news/content
1394/04/20

دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب

فیلم کامل دیدار: دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

همچنین برای استفاده این فیلم در سایت و یا وبلاگ خود می توانید از کد زیر استفاده کنید :
فیلم کامل دیدار: دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر انقلاب

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: از لجِ نفوذ ایران در منطقه، صد روز است دارند یمن را می‌کوبند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: بعضی‌ها می‌خواهند آرمان‌ها را کنار بگذارند امّا صریح نمی‌گویند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: آن‌هایی که بازی سال 88 را راه انداختند، عناصر نامطمئنّی‌اند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: با پول آمریکایی‌ها، دنبال زنده کردن مارکسیست‌ها هستند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: از ابتکارات جدید برای جذب استفاده کنید

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: یکی از روش‌های جذب، استفاده از تئاتر است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: وقتی‌ در تشکّل خودتان حرف نو، سخن نو، مطرح کردید، جوان جذب می‌شود

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: راه جذب دانشجویان،فسق و فجور و عیش و عشرت و موسیقی حرام نیست

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: اسلام رحمانی، کلیدواژه‌ای است برای لیبرالیسم

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: واقعیّت‌ها نباید ما را از آرمان‌ها دور کند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: وقت تان را در شبکه های اجتماعی و جلسات بیهوده، هدر ندهید

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: دانشجو گفتمان‌ساز است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: لعنت بر آن کسانی که با سنّت ازدواج صریحا مخالفت می‌کنند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: همه‌ی دعوا این است، بقیه حرف ها بهانه است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: آرمانِ ما می‌توانیم

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: احیای تفکر اسلام سیاسی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقع گرایی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: اولین فریضه دانشجویی، آرمان خواهی است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: معنای حضور قلب در نماز

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: مهمترین کار برای اعتلای معنوی و روحی، پرهیز از گناه است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: برای جوان‌ها فصل رویش معنوی هیچ‌وقت تمام نمی‌شود

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: حل مسئله مشکل جنسی جوان‌ها به نغع دنیا و آخرت جامعه است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج لازم است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: پدرها و مادرها، ازدواج جوانان را متوقف نکنند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: خودتان را آماده کنید برای ادامه‌ی مبارزه با استکبار

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: اگر از قول حقیر، کسی چیزخلافی بگوید، به او تذکّر میدهیم

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: حرف من را از خود من بشنوید

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: کرسی‌های آزاداندیشی به معنای واقعی کلمه تشکیل بشود

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: نباید با کارهای غلط دانشجویان را از گرایش‌ های انقلابی و معنوی دور کنیم

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: دانشگاه جای کنسرت موسیقی و اردوی مختلط نیست

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: مسئولین بر تشکل‌ های انقلابی سخت‌ گیری نکنند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: شعار هم حرف است و هم عمل

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: شعار را چیز کم خاصیتی ندانید

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: تعداد بالایی از عناصر انتحاری داعش جوانان اروپایی اند

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: در دنیای غرب، جوان اروپایی افسرده است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: جوان ایرانی، جوان پرانگیزه و پرشوری است

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

گزیده دیدار: حضور و نفوذ شگفت‌آور جمهوری اسلامی در منطقه

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

فیلم مربوط به دیگران: حسین شهبازی زاده، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

فیلم مربوط به دیگران: سرکار خانم صبا کرَم مسئول گروه جهادی پزشکی قرارگاه نجف

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

فیلم مربوط به دیگران: علی مهدیانفر، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شمال

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

فیلم مربوط به دیگران: میکاییل دیانی، دبیر تشکیلات اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :

لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
نظرات مخاطبان : [ تعداد نظرات منتشره : 32 نظر ]
 • 1394-05-08 - 11:34

  با سلام فایل صحبت های دانشجویان رو هم بگذارید جالب بود
 • 1394-05-07 - 19:00

  خسته نباشید آقا جان
 • سید امین ،
  1394-05-05 - 15:35

  سلام به همه،دعا کنید منم آقا را از نزدیک زیارت کنم
 • انتظار سرخ ،
  1394-05-04 - 17:12

  با سلام به داشتن رهبری هم جون ایشان افتخار می کنم
  به عنوان یک فعال دانشجویی با تمام وجود احساس کردم که حضرت آقا قدم به قدم ولحظه به لحظه در دانشگاه با ما بوده است چونکه با تمام مشکلات وریزه کاریها آشنا هستن واطلاع دقیقی از وضعیت دانشگاه دارند که این باعث دلگرمی ماهاست که ایشان اینقدر نسبت به جوانان وبویژه دانشجویان ومحیط علمی اشراف دارند ودغدغه دارند وپی گیر این مسایل هستند واقعا خدارا به خاطر این نعمت شکر می کنم و مصمم تر از قبل به فعالیتهایم ادامه میدهم
  به عشق لبخند رضایت ایشان 
 • sina ،
  1394-05-03 - 14:26

  سلام دانشگاه ها و بسیج دانشگاهها اصلا اطلاع رسانی درباره دیدار بارهبری ندارند
  ما ماهم میخوایم رهبرمان را ملاقات کنیم
  چگونه میشود....
  چهارسال در دانشگاه سعی کردیم بیاییم نشد
  انشالله کاری کنم که اقا به دیدار ما بیاید....
  دانشگاه ها که اطلاع نمیدن
 • سیاوش طیبی ،
  1394-05-01 - 02:27

  سلام آقا جان 
  آقا خیلی دلم میخواد شما رو از نزدیک ببینم ولی نمیدونم باید چیکار کنم فکر نکنم هیچ وقت نصیبم بشه ولی والله که خیلی دلم میخواد .
 • بی خیال ،
  1394-04-31 - 15:09

  جانم فدای امام خامنه ای ...
 • حسین ملکی طولابی ،
  1394-04-29 - 14:31

  سلام
  خدا رو شکر این سعادت رو داشتم که در این مراسم بودم و آقا رو از نزدیک دیدم. جای همه دوستان خالی بود.
  یا حق
 • مهدی مرادیان سرخی ،
  1394-04-28 - 22:42

  با سلام و عرض ادب و احترام.
  عجب دیدار با صفا و پر انرژیکی بود و همچنین سخنان بسیار جذاب و مهم در دیدار حضرت آقا با دانشجویان مطرح شد.خیلی دوست داشتم که مجدد ببینم این دیدار رو.ممنونم که فیلم این دیدار رو در سایت قرار دادید.یا علی مدد.التماس دعا
 • مهدی مرادیان سرخی ،
  1394-04-28 - 22:42

  با سلام و عرض ادب و احترام.
  عجب دیدار با صفا و پر انرژیکی بود و همچنین سخنان بسیار جذاب و مهم در دیدار حضرت آقا با دانشجویان مطرح شد.خیلی دوست داشتم که مجدد ببینم این دیدار رو.ممنونم که فیلم این دیدار رو در سایت قرار دادید.یا علی مدد.التماس دعا
 • محمد علی ،
  1394-04-26 - 07:05

  بسم رب شهدا و صدیقین
  من عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستم.
  
 • پرواز ،
  1394-04-26 - 06:10

  هر روز این جمله را باید تکرار کنیم..... خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست
  و قلب ما باور دارد که لبیک یا خامنه ای هم جهت با لبیک یا مهدی است.
  اللهم عجل لولیک الفرج
 • حسین ،
  1394-04-26 - 03:05

  سلام. صحبت های دانشجویان قبل از سخنرانی رهبری رو در سایت قرار نمی دید؟
 • میثم ،
  1394-04-26 - 02:39

  با سلام
  باقی دوستان گفتند،ماهم میگیم
  لطفا صحبت دانشجو ها و حواشی هم قرار بدید
  ممنونم.
 • سجاد ،
  1394-04-26 - 02:04

  سلام
  فیلم صحبت هایی رو که دانشجوها کردند رو نمیزلرید؟
  
 • مهدی رفیعی ،
  1394-04-25 - 17:26

  خودمان را آماده کرده ایم برای مبارزه با استکبار...
  #آماده ی-مبارزه-با-استکبار
 • سید سعید ،
  1394-04-25 - 12:57

  سلام به بابای خوبم حضرت آقا
  
  آقا جان
  همچو اویس قرنی شوق دیدارت را دارم مولای من
  ولی نمیدونم این آرزو برآورده میشه یا نه !
  آقا جان دعا کنید اگر دیدمتان که خدا را شکر
  اگر ندیدمتان در رکابتان شهید شوم ...
 • احمدرضا ،
  1394-04-24 - 19:34

   سلام
  من خیلی آرزو داشتم بامقام معظم رهبری دیدار داشته باشم اما انگار قسمت نبود انشاالله در دیدار بعدی خدا این رو قسمت ماهم بکنه انشاالله.
 • آمنه ،
  1394-04-24 - 16:58

  سلام
  تولد امام خامنه ای را تبریک میگم :)
 • جهادگر ،
  1394-04-24 - 14:19

  ما جوانان انقلابیم.برای ظهور اماده ایم.حضرت اقا دعا کن برای ما
 • العبد ،
  1394-04-24 - 06:00

  سلام علیکم، فیلم رو دیدیم، خیلی جالبو جذاب بود، اینجور دیدارهایی دل خیلی از جوونامونو جذب میکنه.منکه از دیدنش لذت بردم،
 • طیب ،
  1394-04-24 - 01:32

  چقدر شیرینه لحظه ای که آقا با دانشجوها شوخی می کنن. نوکرتم آقا
 • 1394-04-24 - 00:55

  كاش حرفهاى دانشجويان را هم ميذاشتيد
 • علی ،
  1394-04-24 - 00:46

  این پایگاه واسطه ارتباط با رهبر انقلاب در سرتاسر جهان است.
  از زحمات عوامل سایت تشکر می کنم
  حقیقتاً در سطح بالایی از کیفیت مدیریت و به روز رسانی می شود.
 • 1394-04-23 - 18:10

  خیلی خوبه که فیلم ها رو تکه تکه میکنید بهتر میشه در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.
 • عاکف ،
  1394-04-23 - 13:46

  فدای آقامم
 • مریم ،
  1394-04-23 - 09:57

  خوش به حال شما که حضرت آقا را زیارت کردین.
  اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای
 • سمیه عبدالله فام ،
  1394-04-23 - 01:14

  سلام اقا جان با فاصله ای چند هزار کیلو متری وبا قلبی که به امید نفس های پاکت میتپد میگویم ان شا ا...هرچه سریعتر دیدار ت شفای چشم های بیمارم باشد.
  یاعلی
 • علی ،
  1394-04-23 - 00:28

  فوق العاده بود، مثل همیشه...
 • زینب ،
  1394-04-22 - 17:48

  سلام
  لطفا فیلم کل دیدار رو بذارید .
 • رضوانه ،
  1394-04-22 - 11:44

  با چشمانی یتیم ندیدنت...
  و نفسی یتیم بوییدن عطر حضورت...
  یادم داده ای دعا کنم، مناجات شعبانیه را...الهی هب لی کمال الانقطاع الیک...
  و اینکه بخوانم و بچشم صحیفه سجادیه را... میروم ک بخوانم مناجات الشاکین را...
  برسانید سلامم را ب حضرت باران. . . . . . . . . . . 
 • ابراهيم وكيلي ،
  1394-04-21 - 23:16

  سلام خداقوت
  منتظر حواشي و صحبت هاي دانشجويان به صورت تفكيك شده هستم ان شاءالله
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی