1400139913981397139613951394139313921391139013891388138713861385138413831382138113801379137813771376137513741373137213711370136913681367136613651364136313621361136013591358135713526645مسئولان سیاست خارجیوزارت خارجه/دستگاه دیپلماسی03بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت3349 <a class="showTooltip" title="" href="/newspart-index?tid=1645">دیپلماسی عمومی</a>, <a class="showTooltip" title="وزارت خارجه/دستگاه سیاست خارجی/دستگاه دیپلماسی/وزیر خارجه/وزیر امور خارجه" href="/newspart-index?tid=1597">وزارت امور خارجه‏</a>, <a class="showTooltip" title="" href="/newspart-index?tid=4352">دیپلماسی</a>, <a class="showTooltip" title="وزارت خارجه/دستگاه دیپلماسی" href="/newspart-index?tid=6645">مسئولان سیاست خارجی</a> جمله‌های برگزیدهspeech-content?id=33491385/06/06165313349مسئله‌ی دیپلماسی مهم است؛ دیپلماسی باید جهت‌دار باشد؛ باید بدانیم چه میخواهیم و دنبال چه هستیم. دیپلماسی عمومی, وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی, مسئولان سیاست خارجیمسئله‌ی دیپلماسی مهم است؛ دیپلماسی باید جهت‌دار باشد؛ باید بدانیم چه میخواهیم و دنبال چه هستیم. ...جمله‌های برگزیدهبیانات در دیدار کارگزاران نظام3186 <a class="showTooltip" title="وزارت خارجه/دستگاه سیاست خارجی/دستگاه دیپلماسی/وزیر خارجه/وزیر امور خارجه" href="/newspart-index?tid=1597">وزارت امور خارجه‏</a>, <a class="showTooltip" title="" href="/newspart-index?tid=3063">دیپلماسی فعال</a>, <a class="showTooltip" title="" href="/newspart-index?tid=4352">دیپلماسی</a>, <a class="showTooltip" title="" href="/newspart-index?tid=5217">دیپلماسی موفق</a>, <a class="showTooltip" title="وزارت خارجه/دستگاه دیپلماسی" href="/newspart-index?tid=6645">مسئولان سیاست خارجی</a>, <a class="showTooltip" title="" href="/newspart-index?tid=4140">سیاست خارجی</a> جمله‌های برگزیدهspeech-content?id=31861382/05/15193223186در زمینه‌ی دیپلماسی، کارآمدی، تحرّک بی‌وقفه، جهتدار بودن و حضور فعّال در معاهدات و مجموعه‌ها و هسته‌های منطقه‌ای و جهانی مورد نظر است. وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجیدر زمینه‌ی دیپلماسی، کارآمدی، تحرّک بی‌وقفه، جهتدار بودن و حضور فعّال در معاهدات و مجموعه‌ها و ...جمله‌های برگزیده47831101400221Tue, 11 May 2021 18:11:00 +0430ارتباط تصویری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رهبر انقلابfalseredirect?id=47831&c=0472c68a98dc306338e1&u=https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=478291400/02/21دست نويسnewsLink47821101400218Sat, 08 May 2021 03:27:00 +0430لوح | نابودی قطعی رژیم صهیونیستیfalseredirect?id=47821&c=2257fb18c8e34a85146d&u=https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=478201400/02/18دست نويسnewsLink47815101400217Fri, 07 May 2021 20:23:00 +0430لوح | سلام بر شهدای مقاومتfalseredirect?id=47815&c=da7d6eacb1bd5931f517&u=https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=478141400/02/17دست نويسnewsLink47812101400217Fri, 07 May 2021 19:54:00 +0430لوح | تغییر موازنه فلسطینfalseredirect?id=47812&c=9a590b1b8d8caf486431&u=https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=478111400/02/17دست نويسnewsLink47809101400217Fri, 07 May 2021 19:00:00 +0430کاریکاتور | از سنگ تا موشکfalseredirect?id=47809&c=3970d6c79c042268af43&u=https://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=478081400/02/17دست نويسnewsLink7قرآن18حدیث29نهج‌البلاغه3