newspart/index2
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
انتخابات مجلس شورای اسلامی

مردم عزیزمان، شرکت در این انتخابات را به همان اهمیتی بدانند که در مرحله‌ی اول، انتخابات را دارای آن اهمیت دانستند. فردا، مردم در حوزه‌ها و در شهرهایی که انتخابات به مرحله‌ی دوم کشیده شده است، حتماً شرکت کنند. من خواهش می‌کنم قضیه را کوچک نگیرید. دیدید که در مرحله‌ی قبل، با آن حضور عمومی چشمگیر و قاطعی که مردم داشتند، دشمن چطور منتظر بود که از هیچ، چیزی بسازد و انتخابات را کوچک و سبک کند! البته دشمن نمی‌تواند. تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را - با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لکن ملت ما، باید امکان سوءاستفاده‌های تبلیغاتی را به دست دشمنان ندهد. دشمنان می‌خواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان می‌خواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان می‌خواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس و مسائل اساسی نظام ندارد. شما باید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.1371/02/17
لینک ثابت
انتخابات

مردم عزیزمان، شرکت در این انتخابات را به همان اهمیتی بدانند که در مرحله‌ی اول، انتخابات را دارای آن اهمیت دانستند. فردا، مردم در حوزه‌ها و در شهرهایی که انتخابات به مرحله‌ی دوم کشیده شده است، حتماً شرکت کنند. من خواهش می‌کنم قضیه را کوچک نگیرید. دیدید که در مرحله‌ی قبل، با آن حضور عمومی چشمگیر و قاطعی که مردم داشتند، دشمن چطور منتظر بود که از هیچ، چیزی بسازد و انتخابات را کوچک و سبک کند! البته دشمن نمی‌تواند. تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را - با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لکن ملت ما، باید امکان سوءاستفاده‌های تبلیغاتی را به دست دشمنان ندهد. دشمنان می‌خواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان می‌خواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان می‌خواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس و مسائل اساسی نظام ندارد. شما باید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.
همچنین، به مردم عزیزمان عرض کنم: در هرجا که شرکت می‌کنید، به همان تعداد لازم اسم بنویسید. این، بهتر است؛ زیرا ای بسا شما اسم کسی را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، از انتخاب شدن، محروم شود.1371/02/17

لینک ثابت
نامزد اصلح

در هرجا که شرکت می‏کنید، به همان تعداد لازم اسم بنویسید. این، بهتر است؛ زیرا ای‏بسا شما اسم کسی را که به نظرتان صالح است ننویسید و آن فرد صالح، از انتخاب شدن، محروم شود. در تهران مثلًا بیست و هشت نفر، در شهرهای دیگر به حسب نیاز، تعدادی هستند. بروید بگردید، در فهرستها نگاه کنید و کسی را که واقعاً می‏پسندید و می‏دانید صالح است، انتخاب کنید. این جمله را هم عرض کنم که انتخاب صالح در درجه‏ی اول یعنی انتخاب نماینده‏ی متدین. برای نماینده، آگاهی سیاسی لازم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با مسائل لازم است؛ آگاهی از مسائل کشور لازم است؛ آگاهی از مسائل جهان لازم است. همه‏ی این‏ها لازم است. لکن رکن اصلی، تدین است؛ یعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه‏های دینی و عامل بودن به این‏ها. این، اساس قضیه است. نماینده‏ای که متدین باشد، شما خاطرتان جمع است که خیانت نخواهد کرد؛ کار خلاف نخواهد کرد؛ حتی کوتاهی و سستی نخواهد کرد. نماینده‏ی متدین، هر یک‏ساعتی را که بخواهد غیبت کند و در مجلس نباشد، احساس می‏کند این خلاف شرع است و چون متدین است، این خلاف شرع را انجام نمی‏دهد. نماینده‏ی متدین، از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی‏کند. نماینده‏ی متدین، مصالح انقلاب و کشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدم می‏داند. تدین، این خصوصیات و این خواص مهم را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین کنید و نماینده‏ی متدین را إن شاء اللّه پیدا و انتخاب کنید، آن جهات بعدی قابل‏تأمین‏تر است.1371/02/17
لینک ثابت
حضور مردم در صحنه

در موردانتخابات هم، می‌خواهم عرض کنم که مردم عزیزمان، شرکت در این انتخابات را به همان اهمیتی بدانند که در مرحله اوّل، انتخابات را دارای آن اهمیت دانستند. فردا، مردم‌در حوزه‌ها و در شهرهایی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است، حتماً شرکت کنند. من خواهش می‌کنم قضیه را کوچک نگیرید. دیدید که در مرحله قبل، با آن حضور عمومی چشمگیر و قاطعی که مردم داشتند، دشمن چطور منتظر بود که از هیچ، چیزی بسازد و انتخابات را کوچک و سبک کند! البته دشمن نمی‌تواند. تبلیغات دشمن کوچکتر و ناتوانتر از آن است که حقایق را - با این عظمت بتواند پوشیده نگه دارد. لکن ملت ما، باید امکان سوءاستفاده‌های تبلیغاتی را به‌دست دشمنان ندهد. دشمنان می‌خواهند ما در انتخابات شرکت نکنیم؛ دشمنان می‌خواهند که ما انتخاباتمان چشمگیر نباشد؛ دشمنان می‌خواهند چنین وانمود کنند که ملت، رغبتی به انتخابات و به کارهای مربوط به مجلس ومسائل‌اساسی‌نظام ندارد. شماباید این را تخطئه کنید و باید شرکت کنید.1371/02/17
لینک ثابت
مصالح ملّی

این جمله را هم عرض كنم كه انتخاب صالح - در درجه اوّل - یعنی انتخابِ نماینده متدیّن. برای نماینده، آگاهی سیاسی لازم است؛ جرأت و جسارت در برخورد با مسائل لازم است؛ آگاهی از مسائل كشور لازم است؛ آگاهی از مسائل جهان لازم است. همه اینها لازم است. لكن ركن اصلی، تدیّن است؛ یعنی اعتقاد به اسلام و به اصول و پایه‌های دینی و عامل بودنِ به اینها. این، اساس قضیه است. نماینده‌ای كه متدیّن باشد، شما خاطرتان جمع است كه خیانت نخواهد كرد؛ كار خلاف نخواهد كرد؛ حتی كوتاهی و سستی نخواهد كرد. نماینده متدیّن، هر یك ساعتی را كه بخواهد غیبت كند و در مجلس نباشد، احساس می‌كند این خلاف شرع است و چون متدیّن است، این خلاف شرع را انجام نمی‌دهد. نماینده متدیّن، ازتریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق، استفاده نمی‌كند. نماینده متدیّن، مصالح انقلاب و كشور را بر مسائل شخصی یا گروهی، مقدّم می‌داند. تدیّن، این خصوصیات و این خواص مهم‌را دارد. اگر این شرط را بتوانید تأمین كنید و نماینده متدیّن را ان‌شاءالله پیدا و انتخاب كنید، آن جهات بعدی قابل تأمین‌تر است.1371/02/17
لینک ثابت
نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی, انتخابات مجلس شورای اسلامی, انتخاب اصلح

انتخاب صالح - در درجه‌ی اول - یعنی انتخاب نماینده‌ی متدین.1371/02/17
لینک ثابت
کتاب و کتاب‏خوانی

لازم میدانم که‌ به مردم عزیزمان و بخصوص به‌قشر و نسلی که‌باکتاب سروکار و انس دارند، توصیه کنم که با این‌گونه نمایشگاهها و نمایشگاه کتاب، بالخصوص، ارتباط برقرار کنند. ... یک فرصت بسیار خوب است برای کتابخوانها که بتوانند از تازه‌ترین آثار، مطّلع شوند. بنده با این‌که از فهرستها و اخبارِ کتاب و مطبوعات بیخبر نیستم، لکن در عین حال، وقتی که‌در نمایشگاه [کتاب]به هر یک از غرفه‌ها وارد میشوم، میبینم کتابها و عناوین زیادی هست که ما از آنها خبر نداریم. چقدر خوب است که کتابخوانها، با کتابهایی که تازه منتشر شده، آشنا شوند و فرصت پیداکنند آنها را بیابند، ببینند، و ازآنها، استفاده کنند1371/02/17
لینک ثابت
کتاب و کتاب‏خوانی

مردم‌ما، باکتاب، بیش از آنچه که امروز اُنس دارند باید اُنس بگیرند. کتابخوانی چیزی است که برای یک ملت، فریضه است؛ واجب و لازم است. مردمیکه اهل کتاب خواندن باشند، از لحاظ معلومات و ذکاوت و هوشیاری، تفاوت میکنند با مردمی که با کتاب و مطبوعات اُنس نداشته باشند. خوشبختانه کتاب زیاد است و کتابهای زیادی چاپ میشود. نمیخواهم عرض کنم همه آنچه که‌چاپ میشود، کتابهای خوب ومفیدی است؛ نه. ای بسا کتابی که چاپ میشود و به بازار هم می‌آید، اما کتاب مفیدی نیست. کتاب بی‌فایده‌وعاطل و باطلی است که اگر کسی نگاهش کند، از آن استفاده‌ای نخواهدکرد. و ای بسا کتابی که‌چاپ میشود و به بازار هم می‌آید و مضرّ است! نه این‌که فایده ندارد، بلکه ضرر هم دارد. الان ما در کتابهایمان - کتابهای بازارِ مطبوعات کشور - چنین کتابهایی را داریم که در دسترس مردم است؛ یعنی چاپ شده و به بازار هم آمده‌است؛ اما هیچ‌فایده‌ای که ندارد، مضرهم‌هست. با این‌همه، اینها بخشی و تعداد کمی از مطبوعات است. اکثر آنچه که چاپ میشود، مفید است؛ چه از جهات علمی، چه ازجهات‌فرهنگی، چه از جهات دینی، چه از لحاظ معارف گوناگون اسلامی و چه ازلحاظ ادبی وهنری. مردم‌ما، از معارفی که در کتابهاست بینیاز نیستند و باید کتابها را بخوانند. اُنس باکتاب، بسیار چیز باارزشی است. من، بخصوص از جوانان، بخصوص از طلّاب و دانشجویان و معلّمین خواهش میکنم که با کتاب اُنس پیدا کنند. البته اینها را که میگوییم تأکید است؛ والّا همه نسلها، از جمله اهل‌کسب، کارگران، نویسندگان، زنان در خانه‌ها و بیرون خانه‌ها، کارمندان ادارات، اعضای نیروهای مسلّح، همه و همه باید با کتاب اُنس پیدا کنند1371/02/17
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی