news/content
نسخه قابل چاپ
1393/11/30
رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان مطرح کردند:

راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم آذربایجان با اشاره به مسائل اقتصادی کشور و لزوم مقابله با تحریم‌های دشمن در این زمینه، فرمودند: «علاج چیست؟ علاج این است که یک ملّت در درون خود تلاشی بکند و کاری بکند که ضربه‌ی دشمن که حتمی است، اثر نگذارد یا کم اثر بگذارد؛ علاج این است.» نکات اصلی رهبر انقلاب اسلامی درباره راهکارهای حل مشکلات اقتصادی در این دیدار، در قالب جدول زیر مرور شده است.

راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور
مطالبات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی براساس بیانات در دیدار مردم آذربایجان
۱۳۹۳/۱۱/۲۹
 قطع اتّکاء بودجه‌ى کشور به نفت باید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم...این کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد.
 تکیه‌ى بودجه به تولید داخلى و مالیات بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.
 ارتقاء بهره‌وری تولیدکننده‌ی ما، بنگاه‌دار ما سعی کند با کم کردنِ ریخت‌وپاش، هزینه‌ی تولید را کم کند، کیفیّت را بالا ببرد؛ این میشود بهبود بهره‌وری.
 استفاده‌ى حدّاکثرى از ظرفیّتهاى داخلی و جغرافیایى کشور ما روی نقشه که نگاه کنید، یک چهارراه بسیار حسّاس و مهمّ زمینی و هوایی است؛ دسترسی به آبهای آزاد هم دارد؛ اینها فرصتهای بسیار مهمّی است؛ علاوه بر منابع، علاوه بر امکانات، برنامه‌ریزی بشود، فکر کنند، از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنند.
 مصرف محصولات داخلى توسط مردم و مسئولین آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند... من این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است، به فکر بچّه‌های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند.
 اجتناب از اسراف، تضییع مال و هدر دادن منابع عمومى اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک.
 
 توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان شرکتهای دانش‌بنیان به‌وجود بیاید. شرکتهای دانش‌بنیان هم فقط مخصوص صنعت نیست؛ در صنعت، در کشاورزی، در خدمات، در نیازسنجی.
 مبارزه جدّی با قاچاق مبارزه‌ی جدّی با قاچاق از جمله‌ی کارهای لازم در اقتصاد کشور است.
 مبارزه‌ى جدّى با بدحساب‌هاى بانکى یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمیکنند؛ اینها واقعاً مجرمند.
دریافت جدول: PDF | عکس

* قطع اتّکاء بودجه‌ى کشور به نفت
یک مسئله‌ی اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. البتّه این حرفهایی که من امروز به شما عرض میکنم و مکرّر گفته‌ایم، در مقام حرف آسان است، در مقام عمل کارهای مشکلی است. خود من دستم سالها در اجرا بوده است؛ بنده میدانم اجرا کار سختی است امّا معتقدم این کار سخت را میتوان انجام داد. اجرا کردن سخت‌تر از حرف زدن است؛ امّا همین کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد.
 
* تکیه‌ى بودجه به تولید داخلى و مالیات
یکی از کارها - که مهم‌ترین کار همین است - [این است که‌] باید تکیه‌ی بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدهند. دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم:
 عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم - از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم - امّا از فلان کلانْ‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری میکند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد میکند، پس باید مالیات را بدهد - نمیدهد، در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم میشود؛ یک روز نفت ارزان میشود؛ یک روز شاخ‌وشانه میکشند؛ کشور به این وضع دچار میشود. مسئله‌ی مالیات خیلی مهم است. البتّه من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارند طرّاحی میکنند، کارهای خوبی دارند انجام میدهند؛ این کارها باید سریع انجام بگیرد؛ باید تحقّق پیدا کند؛ از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند؛ این قلم اوّل. قلم اوّل از کارهای مهمّی که باید انجام بگیرد، این است که بودجه‌ی کشور، اداره‌ی دولت، به‌وسیله‌ی درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات، که مالیات هم مربوط میشود به تولید و کسب و کار.
 
* ارتقاء بهره‌وری
یک نکته‌ی دیگر، ارتقاء بهره‌وری است که از تعبیرات رایجی است که میکنند؛ بنده این را خلاصه میکنم به دو کلمه در زبان فارسی. تولیدکننده‌ی ما، بنگاه‌دار ما سعی کند با کم کردنِ ریخت‌وپاش، هزینه‌ی تولید را کم کند، کیفیّت را بالا ببرد؛ این میشود بهبود بهره‌وری. [البتّه‌] بخشی از هزینه‌ی تولید مربوط به چیزهایی است که در اختیار بنگاه‌دار نیست؛ فرض کنید تورّم بالا است، مزد کارگر یا قیمت موادّ اوّلیّه بالا میرود؛ یک مقدار اینها است لکن یک مقدار هم ریخت‌وپاش است؛ اسراف است؛ خرج‌کردن‌های بیجا است؛ باید جلوی اینها را بگیرند.
 
* استفاده‌ى حدّاکثرى از ظرفیّتهاى داخلی و جغرافیایی
یک مسئله‌ی مهمّ دیگر، استفاده‌ی حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی است. کشور ما در منطقه‌ی حسّاسی قرار دارد؛ همسایه‌های زیادی داریم، بالا دریا داریم، پایین دریا داریم، به همه‌ی دنیا دسترسی داریم. کشور ما روی نقشه که نگاه کنید، یک چهارراه بسیار حسّاس و مهمّ زمینی و هوایی است؛ دسترسی به آبهای آزاد هم دارد؛ اینها فرصتهای بسیار مهمّی است؛ علاوه بر منابع، علاوه بر امکانات، برنامه‌ریزی بشود، فکر کنند، از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنند.
 
* مصرف محصولات داخلى توسط مردم و مسئولین
یک نکته‌ی دیگری که این بیشتر به مردم مربوط میشود، مصرف محصولات داخلی است که من بارها در سخنرانی‌های اوّل سال و غیر آن تکرار کردم، الان هم به شما عرض میکنم: محصولات داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال این نشانه‌ها. حالا مُد شده است بگویند «بِرَند» است، بِرَند فلان؛ بِرَند چیست! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصّبانه و با تعصّبِ تمام، ملّت ایران، خارجیِ آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای یک عدّه‌ی خاص نمیگویم؛ خب بله، وقتی ما میگوییم، یک عدّه متدیّنین فوراً گوش میکنند حرف را، پیغام هم میدهند فلان چیز راکه خارجی است بخریم؟ فلان چیز را نخریم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف ما حجّیّت شرعی قائلند، این را نمیگویم؛ من این حرف را برای هرکسی میگویم که به ایران علاقه‌مند است، به آینده‌ی کشور علاقه‌مند است، به فکر بچّه‌های خودش است که بنا است فردا در این کشور زندگی کنند. شما مصنوعات خارجی را که مصرف میکنید، در واقع کمک میکنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، آن سرمایه‌دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد. این را به همه‌ی مردم، بخصوص آن‌کسانی‌که مصارف زیادی دارند[میگویم‌]؛ دولتی‌ها هم همین‌جور؛ دولتی‌ها هم در مصارف دولتی، در اشیاء مصرفی‌ای که در ساختمانها، در چیزهای گوناگون مصرف میکنند، حتماً ملاحظه کنند تولید داخلی را.
 
* اجتناب از اسراف، تضییع مال و هدر دادن منابع عمومى
اجتناب از اسراف هم یک سرفصل دیگر است؛ اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک. خاک یک ثروت است، آب یک ثروت است، نان یک محصول ذی‌قیمت است؛ مراقب باشند، همه مراقب باشند، احساس مسئولیّت کنند، اینها را از بین نبرند.
 
* توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان
شرکتهای دانش‌بنیان؛ که بنده روی این شرکتهای دانش‌بنیان تکیه میکنم. امروز ما جوان تحصیل‌کرده خیلی داریم. بچّه‌های دبیرستانی یکی دو هفته پیش در این حسینیّه، یک نمایشگاهی تشکیل دادند، آمدند چیزهای پیشرفته‌ی واقعاً عجیب‌وغریب و حیرت‌آوری را اینجا به ما نشان دادند؛ غالباً جوان، تعدادی جوان دبیرستانی! خب، سرمایه‌ی ما این است، ثروت ما این است. شرکتهای دانش‌بنیان به‌وجود بیاید. شرکتهای دانش‌بنیان هم فقط مخصوص صنعت نیست؛ در صنعت، در کشاورزی، در خدمات، در نیازسنجی؛ جمع بشوند، نگاه کنند ببینند بنگاه‌های گوناگون اقتصادی به چه چیزهایی نیاز دارند، کمبودهایشان کجا است، این را به آنها ارائه بدهند؛ شرکت دانش‌بنیان حتّی در این زمینه هم میتواند فعّال باشد.
 
* مبارزه جدّی با قاچاق و بدحساب‌هاى بانکى
مبارزه‌ی جدّی با قاچاق از جمله‌ی کارهای لازم در اقتصاد کشور است. مبارزه‌ی جدّی با بدحساب‌های بانکی؛ یک عدّه‌ای هستند از تسهیلات بانکی، بناحق و نادرست استفاده میکنند؛ برای یک کار تسهیلات میگیرند، در کار دیگری آن را مصرف میکنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمیکنند؛ اینها واقعاً مجرمند. بنده نمیگویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، [ولی‌] کمک هم باید به او کرد؛ هستند مواردی که حتّی بدهکارند ولیکن بایستی کمک هم به او بکنند امّا بعضی هم هستند که باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد.

لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
نظرات مخاطبان : [ تعداد نظرات منتشره : 19 نظر ]
 • ابوالفضل ،
  1393-12-03 - 16:07

  از خداوند متعال خواستاریم به ما توفیق دهد فرمان ولی امرمان را انجام دهیم تا فردای قیامت شرمنده امام و شهیدان نباشیم.
 • رضا ،
  1393-12-03 - 13:12

  هر وقت به رهنمود های اقا گوش نکردین ضرر کردیم
 • صادق کیوانلو ،
  1393-12-03 - 12:04

  گوش سپردن و انجام فرمایشات امام خامنه ای به تنهایی کافی نیست بلکه باید هر یک از ما برای ترویج این سخنان و فرهنگ حمایت از تولید داخلی تلاش کنیم .
 • Celal ،
  1393-12-03 - 10:07

  Thank you the leader of Muslims.
   We should follow those advices 
  given by Leader.
  
  Anyone who want to be successful in therms of economics ,should lesten the advices given here.
  
  Regards
 • یاوران313 ،
  1393-12-03 - 09:59

  بسم ا...
  ما همه عمار تواییم... گوش به فرمان تواییم ..جانم فدایت آقای من
 • kardar ،
  1393-12-03 - 08:48

  صلي الله علي الامام السيد علي الخامنه‌اي
 • محمد ،
  1393-12-03 - 08:48

  اين كارها بايد انجام بشود، اما سوال اينجاست كه جه كسي بايد اينكارها را انجام بدهد؟
  ممنون
 • علیرضا ،
  1393-12-02 - 23:56

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین سایت
  خدارو صدهزار بار شکر که رهبری با درایت و دلسوز همچون امام خامنه ای عزیز داریم
  بنده از اون دسته کسانی هستم که به قول فرمایش خود حضرت آقا برای حرف ایشان حجیت شرعی قائل هستم اما نظری نسبت به یکی از این موارد 9 گانه دارم که فکر کردم شاید از طریق کامنت گذاشتن دراینجا جوابی به آن داده شود.
  آن مورد خاص هم این است که حضرت آقا به مردم فرمودند از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
  سوال من اینجاست که آیا بهتر نیست به جای اینکه مردم از تولیدات داخلی استفاده کنند و با این کار رقابت از بین برود جلوی واردات اجناس بی کیفیت گرفته شود و اجناس با کیفیت وارد شوند و مردم حق انتخاب داشته باشند و با این کار تولیدکننده داخلی برای باقی ماندن در بازار مجبور به افزایش کیفیت خود شود تا جایی که مردم دیگر نه با فتوای شرعی بلکه با میل باطنی از اجناس تولید داخل استفاده کنند؟
  آیا به نظر حضرت آقا تحریم کالای خارجی باعث این نمی شود که تولید کننده ی داخلی محصولات بی کیفیتش را با قیمت بالا به فروش برساند و مردم مجبور به خرید آن شوند؟ همانگونه که این اتفاق در صنعت خودروی ما به وضوح دیده می شود.
  مردم سطح متوسط به پایین جامعه که اکثریت را تشکیل می دهند توانایی خرید خودروی خارجی را ندارند ودر واقع برای خرید خودروی خارجی تحریم هستند و درصورت توان خرید تنها می توانند محصولات داخلی را خریداری کنند. از آن طرف می بینیم که خودروسازان داخلی از این موقعیت سواستفاده کرده و بجای افزایش کیفیت و کاهش قیمت روز به روز از کیفیت محصولاتشان کاسته و به قیمت آن می افزایند.
  این اتفاق تنها به این دلیل رخ میدهد که تقریبا صنعت خودرو در بازار رقابتی حضور ندارد و مردم مجبور به استفاده از کالای داخلی اند.
  آیا با این شرایط توصیه ی خرید کالای ایرانی که واقعا در برخی محصولات از کیفیت به شدت پایینی برخوردار است به ضرر مردم نیست؟
  آیا اینکه پولی را به پای محصولی بریزیم که طول عمرکوتاهی دارد و پس از خرید هر روز نیاز به تعمیر دارد اسراف نیست؟ و یا نه ! حمایت از تولیدکننده ی داخلی است!
  نمی دانم آیا این نظرات به گوش خود حضرت آقا می رسد یا نه؟
  اما اگر می رساند سلام ما را به محضر ایشان برسانید و بگویید آقاجان گوش به فرمان شماییم.
  
   گرچه حکمت بعضی از سخنان شما را نفهمیم اما معتقدیم که بی شک حرف درستی می باشد و از آن اطاعت میکنیم
  بیان نظراتمان نیز تنها به این دلیل است که اگر این نظرات به گوشتان می رسد یک جایی در یک سخنرانی ایی پاسخی از شما بشنویم که شاید حکمت سخنان گوهربارتان برایمان آشکار شود.
  
  از خداوند منان برای رهبر عزیز و حسینی مان آرزوی طول عمر با عزت و توفیقات روزافزون داریم.
  " اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای بحق محمد و آله الطاهرین"
  
 • جعفر ملک زاده ،
  1393-12-02 - 23:45

  با سلام و آرزوی سلامتی و عمر پرخیر و برکت برای مقام معظم رهبری
  وقتی انسان با تفکرات رهبر آشنا میشود و صحبت هایش را گوش میدهد پر از انرژی میشود و به خودش میبالد که چه انسان متفکری از جمیع جهات رهبر کشور است . ولیکن متاسفانه و صد تاسف که مسئولین خرد و کلان کشور فقط شنونده خوبی هستند و در عمل خیلی سست و لاک پشت وار حرکت میکنند.این درتمامی موضوعات ومسائل اقتصادی و فرهنگی وهنری ورزشی و...می باشد. کاش امروزه صنایع اتومبیل ما که سالهاست دربهای گمرگ جهت ارتقاع محصولاتش بسته مانده کمی به خود میامد و خودروهای باکیفیت تولید میکرد و کاش ما حسن طهرانی مقدم در تمامی عرصه ها داشتیم. اندکی تامل در مدیریت و تولیدات این شهید والامقام برای جهش همه جانبه و رسیدن به قله های افتخار کافی است.
 • زهره رحمانی ،
  1393-12-02 - 21:52

  کاش برخی مسئولان که اینقدر دل به بیگانگان داده اند واینقدر دست به دامن یهودونصاری شده اند کمی گوش دل به توصیه های رهبر فرزانه میدادند وبا تکیه بر نیروی داخلی وباور کردن شعار ما می توانیم عزت وسربلندی ایرانی راحفظ می کردند
 • سرباز مقاومت ،
  1393-12-02 - 18:16

  سلام
  به نظر من بیشتر روی توریست, تمرکز اقتصادی داشته باشیم چون کشور ما دارای تمدن غنی و آب و هوای چهار فصل و... است و میدانیم که درآمد بعضی از کشور ها مثل کشور های حوزه مدیترانه و... از راه توریست است و باید دست دزد ها هم قطع کرد و از پارتی بازی و راند خواری و دور زدن قانون بعضی از اشخاص جلوگیری کرد. به امید روزی که اقامت گرفتن در ایران آرزوی دیگران باشه.
  یا حق لبیک مهدی لبیک یا خامنه ای
 • نوروزی ،
  1393-12-02 - 16:57

  لبیک یا خامنه ای (ارواحناه فداه)
  یک سوال داشتم :
  آیا این راهکارها می تواند به عنوان چارچوب نظری کنار نظریات آدام اسمیت، ریکاردو و یا مارکس در پایان نامه ها قرار بگیرد؟؟
  موضوعاتی که در رابطه با اقتصاد سیاسی باشد. مثل سیاستهای سرمایه گذاری های خارجی؟؟
  
  ممنون می شوم اگر جواب داده شود.
  
  با احترام
   
  
 • رحيم ،
  1393-12-02 - 16:33

  آقا جان كسي عمل نميكند به دستورات
  از آيت الله بهجت دستورات خاستند سكوت كرد اصرار كردند فرمود كو عمل كننده.طبيب هست ولي دواها را گذاشتيم طاقچه تاكي خدا ميداند
  خوش بحال شهدا كه بخاطر كشور ودين وخدا رفتن وبدا بحال ما
  كه مملكت به اين بهشتي را ...
  مسئولين هم آمار واقعي نميدن وبا كلمات بازي ميكنند تا...
  قدر دانستن هم به شعار نيست فقط عمل هزار ساعت ذكر بگي 2ركعت نماز صبح نميشود يعني هر كاري باتوجه به زمان ووقت شناسي اش هست نه كم نه زياد
 • سید سهراب فاطمی نسب ،
  1393-12-02 - 12:24

  اگر دستورات مقام عظمای ولایت (امام خامنه ای) بدون کم کاست وچون چرا اجرا شود کشور ایران گلستان می شود.
 • مرتضی ،
  1393-12-02 - 08:51

  لبیک
 • سعید ،
  1393-12-02 - 08:49

  چشم آقا جان
  از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن
 • قم المقدسه-محمد علی ،
  1393-12-02 - 06:50

  انشاالله این توصیه ها سرمشق کارهایمان قرار گیرد و در ترویج ان ها کوشا باشیم.هم انجام میدهیم هم زمیته ساری میکنیم که دیگران انجام دهند. 
 • قم المقدسه-محمد علی ،
  1393-12-02 - 06:49

  انشاالله این توصیه ها سرمشق کارهایمان قرار گیرد و در ترویج ان ها کوشا باشیم.هم انجام میدهیم هم زمیته ساری میکنیم که دیگران انجام دهند. 
 • مشهد مقدس - محسن - ض ،
  1393-12-01 - 22:23

  ای امام عزیز لبیک - لبیک - خداوند شما را محفوظ و سلامت بدارد و ما را توفیق دهد انشاءالله قدر موهبت عظیم نعمت وجود رهبری اینچنین بزرگ و الهی را بدانیم .
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی