[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت - 1385/06/06
عنوان فیش : دیپلماسی عمومی, وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی, مسئولان سیاست خارجی
کلیدواژه(ها) : دیپلماسی عمومی, وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی, مسئولان سیاست خارجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسئله‌ی دیپلماسی مهم است؛ دیپلماسی باید جهت‌دار باشد؛ باید بدانیم چه میخواهیم و دنبال چه هستیم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجی
کلیدواژه(ها) : وزارت امور خارجه‏, دیپلماسی فعال, دیپلماسی, دیپلماسی موفق, مسئولان سیاست خارجی, سیاست خارجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمینه‌ی دیپلماسی، کارآمدی، تحرّک بی‌وقفه، جهتدار بودن و حضور فعّال در معاهدات و مجموعه‌ها و هسته‌های منطقه‌ای و جهانی مورد نظر است.