news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرعکسعکسصوتصوت
نسخه قابل چاپ
1383/07/15

بیانات در دانشگاه علوم انتظامی

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

هفته‌ی نیروی انتظامی را به یکایک کارکنان این نیرو، مخصوصاً به شما دانشجویان عزیز، فارغ‌التحصیلان عزیز و اساتید عزیز و به همه‌ی فرماندهان رده‌های مختلف و به فرماندهی محترم نیروی انتظامی تبریک عرض میکنم و امیدوارم که برای ملت ایران هم این هفته و این روز و این مراسم، مبارک باشد.

امنیت، شعار و وظیفه‌ی اصلی و اساسی شماست و برای زندگی مردم و یک جامعه، گاهی از نان شب واجب‌تر و مهمتر است. خداوند متعال در قرآن کریم در مقام ذکر نعمتهای بزرگ خود به جامعه، میفرماید: «الّذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف»؛ یعنی گرسنگی و ناامنی در مقابل امنیت و راحتی و رفاه قرار دارد؛ اینها دو عنصر مقابل و مهمند.

امروز بحمداللَّه نیروی انتظامی پیشرفتهای بسیاری را در جنبه‌های مختلف؛ نظم و سازماندهی، آگاهی و هوشمندی و آشنایی با شیوه‌های علمی، ارتباط با مردم و پیدا کردن اولویتها، از خود نشان میدهد که مایه‌ی خرسندی است و یقیناً وقتی نگاه درست به مقوله‌ی عزم و نظم و امنیت وجود داشته باشد و این با مدیریت قوی، برنامه‌ریزی علمی و کار بیوقفه همراه شود، نتیجه‌اش برای این نیرو، افتخارآمیز و برای ملت شیرین خواهد بود. ما امروز خوشبختانه نشانه‌های این شاخصهای اصلی را به صورت بارزی در نیروی انتظامی مشاهده میکنیم. البته به این اندازه قانع نیستیم، ولی پیشرفتها ما را امیدوار میکند که همچنان میتوانیم به کامل کردن و پیش رفتن خود ادامه بدهیم.

خدا را شکر میکنیم که ملت ایران در بخشهای مختلف نشان داده که یک ملت سترون نیست؛ ملتی پُربار، پُراستعداد، آماده‌ی پیشرفت در همه‌ی جنبه‌های علمی و عملی است.

امروز نیروی انتظامی ما با گذشته‌ی تاریخی خود بکلی غیرقابل مقایسه است. این نشان‌دهنده‌ی جلو رفتن و پیش رفتن است؛ نشان‌دهنده‌ی این هم است که ما همچنان میتوانیم پیش برویم. باید با دقت، کمبودها و نقصهای خودمان را پیدا کنیم و روزبه‌روز بر تکامل خودمان بیفزاییم.

مردم میخواهند نیروی انتظامی قوی و مقتدر باشد؛ هوشمند و پیچیده باشد؛ سالم و امین باشد؛ سریع و بهنگام باشد؛ مؤدب و اهل بیان و تفاهم با مردم باشد؛ این انتظارات مردم از نیروی انتظامی ماست. شما در بخشهای قابل توجهی این لیاقت و آمادگی را از خودتان نشان داده‌اید.

آنچه مردم از نیروی انتظامی متوقع هستند، چیست؟ مردم میخواهند نیروی انتظامی قوی و مقتدر باشد؛ هوشمند و پیچیده باشد؛ سالم و امین باشد؛ سریع و بهنگام باشد؛ مؤدب و اهل بیان و تفاهم با مردم باشد؛ این انتظارات مردم از نیروی انتظامی ماست. شما در بخشهای قابل توجهی این لیاقت و آمادگی را از خودتان نشان داده‌اید.

من میخواهم به یکایک شما جوانان عزیز و به استادان و راهنمایان شما و همچنین به یکایک عناصری که در این نیروی خدوم مشغول کار هستند، توصیه کنم که قدر این توفیق و این نعمت را بدانید که دارید در خدمت امنیت مردم - که یکی از بزرگترین نعمتهاست - تلاش میکنید؛ میآموزید و عمل میکنید.

امروز کشور ما بحمداللَّه یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. سیاست قدرتهای مداخله‌گر در همه‌ی کشورها ایجاد ناامنی است؛ ناامنی سیاسی، ناامنی اخلاقی و فرهنگی. این سیاستی است که امروز و از دیرباز از سوی قدرتهای متجاوز و مداخله‌گر در همه جای دنیا اعمال میشود. آنها چه بخواهند، چه نخواهند، وجودشان و حضورشان موجب ناامنی است. شما ببینید امروز کجاست که نیروهای مداخله‌گر و فضولِ قدرتهای بزرگ حضور دارند و آن‌جا ناامنی نیست؟ هرجا که امتداد نفوذ قدرتهای مداخله‌گر جهانی است، در کشورهای گوناگون عالم، نشانه‌های ناامنی مدنی و فرهنگی و اخلاقی و عدم آرامش عمومی در آن‌جاها محسوس است. ملت ایران با قدرت، با عزم راسخ و با آشنایی با اوضاع جهان، تصمیم گرفته است که اراده‌ی خود را بر امور کشورش مانند حصاری مانع از نفوذ قدرتهای مداخله‌گر قرار دهد. همه‌ی بخشها در این زمینه فعال و پُرنشاطند، شما هم سهم خودتان را خوب میشناسید؛ آن را به بهترین وجه ایفا کنید و این نعمت را مغتنم بشمارید.

ملت ایران در دنیا به این شناخته شده که با ظلم، با سلطه‌گری، با روابط ناسالم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در سیاستهای بین‌المللی، مخالف است؛ به این هم باید شناخته شود که ملتی اهل سازندگی، اهل ابتکار، اهل نوآوری در همه‌ی زمینه‌هاست و یکی از بهترین زمینه‌ها، نیروهای مسلح و بویژه نیروی انتظامی است؛ و شما این فرصت را امروز دارید. ما خوشوقتیم از این‌که بحمداللَّه در زمینه‌های گوناگون نشانه‌های پیشرفت را میبینیم. البته مشاهده‌ی اوضاع تأسفبار و مصیبت‌بار ملتهای منطقه و همسایه‌ی ما، برای ملت ایران سخت و دشوار است.

امروز شما مشاهده میکنید که در کشور عراق اشغالگران و سلطه‌طلبان با مردم چه‌جور رفتار میکنند؛ در حالیکه ادعا میکنند به دنبال تروریستها هستند، آحاد مردم را قتل‌عام میکنند. بمبارانهای مکرر شهرهای عراق، بمباران فلوجه، شهرک صدر، سامرا و دیگر شهرها، چطور میتواند برای مقابله‌ی با مشتی تروریست باشد؟! معنای مقابله‌ی با تروریسم و تروریستها این است؟! کودکان معصوم و زنهای بیدفاع و انسانهای بیگناهی که در این بمبارانهای کور نابود میشوند، تروریستند؟! آیا با این رفتارها تروریسم ریشه‌کن شد یا تشویق شد؟ اگر نگوییم سازمانهای تروریستی شناخته شده، زیر نفوذ دستگاهها و سرویسهای جاسوسی امریکا و اسرائیلند - که اگر کسی چنین ادعایی هم بکند، معلوم نیست خیلی گزافه گفته باشد - کمترین سخن این است که بگوییم تجاوز، زورگویی، قتل‌عام، قلدری، نادیده گرفتن حق یک ملت در کشور خود، تشویق کننده‌ی مقاومتهای مردمی و رشد دهنده‌ی احساس گرایش به تروریسم در میان همین ملتهاست.

این رفتار، نسخه‌ی زشت دیگری در فلسطین اشغالی دارد. ببینید چه میکنند با این مردم! اردوگاه آوارگان را بمباران میکنند؛ به توپ میبندند؛ خانه‌های مردم را ویران میکنند؛ مزارع مردم را خراب میکنند؛ دهها نفر کودک و زن و مرد بیدفاع را به قتل میرسانند؛ به عنوان این‌که به دنبال مبارز فلسطینی میگردند!

دنیایی که چشم را بر این جنایتهای وقیحانه میبندد، نمیتواند ادعا کند که طرفدار حقوق بشر است و نمیتواند امیدوار باشد که خواهد توانست با تروریسم روبه‌رشد در دنیا مقابله کند؛ اینها مشوق تروریسمند.

دنیایی که چشم را بر این جنایتهای وقیحانه میبندد، نمیتواند ادعا کند که طرفدار حقوق بشر است و نمیتواند امیدوار باشد که خواهد توانست با تروریسم روبه‌رشد در دنیا مقابله کند؛ اینها مشوق تروریسمند.

رفتار زشت مستکبران و قلدران، میتواند برای انسانهای نیکخواه، درس‌عبرت باشد. اقتدار، با اخلاق، مشت قدرتمند، در کنار دلِ رحیم و مهربان؛ اعمال قدرت در مقابل قانون‌شکن، و نرمش و مهربانی و رفتار نیک در مقابل مردمی که محتاج امنیتند و از قانون‌شکنی رنج میبرند.

جامعه‌ی بزرگ و سرافراز و رشید ملت ایران، جامعه‌یی متمایل به صواب، متمایل به کار نیک، متمایل به رفتار صحیح و قانونی است. قانون‌شکنها معدودند؛ انگشت‌شمارند. برخورد با قانون‌شکن، برخورد با جنایتکار، برخورد با سلول بیمار این پیکر سالم، بایستی با قاطعیت انجام بگیرد؛ اما در مقابلِ توده‌ی عظیم مردم مؤمن و مؤدب و بااخلاق، بایستی روح رأفت و رحمت، خود را نشان بدهد.

پروردگارا! این جوانان عزیز و آماده‌ی خدمت را مشمول توفیقات خود قرار بده؛ نیروی انتظامی را روزبه‌روز سرافرازتر بفرما؛ و ملت ایران را در همه‌ی میدانها از افتخار و سرافرازی برخوردار کن.


والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی