404693نمودار | بیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر186139715:46false26221970618-ejmali.pdf2066نمودار | بیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر404693نمودار | بیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر186139715:46false26222970618-ejmali.jpg11722نمودار | بیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر404484046911خبرnewsLinkحضور و سخنرانی فرمانده کل قوا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهرnews-content?id=404482018-09-09 09:36:00.0404614046921بياناتspeechLinkبیانات در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهرspeech-content?id=404612018-09-09 16:13:00.0404504046961عکسphotoLinkحضور و سخنرانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر<div style="text-align: justify;"> حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا، صبح امروز (یکشنبه) در مراسم تحلیف و دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر، حضور یافتند.</div>photo-album?id=404502018-09-09 10:13:00.0404554046971فيلمvideoLinkحضور و سخنرانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهرvideo-content?id=404552018-09-09 12:00:00.0404634046981صوتaudioLinkحضور و سخنرانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهرaudio-content?id=404632018-09-09 18:15:00.0