news/content
1399/06/05

تلاش تا آخرین روز دولت

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttp://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئله‌ی سال آخر دولت اشاره کردند و مجلس و دولت را به مدیریت فضا برای لطمه نخوردن به کارهای کشور دعوت کردند. رهبرانقلاب درباره سال چهارم دولتها فرمودند: «همه‌ی دولتها موظّفند تا روز آخر تلاش کنند و کار کنند؛ تا لحظه‌ی آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولتها بایستی تا آخرین روز مسئولیّتشان تلاش کنند و کار کنند و وظایف خودشان را انجام بدهند، بعد امانت را به دولت بعدی تسلیم کنند.» به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR گزیده‌ای از توصیه‌های رهبرانقلاب در سال آخر دولتها را مرور میکند.

* دولتها موظفند تا آخرین روز مسئولیتشان تلاش کنند
سال آخر دولتها معمولاً سال حسّاسی است. خب تجربه‌ی بنده دیگر زیاد است در این زمینه. سال چهارم دولتها، بخصوص اگر [سالِ] چهارمِ دوّم باشد، سال بسیار حسّاسی است و معمولاً در این سال اگر چنانچه مراقبت نشود، کارها سست خواهد شد. اوّلاً همه‌ی دولتها موظّفند تا روز آخر تلاش کنند و کار کنند؛ تا لحظه‌ی آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولتها بایستی تا آخرین روز مسئولیّتشان تلاش کنند و کار کنند و وظایف خودشان را انجام بدهند، بعد امانت را به دولت بعدی تسلیم کنند، البتّه عقیده‌ام این است که با صورت‌وضعیّت؛ مثل مهندسی که  وسط کار، بنا را به یک مهندس دیگری تحویل میدهد و صورت‌وضعیّت میدهد؛ این کاری است که انجام گرفته، این وضعی است که الان موجود است. بایست تا روز آخر مشغول کار باشند. در این شرایطِ حسّاسِ سالِ آخریِ دولت که سال اوّل شروع کار شما و فعالیّت شما است، بایستی هر دو -هم دولت، هم مجلس- سعی کنند فضا را به نحوی مدیریّت کنند که به کار لطمه نخورد. مراقبت بشود؛ جوری مدیریّت کنید فضا را که به کار مهمّ کشور هیچ ‌گونه لطمه‌ای وارد نشود.
بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

* چه در دولت آینده بودید و چه نبودید رشته خدمت را رها نکنید
رشته‌ی خدمت را رها نکنید. همه‌ی تلاشها منحصر نیست در فلان وزارتخانه یا فلان مسئولیت در دولت؛ نه، صحنه‌ی کشور صحنه‌ی تلاش است، صحنه‌ی کار است، صحنه‌ی فعالیت است؛ و این کار، دو جور میتواند انجام بگیرد: متوجه اهداف انقلابی، و غیرمتوجه به اهداف انقلابی. شما چه در دولت آینده و در دولتهای آینده حضور داشته باشید، چه نداشته باشید، کاری که انجام میدهید و مسئولیتی که برعهده میگیرید - که طبعاً امثال شماها، مدیران شایسته و کارآمد، در هر بخشی از بخشها خالی از مسئولیت نمیمانند - سعی کنید آن را با توجه به اهداف انقلاب و با رویکرد هدفهای انقلاب ان‌شاءالله انجام دهید.
بیانات در آخرین دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دهم ۱۳۹۲/۰۴/۲۳

* در سال آخر هیچ‌گونه کوتاهی و سستی نباید باشد
نباید تصور کرد که ما در این یک سالی که باقی مانده، چه کار میتوانیم بکنیم؛ نه، در همین یک سال کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمی میتوانید انجام دهید. این سال آخر دولت شما، سال مهمی هم هست؛ هم از جهت شرائط بین‌‌المللی و شرائطی که وجود دارد، سال بسیار مهمی است - یعنی شما در حال مواجهه با زورآزمائی قدرتهای مستکبر هستید که دارند همه‌‌ی توانشان را خرج میکنند، شاید بتوانند شما را به عقب‌‌نشینی و قبول شکست وادار کنند؛ شما هم باید از همه‌‌ی توانتان استفاده کنید تا بتوانید این توهّم باطل ذهن دشمن را به هم بزنید - هم از جهت آخرین بودن. در واقع شما در سال آخر میخواهید این کتاب طولانی و پر حجم خدمات دولت را شیرازه‌‌بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدهید. یعنی باید واقعاً امسال کار اگر نگوئیم جدیتر از همیشه باشد، بلاشک باید در این سال آخر هیچ‌گونه کوتاهی و سستی‌ای در کار نباشد.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت‌ ۱۳۹۱/۰۶/۰۲

* در سال آخر دولت با روحیه سال اول کار کنید
در این سال آخر با روحیه‌ی سال اول کار کنید... تأکید میکنم فکر نکنید که امسال، سال آخر دولت است؛ نه. مثل کسی که پنج سال دیگر بناست کار بکند، کار بکنید؛ یعنی تصور کنید که این یک سال به اضافه‌ی چهار سال دیگر در ید مدیریت شماست. با این دید نگاه کنید و کار کنید و برنامه‌ریزی کنید و اقدام کنید... اولویت را به کارهایی بدهید که نیمه‌کاره مانده؛ شکوفایی این است... اولویت را به کارهایی بدهید که نیمه‌کاره مانده؛ چه آنهایی که در دولت شما شروع شده، چه آنهایی که در دولتهای قبلی شروع شده. مهم این است که در همین دوره مردم طعم همه‌ی خدمات شما را بچشند.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۷/۰۶/۰۲

* مسئولان بعدی باید از محصول کار و نظرات شما بهره ببرند
از تجربه و توان شماها باید استفاده شود. مسؤولان و کسانی که مأموریت‌هایی را بر عهده میگیرند، باید از محصول کار و از نظرات شما بهره ببرند و استفاده کنند. شما هم حقیقتاً خود را به معنای واقعی کلمه در اختیار نظام و متعلق به نظام بدانید. یک روز انسان در این نقطه مأموریتی را انجام میدهد؛ یک روز در این نقطه نیست و یک جای دیگر است... مسؤولیت‌های دینی و انقلابىِ من و شما تمام نمیشود. ما هر جا باشیم، بالاخره یک عنصر مسلمانِ انقلابی هستیم و مسؤولیت‌هایی بر عهده داریم.
بیانات در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت هشتم ۱۳۸۴/۰۵/۱۰

* اگر برنامه‌ای را دنبال میکنید تا آخر پای آن برنامه بایستید
در حکمت سی ام نهج البلاغه آمده است: «سئل عن الأیمان»؛ از حضرت تقاضا کردند درباره ی ایمان برای آنها صحبت کند. فرمود: «الأیمان علی اربع دعائم»؛ ایمان روی چهار پایه استوار است. منظور از چهار پایه این است که اگر پایه ها محکم بود، ایمان رو می ماند؛ اما اگر پایه ها سست شد یا فرو ریخت، ایمان به همان نسبت فرو می ریزد. به طور کامل ساقط نمی شود، اما به همان نسبت فرو می ریزد. حضرت این چهار پایه را بیان فرمودند: «علی الصّبر والیقین والعدل والجهاد». اول، ایستادگی و استقامت در همه ی زمینه هاست. می خواهید برنامه یی را دنبال کنید؛ تا آخر پای آن برنامه بایستید. می خواهید کاری را انجام دهید؛ آن کار را تمام کنید. اگر مصیبتی پیش می آید، در مقابل آن مصیبت خودتان را از دست ندهید. واجبی بر شما مقرر می شود؛ برای انجام دادن واجب تحمل داشته باشید و بی حوصله و از پا افتاده نشوید. اگر در مقابل گناهی قرار می گیرید، ایستادگی کنید و تسلیم گناه نشوید. ایستادگی در هر جایی نمودی دارد.
بیانات‌ در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌‌ ۱۳۸۳/۰۸/۲۰

* طوری کار کنید که در آخر هم خودتان احساس رضایت داشته باشید هم خدا راضی باشد
آخرین سال این دولت با اولین سال این دولت هیچ تفاوتی ندارد. همه‌ی سالها، همه‌ی ماه‌ها و همه‌ی روزها، روزهای کار و خدمت است. این هست که وقتی شما در پایان یک دوره‌ی چهارساله یا هشت‌ساله، به مجموعه‌ی کار و تلاش مخلصانه‌یی که به خرج داده‌اید نگاه میکنید، هم خودتان احساس رضایت میکنید، هم مطمئن میشوید که خدای متعال از محصول کار شما راضی است و ملت هم نتایج این را در زندگی خودشان احساس میکنند. اگر خدای نکرده کمبود و نقصی وجود داشته باشد، انسان در دل خودش نه این رضایت را از خود دارد، نه این خاطرجمعی را از رضایت الهی و رضایت مردمی.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۳/۰۶/۰۴

* مجموعه فعال نظام، با آمد و رفت مسئولان هیچ‌تغییری جز تقویت نباید پیدا کند
ما وظایفی داریم. ماها می‌آییم و میرویم؛ مسؤولان مختلف میآیند و مشغول کار میشوند و در مجموعه‌ی نظام جمهوری اسلامی نقش خودشان را ایفا میکنند و میروند، لیکن مجموعه‌ی فعال و کارآمد نظام با آمد و رفتِ ماها نباید هیچ‌گونه تغییری جز تقویت پیدا کند و به خودش ببیند؛ مثل بازیکنهای یک تیم؛ یکی خارج میشود، یکی داخل میشود؛ اما تیم مشغول کار خودش است و تلاش خودش را انجام میدهد و به مصلحت، یکی می‌آید و یکی میرود. روال کار بایستی تداوم و استمرار سیاستهای کلییی باشد که مجموعه‌ی نظام آن را برای آینده‌ی کشور تصویر کرده است.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۳/۰۶/۰۴

* انگیزه کار در اول و آخر دولت نباید تفاوتی بکند
«انگیزه»ی کار در آغاز و در انجام کار نباید هیچ تفاوت کند. یک مؤلف وقتی کتابی را مینویسد، صفحه‌ی آخر را با همان همت و با همان انگیزه‌یی مینویسد که صفحه‌ی اول را شروع کرده؛ زیرا اگر صفحه‌ی آخر را شما ننویسید، یا دقت به خرج ندهید، یا با خط خوب ننویسید، کتاب ناقص خواهد شد. به نظر من، مهمترین مسأله در آخرین سال مسؤولیت و خدمت این دولت این است که دوستان و برادران و مدیران با همان انگیزه و با همان تلاشی که در آغاز ورودشان به عرصه‌ی خدمتگزاری داشتند، کار بکنند؛ نگذارید خدای نکرده همتهایتان کاستی بگیرد.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۳/۰۶/۰۴

* در سال آخر اولویتها را در نظر بگیرید و کارهای نیمه‌کاره را به اتمام برسانید
[شما در دولت] اولویتهایی را در مدت باقی مانده باید در نظر بگیرید. وقتی انسان چشم‌انداز میدان کارش طولانی است، انتخابهای متعددی میتواند داشته باشد؛ اما وقتی چشم‌اندازها کوتاه میشود، زمان هم برای ادامه‌ی کار کوتاه میشود و انتخابها هم کم؛ بایستی اولویتها را در نظر گرفت. به نظر من یکی از اولویتها در این مدت یک سال عمر این مجموعه‌ی دولت، این است که اهتمام کنید به اتمام کارهایی که شروع کرده‌اید. این گزارش کارهای نیمه‌تمام - که آقای رئیس جمهور بیان کردند - بسیار مهم است. ما ببینیم کارهای نیمه‌تمام که در دو یا سه سال پیش داشته‌ایم چقدر بوده و امروز چقدر است. انسان وقتی نگاه میکند و میبیند این کارها به انجام رسیده، احساس موفقیت میکند. به نظر من یکی از کارهای مهمی که در این مدت باید انجام بگیرد، همین است که کارهای نیمه‌کاره را سعی کنید به اتمام برسانید. موضوع دوم در اولویتها، این است که این کار به معنای این نیست که نهالهای تازه سر برآورده را فراموش کنید؛ نه.
بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۸۳/۰۶/۰۴

لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی