news/content
پیوندهای مرتبطبياناتبياناتصوتصوت
1379/10/19

دیدار مردم قم با رهبر انقلاب در سالروز قیام 19 دی

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، امروز در دیدار قشرهای‌ مختلف‌ مردم‌ شهر مقدس‌ قم‌ مهمترین‌ و اصلیترین‌ وظیفه‌ ملت‌ ایران‌ و مسؤولان‌ را شناخت‌ نیاز زمان‌ و عمل‌ به‌ آن‌ دانستند و تصریح‌ کردند: امروز نیاز زمان‌، هوشیاری‌، آگاهی‌، حفظ جرات‌ و قدرت‌ اقدام‌ و تحکیم‌ بیش‌ از پیش‌ وحدت‌ مردم‌ و ارتباط مردم‌ و مسؤولان‌ است‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در این‌ دیدار که‌ همزمان‌ با سالروز قیام‌ شجاعانه‌ مردم‌ قم‌ در نوزدهم‌ دیماه‌ سال‌ 1356، برگزار شد، از این‌ قیام‌ به‌ عنوان‌ نقطه‌ای‌ درخشنده‌ و تابناک‌ در تاریخ‌ کشور و انقلاب‌ یاد و تأکید کردند: مردم‌ شهر مقدس‌ قم‌ در این‌ قیام‌، در واقع‌ پاسخی‌ مؤمنانه‌ و قهرمانانه‌ به‌ نیاز زمان‌ خود دادند.

ایشان‌ با اشاره‌ به‌ هوشیاری‌ ملت‌ ایران‌ در 21 سال‌ گذشته‌ و شناخت‌ نیاز زمان‌ خود و ایستادگی‌ در مقابل‌ دشمن‌ خاطرنشان‌ کردند: دشمنان‌ ملت‌ ایران‌ همه‌ کسانی‌ هستند که‌ با حاکمیت‌ نظام‌ مستقل‌ مردمی‌ دینی‌ و متکی‌ به‌ ایمان‌ و عشق‌ و اراده‌ مردم‌ مخالفند که‌ در رأس‌ آنها آمریکا و صهیونیستها قرار دارند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ تلاش‌ مستمر جبهه‌ دشمن‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و سرنگونی‌ رژیم‌ وابسته‌ به‌ قدرتهای‌ استکباری‌ در ایران‌، برای‌ ایجاد انفعال‌، یأس‌ و غفلت‌ در جبهه‌ مردمی‌ ایران‌ افزودند: دشمن‌ همواره‌ سعی‌ دارد با مسموم‌ کردن‌ فضای‌ فرهنگی‌ و سیاسی‌ کشور و ضعیف‌ کردن‌ انگیزه‌، ایمان‌، غیرت‌، همبستگی‌ و شجاعت‌ ملت‌ ایران‌ بخصوص‌ جوانان‌ بار دیگر بر این‌ کشور مسلط شود و منابع‌ آن‌ را غارت‌ نماید.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با تأکید بر لزوم‌ هوشیاری‌ مردم‌ و مسؤولان‌ در برابر القائات‌ دشمن‌، از جمله‌ ایجاد سؤال‌ نسبت‌ به‌ ضرورت‌ لزوم‌ ادامه‌ مخالفت‌ با دشمنان‌ خارجی‌ تصریح‌ کردند: وظیفه‌ مهم‌ مردم‌، مسؤولان‌، دولتمردان‌، نمایندگان‌، علماء و خطباء این‌ است‌ که‌ متوجه‌ باشند نظام‌ اسلامی‌ همچنان‌ با سرسخت‌ترین‌ دشمنان‌ مواجه‌ است‌.

ایشان‌ یکی‌ از القائات‌ دشمن‌ را برای‌ مسموم‌ کردن‌ فضای‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ کشور، اتهام‌ نقض‌ موازین‌ دموکراسی‌ و نقض‌ حقوق‌ بشر از جانب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بیان‌ کردند و افزودند: چگونه‌ است‌، آمریکا که‌ با مرتجع‌ترین‌ و غیر مردمی‌ترین‌ حکومتها در منطقه‌ روابط صمیمانه‌ دارد، و زشت‌ترین‌ موارد نقض‌ حقوق‌ بشر به‌ وسیله‌ این‌ رژیم‌ و ایادی‌ آن‌ در دنیا اتفاق‌ می‌افتد، حکومت‌ ایران‌ را که‌ از همه‌ کشورهای‌ منطقه‌ و اغلب‌ کشورهای‌ دنیا در تکیه‌ به‌ آراء مردم‌ پیشگام‌ است‌، متهم‌ به‌ نقض‌ دموکراسی‌ و حقوق‌ بشر می‌کند؟ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ قضایای‌ انتخابات‌ اخیر آمریکا و مشخص‌ شدن‌ ماهیت‌ دموکراسی‌ غربی‌ خاطر نشان‌ کردند: امروز نظام‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ معنای‌ واقعی‌ کلمه‌ متکی‌ به‌ مردم‌ و مبانی‌ اسلامی‌ است‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تأکید بر این‌ که‌ مسؤولین‌ کشور نباید بگونه‌ای‌ سخن‌ بگویند و یا موضعگیری‌ نمایند که‌ از آن‌ گرایش‌ به‌ دشمن‌ احساس‌ شود، افزودند: مردم‌ باید با هوشیاری‌، رفتار و عملکرد مسؤولان‌ و برگزیدگان‌ خود را تحت‌ نظر داشته‌ باشند زیرا غفلت‌ و پاسخ‌ ندادن‌ به‌ نیاز زمان‌ به‌ ضرر ملت‌ و کشور تمام‌ خواهد شد.

ایشان‌ یکی‌ از نیازهای‌ زمان‌ را قدرت‌ اقدام‌ و جرات‌ مسؤولان‌ در انجام‌ کارهای‌ بزرگ‌ برشمردند و تأکید کردند: مسؤولین‌ نباید از اقدام‌ به‌ کارهای‌ بزرگ‌ مورد نیاز کشور هراس‌ داشته‌ باشند، زیرا این‌ کارها با پشتوانه‌ مردم‌ و تکیه‌ بر آنها امکانپذیر است‌.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌، حل‌ مشکلات‌ کشور در بخشهای‌ مختلف‌ را در گرو حضور عناصر مؤمن‌، با اراده‌، متکی‌ به‌ خدا و معتقد به‌ مردم‌ در رأس‌ امور دانستند و با اشاره‌ به‌ ابتکارات‌ و کارهای‌ بزرگ‌ نهادهای‌ انقلابی‌ در 21 سال‌ گذشته‌ افزودند: نهادهای‌ انقلابی‌ در مقاطع‌ مختلف‌ انقلاب‌ از جمله‌ دوران‌ هشت‌ساله‌ دفاع‌ مقدس‌، به‌ دلیل‌ توکل‌ به‌ خدا، جرأت‌ در اقدام‌ و باور نیروی‌ ذاتی‌ خود، توانستند کارهای‌ به‌ ظاهر غیرممکن‌ را انجام‌ دهند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ همچنین‌ با اشاره‌ به‌ ادغام‌ دو وزارتخانه‌ جهاد سازندگی‌ و کشاورزی‌ و تشکیل‌ وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ تأکید کردند: باید ویژگیهای‌ مثبت‌ جهاد سازندگی‌ و روحیه‌ جهادی‌ در وزارتخانه‌ جدید حفظ شود و گسترش‌ یابد تا مشکلات‌ کشاورزی‌، روستاها و مسأله‌ مهاجرت‌ حل‌ گردد.

ایشان‌ در ادامه‌ سخنان‌ خود با اشاره‌ به‌ گسترش‌ روزافزون‌ خیزش‌ و بیداری‌ اسلامی‌ در دنیا و ناتوانی‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ در مهار این‌ موج‌ اسلامی‌، خاطرنشان‌ کردند: یک‌ نمونه‌ از این‌ حرکت‌ و خیزش‌ اسلامی‌، انتفاضه‌ مسجدالاقصی‌ است‌ که‌ ایستادگی‌ مردم‌ محاصره‌ شده‌ فلسطین‌ در مقابل‌ وحشی‌ترین‌ دشمنان‌، موجب‌ عجز و درماندگی‌ قدرتمندان‌ و زورگویان‌ عالم‌ شده‌ است‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ این‌ حرکت‌ و خیزش‌ اسلامی‌ را ثمره‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ دانستند و تأکید کردند: ملت‌ ایران‌ به‌ عنوان‌الگو، محور و مرکز این‌ حرکت‌ عظیم‌ جهانی‌ است‌ لذا این‌ ملت‌ مسلمان‌ باید با توکل‌ بر خداوند و حفظ بیداری‌، شجاعت‌ ووحدت‌ مسیر صحیح‌ خود را ادامه‌ دهد، که‌ در این‌ صورت‌ خداوند متعال‌ نیز او را در این‌ حرکت‌ نصرت‌ خواهد کرد.

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی