news/content
1368/07/21

بیانات در دیدار جمعى از روحانیّون و اقشار مختلف مردم رفسنجان

بسم الله الرّحمن الرّحیم (۱)

 بسیار خوشحالم که یک بار دیگر جمعى از مردم مؤمن و مبارز و انقلابى شهر رفسنجان را به اتّفاق علماى محترم این شهر ملاقات میکنم. بنده در طول سالهاى گذشته، مخصوصاً سالهاى پیش از پیروزى انقلاب ‌-که دوران اختناق بود، دوران ترس بود، دوران شدّت بود- خاطرات بسیار خوبى از مردم رفسنجان در ذهن دارم. و خود بنده در رفسنجانِ شما با مردم مبارز و علماى مبارز این شهر ملاقاتها، دیدارها و همکاری‌ها داشته‌ام. حقیقتاً مردم رفسنجان جزو کسانى هستند که باید آنها را در شمار سابقین در امر مبارزه و انقلاب دانست. از اوایل شروع نهضت در این شهر، مقلّدین امام بودند؛ زیاد هم بودند. کانونهاى مبارزه در این شهر بود و این یکى از افتخارات شهر شما است. و من هرگز آن روزها را، آن سخنرانی‌ها را، آن جلسات گرم را، آن چهره‌هاى مصمّم و با اخلاص و مؤمن را از یاد نخواهم برد.بعد از پیروزى انقلاب هم بحمدا‌لله‌ مردم رفسنجان راه را ادامه دادند. در جبهه‌هاى نبرد، در انفاقات مالى و در کارهاى گوناگونِ انقلابى همیشه حضور داشته‌اند و افتخارات گذشته‌ی خودشان را تثبیت کرده‌اند و تحکیم کرده‌اند؛ و درست هم همین است. اگر یک جمعیّتى و یک ملّتى در خطّ انقلاب و راه صحیح الهى و اسلامى که تشخیص داد، با اخلاص و صدق نیّت استقامت کرد، برکات و رحمت الهى بر آن جمعیّت نازل خواهد شد. و من امیدوارم که شما مردم رفسنجان ‌-و همه‌ی آحاد آن شهر و آن شهرستان- مثل گذشته و در کنار بقیّه‌ی اقشار مردم و جمعیّت‌هاى شهرها و قسمتهاى دیگر این کشور الهى و اسلامى از همه‌ی کوششتان در راه خدا و راه اسلام استفاده کنید.

 بدانید که دشمن بیدار است. استکبار جهانى تصمیم خود را بر ضربه زدن به این انقلاب حفظ کرده است. اگر می‌بینید که جمهورى اسلامى و نظام اسلامى و دولت اسلامى بحمدا‌لله‌ در طول این قریب یازده سال با قوّت و قدرت ایستادگى کرد و عقب‌نشینى نکرد و راه را ادامه داد، نه به‌خاطر این است که دشمنان نخواستند به ما ضربه بزنند؛ آنها سعى کردند ضربه بزنند، منتها کید شیطان ضعیف است. دشمن در مقابل یک ملّت مؤمن و متّحد و یکپارچه و مطیع امر خدا، کوچک است. هرچه ظاهر دشمن پُرزَرق‌وبَرق هم باشد، [امّا] باطن او ضعیف است. آمریکا بر حسب ظاهر، قوى و قدرتمند است؛ قدرت او قدرت مادّى است. بله، قدرت مادّى کارساز است، امّا در مقابل مردم مادّى. قدرت مادّى در کار خود پیش میرود، امّا وقتى طرف مقابل آن، مردم مادّى باشند، نه مردم خدایى و خداجو و مؤمن. اگر در مقابل قدرتهاى بزرگ مادّى، یک ملّت خداجو و مؤمن قرار بگیرد، هرچه هم قوى باشند، کارى از پیش نخواهند برد.همان‌طور که می‌بینید در مقابل ملّت ایران، دشمن نتوانست کارى از پیش ببرد؛ بعد از این هم نخواهد توانست، بعد از این هم او ضعیف است و ملّت ایران قوى است؛ به شرط اینکه ایمانمان را حفظ کنیم؛ به شرط اینکه وحدت کلمه‌مان را حفظ کنیم؛ به شرط اینکه هوشیاری‌مان را حفظ کنیم. هیچ قدرتى قادر نیست در مقابل ملّت ایران، علیه انقلاب او و علیه دینِ او یک کار عمده‌اى بکند. چرا، هدفها را عقب می‌اندازند، زحمت ایجاد میکنند، امّا نمیتوانند ملّت ما را شکست بدهند؛ چون ملّت قوى و نیرومند است.

 و من توصیه‌ام به شما مردم رفسنجان ‌-چه شما که اینجا هستید و چه بقیّه‌ی خیل عظیم مردم در آن شهر- این است که در همان خطّ درست اسلام و انقلاب و ولایت حرکت کنید. اوّلین شرط براى یک ملّت مؤمن این است که اولیاى امور خود را در حوزه‌ی کار خودشان صاحب‌اختیار بداند. وقتى مصلحت میدانند که یک مأمورى را جابه‌جا کنند، مسئولیّتى را جابه‌جا کنند، مردم وقتى آن مسئولِ بالا را می‌شناسند، باید تسلیم باشند. این یک دستور همیشگى است، مخصوص رفسنجان هم نیست؛ مال همه جا است. حرفى نیست که مردم حرفشان را به گوش مسئولین برسانند، امّا هرچه مسئولین تصمیم گرفتند، قبول کنید، روى چشم بگذارید، اطاعت کنید؛ این راه صلاح و نجات و پیروزى بر دشمن است.مسئولین قوّه‌ی مجریّه و قوّه‌ی قضائیّه و قوّه‌ی مقنّنه و نیروهاى نظامى و انتظامى و مسئولین بالاى کشور، دست‌چین‌شده هستند. افرادى که از دور مسائل را می‌بینند و قضاوت میکنند، خیال نکنند که به‌آسانى خواهند توانست کسانى مثل این مسئولین بزرگوار و دلسوز و مؤمنى که ما داریم و امور مهم را به اینها واگذار کرده‌ایم، پیدا کنند. این افتخار شما رفسنجانی‌ها است که امروز در این کشور، رئیس‌جمهور مقتدرِ قوىِّ کاردانِ متدیّنِ متّقى از میان شما است. (۲) گمان نکنید میشود در بین شخصیّت‌هاى سیاسى ‌-در اینجا و در سطح جهان- شخصیّتى را مثل رئیس‌جمهور عزیزِ مردم ایران پیدا کرد. اینها دست‌چین شده‌اند. مسئولین دیگر هم همین‌طور؛ رئیس قوّه‌ی قضائیّه (۳) هم همین‌طور.

 یکى از چیزهایى که دشمن را شاد میکند همین است که [مردمِ] هر شهرى، هر گوشه‌اى، شروع کنند به خدشه کردن روى تصمیمات مسئولین؛ مسئول قضائى، مسئول شهرى، مسئول استانى. این دشمن را خوشحال میکند، این را بدانید. بگذارید مسئولین کشور با دستِ باز آنچه را مصلحت می‌بینند در این دوران انجام بدهند. جابه‌جایى ایرادى ندارد؛ جابه‌جایى دلیلِ چیز بدى نیست. خب، شما پاشُدید آمدید تهران تا حرفتان را بگویید، ایرادى هم نیست؛ امّا نبادا شما ‌-علما، دیگران- میدان بدهید که بعضى از افراد در آنجا با یک شعارى جلوى کار مسئولین را بگیرند. باید مانع بشوید.من قطعاً از حجّت‌الاسلام آقاى هاشمیان خواهم خواست که برگردند به رفسنجان و اقامه‌ی نماز جمعه کنند. ایشان باید برگردند؛ نماز جمعه را گرم بگیرید، اجتماع نماز جمعه را مغتنم بشمارید. نماز جمعه و امامت جمعه سِمت مهمّى است و در هدایت فکر مردم بسیار مؤثّر است و هرچه تریبون نماز جمعه قوی‌تر و بهتر و صادق‌تر و مستقیم‌تر باشد، مردم در مقابل فشار دشمن، صادق‌تر و مستقیم‌تر و قوی‌تر و مقاوم‌تر و هوشیارتر خواهند بود. ایشان باید برگردند و نماز جمعه را خوب و قوى اداره کنند.

 در مورد قوّه‌ی قضائیّه هم همان کارى که رئیس محترم قوّه‌ی قضائیّه کردند، همان درست است؛ هیچ شبهه و خدشه‌اى نکنید. ما به‌طور کلّى به همه‌ی مسئولین کشور توصیه کرده‌ایم که در گزینش‌ها رعایت کنند، انتخابها را صحیح و با چشم باز انجام بدهند؛ آنها هم همین کار را میکنند. و هرچه را آنها انتخاب کردند، مردم همکارى کنند، با آنها راه بروند، به آنها کمک کنند. نظام جمهورى اسلامى بدون حمایت و کمک مردم، قادر نخواهد بود از اسلام و قرآن و حقوق مسلمین، آن‌چنان که شایسته است دفاع کند.

 من امیدوار هستم خداوند متعال به همه‌ی مردم عزیز رفسنجان توفیق بدهد و همه‌ی علماى محترم رفسنجان را ‌-چه آقایانى که اینجا تشریف دارند، چه کسانى که در اینجا نیستند- محفوظ نگه دارد و لطف و رحمت و فضل خودش را شامل حال آنها بکند. و به همه‌ی ما و همه‌ی شما توفیق بدهد که ‌ان‌شاءالله‌ برطبق رضاى ولی‌عصر (ارواحنا فداه) حرکت کنیم و عمل کنیم و بدانیم که یک لحظه غفلت ما، دشمن را که در فکر ضربه زدن به اسلام و انقلاب و نظام جمهورى اسلامى است، جرى خواهد کرد.من مجدّداً تأکید میکنم از کید دشمن غافل نباشید. درست است که ما علی‌الظّاهر در جبهه‌ی نظامى جنگ نداریم، امّا در جبهه‌ی اقتصادى، در جبهه‌ی سیاسى، در جبهه‌ی تبلیغاتى، در جبهه‌ی فرهنگى و همچنین در جبهه‌ی پنهان نظامى، دشمن در مقابل ما صف‌آرایى کرده. مسئولین کشور باید با خیال راحت، با حواسّ جمع، با قدرت، کید دشمن را خنثى کنند و به مقابله‌ی با دشمن بپردازند. مردم باید کمک کنند که ذهن مسئولین آرام باشد و بتوانند با جرئت و قدرت ‌ان‌شاءالله‌ کار خودشان را ادامه بدهند و مطمئنّاً خداى متعال هم به ما لطف خواهد کرد.

 من در این شک ندارم که اگر ملّت ایران همین ایستادگى، همین وفادارى، همین اظهار حمایت از مسئولین، همین وحدت کلمه و همین رویّه‌اى را که امروز در پیش گرفته‌اند ادامه بدهند، دشمن ‌-نه آمریکا و نه استکبار جهانى با همه‌ی شاخه‌هایش و نه دولتهاى دیگر و نه ارتجاع و نه عوامل نفوذى و نه نفاق و کفر در عالم- نخواهد توانست کوچک‌ترین ضربتى به این انقلاب و به این نظام مقدّس وارد کند.

 خداوند ‌ان‌شاءالله‌ به شماها خیر بدهد و شما را مورد لطف و رحمت و هدایت و فیض خود قرار بدهد. به رفسنجان برگردید و سلام من را هم به مردم عزیز رفسنجان برسانید و به آنها هم بگویید که آقاى هاشمیان ‌ان‌شاءالله‌ براى نماز خواهند آمد و اقامه‌ی نماز خواهند کرد. و کوشش کنید که نماز جمعه را هرچه باشکوه‌تر ‌ان‌شاءالله‌ انجام بدهید و وحدتتان را هم در رفسنجان حفظ کنید. مواظب باشید به هیچ عنوانى و با هیچ نامى و با هیچ بهانه‌اى در میان صفوف محکم شما ملّت، فاصله‌اى ایجاد نشود؛ و بخصوص شما آقایان علماى اَعلام، بیش از همیشه و قوی‌تر از همیشه باید با هم وحدت داشته باشید و سعى کنید با وحدت کلمه‌ی خودتان، وحدت را به مردم هم عملاً بیاموزید.
والسّلام علیکم و‌ رحمة‌الله و‌ برکاته

 
 
۱) به دنبال پایان بخشیدن به مسئولیت حجّت‌الاسلام والمسلمین محمّد هاشمیان -امام‌جمعه‌ى رفسنجان- در ریاست دادگسترى این شهر، وى رفسنجان را ترک کرد؛ پس از آن، گروهى از مردم رفسنجان با عزیمت به تهران، با رهبر معظّم انقلاب دیدار کرده و از معظّمٌ‌له خواستند که دستور مراجعت امام‌جمعه‌ى رفسنجان را صادر نموده و درصورتى‌که مصلحت میدانند از ریاست قوّه‌ى قضائیّه بخواهند که ایشان را در ریاست دادگسترى این شهر ابقا نمایند.
۲) حجّت‌الاسلام والمسلمین اکبر هاشمى‌رفسنجانى (رئیس‌جمهور)
۳) آیت‌الله‌ محمّد یزدى (رئیس قوّه‌ى قضائیّه)
 

جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی