغ شد بلکه در بسیاری از زمینه‌ها، سنگ اندازی و بی‌انصافی ‏نیز بر بی‌اعتنایی‌ها افزوده شد. چندان که آن بزرگمرد را به ‏خلوت و انزوا خرسند ساخت.‏


شعر روزگار ما که برآمده از تجربه گران‌سنگ قرون و اعصار و ‏صیقل یافته در فراز و فرودهای حوادث انقلاب اسلامی و جنگ و ‏سالیان مقاومت در برابر سلطه‌جویان است. افقی روشن رویاروی ‏خویش دارد و آن همانا آشتی دادن میان اصالت و خلاقیت و سنت و ‏نوآوری است. بدان‌سان که شعر انقلاب برآیند همه توانمندی‌های شعر ‏و زبان فارسی و ارائه کننده همه ظرفیت‌ها و ظرافت‌های فرهنگ و ‏اندیشه اسلامی ایرانی باشد. آرمان بزرگی که همراه قیصر بود و ‏امید است یاران و همدلان و شاگردان او آن را محقق سازند.