news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرفيلمفيلمصوتصوت
1368/11/12

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجى مراسم دهه‌ی فجر انقلاب اسلامى

بسم الله الرّحمن الرّحیم(۱)

 اگرچه زندگى ما و وجود ما سرشار است از یاد امام راحل عظیم و رهبر الهى و فراموش‌نشدنى ما، امّا در مثل این ایّام ‌-که خاطره‌ی حیات مجدّد ملّت ایران و تجدید حیات طیّبه‌ی اسلامى با همّت و اراده‌ی نیرومند آن شخصیّت عظیم و بزرگ است- یاد آن بزرگوار از همیشه زنده‌تر و برجسته‌تر است.

 هدف از همه‌ی این مبارزاتى که ملّت ایران به رهبرى امام بزرگوار انجام داد تا انقلاب به پیروزى رسید، و همه‌ی تلاشهایى که بعد از پیروزى انقلاب در این کشور انجام شد، تشکیل حیات طیّبه‌ی اسلامى بود. اسلام براى انسان یک روش زندگى مناسب و لایقى(۲) قائل است. تنها اگر این شرایط محقّق شد، انسان میتواند به سعادت و به کمال برسد. تلاش همه‌ی دلسوزان بشر و راهنمایان بزرگ انسان در طول تاریخ ‌-انبیاى عظام و اولیا و مجاهدان فی‌سبیل‌ا‌لله‌- این بوده است که این حیات طیّبه را براى بشر به وجود بیاورند؛ و سعى همه‌ی دشمنان انسان و شیاطین و طواغیت این بوده است که بشر را از این حیات طیّبه دور کنند. لذا دشمنى با شیطانها و طاغوتها، عنصر ایمان و از اجزاى اصلى دعوت همه‌ی پیغمبران بوده؛ و عمل پیغمبران و عمل پیغمبر اسلام (صلّى ا‌لله‌ علیه و آله و سلّم) هم بر این قرار داشته است. لذا هرگز در تاریخ، شما نخواهید توانست یک داعیه‌ی حقّى را پیدا کنید که صاحب آن دعوتِ حق، با شیاطین و طواغیت مبارزه نکرده باشد، و طواغیت و شیاطین و زورگوها هم با او خصمانه و با بغض و کینه مواجه نشده باشند.

 امروز در دنیا تمام تلاشهاى استکبار جهانى متمرکز است در اینکه هر صدایى را که علیه نظام حاکم جهانى بلند میشود، خاموش و خفه کند. و از وقتى انقلاب اسلامى به پیروزى رسید، صداى اسلام قوی‌ترین و مطمئن‌ترین فریادى بود که علیه نظم ظالمانه‌ی حاکمیّت استکبار جهانى بلند شده است؛ لذا امروز بیشترین همّت دشمنان و طواغیت، خاموش کردن صداى اسلام است. و در این یازده سالى که از پیروزى انقلاب میگذرد، آن‌قدرى که از سوى استکبار جهانى و متولّیان نظم حاکم جهانى و دستگاه‌هاى استکبار جهانى ‌-چه دستگاه‌هاى تبلیغاتى و فرهنگى، و چه دستگاه‌هاى سیاسى و نظامى و اقتصادى- علیه دعوت اسلامى و بخصوص مرکز دعوت انقلابى اسلام یعنى ایران اسلامى، تلاش و فعّالیّت شده است، علیه هیچ حادثه و پدیده‌ی دیگرى این‌قدر تلاش نشده است.

 ما امروز در سالگرد پیروزى انقلاب و ورود امام، خوب است که در یک جمله‌ی کوتاه روشن کنیم که هدف ما چیست و مواجهه‌ی دشمن با ما از قِبَل چه مسئله‌اى است و همین‌طور روشن کنیم که این عرصه‌ی مبارزه و این صحنه‌ی درگیرى تا کجاها امتداد دارد و به کجا خواهد رسید. من عرض میکنم، در مواجهه‌ی قدرتهاى مسلّط عالم با انقلاب و نظام جمهورى اسلامى، مسئله، اسلام است؛ مسئله، اسلام خالص و پیراسته‌ی از تحریفهاى ایادى خودِ استکبار جهانى است. براى ما هم مسئله، اسلام است؛ براى دشمن ما هم مسئله، اسلام است. ما به‌خاطرِ اسلام با استکبار مواجهیم؛ هدف استکبار جهانى هم ‌-یعنى در رأسْ آمریکا، و در ذیلْ همه‌ی دستگاه‌هاى شیطانى مسلّط عالم یا حتّى دستگاه‌هاى غیرمسلّطى که براى منافع استکبار کار میکنند- در مواجهه‌ی با ایران اسلامى، فقط اسلام است و بس؛ هیچ مسئله‌ی دیگرى در میان نیست.

 ما براى حیات طیّبه‌ی اسلامى، نه‌فقط براى خودمان [بلکه] براى بشریّت مبارزه میکنیم. معناى این حرف این نیست که ما میخواهیم لشکرکشى بکنیم تا ببینیم ایادى استکبار در کجا حیات طیّبه‌ی بشرى را نقض کردند، آنجا بجنگیم؛ این جنگ، از این مقوله نیست. ما در پایگاه اسلام سعی‌مان این است که ثابت کنیم بشریّت در زیر سایه‌ی سنگین خبیثِ حاکمیّتِ کنونىِ استکبار بر عالم رنج میکشد و روزبه‌روز به بدبختى نزدیک‌تر میشود. و اسلام میتواند بشر را نجات بدهد؛ ما این را ثابت کرده‌ایم و ثابت خواهیم کرد که اسلام میتواند با قدرتهاى بزرگ عالم مواجه بشود و میتواند نظم ظالمانه‌ی دنیا را به هم بزند. استکبار هم روى همین حسّاسیّت دارد.

 هر ملّتى، هر دعوتى، هر نظامى که فرهنگ سلطه‌ی جهانى را قبول کند، استکبار میتواند با آن بسازد؛ با آن بحثى ندارد. هر فرهنگى، هر ملّتى و هر نظامى که فرهنگ سلطه را ‌-یعنى حاکمیّت خداوندان زر و زور و امپراتورهاى قدرت جهانى را- رد بکند، او در چشم آنها و در نظر آنها مبغوض است؛ و آن امروز اسلام است و او ما هستیم که این نظام سلطه را در دنیا رد میکنیم، آن را محکوم میکنیم، آن را مسئول بدبختى ملّتها و انسانها در سراسر عالم میشماریم.

 ما از تهمتهایى که دستگاه‌هاى تبلیغاتى وابسته‌ی به غرب، متوجّه به انقلاب ما و کشور ما و ملّت ما میکنند، سراسیمه نشده‌ایم و نخواهیم شد. از اوّل پیروزى انقلاب، مرتجع‌ترین مرتجعین عالم، ملّت ما را و انقلاب ما را ‌-که یک حرکت پیشرو [بود] و مترقّی‌ترین حرکات زمان خودش را انجام داده بود- متّهم کردند به مرتجع بودن! این ما را سراسیمه و دستپاچه نمیکند؛ بگویند. در زمینه‌ی سیاسى، انواع و اقسام تهمتهایى را که میدانند براى ملّت ایران و براى نظام اسلامى در ایران، نامطلوب و زشت است، متوجّه به انقلاب ما و ملّت ما و دولت ما و کشور ما کردند. خود آنها هم میدانند که این تهمتها خلاف واقع است، امّا براى اینکه حیثیّت این انقلاب را در چشم میلیون‌ها مسلمان و حتّى غیرمسلمان ‌-که در دنیا به این انقلاب چشم دوخته‌اند و از آن امیدوار شده‌اند- ساقط کنند، شایع کردند و در رسانه‌هاى گروهى بیان کردند. لکن مسئله‌ی اصلى اینجا است که در مصاف میان اسلام و دستگاه‌هاى قدرت شیطانى، آن که پیروز است، اسلام است و ما این را داریم امروز مشاهده میکنیم. علی‌رغم اینکه با انواع تبلیغات دروغ سعى کردند دعوت اسلامى را در ایران زشت جلوه بدهند، آن را به مسائل فرقه‌اى و طایفه‌اى و نژادى مربوط بکنند، بین مسلمانان اختلاف بیندازند و جامعه‌ی ایران اسلامى را از لحاظ عاطفى از مسلمانان دیگر جدا بکنند، [امّا] شما امروز مشاهده میکنید که در اطراف عالم، نداى اسلام و دعوت اسلام و شوق به اسلام، دنیا را پُر کرده است؛ این پیشرفت اسلام است. استکبار جهانى نمیتواند ادّعا کند که در مقابل اسلام قادر به اِعمال قدرت است؛ این نمونه‌اش [است].نه فقط با جنگ تحمیلی‌اى که به راه انداختند نتوانستند جمهورى اسلامى را و انقلاب اسلامى در ایران را شکست بدهند، نه‌فقط با محاصره‌ی اقتصادى و محاصره‌ی تبلیغاتى و فرهنگى نتوانستند به این انقلاب و این نظام ضربه بزنند، بلکه حتّى نتوانستند جلوى ساطع شدن(۳) نور حقیقت از این انقلاب در سراسر عالم را بگیرند. امروز ببینید در اروپا و در قلب مدنیّت غربى و فرهنگ غربى ‌-که اسلام را خصم خود میداند و با اسلام مبارزه میکند- دعوت اسلامى چه شور و نشاطى به وجود آورده. و حقیقت همین است؛ و آینده محکوم همان حقیقتى است که انبیاى عظام خبر دادند و اسلام به ما وعده داده. اسلام بر تمام مکائد(۴) دشمنان اسلام در سراسر جهان پیروز خواهد شد.

 اگر یک روزى به ما میگفتند، به انسانهاى معمولى میگفتند که در قلب اروپا کسانى به شوق اسلام‌خواهى تشکّل پیدا خواهند کرد، باور آن مشکل بود؛ اگر میگفتند که امپراتورى بناشده‌ی بر اساس مادّیگرى و ضدّیّت با خدا متلاشى خواهد شد، باور آن مشکل بود؛ اگر میگفتند که در کشورهاى ارتجاعىِ علی‌الظّاهر اسلامى و علی‌الباطن محکوم قدرتهاى وابسته‌ی به غرب و وابسته‌ی به دستگاه‌هاى ضدّاسلامى، حرکتهاى اسلامىِ مترقّى به وجود خواهد آمد، باورش مشکل بود؛ اگر میگفتند در اقصىٰ نقاط کشورهاى اسلامى، مردم ‌مسلمان با انگیزه‌هاى ایمانىِ خودشان حرکت خواهند کرد و قیام خواهند کرد و فداکارى خواهند کرد تا کلمه‌ی اسلام را بلند کنند، باور آن مشکل بود؛ چون دستگاه حاکمیّت استکبار جهانى و حاکمیّت سلطه‌ی شیطانى، تمام ترتیبات را جورى [فراهم] کرده بود که معنویّت و دین ‌-بخصوص اسلام- بکلّى از صحنه خارج بشود. امّا معجزه‌ی الهى تحقّق پیدا کرد؛ اسلام به صحنه آمد و مخالفین خودش را از صحنه خارج کرد و دارد خارج میکند.

 امروز در دنیا از دو قطب سیاسى و اقتصادى عالم ‌-قطب شرق و قطب غرب- قطب شرق تقریباً متلاشى شد و چیزى به نام بلوک شرق، امروز در دنیا دیگر نیست. کسى این را باور نمیکرد. من میگویم دایره‌ی گسترش و نفوذ اسلام از این خیلى بیشتر خواهد رفت و بشریّت در آینده‌ی نه‌چندان دورى شاهد خواهد بود که حاکمیّت غرب و حاکمیّت فرهنگ سلطه و حاکمیّت ضدّارزش‌هاى حاکم بر بشر، متلاشى خواهد شد؛ و آن چیزى که امروز به نام بلوک غرب بر دنیا ظلم و جفا میکند هم متلاشى خواهد شد و از بین خواهد رفت. و این از برکات اسلام است. در آینده‌اى که خیلى دور نخواهد بود، بشریّت شاهد خواهد بود که حکومت غاصب صهیونیست‌ها مجبور به عقب‌نشینى خواهد شد و ملّت مظلوم فلسطین به حقوق خودشان خواهند رسید. این طبیعت زمان و روند کنونى حقایق در عالم است.مسلمانها باید خودشان را آماده کنند. مسلمانهاى مؤمن و معتقد باید بدانند امروز روز اسلام و روز نقش و دُور اصلى اسلام است؛ و اسلام پیشرفت خواهد کرد؛ و اسلام در صحنه‌ی ذهن بشر و ‌ان‌شاءالله‌ در واقعیّتهاى زندگى، حاکم خواهد شد. ما در نظام جمهورى اسلامى به تبعیّت از امام فقید بزرگوارمان ‌-آن شخصیّت نمونه‌ی امروز عالم؛ شخصیّتى که از نوع اولیاى خدا و جزو سلسله‌ی برگزیدگان الهى بود- راهِ پاى فشردن به اسلام و مقابله‌ی با طواغیت را با قدرت و قاطعیّت تعقیب خواهیم کرد و معتقدیم که آینده در اختیار اسلام و متعلّق به اسلام است.

 من به همه‌ی شما برادران و خواهران عزیز که از نقاط مختلف تشریف آوردید، مخصوصاً میهمانان دهه‌ی فجر که از کشورهاى دیگر تشریف آوردند، خیرمقدم و خوشامد عرض میکنم و توفیقات همه‌ی شما را از خداوند متعال خواستارم.

والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
 

۱) مسئولان، علما، ائمّه‌ى جمعه، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و خانواده‌هاى ایثارگران شهرهاى آمل، طبس، اهر و مراغه، جمعى از جانبازان استانهاى اصفهان، ایلام و خراسان، و میهمانان هشتمین کنفرانس اندیشه‌ى اسلامى در این دیدار حضور داشتند. در ابتداى این دیدار، حجّت‌الاسلام سیّدمحمّد خاتمى (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى) گزارشى ارائه کرد.
۲) مناسب، شایسته
۳) درخشندگى، انتشار
۴) نیرنگها، حیله‌ها

لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی