news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرفيلمفيلمصوتصوت
1368/03/30

بیانات در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطّلاعات

بسم الله الرّحمن الرّحیم (۱)

 بنده هم این حادثه‌ی جانسوز و مصیبت‌بار را به شما برادران و خواهران زحمت‌کش و مؤمن و بااخلاص تسلیت عرض میکنم؛ و عرض میکنم این از افتخارات پرسنل اطّلاعاتى ما و دستگاه اطّلاعاتى کشور است که امام بزرگوارمان از آنها راضى بود و نسبت به زحمات شما قدرشناس بود و در گفته‌هاى ایشان و در تصمیم‌گیری‌هاى ایشان کاملاً مشهود بود که تلاش مخلصانه‌ی شما را که از روى ایمان انجام میگیرد ارج میگذارند؛ این براى شما حقیقتاً یک افتخار است که توانستید رضایت آن مرد الهى و ملکوتى را و آن انسان حکیم و بزرگ و هوشمند را جلب کنید.

 خوشبختانه در دستگاه اطّلاعاتى کشور ما یک خصوصیّتى وجود دارد که بسیار امیدبخش است. معمولاً دستگاه‌هاى اطّلاعاتى در دنیا مجموعه‌اى است از افرادى که به‌خاطر تکیه بر اقتدار اطّلاعاتی‌اى که دارند، در آن مجموعه طغیان، فساد و بسیارى از نمودهاى ناخوشایند بشرى دیده میشود. در مجموعه‌ی اطّلاعاتىِ ما بحمدا‌لله‌ ایمان حاکم است و تقوا و توجّه به وظیفه و رعایت حق، جزو اصول تعلیمات دستگاه اطّلاعاتىِ ما است؛ حتّى از بسیارى از دستگاه‌هاى دیگر بیشتر، یعنى درست نقطه‌ی مقابل دستگاه‌هاى اطّلاعاتى معمول عالم. این‌جور دستگاهى طبیعى است کارآمدتر هم باشد.اگرچه دستگاه اطّلاعاتى ما جوان است، در دنیا هم تنها است، از کمکهاى معمولى و رایج همکارهاى خود در کشورهاى دیگر ‌-که معمولاً دستگاه‌هاى اطّلاعاتى بهره‌مندند- بهره‌مند نیست و این کار را سخت میکند امّا همان روح ایمان و احساس وظیفه و تعهّد و اعتنا و پایبندى به ارزشهاى اخلاقى، شما را کارایى بیشترى میبخشد و نقصهاى دیگر را جبران میکند؛ قدر این را بدانید. و هرچه دستگاه اطّلاعاتى باتقواتر، و نسبت به حدود اسلامى و الهى پابندتر باشد، تصوّر میکنم کارایى آن بیشتر خواهد بود، زیرا از کمک الهى بیشتر بهره‌مند خواهد شد؛ وانگهى عامل اصلى براى کارِ خوب و پیشرفتِ خوب، عبارت است از ایمان به کار و ایمان به هدف و خالص کردن نیّت براى آن هدف.

 یک نکته‌ی اساسى در موفّقیّتهاى اطّلاعاتى ما وجود دارد که از اوایل انقلاب، این نکته خودش را نشان داد و آن عبارت است از مسئولیّت عمومى مردم براى دفاع از مرزهاى انقلاب. مردم از اوّل بر روى تحرّکات دشمن ‌-که خیلى هم انتظار و توقّع آن بود- حسّاس بودند؛ و این در طول انقلاب آثار شگفت‌آورى را از خود نشان داد که من مواردى الان در یادم است. این حالت امروز هم در مردم هست و باید باشد.

 نظام جمهورى اسلامى با هدفهاى انسانی‌اى که دارد و با اراده‌ی قاطعى که این نظام بر حفظ استقلال و شرف انسانى و ملّى خود دارد، طبعاً با دشمنهاى بزرگى در دنیا مواجه است. این طبیعت آن نظامهاى قلدر است که با هر ملّتى که داعیه‌ی استقلال داشته باشد روبه‌رو بشوند. بحث این نیست که ما بهانه‌اى دست آنها بدهیم یا ندهیم؛ بحث این نیست که ما چه‌کار کنیم که دشمنان جهان‌خوار و غارتگرِ معروفِ ملّتها با ما مواجه بشوند یا نشوند، مسئله این نیست؛ مسئله این است که وقتى در دنیا سیستمِ سلطه حاکم است و قدرتهایى وجود دارند که جز با اِعمال سلطه بر کشورها و ملّتها ادامه‌ی حیات برایشان میسور نیست و بناى حکومت و اقتدارشان بر این است که به ملّتها دست‌اندازى کنند و در کار آنها دخالت کنند و دولتها را در اختیار بگیرند و از منابع آنها استفاده بکنند و با بازار مصرفىِ آنها صنایع خودشان را بگردانند و خلاصهْ ادامه‌ی حیات آن قدرتهاى بزرگ جز با تسلّط بر کشورهاى دیگر دنیا میسور نیست ‌-وقتى چنین نظامى بر دنیا حاکم است که متأسّفانه هست- در این نظام هر ملّتى و هر دولتى که به وجود بیاید و بخواهد حقیقتاً مستقل زندگى بکند و باج ندهد، آن قدرتها در مقابلش قرار میگیرند.جمهورى اسلامى ایران بنا بر باج ندادنِ به قدرتهاى بزرگ دارد؛ و ثابت هم کردیم که ما به هیچ قدرتى باج نخواهیم داد، از هیچ قدرتى مرعوب نخواهیم شد، بناى بر این نداریم که براى جلب محبّت یا همکارى قدرتهاى زورگوى عالم از مواضع به‌حقّ خودمان تنزّل کنیم؛ این را ما در طول این ده سال نشان داده‌ایم. و امام فقید عزیز بزرگِ ما مظهر مقاومت در مقابل زورگویی‌ها بود؛ آن صلابت تاریخىِ بی‌نظیرِ امام را همه قبول دارند. و امام مظهر این نظام بود؛ امام که چیزى جداى از این نظام نبود. امام یعنى نظام جمهورى اسلامى؛ تبلور نظام جمهورى اسلامى بود. پس چهره‌ی امام و صلابت امام و موضع قاطع امام، یعنى چهره‌ی جمهورى اسلامى، صلابت جمهورى اسلامى و موضع قاطع جمهورى اسلامى. اصلاً انقلاب ما این است. چون این‌جور است، بنابراین ما دشمن داریم؛ بُروبَرگرد ندارد.

 حالا بعضی‌ها گوشه‌کنار بنشینند و بگویند نگذارید قدرتهاى جهانى با شما دشمنى کنند! بحث گذاشتن و نگذاشتنِ ما نیست، بحث طبیعت آن قدرتها است؛ طبیعت سلطه‌گرى نظام استکبار جهانى اقتضا میکند که با هر ملّتى و هر نظامى که بخواهد به او باج ندهد دربیفتد؛ بحث این است. دزد سر گردنه‌اى است؛ شما اگر باج دادید، اگر دستتان را بالا بردید، تسلیم شدید، باجِ‌سبیلى میگیرد، میگوید برو؛ اگر خواستید باجِ‌سبیل ندهید، خب مزاحمت میکند؛ قضیّه این است. پس دشمنى و خصومت و عناد استکبار جهانى، یک چیز حتمى است براى نظام ما. البتّه این را هم من بلافاصله اضافه کنم ‌-که بارها این را ما گفتیم و این جزو اعتقادات قاطع ما است- که این عناد ادامه خواهد داشت تا آن‌وقتى که مأیوس بشوند؛ تا یأس. مادامى که امیدوارند، معارضه و عناد هست؛ وقتى از ضربه زدن به نظام مأیوس بشوند، احساس کنند نظام نظامى است تثبیت‌شده که دیگر کاری‌اش نمیشود کرد، از آوانس دادن و باج دادنِ نظام مأیوس بشوند و بدانند اینجا هیبت آنها کسى را نمیترساند، آن‌وقت خطر رفع خواهد شد یا کم خواهد شد.

 ما باید قدر این موضعِ قاطعى را که امام همواره میگرفت بدانیم. و این موضع قاطع، بلاشک موضع شخصىِ امام نبود، این موضع نظام جمهورى اسلامى بود که مظهرش و معلّمش و معمارش و خط‌دهنده‌اش، امام بود. موضع ما هم همین است، بدون هیچ کم و زیاد.

 در یک چنین شرایطى تمام نیروهاى دفاع‌کننده‌ی از مرزهاى انقلاب باید قوى و هوشیارانه عمل کنند؛ از جمله نیروهاى اطّلاعاتى. با قوّت شما است که دشمن عقب‌نشینى میکند؛ با اِعمال اقتدار نظام جمهورى اسلامى است که دشمن مأیوس میشود؛ با ضعف، هیچ دشمنى از تعرّض دست برنمیدارد. ضعف دولتهاى زبون و توسری‌خورى که به استکبار جهانى میدان دادند، استکبار را بر آنها جری‌تر کرد. ضعف رژیم پلید گذشته در این کشور، استکبار را بر تمام امور این کشور مسلّط کرد. اگر یک‌ذرّه عُرضه و استقلال و شرف ‌-همان شرف ایرانیگرى، نمیگوییم اسلام که از آن خبرى نداشتند- نشان میدادند، دشمن این‌قدر مسلّط بر امور این کشور نمیشد. باید قوى بود، باید اقتدار داشت، باید بر کار خود مسلّط بود؛ و یکى از اساسی‌ترین کارها همین کارِ اطّلاعات است. علّت اهتمام امام عزیزمان هم به شماها همین بود که کار را مهم میدانستند و شماها را بااخلاص.دستگاه‌هاى اطّلاعاتى باید با هم همکارى کنند. البتّه حفاظتها بحث جداگانه‌اى دارند، منطقه‌ی جداگانه‌اى دارند، امّا مجموعه‌ی دستگاه‌هاى اطّلاعاتى کشور بدون تمرکز و فرماندهى متّحد و مستقل نخواهند توانست از همه‌ی نیروهاى خوب، به ‌قدر کافى و به اندازه‌ی لازم استفاده کنند. باید مدیریّت خوبِ متمرکزِ با توجّه به همه‌ی جوانب، این حرکت عمومى نیروهاى اطّلاعاتى را در کشور جهت بدهد.

 البتّه پشتیبانى عظیم مردمىِ شما باید حفظ بشود. مردم باید هوشیارى اطّلاعاتی‌شان را حفظ کنند. مردم باید در مقابل تحرّک دشمن حسّاسیّت داشته باشند. همین حضور عظیم مردمى ‌-که یک اقتدار الهى را در نظام جمهورى اسلامى نشان میداد- به میزان زیادى دشمن را مأیوس کرد، امّا این به معناى این نیست که تحرّکات دشمن و خباثتهاى دشمن تمام شده، نه. از دشمن انتظار تمام کردن و متوقّف کردن خباثتهاى خودش را نمیشود داشت؛ مگر نتواند. آنچه موجب میشود دشمن نتواند، هوشیارى مردم است. ارتباط با مردم را باید قوى کنید.

 و همان‌طور که عرض کردم اخلاص و تقوا؛ اصل قضیّه آن است. امام هم که توانستند این معجزه‌ی بزرگ تاریخ را ‌-بعد از معجزات انبیا و اولیا- نشان بدهند بر اثر اخلاص و ارتباط با خدا و تقوا بود. ما باید این را براى خودمان حل کنیم؛ باید بتوانیم رابطه‌مان را با خدا هرچه ممکن است قوى کنیم؛ و بخصوص در کارهاى حسّاس مثل کار شما.

 خداوند ‌ان‌شاءالله‌ به شماها توفیق بدهد، بتوانید این کارهاى اساسى و مهم، این تکلیف سنگینى را که بر دوش شما است، به بهترین وجهى انجام بدهید و همچنان که امام در حیات خودشان از شماها راضى بودند، ‌ان‌شاءالله‌ در عالم ملکوت هم روح مطهّر ایشان سرشار از رضایتِ از شما برادران و خواهران عزیز باشد.

 والسّلام علیکم و‌ رحمة‌الله و‌ برکاته

 
۱) این دیدار به‌مناسبت ارتحال حضرت امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) و انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبرى انقلاب اسلامى صورت پذیرفت. جمعى از کارکنان سازمانهاى حفاظت اطّلاعات نیروهاى نظامى و انتظامى در این دیدار حضور داشتند. در ابتداى این دیدار، حجّت‌الاسلام والمسلمین محمّد محمّدى‌رى‌شهرى (وزیر اطّلاعات) مطالبى بیان کرد.
 

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی