newspart/index2
صادرات غیرنفتی / اقتصاد منهای نفت/صادرات
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
صادرات غیرنفتی

مسئله‌ی واردات را هم كه گزارش دادند، البته جزو نگرانی‌های من است. حالا این گزارش هم هست؛ لیكن آنچه كه انسان مشاهده میكند، یك قدری نگرانی‌آور است. درست است؛ ممكن است رشدِ نسبت واردات به صادرات غیر نفتی ما كاهش پیدا كرده، این رشد كم شده - این خودش چیز مثبتی است - اما به این اكتفاء نكنید. بخصوص در همین زمینه‌های زراعی و باغی و اینها كه ذكر كردند، اینها چیزهائی است كه بایستی هرچه میتوانیم، از واردات اینها پرهیز كنیم. بروید سراغ همان صنعتی‌سازی صادرات كشاورزی؛ همین چیزی كه در گزارشها هم بود. اینها چیزهای مهمی است؛ ان‌شاءاللَّه روی اینها تكیه شود. مردم هم تحمل میكنند و میپذیرند.1390/06/06
لینک ثابت
صادرات غیرنفتی

مسئله‌ی دیگر هم مسئله‌ی صادرات است. البته دولت وظیفه دارد به صادرات و صادركننده كمك كند. خوشبختانه - همان طور كه یكی از آقایان گزارش دادند - صادرات غیرنفتی رشد خیلی خوبی داشته؛ بعد از این هم رشد بیشتری خواهد داشت؛ انتظار هم داریم كه در آینده بتواند رشد متناسب خودش را داشته باشد؛ به طوری كه معادله‌ی صادرات و واردات حتماً مثبت باشد. ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بی‌نیاز كنیم. یكی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بلیات عمومی كشور، وابستگی ما به درآمد نفت است.
من چند سال قبل از این گفتم - البته آن وقت مسئولین دولتی از این حرف هیچ استقبال نكردند - ما باید به جائی برسیم كه اگر یك روزی به خاطر قضایای سیاسی، اقتضائات سیاسی، یا اقتضائات اقتصادی در دنیا، اراده كردیم كه صادراتخودمان را مثلاً برای مدت پانزده روز یا یك ماه متوقف كنیم، بتوانیم. شما ببینید این كار چه قدرت عظیمی را برای یك كشور تولید كننده‌ی نفت به وجود می‌آورد كه یك وقت اگر اراده كرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمیكنم. ببینید چه حادثه‌ای در دنیا به وجود می‌آید. امروز ما نمیتوانیم این كار را بكنیم، چون به این درآمد احتیاج داریم. اگر یك روزی اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد؛ كه تأثیرگذاری‌اش در دنیا فوق‌العاده است. ما باید به اینجا برسیم. خب، این حمایت میخواهد؛ باید از صادرات حمایت بشود1390/05/26

لینک ثابت
صادرات غیرنفتی

خوشبختانه امروز دستگاه‌های گوناگون كشور، با امید، با شوق، مشغول كارهای خودشان هستند. در همین مدتهای اخیر، در همین سال اخیر، شما ببینید چقدر كار در كشور انجام گرفته است. ما از كشوری كه وارد كننده‌ی فرآورده‌های نفتی بود، تبدیل شدیم به كشوری كه این فرآورده‌ها را صادر میكنیم. در زمینه‌های مختلف، بحمدالله كشور مشغول است.1390/04/09
لینک ثابت
صادرات غیرنفتی

از جمله‌ی كارهائی كه باز همت مضاعف را در زمینه‌ی اقتصاد نشان میداد، افزایش صادرات غیرنفتی است. بودجه‌ی كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف، وابسته‌ی به نفت است. این روش را همه‌ی اقتصاددانهای دلسوز رد میكنند؛ این روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ این شیوه‌ی غلطی است. من سالها پیش این را گفتم كه یكی از آرزوهای من این است كه یك روزی ما بتوانیم كشور را جوری اداره كنیم كه حتّی اگر لازم بود، یك قطره نفت هم صادر نكنیم و كشور اداره شود. این چیزی است كه تا امروز پیش نیامده است. البته كار آسانی هم نیست، كار بسیار مشكلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب میشود كه ما به این هدف نزدیك شویم؛ و این كار دارد انجام میگیرد.1390/01/01
لینک ثابت
صادرات غیرنفتی

از نفت هم باید استفاده‌ی بهینه كنیم. كارشناسها می‌گویند - من خودم وارد نیستم؛ آمار و ارقام از كارشناسهاست - این پنجاه، شصت میلیاردی كه ما از طریق فروش نفت به دست می‌آوریم، با نهصد میلیارد دلار صادرات و معامله و تجارت به دست می‌آید؛ این خیلی مهم است. ما این درآمد را كه از طریق نفت به دست می‌آوریم، صرف مسایل روزمره‌ی زندگی می‌كنیم؛ این، معنی ندارد؛ بایست اینها با محاسبه‌ی صحیح انجام بگیرد. ما این نفت را ضایع می‌كنیم؛ البته این، كارِ امروز و دیروز نیست؛ دهها سال است كه بنای اقتصاد و پیشرفت كشور روی این روش گذاشته شده است و یك شبه هم نمی‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پیش به مسئولان آن روز گفتم آن روزی انسان در قضیه‌ی نفت احساس رضایت می‌كند، كه كشور قادر باشد با اختیار خودش اعلام كند كه من مصلحت می‌دانم امروز تولیدم را فلان قدر كم كنم؛ امروز سر فلان تعداد چاه كشور را طبق مصلحت كشور می‌خواهم ببندم؛ امروز می‌خواهم صادرات نفتم را این قدر كم كنم و نفت را در كارهای غیر سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترین استفاده‌ی از نفت است و دنیا الی‌ماشاءاللَّه استفاده‌های بهتر از سوخت نفت را كشف می‌كند و پیش می‌رود - آن روز ما می‌توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود باشیم.1385/03/29
لینک ثابت
صادرات غیرنفتی

ما به كشاورزمان می‌گوییم تلاش كنید تا امنیت غذایی برای كشور به وجود بیاورید؛ اما به مسؤولان‌مان می‌گوییم این پایان كار نیست؛ ما بایستی به صادركنندگان این محصولات تبدیل شویم؛ ما باید بتوانیم دیگران را بهره‌مند كنیم. این كار، كارِ دستگاه‌های گوناگون دولتی است كه وسایلش را فراهم كنند؛ ما می‌توانیم.1384/10/14
لینک ثابت
صادرات غیرنفتی, ثبات سیاست‌ها

یكی از اساسی‌ترین كارها این است كه در باب كشاورزی و محصولات كشاورزی، سیاستها ثابت، ماندگار و پیگیری شده باشد و به مسائل تولیدكنندگان كشاورزی رسیدگی شود. این‌طور نباشد كه یك سال ما به‌خاطر كمبود پیاز، پیاز وارد كنیم؛ اما سال بعد كه كشاورز ما پیاز تولید كرد، این محصول در انبارها بپوسد. كشور ما مستعدّ است. دیدید سال گذشته بحمداللَّه بارندگیِ خوبی شد و كشور تقریباً در تولید گندم خودكفا گردید. این همان چیزی بود كه من تأكید می‌كردم و بحمداللَّه مسؤولان، خودكفایی گندم را دنبال كردند. البته گندم یكی از موادِ لازم ماست؛ در بقیه مواد لازم مثل لبنیات، روغن و گوشت هم باید كشور كاملاً خودكفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر كند. ما باید این مسأله را دنبال كنیم، و این به نظر ما كاملاً ممكن است.1382/10/14
لینک ثابت
سیاست‌های اقتصادی, صادرات غیرنفتی

در تنظیم سیاستهای اقتصادی لازم است امر رشد و توسعه همراه با:
- عدالت اجتماعی، و بهره‌مندی عمومی در جریان افزایش بهره‌وری ملی‌
- جلوگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص‌
- برنامه‌ی جامع تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق محرومین و مستضعفین جامعه‌
- گسترش هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی به منظور كاهش اتكاء اقتصاد به نفت‌
- انتخاب سیاستهای محوری از قبیل كشاورزی و بی‌نیازی نسبی از دیگران در تأمین امنیت غذایی جامعه‌
- ایجاد زمینه‌های اشتغال با توجه به استعدادها و ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی كشور
- تأمین امنیت كامل برای سرمایه‌گذاری مشروع‌
- جلوگیری از پیدایش فساد، ارتشاء، انحصار و ثروتهای حرام‌
مورد توجه قرار گیرد.1378/01/19

لینک ثابت
صادرات غیرنفتی

آن جوانانی كه نمی‌‌‌دانند رژیم گذشته با این كشور چه كرده است، بدانند یكی از دهها كار خیانت آمیزی كه كردند، این است! اقتصاد این كشور را متّكی به نفت كردند كه به آسانی هم نمی‌‌‌شود آن را تغییر داد و دگرگون كرد! این ملت اگر بتواند، باید با صادرات گوناگون - صادرات میوه، صادرات معادن گوناگونی كه در این كشور هست، تولیدات صنعتی، كشاورزی و خدمات - این كشور را اداره كند.1377/01/01
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی