news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرخاطراتخاطرات
1369/09/24

سخنرانی در میدان صبحگاه ناوگان منطقه‌ی یکم نیروی دریایی ارتش

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

هرچه پیشتر میرویم، اهمیت نیروی دریایی برای نظام جمهوری اسلامی ایران آشکارتر میشود. در همین چند سال گذشته، آنچه از نیروی دریایی مشاهده شد - هم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و هم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - بسیار ارزشمند و افتخارآفرین بود. ترکیب این دو نیرو، همان چیزی است که جمهوری اسلامی آن را لازم دارد و ملت مبارز و مسلمان ما آن را انتظار میبرند.

بارها تکرار شده است که لازمه‌ی مسلمانی، هوشیاری و آمادگی است. مسلمان آن نیست که بنشیند تا خطر او را غافلگیر کند و سراسیمه دنبال علاج‌جویی باشد؛ بلکه مسلمان آن است که به حکم قرآن - که فرموده است: «و اعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة و من رباطالخیل»(1) - خود را از پیش در حد اعلای توان آماده میکند. ما بخصوص به خاطر تهدیدهایی که نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان همواره پیرامون خود داشته است و امروز هم دارد، باید این حکم «اعدّوا» را به معنای دقیق کلمه بفهمیم و عمل کنیم. از لحاظ نظامی، در درجه‌ی اول، ارتش و سپاه و سپس آحاد مردم باید آمادگی داشته باشند. چون وظیفه‌ی ارتش و سپاه از لحاظ سازمانی این است، لذا میگوییم در درجه‌ی اول قرار دارند؛ اما دفاع و پشتیبانی و کمک به ارتش و سپاه، وظیفه‌ی همه است. بسیج، یعنی مجموعه‌ی آحاد ملت؛ آنهایی که میتوانند دفاع کنند.

امروز اگر به اوضاع نظامی و به جغرافیای منطقه نگاهی بیندازیم، خیلی زود میتوانیم تشخیص بدهیم که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید توانایی دریایی خود را ارتقا و افزایش بدهند. کسی نگوید که ابزارهای دشمنان و تهدیدکنندگان، از ما پیشرفته‌تر است؛ زیرا پاسخ این سخن آن است که ما در مقابل، ایمان و عزم و ایستادگیمان، از همه‌ی کسانی که با ما روبه‌رو هستند، بیشتر است و این، تعیین‌کننده میباشد. این، آن چیزی است که حرف آخر را در درگیریها میزند. ما این را داریم و حفظ میکنیم. البته توانایی را هم تا آن‌جا که در قدرت و توان ماست، پُرحجم و پُرکیفیت میکنیم. این، تکلیف ماست.

ما در این دریای وسیعی که مرزهای جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد، وظایف گوناگونی داریم و ارتش و سپاه باید باهم این وظایف را انجام بدهند. مدتهاست - شاید از اوایل جنگ و یا حتّی پیش از شروع جنگ - دشمنان همیشه تلقین کرده‌اند که دو سازمان ارتش و سپاه نمیتوانند باهم بسازند! چرا نتوانند؟ تجربه‌ی هشت سال جنگ تمام‌عیاری که بر ما تحمیل شد و دفاع مقدس ما در برابر آن، این حرف را تکذیب کرد.

یک وقت گفتند که ارتش باید به نفع سپاه عقب بنشیند؛ دروغ بود و دروغ است. یک وقت گفتند که سپاه باید به نفع ارتش جا خالی کند؛ این هم دروغ بود و دروغ است. کیفیت کشور ما و کیفیت نظام جمهوری اسلامی و ترکیب پیچیده‌ی دشمنان ما ایجاب میکند، تا آن‌جا که میتوانیم، از همه‌ی کیفیتهای بالای امکان مردمی و تجهیزاتی برخوردار باشیم. این، در ضمنِ دو سازمان ارتش و سپاه امکان‌پذیر است. هر کس غیر از این بگوید، خلاف گفته است.

من امروز به همه‌ی شما میگویم که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هر دو باید باشند و هر دو در کنار هم، مثل برادر و همسنگر - نه مثل رقیب - مهربان و مکمل یکدیگر خواهند بود. ما این را میخواهیم و همین را ان‌شاءاللَّه به توفیق الهی عمل خواهیم کرد. هر کس غیر از این بگوید، خلاف گفته است.

امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بهترین وضعیت خود در طول ده سال گذشته است. ما همه‌ی وضعیتهای گوناگون در این نیرو را بدقت زیر مطالعه داشته‌ایم. برگهای زرین افتخارات گذشته‌ی این نیرو - تلاشهایی که کردید، شهدایی که دادید، مجاهدتهایی که نمودید - در کنار کاراییهای بالای امروزتان، در اختیار شماست. روحیه‌ها و کاراییها خوب و عالی است و در آینده، عالیتر خواهد شد.

البته نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی بسیار جوانتری است. تاکنون این نیرو در حوزه‌ی مسؤولیتهای خود، کارهای بسیار باارزشی انجام داده است. آن روزی که ما بتوانیم اطلاعات کارهای ریز و درشت دوران جنگ تحمیلی در این دریاهای نیلگون را در اختیار مردم بگذاریم، آن وقت معلوم میشود که این جوانان کم‌توقع و بیادعا، در همین قایقهای کوچک و بزرگ، در زیر آفتاب سوزان و بر سطح آبها، چه فداکاریهایی انجام دادند. خیلی از این موارد، از چشم دشمنان و دوستان پنهان مانده و شاید تا مدتها بماند.

من نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را ستایش میکنم؛ نیروی دریایی سپاه را هم ستایش میکنم. این دو نیرو را دو سازمان میدانم و هر دو سازمان، دارای مسؤولیت و در کنار یکدیگرند. هر دو باید باشند، هر دو هم مسؤولیت دارند، هر کس هم غیر از این بگوید، خلاف واقع گفته است. یک وقت دشمنان مینشینند و میگویند، بویش می‌آید که بناست فلان سازمان از بین برود و منحل شود، یا تضعیف گردد. اینها دشمنند؛ ولی دوستان حق ندارند حرفی بزنند که دشمنان بر زبان جاری میکنند.

ما ظرفیت زیادی برای قوی شدن و بزرگ شدن نیروهای مسلحمان، از جمله نیروی دریایی داریم. بنابراین، نیروی دریایی دو نیروست که هر دو هم باید قوی بشوند؛ منتها کارهایشان تکراری نیست، تجهیزاتشان هم نباید تکراری باشد و در عرض یکدیگر هم نباید باشند. این دو نیرو باید در طول هم و مکمل یکدیگر باشند؛ نه تکرار هم. این، خطوط کلی است. جزییات این خطوط کلی، به وسیله‌ی فرماندهان ذیربط، به طور کامل تدوین خواهد شد و بسیاری از آن هم تدوین شده است. تجهیزات و کار این دو نیرو، دو نوع تجهیزات و دو نوع کار و با دو طبیعت متفاوت است که هر دو در دریا در اختیار دارند و باید انجام بدهند.

اصل قضیه این است که اینها باید صددرصد هماهنگ باشند. وقتی که در مقابل ما دشمنانی تا دندان مسلح قرار گرفته‌اند و همه‌ی وجودشان پُر از حقد و کین نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی است، من تحمل نمیکنم که در این‌جا نیروهای خودی این اجازه را به خودشان بدهند که با هم تنازع کنند. باید هماهنگی کامل باشد و هر دو نیرو با یک فرمان حرکت کنند. به کمتر از این، من قانع نمیشوم.

فرماندهىِ هر دو نیرو را مشترک خواهم کرد. طرحی در ذهنم هست و در اختیار مسؤولان هم گذاشته شده؛ ولی باید پخته گردد و جوانبش سنجیده بشود. خلاصه‌ی طرح این است که باید فرمانده‌ی واحدی بر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران فرماندهی کند. هر دو نیرو باید با احساسات برادرانه به هم نگاه کنند. البته هر نیرو، مسؤولیتها و امکانات ویژه‌یی دارد که نگهداری و بهره‌گیری حداکثر از آن امکانات، به عهده‌ی خود آن نیرو است و باید پاسخگو باشند.

برادران عزیز ما این نکته را بدانند که دشمن به خاطر بیایمانىِ به حقیقت و به خاطر تهیدست بودن از حق، علی‌رغم تجهیزات ظاهریش، کاملاً آسیب‌پذیر و ضعیف است. ما این را در طول جنگ تحمیلی و در همین دریاها، بارها و بارها تجربه کرده‌ایم. امروز ما به طور آشکار و اعلام شده، جنگی علیه خودمان سراغ نداریم؛ اما تهدیدهایی هست که هوشیاری و آمادگی ما را ایجاب میکند. هرچه میتوانید، این مانور را قویتر و هماهنگتر انجام بدهید، تا کاراییها بالا برود.

مسأله‌ی سازندگی و نگهداری و بازسازی ابزارها و شناورها، یکی از آن نکات بسیار مهم است. در این جمع، من لازم میدانم که از مسؤولان کارخانجات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بخصوص از آن دستهای کارآمد و دلهای گرم و باایمانی که نسبت به بازسازی ناوشکن سبلان، تلاش شبانه‌روزی و موفق کردند، تشکر کنم. این تلاشها را افزایش بدهید و مضاعف کنید. از این امکانات، به نفع این ملت بزرگ و شجاع و این کشور عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی، حداکثر استفاده را بکنید.

برادران عزیز در نیروی دریایی، این روزها در مانور مشترکی که دارند، باید تمرین همکاری و هماهنگی و اخلاص را در رابطه‌ی با همسنگر و واحدِ برادر بکنند. این انتظاری است که من از همه‌ی برادران عزیزی که به نحوی در این تمرین شرکت دارند، دارم.

ان‌شاءاللَّه موفق باشید و هر روزی که میگذرد، تواناییها و امید شما به کمک و پیروزی موعود الهی افزایش پیدا کند و روح مقدس امام عزیزمان از شماها راضی باشد و ان‌شاءاللَّه همه‌ی شما مشمول ادعیه‌ی زاکیه‌ی حضرت ولىّ‌عصر (ارواحنافداه) باشید. در پایان، به روح مقدس شهدای نیروی دریایی ارتش و سپاه تحیت و درود میفرستم و به خانواده‌های آنها، سرسلامتی و تبریک و تسلیت عرض میکنم.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

 

 


 

1) انفال: 60

 

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی