newspart/index2
حفظ سرمایه‌های ملی / حفظ منابع طبیعی
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
مسئولان محیط زیست, محیط زیست, تعرض به جنگلها و مراتع, حفظ سرمایه‌های ملی

این جنگلهاى ما و مراتع ما، هم ریه‌هاى تنفّسى شهرها و محیطهاى زندگى‌اند، هم نگهبان خاکند و خاک را که این‌همه درباره‌ى اهمّیّتش گفتیم، حفظ میکنند ؛ این جنگلها را باید حفظ کرد1393/12/17
لینک ثابت
مسئولان محیط زیست, محیط زیست, تعرض به جنگلها و مراتع, حفظ سرمایه‌های ملی

متأسّفانه در بخشهاى مختلف کشور، این جنگلهاى متراکم و انبوه شمال کشور بعضاً مورد چپاول و غارت، و بعضاً آخرمورد بى‌توجّهى و بى‌اهتمامى قرار میگیرد . من تأکید میکنم اجازه ندهید به این جنگلها دست‌درازى بشود1393/12/17
لینک ثابت
تخریب محیط زیست, مسئولان محیط زیست, تخریب محیط زیست, مسئولان محیط زیست, محیط زیست, زمین‌خواری, حفظ سرمایه‌های ملی

حالا بحث زمین‌خوارى، یواش‌یواش شده کوه‌خوارى! بنده گاهى که میروم ارتفاعات شمال تهران و نگاه میکنم، انسان واقعاً خیلى متأسّف میشود. بارها من در دیدار با مسئولین شهرى و مسئولین دولتى و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام.1393/12/17
لینک ثابت
تخریب محیط زیست, مسئولان محیط زیست, محیط زیست, زمین‌خواری, حفظ سرمایه‌های ملی

در مشهد - شهر ما - من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که درواقع مرکز تنفّس شهر است، دارند افرادى آن بالا خانه میسازند، هتل میسازند، ساختمانهاى چند طبقه میسازند؛ اینها بد است، اینها غلط است؛ جرم بدانید اینها را . یکی از کارهای اساسی «جرم‌انگاری» در قانون است؛ اینها را باید جرم دانست در قانون و این کسانی که این کارها را میکنند تعقیب قضائی کرد. صِرف اینکه بروند قلع بنا بکنند، کافی نیست؛ که آن را هم متأسّفانه در مواردی نمیکنند، کوتاهی میکنند1393/12/17
لینک ثابت
تخریب محیط زیست, مسئولان محیط زیست, محیط زیست, حفظ سرمایه‌های ملی

نباید اجازه داد که منبع شرب تهران مورد تعرّض قرار بگیرد؛ منبع هوا و تنفّس تهران مورد تعرّض قرار بگیرد؛ منابع زندگى در تهران - پایتخت کشور و مرکز دولت اسلامى - مورد تعرّض یک عدّه‌اى قرار بگیرد؛ با اینها باید برخورد کنید1393/12/17
لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

من گلایه‌ای كه باید بكنم از مجموع مسئولینِ مسئله‌ی درخت و درختكاری و جنگل و این چیزها، این است كه ما اینجا دانه دانه درخت میكاریم، اما صدها صدها و هزارها هزارها درخت در جاهائی كه نباید قطع شود، بی‌جهت قطع میشود؛ این خیلی اشكال بزرگی است كه وجود دارد. علاوه بر اینكه آبادی‌ها و سبزی‌های اطراف شهرهای بزرگ به غلط و به غصب در اختیار افرادی قرار گرفت كه میخواستند از زمین سوء استفاده كنند و هنوز هم دارند میكنند، و سبزی تبدیل شد به سیمان و آهن و اینها - كه این یك مصیبتی برای شهرهاست - مجموعه‌ی جنگلی كشور هم مورد تهدید جدی قرار داشت و قرار دارد؛ كه باید جداً از آن جلوگیری شود. این، هم وظیفه‌ی دولت است، هم وظیفه‌ی مجلس است، هم وظیفه‌ی شهرداری‌هاست، هم وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه است؛ هر كدام به نحوی باید جلوی پیشرفت این حركت غلطی را كه امروز متأسفانه در كشور ما وجود دارد، بگیرند.
ما برای حفظ جنگلها قوانینی لازم داریم - این قوانین جایش خالی است - و یك اراده‌ی قوی و عزم راسخی لازم داریم برای جلوگیری از تصرف زمینهای اطراف شهرهای بزرگ، كه افرادی آنها را میگیرند و تبدیل میكنند به ساختمان، به آپارتمانهای بلندمرتبه. این كار علاوه بر اینكه مشكلات گوناگون بشری و انسانی ایجاد میكند، اولین كار غلطی كه انجام میگیرد، این است كه محیط سبز اطراف شهرها - هوای تنفس شهر - از بین میرود. حالا شما در شهر بروید زحمت بكشید و در خانه‌ها دانه‌دانه نهال بكارید؛ این كجا، و این كه شهر محاط باشد به مجموعه‌ی سبز، كجا؟ اگرچه كارهای خوبی هم انجام گرفته، در اطراف شهرها گاهی جنگلكاری‌هائی شده - این را هم نباید منكر شد - لیكن آن چیزی كه ثروت اصلی كشور است، كه مناطق سبز اطراف شهرهاست، باغات داخل شهرهاست، و بخصوص جنگلهاست، باید محفوظ بماند. هم سازمان محیط زیست، هم دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر دولتی، هم مسئولین و نمایندگان در مجلس، هم مسئولین در قوه‌ی قضائیه، و در مورد شهرها و حریم شهرها هم شهرداری‌ها، در سرتاسر كشور موظفند كه این كار را دنبال كنند. ما همیشه این مسئله را تكرار میكنیم، اما باز می‌بینیم كه كار درستی انجام نگرفت! خب، باید ان‌شاءاللّه همه همت كنند تا این كاری كه همه هم قبول دارند كه لازم است و درست است، تحقق پیدا كند.1391/12/15

لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

حالا ما مثلاً یكی دو تا درخت میكاریم، مردم هم در سطح شهر و در سطح كشور مبالغ زیادی درخت میكارند؛ اما باید مراقب باشیم كه درختهائی را كه موجود است، حفظ كنیم؛ یكی از كارهای مهم این است. انسان متأسفانه گاهی می‌بیند كه به آنچه داریم، بی‌توجهی میشود؛ درختها را قطع میكنند، باغها را خراب میكنند. ان‌شاءالله بایستی این مسائل مورد توجه قرار بگیرد. امیدواریم كه سبزه و گیاه و نشاط و رویش در كشور ما و بین مردم ما روزافزون باشد.1390/12/15
لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

مسئله‌ی گیاه و بوستان و درخت و این چیزها جزو مسائل اصلی است؛ اینها را جزو مسائل فرعی نباید به حساب آورد. درست است كه در شمارش مسائل اساسی كشور، چشمها و نگاه‌ها به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی كشانده میشود - معمولاً اینجور است - لیكن اگر با دقت نگاه كنیم، مسائلی كه مربوط به زیست انسانی است، بیشتر از آنها اهمیت دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و كشوری برای چیست؟ اصلاً پیشرفت كشور برای چیست؟ پیشرفت برای این است كه انسانها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه‌ی اینها باطل خواهد شد.اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعاً اگر ما به مسئله‌ی آب، خاك، هوا و آن چیزهائی كه منتهی میشود به این چیزها - مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی - نپردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای فزاینده‌ی كشور و افتخارات گوناگون علمی، متن زندگی و واقعیت زندگی را شیرین نمیكند؛ همه‌ی اینها باید مقدمه باشد برای اینكه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند. از جمله‌ی چیزهائی كه مساس مستقیم دارد، مسئله‌ی محیط زیست است، محیط زندگی انسانهاست، مسئله‌ی آب و هواست. آن وقت ریشه‌های آن، بنیانهای آن، كه خاك است و جنگل است و درخت است و بقیه‌ی چیزها، اهمیت درجه‌ی یك پیدا میكند.
من خواهش میكنم مسئولینی كه در بخشهای مختلف هستند، به این نكته توجه كنند كه نگاه به مسئله‌ی آب و هوا، نگاه به مسئله‌ی غبار، نگاه به مسئله‌ی دود، نگاه به مسئله‌ی هوای سالم، نگاه به مسئله‌ی آب سالم، نگاه به محیط زیست سالم، نگاه به مسئله‌ی جنگلها، نگاه‌های اصلی است؛ اینها را در متن برنامه‌ها، در مجاری همه‌ی برنامه‌های زندگی بگنجانند.
بعضی از این گزارشهائی كه داده شد، گزارشهائی است كه باید در بین مسئولین داده شود، در دولت باید داده شود، در مجلس باید مطرح شود، در محاسبات بیاید.
بنابراین من بر روی مسئله‌ی محیط زیست - كه حالا مسئله‌ی بوستان، یك نمونه از كاری است كه مربوط به محیط زیست است - تكیه میكنم. مسئله‌ی محیط زیست خیلی مهم است. مسئله‌ی منابع طبیعی بسیار مهم است. منابع طبیعی ثروتهای ملی‌اند؛ مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر كه نیستند؛ اینها مال ملتهاست؛ آن هم نه ملتها در یك نسل؛ ثروتی است متعلق به ملتها در طول تاریخشان؛ از اینها باید استفاده كنند. روی مسئله‌ی تخریب جنگلها حساس باشید. فشار به جنگلها زیاد است. جنگلها را باید حفظ كرد. منابع طبیعی و مراتع را باید حفظ كرد.
حالا آقایان مسئولین دولتی اینجا حضور دارند؛ من جداً از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رئیس جمهور هم چند بار با من مطرح كردند، به ایشان هم گفتم. من نمیدانم چه پیش می‌آید، سوءاستفاده‌چی‌ها چه كار خواهند كرد. با این دید نگاه كنید كه راه را باز نكنید. یك عده‌ای سوءاستفاده‌چی‌اند. هرجا كه برای یك كار عام‌المنفعه‌ای در نظر گرفته میشود - همین آمارهائی كه آقای شهردار محترم دادند - من میدانم و مطمئنم كه یك عده‌ای نشسته‌اند و كمین گرفته‌اند ببینند چطور میتوانند این طعمه را بربایند. جنگلهای اطراف شهر هست، زمینهای جنگلی و مناطق جنگلی هست - كه خب، اینها با زحمت زیاد و در طول سالیان زیاد به وجود آمده - نگاهشان به اینهاست.
من گاهی به ارتفاعات میروم، از آنجا نگاه میكنم، می‌بینم چه اتفاقی دارد می‌افتد. بارها هم به شهردارهای مختلف این مطلب را گفتم. البته فقط كار شهرداری نیست؛ مجموعه‌های مرتبط با شهرسازی، مجموعه‌های مرتبط با مراتع، همه باید همكاری كنند. نگذارید تهران بیش از این بزرگ شود، نگذارید به زمینهای جنوب البرز اینقدر تعرض شود؛ جلوی اینها را بگیرید. یك عده‌ای هستند كه فقط دنبال پولند، مسئله‌شان مسئله‌ی پول است؛ دیگر نگاه نمیكنند كه حالا این جائی كه آنها دارند برای پول تخریب میكنند، تصرف میكنند، به چه قیمتی برای كشور، برای مردم، برای شهر تهران تمام خواهد شد؛ هیچ برایشان اهمیت ندارد. آن كسی كه دیدبان و پاسبان و پاسدار این منافع ملی است، شماها هستید؛ نباید بگذارید.1389/12/17

لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

تهران شهر بزرگی است و جمعیت زیادی دارد. با همه‌ی زحمتهائی كه شما كشیدید، فضای سبز در این شهر، خیلی كمتر از آن مقداری است كه باید باشد. البته امروز با دوره‌ی پیش از انقلاب طرفِ نسبت نیست - من خب، آن وقت می‌آمدم تهران، تهران را میدیدم؛ شهر كثیفِ شلوغِ همیشه بدهوای آلوده، بوستانها هم خیلی محدود، امكانات هم خیلی كم؛ امروز بحمداللَّه آنجوری نیست؛ تهران، تهران دیگری است - لیكن در عین حال هنوز فضای سبز تهران كم است. شما از بالا كه اینجا را نگاه میكنید، می‌بینید تهران یك شهر متراكمی است. بیش از اینها بایستی اینجا باز شود و این شهر فضای تنفسی پیدا كند. مراقب باشید جاهائی كه در مناطق گوناگون شهر در اختیارتان هست، اینها در خدمت فضای سبز قرار بگیرد.
نظارتهای قوی خیلی لازم است؛ چه نظارت‌های حفاظتی و حراستی، چه نظارت‌های قضائی؛ كه خوشبختانه گفتند و شنیدم كه پرونده‌های قضائی تشكیل شده، منتها بیش از این باید باشد. آقایانی كه مسئول مسائل شهری هستید -چه در دولت، چه در شهرداری- با دستگاه قضائی وارد بشوید، درخواست كنید،‌ مطالبه كنید، همكاری كنید؛ این چیزها را دنبال كنند.
یك عددی را ذكر كردند كه این مقدار هكتار به بیت‌المال برگشته. من به ذهنم آمد كه خب، این مقدار از چه مقدار است. نسبت مهم است. اینجاها رقمِ مطلق اهمیتی ندارد. باید دید نسبت این مقداری كه برگشته، از آن مقداری كه برنگشته، چیست؛ این است كه به ما خواهد فهماند كه ما پیشرفت كردیم یا نه. باید جوری باشد كه پیشرفت كنیم.1389/12/17

لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

حالا فرض بفرمائید كه از این طرف یك درخت ما بكاریم، چندین درخت دیگری بكارد، هزاران درخت مردم بكارند؛ این كار بسیار خوبی است، اما در مقابل آن اگر چنانچه موجودی گیاه كشور، موجودی درخت كشور - كه یك ثروت عظیم باستانی است كه برای ما مانده - مورد تطاول قرار بگیرد، این خسارت است. مراتع ما، جنگلهای ما، ذخائر عظیم حیاتی ما هستند. از جنگل باید كشور برای همه چیزش بهره ببرد. جنگل واقعاً یك منبع حیاتیِ بزرگ و تجدیدپذیر است. اگر چنانچه عاقلانه و درست از مرتع و جنگل استفاده بشود، هیچ وقت تمام نمیشود. این مثل نفت نیست كه یك روز هست، یك روز تمام میشود؛ مثل معدن طلا نیست كه یك روز هست، یك روز هم تمام میشود؛ این همیشه هست. اگر ما با منابع گیاهی كشور - یعنی همین جنگلهایمان، همین مراتعمان - و به تبع آن، بوستانهای شهری و اینها كه در درجه‌ی دوم اهمیت است، درست و عاقلانه برخورد كنیم، اینها همیشه باقی میماند. متأسفانه سالهاست كه اینجور نیست؛ یعنی افرادی كه اهل سوءاستفاده‌اند، از جنگلهای ما، از مراتع ما سوءاستفاده كردند و تصرف كردند، تعرض كردند، غصب كردند.
آن چیزی كه من میخواهم تأكید كنم، هم به وزارت كشاورزی و منابع طبیعی، هم به محیط زیست، و هم به همه‌ی كسانی كه دست‌اندركار هستند، این است كه مراقبت كنید این دائره‌ی غصب و تصرفِ نابجا و غلط توسعه پیدا نكند و جلویش گرفته شود. متصرفین را قطع ید كنید. هم خبرهای زیادی میرسد، هم انسان خودش مشاهده میكند - تا آنجائی كه حالا انسان در رفت و آمدها، در سفرها فرصت پیدا میكند از نزدیك ببیند؛ یا كسانی كه از نزدیك دیدند و مورد وثوقند، می‌آیند اطلاع میدهند - متأسفانه با تعرض به جنگلها و تعرض به مراتع، به كشور و به مردم كشور ظلم شده است. زمینهای مراتع را در جاهای مختلف، بخصوص در نزدیكی شهرهای بزرگ، مورد تعرض قرار دادند و ضایع كردند؛ جلوی این را باید بگیرید؛ والّا ما اینجا یك دانه درخت بكاریم، دو تا درخت بكاریم، یا مثلاً هزاران درخت در سطح كشور كاشته بشود، اما معادل آن، درختهائی كه عمرهای طولانی دارند و میتوانند بمانند و میتوانند منشأ استفاده قرار بگیرند - و از جنگل چقدر استفاده‌های چوبی میشود كرد، در حالی كه جنگل هم مطلقاً تكان نخورد و مورد نقص قرار نگیرد - از بین بروند؛ این كار به نتیجه نمیرسد. این كارِ خیلی سودآوری نیست كه انسان از این طرف درست كند، از آن طرف چیزهای اصلی را از دست بدهد؛ این را خیلی باید مراقبت كنید. درختكاری درسی است برای ما، كه درخت موجود را قدر بدانیم. این درخت، یك درخت كم‌عمرِ كوچكی است چیز كم اهمیتی است، تأثیری هم ندارد؛ امروز هست، ممكن است فردا نباشد؛ اما آن درختی كه صد سال، دویست سال عمر دارد، و این درختهای مجموعه‌ی عظیم جنگلها كه باارزشند، اینها را بایستی ما نگه‌داریم و نگذاریم به اینها تعرض بشود.1388/12/18

لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

حفظ سرمایه‌های ملی است. بعضی از دوستان حالا به این ساخت و سازها و توسعه‌ی شهرهای بزرگ و بخصوص تهران اشاره كردند. از پانزده، شانزده سال قبل كه این ساخت و سازهای اطراف تهران، به صورت یك حركت سرطانی آغاز شد، ما همین‌طور مكرر شهردارها - همه‌ی شهردارهایی كه در این مدت تا امروز آمده‌اند - را مورد خطاب قرار دادیم و به آنها دائم مطالبی را گفتیم. بعد به این نتیجه رسیدیم كه فقط مسئله‌ی شهرداریها نیست. متصدیان منابع طبیعی اینجا تخلفات بزرگی كرده‌اند؛ منابع طبیعی را با سفارش و رفاقت و با ملاحظه و برای جلب حمایت این و آن، همین‌طور بی‌دریغ در اختیار اشخاص و گروهها و مسئولان و عمامه‌ای و غیرعمامه‌ای و نهادهای انقلابی و ... قرار داده‌اند. یعنی یك ملاحظه و مصلحت كوتاه‌مدت را در نظر گرفته‌اند و دیگر نگاه نكرده‌اند. آدم وقتی به طرف شمال تهران و ارتفاعات میرود، واقعاً وحشت میكند؛ یك بخشهایی هست كه بنده هر وقت میروم، با اینكه محیط حركت و گردش و تحرك و ورزش است، با اعصاب ناراحت به خانه برمیگردم. هر دفعه میروم، می‌بینم باز یك كارهای جدیدی انجام گرفته است. این دولت به طور جدی مسئول است؛ هم وزارت مسكن، هم وزارت كشاورزی - كه منابع طبیعی را در اختیار دارد - هم بقیه‌ی دستگاهها و هم از جمله وزارت كشور و شهرداریها. نباید بگذارید این اتفاق بیفتد؛ دارد همه جا اتفاق می‌افتد. انسان در شهرهای مختلف می‌بیند؛ تهران كه جلوی چشم ماست و من به طور متوالی می‌بینم؛ بعضی جاهای دیگر هم كه رفته‌ایم، همین‌طور است. نگذارید این سرمایه‌های ملی را این‌طوری ضایع كنند1385/06/06
لینک ثابت
ایران, حفظ سرمایه‌های ملی, ظرفیت جمهوری اسلامی, ظرفیت درون‌زا

ما خیلی امکانات در این کشور داریم. ما یک کشورِ به معنای حقیقی کلمه غنی هستیم و این «غنا» را مردم باید حس کنند؛ از این غنا باید استفاده کنند.1384/10/14
لینک ثابت
حفظ سرمایه‌های ملی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست برای همه‌ی نسلها وظیفه‌ای عمومی تلقی گردیده و هر گونه تخریب آن در فعالیتهای اقتصادی ممنوع اعلام شده است. اینك هماهنگی قوا كه حاكی از عزم ملّی بر تأمین محیط زیست سالم و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.1382/03/20
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی