news/content
پیوندهای مرتبطبياناتبياناتصوتصوت
1373/01/31

دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نقش‌ جنایتکارانه‌ نظام‌ نوین‌ استبدادی‌ حاکم‌ بر جهان‌ را در قربانی‌ کردن‌ ملت‌ مسلمان‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ مورد تاکید قرار دادند و عملکرد زشت‌ سازمان‌ ملل‌ و دبیرکل‌ آن‌ را در کمک‌ به‌ صربها در قتل‌ عام‌ مردم‌ مظلوم‌ شهر گوراژده‌ به‌ شدت‌ تقبیح‌ کردند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ صبح‌ امروز در دیدار با مسئولان‌ و دست‌ اندرکاران‌ برگزاری‌ کنگره‌ عظیم‌ حج‌ با ایشان‌، ضمن‌ ابراز تأسف‌ و تأثر عمیق‌ خود نسبت‌ به‌ حوادث‌ جاری‌ در بوسنی‌ و هرزگوین‌ به‌ ویژه‌ حوادث‌ یکهفته‌ اخیر فرمودند: مسائل‌ بوسنی‌ و فاجعه‌ شهر گوراژده‌ به‌ حدی‌ تأثیرانگیز است‌ که‌ هیچ‌ توصیفی‌ نمی‌تواند گویای‌ اهمیت‌ و عظمت‌ این‌ فاجعه‌ باشد و هر چه‌ گفته‌ شود کوچکتر از واقعیت‌ است‌.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ سردمداران‌ استکبار جهانی‌ را به‌ سبب‌ همکاری‌ با صربهای‌ جنایتکار در قربانی‌ کردن‌ مسلمانان‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ مورد حمله‌ قرار دادند و فرمودند: بلندگوهای‌ استکباری‌ امروز مجبور شدند به‌ این‌ حقیقت‌ اعتراف‌ کنند که‌ مردم‌ بوسنی‌ به‌ جرم‌ مسلمان‌ بودن‌ باید از دریافت‌ کمک‌ محروم‌ بمانند و این‌ مسئله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ نظام‌ ننگین‌ استبدادی‌ حاکم‌ بر جهان‌ نمی‌تواند در دل‌ اروپا وجود کشوری‌ را که‌ ملت‌ آن‌ مسلمان‌ است‌ تحمل‌ کند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ با تقبیح‌ عملکرد سازمانهای‌ بین‌المللی‌ در برابر جنایات‌ صربها فرمودند: سازمان‌ ملل‌ بدترین‌ و زشت‌ترین‌ امتحانات‌ را در این‌ مسئله‌ داده‌ است‌ و دبیر کلی‌ که‌ امروز در رأس‌ تشکیلات‌ سازمان‌ ملل‌ قرار دارد بدترین‌ سابقه‌ را برای‌ خود در میان‌ مسلمانان‌ ایجاد کرده‌ است‌ و این‌ سابقه‌ به‌ هیچوجه‌ اصلاح‌ نخواهد شد.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ به‌ ممانعت‌ سازمان‌ ملل‌ از کمک‌ به‌ مسلمانان‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ و مخالفت‌ بالغو تحریم‌ تسلیحاتی‌ مردم‌ مظلوم‌ این‌ کشور اشاره‌ کردند و فرمودند: در حالی‌ که‌ صربها تمام‌ امکانات‌ تسلیحاتی‌ دولت‌ سابق‌ یوگسلاوی‌ را در اختیار گرفته‌اند سازمان‌ ملل‌ به‌ بهانه‌ تحریم‌ تسلیحاتی‌ دو طرف‌ مانع‌ از رسیدن‌ سلاح‌ به‌ مسلمانان‌ برای‌ دفاع‌ در برابر متجاوزین‌ شده‌ است‌. این‌ سازمان‌ همچنین‌ ضمن‌ مخالفت‌ با اعزام‌ نیروهای‌ پاسدار صلح‌ اسلامی‌ به‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ سربازان‌ خود را مأمور کمک‌ به‌ صربها کرده‌ است‌.

حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ از حج‌ به‌ عنوان‌ مناسب‌ترین‌ راه‌ ممکن‌ برای‌ اعلام‌ حمایت‌ از مسلمانان‌ مظلوم‌ جهان‌ به‌ ویژه‌ مسلمانان‌ بوسنی‌ و برائت‌ از جنایتکاران‌ و مشرکان‌ نام‌ بردند و فرمودند: برائت‌ روح‌ حج‌ و تنیده‌ در ذات‌ حج‌ است‌. برائت‌ به‌ معنای‌ اجتماع‌ عظیمی‌ است‌ که‌ در آن‌ مسلمانان‌ علیه‌ وحشی‌ترین‌ دژخیمان‌ ضدبشری‌ و حامیان‌ آنها در مجامع‌ جهانی‌ فریاد سر می‌دهند، لذا حضور مسلمانان‌ در حج‌ باید حضوری‌ معنی‌ دار و جهت‌ دار باشد.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در بخش‌ دیگری‌ از سخنانشان‌ به‌ تبیین‌ ابعاد ساسی‌ و مهم‌ مفاهیم‌ حج‌ پرداختند و فرمودند: هدف‌ از اجتماع‌ عظیم‌ مسلمان‌ در مکانی‌ مقدس‌ و در زمانی‌ معین‌، ایجاد احساس‌ وحدت‌، جماعت‌ و عظمت‌ در میان‌ آحاد مسلمانان‌ و تصمیم‌گیری‌ درباره‌ سرنوشت‌ امت‌ اسلامی‌ است‌ و امروز به‌ سبب‌ شرایط حاکم‌ بر جهان‌ اسلام‌، مسلمانان‌ باید دلبستگی‌ خود را به‌ مصالح‌ دنیای‌ اسلام‌ به‌ هر نحو که‌ می‌توانند نشان‌ دهند و با تاکید بر وحدت‌ میان‌ خود نسبت‌ به‌ دشمنان‌ اسلام‌ اظهار برائت‌ کنند.

حضرت‌ آیت‌ الله‌ خامنه‌ای‌ با استناد به‌ آیات‌ قرآن‌ کریم‌ و احکام‌ اسلام‌، اجتماع‌ عظیم‌ مسلمان‌ را در حج‌ دارای‌ مقاصد روشن‌ و مفاهیم‌ عالی‌ سیاسی‌ دانستند و فرمودند: کسانی‌ که‌ به‌ نحوی‌ با مسئله‌ حج‌ ارتباط دارند، نباید این‌ فریضه‌ الهی‌ مورد محبت‌ و عشق‌ و علاقه‌ مسلمانان‌ را، با سیاست‌های‌ جهانی‌ مصالحه‌ کنند و هر کس‌ به‌ این‌ معنا قصد سیاسی‌ کردن‌ حج‌ را داشته‌ باشد به‌ حج‌ خیانت‌ کرده‌ است‌ .

رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ از کشتار مسلمانان‌ در قره‌ باغ‌، تاجیکستان‌ و کشمیر به‌ عنوان‌ موارد دیگری‌ از مصائب‌ جهان‌ اسلام‌ یاد کردند و فرمودند: دولت‌ و ملت‌ ایران‌ بدون‌ هیچگونه‌ ترس‌ و هراسی‌ در راه‌ انجام‌ وظایف‌ اسلامی‌ پیشگام‌ است‌ و برای‌ انجام‌ تکلیف‌ خود منتظر اقدام‌ دیگران‌ باقی‌ نمی‌ماند. ملت‌ ایران‌ با بریدن‌ رشته‌های‌ ترس‌ از قدرتها با قامتی‌ راست‌ ایستاده‌ است‌ و به‌ رغم‌ تصور واهی‌ دشمنان‌ اسلام‌، امروز با گذشت‌ 15سال‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، جوانان‌ در دنیا به‌ نام‌ ایران‌ شعار می‌دهند و شور و شوق‌ ملت‌های‌ مسلمان‌ نیز نسبت‌ به‌ ایران‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ پیوسته‌ در حال‌ افزایش‌ است‌.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در سخنانشان‌ همچنین‌ ضمن‌ تمجید از کمک‌های‌ آحاد مردم‌ و دستگاههای‌ مختلف‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ مردم‌ مظلوم‌ و بیدفاع‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ فرمودند: آحاد جوانان‌ مؤمن‌ و مسلح‌ سپاهی‌، ارتشی‌ و بسیجی‌ باید آمادگی‌ خود را اعلام‌ کنند تا هر زمان‌ که‌ موانع‌ موجود برداشته‌ شود به‌ تکلیف‌ خود عمل‌ کنند. همچنین‌ هلال‌ احمر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باید به‌ تلاش‌های‌ خود برای‌ رساندن‌ کمک‌های‌ غذایی‌ و لوازم‌ زندگی‌ به‌ مظلومین‌ محاصره‌ شده‌ بوسنی‌ بیافزاید و مردم‌ نیز همچون‌ گذشته‌ به‌ کمک‌های‌ خود ادامه‌ دهند. برپایه‌ همین‌ گزارش‌ پیش‌ از سخنان‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌ محمدی‌ ری‌ شهری‌ نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ و سرپرست‌ حجاج‌ ایرانی‌ طی‌ سخنان‌ کوتاهی‌ به‌ دستاوردهای‌ مهم‌ حج‌ ابراهیمی‌ در سال‌ گذشته‌ اشاره‌ کرد و این‌ نکته‌ را مورد تاکید قرار داد که‌ حجاج‌ بیت‌الله‌ الحرام‌ براساس‌ مصلحت‌ اسلام‌ و مسلمین‌ و رهنمودهای‌ رهبر عظیم‌ الشأن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ وظیفه‌ شرعی‌ خود عمل‌ خواهند کرد.

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی