news/content
نسخه قابل چاپ
1393/02/04

چرا باید ذهن را از حرفهاى کلیشه‌اى غربى‌ها درباره زن خالى کنیم؟

«مردود شمردن مرجعیت فکری غرب» در موضوع زنان یکی از محورهای بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از بانوان برگزیده در تاریخ ۹۳/۰۱/۳۰ و یکی از الزامات مهم تحقیق و پژوهش در موضوع زنان و خانواده از نظر ایشان بوده است. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گزیده‌ی پیش رو برخی از دلایلی که ایشان برای دوری از تفکرات غرب در این حوزه ذکر کرده‌اند مرور میکند:

* باید مرجعیّت افکار غربی را بکلّی رد کنیم
اگر ما میخواهیم درباره‌ی مسئله‌ی زن درست فکر کنیم و درست حرکت کنیم و دچار خطا نشویم، باید ذهنمان را از حرفهای کلیشه‌ای فراورده‌ی غربیها بکلّی خالی کنیم. غربیها نسبت به مسئله‌ی زن بد فهمیدند، بد عمل کردند و همان فهم بد و غلط و عمل گمراه‌کننده و مهلک خودشان را به‌صورت سکّه‌ی رایج در دنیا مطرح کردند. علیه هر کسی هم که بر ضدّ نظر آنها حرف بزند، دستگاه تبلیغاتی وسیع آنها هوچیگری میکند، مجال حرف زدن هم به کسی نمیدهد. اگر میخواهید درباره‌ی مسئله‌ی زن راهبرد درست را پیدا کنید و این راهبرد را با اجرائیّات و الزامات اساسی آن همراه کنید و در بلندمدّت پیش بروید و به نتیجه برسید، باید ذهنتان را از تفکّرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. نمیگویم بی‌اطّلاع بمانیم، نه؛ ما طرفدار بی‌اطّلاعی نیستیم، بنده طرفدار آگاهی و آشنایی هستم، امّا مرجعیّت آن افکار را بکلّی رد کنیم. افکار غربیها، نظرات غربیها، در زمینه‌ی مسئله‌ی زن مطلقا نمیتواند مایه‌ی سعادت و هدایت جامعه‌ی بشری باشد.
بیانات در ديدار جمعی از بانوان برگزيده كشور، ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

۱. منطق بسیار ضعیف غربی‌ها
آنهايی كه در طول تاريخ - چه در جاهليت قديم و چه در جاهليت قرن بيستم - سعی كرده‌اند كه زن را تحقير و كوچك كنند و او را دلبسته به همين زخارف و زينتهای ظاهری معرفی نمايند و پايبند مُد و لباس و آرايش و طلا و زيور آلات كنند و وسيله و دست مايه‌يی برای خوشگذرانيهای زندگی وانمود نمايند و عملاً در اين راه قدم بردارند، منطق آنها منطقی است كه مثل برف و يخ، در مقابل گرمای خورشيدِ مقام معنوی فاطمه‌ی‌زهرا(عليهاالسّلام) ذوب می‌شود و از بين می‌رود.
بیانات در ديدار با جمع كثيری از بانوان۱۳۶۸/۱۰/۲۶

۲.افراط و تفریط در زمینه شناخت طبیعت زن و چگونگی برخورد با او
غربيها در زمينه شناخت طبيعت زن و چگونگی برخورد با جنس زن، دچار افراط و تفريط بوده‌اند. اساساً نگرش غربی نسبت به زن، يك نگرش مبنی بر عدم برابری و عدم تعادل است. شما به شعارهايی كه در غرب داده می‌شود، نگاه نكنيد؛ اين شعارها پوچ است و حاكی از واقعيت نيست.
بيانات در دیدار جمعی از زنان، ۱۳۷۶/۰۷/۳۰

۳. مبتنی بودن بر معرفت شناسی مادی و غیرالهی
تفکّرات آنها [غربیها]، تفکّراتی است مبتنی بر معرفت‌شناسی مادّی و غیرالهی، که این خودش یک غلطی است. هر دستگاه علمی و فکری که بر پایه‌ی معرفت مادّی و اعتقاد مادّی باشد، طبعاً غلط است. نگاه به حقایق آفرینش را بایستی با نگاه معرفت‌شناسی الهی، با اعتقاد به‌وجود خدا، با اعتقاد به قدرت خدا و حضور الهی و ربوبیّت الهی شناخت و فهمید و دنبال کرد. پس پایه و ریشه و اساس تفکّرات غربی‌ها چون مادّی است، غلط است. این یک.
بیانات در ديدار جمعی از بانوان برگزيده كشور، ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

۴. دخالت نگاه کاسب‌کارانه و اقتصادی در رویکرد غربیها
در رویکرد غربی به مسئله‌ی زن - همچنان که در تاریخ انقلاب صنعتی، انسان بروشنی می‌بیند - یک نگاه کاسب‌گرانه و مادّی و اقتصادی دخالت داشته است. یعنی در اروپایی که زن حقّ مالکیّت نداشت و مایملک زن متعلّق به مرد و شوهرش بود، و حقّ تصرّف در مایملک خود نداشت یا از وقتی که دموکراسی در غرب راه افتاده بود زن حقّ رأی دادن نداشت، در یک چنین دنیایی ناگهان مسئله‌ی انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور مؤثّر شاغل زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه‌دارها مطرح شد. آن‌وقت آمدند برای زن حقّ مالکیّت قائل شدند، برای اینکه بتوانند او را به کارخانه بکشانند، به او مزد کمتری بدهند، و طبعاً آمدن او به میدان اشتغال الزامات خودش را داشت و دنباله‌های خودش را تا امروز داشت. بنابراین علاوه بر اینکه نگاه به زن یک نگاه غیرالهی و مادّی است، اساساً سیاستهایی که بر اساس آنها، وضعیّت کنونی در اروپا عمدتاً و در دنیای غرب پیش آمده است، با یک نگاه کاسب‌کارانه و مادّی و اقتصادی همراه بوده.
بیانات در ديدار جمعی از بانوان برگزيده كشور، ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

۵. وسیله بودن زن برای اطفای شهوت در نگاه غربی
یک جهت دیگر در اینکه ما بایستی از نگاه غربی در مسئله‌ی زن پرهیز کنیم، این است: در نگاه غربی زن وسیله‌ای برای اطفای شهوت است؛ این غیر قابل کتمان است. این را اگر کسی ادّعا بکند ممکن است کسانی جنجال کنند که نه آقا این‌جور نیست؛ لیکن زندگی آنها را که انسان نگاه میکند، اساساً این نگاه حاکم است. در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش  کمتری داشته باشد، مطلوب‌تر است. در مورد مرد این حرف را نمیزنند؛ در مهمانی رسمی، مرد بایستی با لباس کامل، پاپیون‌زده و کت و شلوار پوشیده و احیاناً لباس رسمی وارد بشود؛ امّا خانمها در این مهمانی‌های رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشوند؛ این جز برای اینکه چشم هرزه‌ی هوس‌آلود مرد بهره‌مند بشود، هیچ فلسفه‌ی دیگری و حکمت دیگری ندارد؛ امروز در دنیای غرب این‌جوری است؛ و عملاً بزرگ‌ترین ظلمی که امروز در دنیای غرب به زنان میشود، از این قبیل است.
بیانات در ديدار جمعی از بانوان برگزيده كشور، ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

ظلمی كه در فرهنگ غربی به زن شده‌است و برداشت غلطی كه از زن در آثار فرهنگ و ادبيات غرب وجود دارد، در تمام دوران تاريخ بی‌سابقه‌است. در گذشته هم در همه جا به زن ظلم شده‌است، اما اين ظلمِ عمومی و فراگير و همه‌جانبه، مخصوص دوران اخير و ناشی از تمدّن غرب است. زن را به عنوان وسيله التذاذ مردان معرفی كردند و اسمش را «آزادی زن» گذاشتند! درحالی كه به واقع آزادی مردان هرزه برای تمتّع از زن و نه آزادی زن بود. نه‌فقط در عرصه كار و فعاليت صنعتی و امثال آن، بلكه در عرصه هنر و ادبيّات هم به زن ظلم كردند. شما امروز، در داستانها، در رمانها، در نقّاشيها، در انواع كارهای هنری نگاه كنيد، ببينيد با چه ديدی به زن نگريسته‌می‌شود؟
بيانات در دیدار جمعی از زنان۱۳۷۱/۰۹/۲۵

۶. برابری جنسی
یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکّر غربی در مورد مسئله‌ی زن، همین عنوان «برابری جنسی» است. عدالت یک حق است؛ برابری گاهی حق است، گاهی باطل است؛ چرا باید انسانی را که از لحاظ ساخت طبیعی - چه از لحاظ جسمی، چه از لحاظ عاطفی - برای یک منطقه‌ی ویژه‌ای از زندگی بشر ساخته شده، از آن منطقه‌ی ویژه جدا کنیم، به منطقه‌ی ویژه‌ی دیگری که برای یک ساخت دیگر، برای یک ترکیب دیگری خدای متعال آماده کرده بکشانیم؟ چرا؟ این چه منطق عقلایی دارد، چه دلسوزی‌ای در این هست؟ چرا باید کاری که مردانه است به زن داده بشود؟ این چه افتخاری است برای زن، که کاری را انجام بدهد که مردانه است؟ من متأسّفم که گاهی خود خانمها، خود بانوان، روی این مسئله حسّاسیّت نشان میدهند که ما با مردها چه فرقی داریم؟ خب بله، در خیلی از مسائل هیچ تفاوتی نیست. نگاه اسلام نسبت به زن و مرد، نگاه انسان است؛ در مسئله‌ی انسانیّت، سِیر مقامات معنوی، استعدادهای فراوان فکری و علمی هیچ تفاوتی نیست، امّا قالبها دو قالب است: یک قالب برای یک کار و یک صنف کار است، یک قالب برای یک کار دیگر است؛ البتّه کارهای مشترکی هم وجود دارد. [آیا] این خدمت است که ما بیاییم یکی از این دو قالب را از منطقه‌ی اختصاصی خودش بکشیم بیرون، ببریم در منطقه‌ی اختصاصی آن قالب دیگر؟ این کاری است که غربی‌ها دارند میکنند. خیلی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی و جهانی‌شان ناظر به همین مسائل است. روی این فکر غلط، زندگی بشریّت را تباه کردند، خودشان را تباه کردند، دیگران را هم میخواهند تباه کنند.
بیانات در ديدار جمعی از بانوان برگزيده كشور، ۱۳۹۳/۰۱/۳۰

لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
در این رابطه بخوانید :
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی