news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرعکسعکسصوتصوتخاطراتخاطرات
1371/07/18

بیانات در بازدید از پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان

 بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم

بسیار مایه خوشوقتی است که نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران هر روز که میگذرد چیزی بر کیفیّت و ارزشهای نظامی و اسلامی خود میافزایند. امروز در این پایگاه که به نام یکی از شهیدان بزرگ و عزیز نیروهای مسلّح نامیده میشود، اجتماع‌ نیروهای مسلّح از سازمانهای مختلف، نمایشگر عظمت و وحدت نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران است. این پایگاه، سوابق با ارزشی دارد و در طول جنگ خدمات بزرگی انجام داده‌ است. من فراموش نمیکنم آن زمانی را که شهید عزیزمان، سرلشکر بابایی، با خوی اسلامی خود ومنش نظامی متناسب بادین، در این پایگاه فرماندهی میکرد. من یک بار دیگراین پایگاه را از نزدیک دیده‌ام. آن روز، و پیش از آن هم، از آغاز انقلاب، خدمات این پایگاه خدمات برجسته‌ای بود. دهها هزار ساعت پرواز جنگی و خدمات گوناگونِ تهاجمی و تدافعی و وارد کردن خسارات متعدّد به دشمن متجاوز، افتخاراتی است که هرگز از خاطره‌ها و از پرونده افتخارات نیروهای مسلّح ما زدوده نخواهد شد.

برادران و خواهران عزیز، که در این میدان اجتماع کرده‌اید! امروز روزی است که جمهوری اسلامی و نیروهای مسلّح آن، با سرافرازی این فرصت را دارند که همه جانبه به خودسازی بپردازند؛ اگر چه میدان جنگ، میدان خودسازی هم بود. نیروی مسلّح، تا در نبرد حقیقی و در تجربه جنگ قرار نگیرد، نمیتواند جوهر خود را باز یابد. آنچه درباره هر ارتشیگفته شود، بدون این‌که در میدان جنگ شرکت کرده باشد، سخنی نیست که بشود به آن اعتنایی کرد. در گذشته، نیروهای مسلّح ما اگر چه ازجهات ظواهر امر و تجهیزات، پشتیبانیهایی میشدند؛ اما هنگامی که در یک جنگ سختِ طولانی در مقابل تهاجم دشمن قرارگرفتند و از میهن خود دفاع کردند، توانستند ارزش حقیقی خودشان را باز یابند و در چشم ملت، بلکه ملتهای مسلمان، عزیز شوند. این، یک حقیقت است. امروز، بعد از این‌که شما نیروهای مسلّح، جنگ را بحمداللَّه با افتخار تمام کردید و اجازه ندادید که حتّی یک وجب از میهن عزیزتان در زیر چکمه‌های بیگانگان متجاوز بماند، و بعد از آن‌که با تقدیم هزاران شهید از بهترین فرزندان این آب وخاک، صداقت و صمیمیّت خودتان را به ثبت رساندید، میتوانید با سر بلندی، خود را یکی از عناصر و ارکان حقیقی نظام اسلامی بدانید و بنامید. نظام جمهوری اسلامی هم موظّف است به نیروهای مسلّح، چنان که شایسته آنان است، رسیدگی کند، و بحمداللَّه مسؤولان کشور، به این وظیفه آشنا هستند.

 ممکن است در تبلیغات جهانی، جمهوری اسلامی ایران را به نظامیگری متّهم کنند که این هم جزئی از هوچیگری تبلیغاتی استکبار جهانی است. ما امکانات نظامی را برای تجاوز به دیگران نمیخواهیم. ما ارتش و سپاه و بسیج را هرگز برای دست اندازی به همسایگان نخواسته‌ایم و نمیخواهیم. امانظام اسلامی، به خاطر طبیعت ظلم ستیزش، با ظالمان و مستکبران همیشه روبه‌روست و باید بتواند از خود و حقیقت ارجمندی که دراختیار اوست دفاع کند. دشمنان، خیلی میخواستند و میخواهند که جمهوری اسلامی قدرت دفاع خود را از دست بدهد تابه آسانی بتوانند به خواسته‌های شوم خودشان جامه عمل بپوشانند. با این همه، ما با این حرفها خام نمیشویم. ارزش جنجالهای تبلیغاتی وابسته به استکبار جهانی، مساوی با صفر است. همانهایی که یک روز نظام متجاوز عراق رابا انواع سلاح تجهیز کردند، از دهها سال پیش‌ تا امروز، اسرائیل غاصب و متجاوز را پیوسته با سلاح‌های گوناگون تجهیز میکنند. در هر جای دنیا رژیمی وابسته و سر سپرده آنهاست، آن را با انواع و اقسام پیشرفتهای تجهیزاتی مجهّز میکنند؛ امّاوقتی ملتی مظلوم و تنها مثل مسلمانان امروز بوسنی هرزگوین در مقابل تهاجم دشمن قرار میگیرند، با رسیدن یک تفنگ به آنها جنجال به راه میاندازند. این، حقیقت تبلیغات ضدّ انسانی و ظالمانه وابسته به استکبار جهانی را روشن میکند. پس، جنجال تبلیغاتی آنها چه ارزشی دارد؟

 جمهوری اسلامی ایران، آنچه را که امروز دارد، با همّت فرزندان خود به دست آورده است. ما گردنمان زیر بار منّت هیچ‌کس در دنیا خم نیست. البته از تجهیزات مدرن جهانی استفاده کرده‌ایم؛ امابا عزّت. باز هم استفاده خواهیم کرد؛ امّا با عزّت. درعین حال، بیشترین امید، اعتماد و تکیه ما به‌نیروهای ذاتی و درونی ایران اسلامی عزیز است. جوانان ما و مغزهای متفکّر و دستهای ماهر و روحهای بزرگِ سازنده و مبتکر خودِ ما هستند که‌ باید ما را مجهّز کنند. من امروز به‌ شما فرزندان شجاع‌ این آب و خاک عرض‌ میکنم: به خودتان متّکی باشید. ما، در را و راه را به روی خودمان نمیبندیم که از امکانات جهان و فناوری جدید استفاده نکنیم. علم و فناوری متعلّق به همه بشریت است و هیچ‌ کس نمیتواند آن را منحصر به خود بداند و منّت آن را برسرکسی بگذارد. همه بشر در تکوین موجودی امروز مدنیّت بشری، باهم سهیم بوده‌اند. ما راه را به‌روی خودمان نمیبندیم و این را حق خودمان میدانیم. اما دو نکته مسلم است: نکته اوّل این‌که، تکیه اصلی مابه‌نیروهای خودی است. شما باید همّت کنید؛ شما باید بسازید؛ شماباید مهارت به دست بیاورید؛ همچنان که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گامهای بسیار بلندی در این راه برداشتید. کسانی که اطّلاعات و اخبار را دارند، میدانند که امروز، آشنایی، مهارت و تسلّط جوانان ما در نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی بر تجهیزات پیچیده و مدرن، دهها برابر بیش از قبل از انقلاب‌ است. امروز ما روی پای خودمان هستیم.

 نکته دوم این‌که، محصول این همه دستاورد، برای حفاظت از انقلاب است؛ حفاظت از این گوهر گرانبهایی که ملت ما با خون خود آن رابه دست آورده است. حفاظت ازاستقلال، آزادی ملی، سرسپرده‌نبودن ودنباله‌روقدرتهای بزرگ نبودن. این، همان نکته‌ای است که‌قدرتهای بزرگ را از ملت ایران خشمگین میکند. مابرای استکبار، هیچ گونه ابُّهت وارزشی قائل نیستیم. بگذار خشمگین باشند. امروز در سطح جهان، قدرتهای استکباری میخواهند با استبداد و خودسری عمل کنند. این را اگر دولتهای وابسته و سر سپرده پذیرفته‌اند، ما نمیپذیریم. ملتهای آزاده، بخصوص ملت ما نمیپذیرند. ما ملت بزرگی با امکانات بیشمار و استعداد فراوان هستیم. اینها را زنده‌ خواهیم کرد، تاروش ملت ایران، الگویی برای ملتهای در بند باشد.

شما عزیزان نیروهای مسلّح، درصفوف مقدّم بوده‌اید و سعی کنید همواره باشید. خودتان را بسازید و آماده نگه دارید. همچنان که درجنگ درخشیدید، این درخشش واین افتخار را، همیشه برای خودتان حفظ کنید. سطح آموزشها و کیفیّت آنهابایدبالاتر برود؛ اگرچه از گذشته بسیار بالاتر هست. همکاری وهمدلی سازمانهای نیروهای مسلّح، یعنی ارتش‌ و سپاه، روزبه‌روز بایدبیشترشود. نیروهای مردمی که‌ همیشه به صورت یک ذخیره‌ تمام نشدنی برای نیروهای مسلّح و دفاع از کشورند، باید سازماندهیشان بهتر و باکیفیّت‌تر شود. تجهیزات را نگهداری کنید و آنهارا بهتر و بیشتر بسازید. بر آنچه دارید، با نیرو و قدرت خلّاقه خود بیفزایید. ملت ایران هرروز که‌ میگذرد، نشانه‌های دشمنی و کین ورزی استکبار را مشاهده میکند. درهمین روزهای اخیر، جنجال دروغین و مصنوعی درباره جزایر متعلّق به ایران در خلیج‌فارس، یک نمونه دیگر از این دشمنی است. شما و ملت باید آماده باشید، تادشمن طمع نورزد. ما هرگز جنگ‌طلب نبوده‌ایم؛ امروزهم نیستیم. اگراین همسایه نابخردما، جنگ را علیه ما شروع نمیکرد، ما سالهای سال، باعراق هیچ‌ جنگی نمیداشتیم. ما، درعین آن‌که از جنگ بیزاریم و نمیخواهیم با کسی جنگ داشته باشیم، اما باید آماده دفاع باشیم و این آمادگی را همیشه حفظ کنیم. امروز البته به فضل شجاعتها و رشادتهای شما در میدان جنگ، دیگر کسی طمع در تجاوز به این آب وخاک نمیبندد. امروز همه فهمیده‌اند که ملت و نیروهای مسلّح ایران، به‌گونه‌ای نیستند که بشود با آنهاشوخی کرد. باملت ایران نمیشود شوخی کرد. همچنان که تجربه عراق نشان داد، تجاوز به‌ این کشور و این آب و خاک، باناکامی و بیچارگی متجاوز همراه‌ خواهد بود. بااین حال، آمادگی در مقابل هرگونه حادثه، وظیفه عمومی نیروهای مسلّح است.

امیدوارم خدای متعال، تفضّلات خود را بر شما همواره نازل کند. امیدوارم شهدای عزیز نیروهای مسلّح و این پایگاه، مشمول رحمت الهی قرارگیرند. امیدوارم جوانان عزیز و فرزندان شجاع و رشید این آب و خاک، همواره مشمول تفضلات وکمکهای خداییباشند.

 والسّلام علیکم و رحمه‌اللَّه و برکاته.

در این رابطه بخوانید :
جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی