news/content
پیوندهای مرتبطبياناتبياناتصوتصوت
1381/06/24

دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل سپاه با فرمانده کل قوا

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ظهر امروز در دیدار هزاران‌ تن‌ از فرماندهان‌ و مسؤولان‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تأکید کردند: همه‌ مسؤولان‌ و مجموعه‌ها باید مفاهیم‌ انقلاب‌ و دلها و ایمانها را مورد پاسداری‌ دقیق‌ قرار دهند که‌ در اینصورت‌ هیچ‌ نیرو و عاملی‌ در جهان‌ نمی‌تواند بر ملت‌ رشید ایران‌ غلبه‌ کند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تجلیل‌ از سپاه‌، بسیج‌، ارتش‌ و تمامی‌ رزمندگان‌ 8 سال‌ دفاع‌ مقدس‌ افزودند: تجلیل‌ از سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌، ستایش‌ از موجود زنده‌، فعال‌ و هوشیاری‌ است‌ که‌ در امتحان‌ دشوار جنگ‌ تحمیلی‌، پله‌ای‌ از نردبان‌ تکامل‌ و تعالی‌ معنوی‌ را با موفقیت‌ طی‌ کرد.
ایشان‌ در تبیین‌ مفهوم‌ عمیق‌ پاسداری‌ از انقلاب‌ این‌ وظیفه‌ سنگین‌ را پاسداری‌ از حرکتی‌ مستمر و رو به‌ پیشرفت‌ خواندند و افزودند: پاسداری‌ از انقلاب‌ و سطوح‌ مختلف‌ آن‌، در زمانهای‌ متفاوت‌ اقتضائات‌ گوناگونی‌ دارد. حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ جذابیت‌ فراوان‌ مفاهیم‌ و پیامهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ برای‌ ملتها خاطرنشان‌ کردند: در هنگام‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اردوگاه‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ با تمام‌ مفاهیم‌ و تعابیر امروزیش‌ وجود داشت‌ و اردوگاه‌ مارکسیسم‌ نیز با داعیه‌ پیش‌بینی‌ خدشه‌ناپذیر تاریخ‌ بشر، خود را مکتب‌ مورد نیاز جامعه‌ بشری‌ می‌خواند اما امروز مارکسیسم‌، بطور کامل‌ از بین‌ رفته‌ است‌ و غربی‌ها بدون‌ عبرت‌ گرفتن‌ از سرنوشت‌ اردوگاه‌ شرق‌، در حال‌ تکرار مفاهیمی‌ همچون‌ حتمی‌ بودن‌ تسلط لیبرال‌ دمکراسی‌ بر جهان‌ هستند در حالیکه‌ انقلاب‌، بطلان‌ و ناکارآمد بودن‌ مفاهیم‌ غربی‌ را نیز ثابت‌ کرده‌ است‌.
ایشان‌ با اشاره‌ به‌ برخی‌ عناصر که‌ حرفهای‌ تکراری‌ اردوگاه‌ غرب‌ را بعنوان‌ مفاهیم‌ جدید در ذهن‌ جامعه‌ و جوانان‌ تبلیغ‌ می‌کنند افزودند: فرزندان‌ ملت‌ ایران‌ مفاهیمی‌ همچون‌ حقوق‌ بشر آمریکایی‌ را در شکنجه‌گاههای‌ رژیم‌ پهلوی‌ با گوشت‌ و خون‌ درک‌ کرده‌اند و مردم‌ ایران‌ معنای‌ دمکراسی‌ و آزادی‌ را در حمایت‌ امریکا از آن‌ رژیم‌ سراپا فاسد، سرکوبگر و مستبد فهمیده‌اند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ زلزله‌ای‌ که‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در عرصه‌ سیاسی‌ جهان‌ ایجاد کرد افزودند: در آن‌ هنگام‌ ملتها و روشنفکران‌ در همه‌ مفاهیم‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ تشکیک‌ کردند و امروز نیز بر خلاف‌ بظاهر روشنفکران‌ وابسته‌ به‌ سیا و وزارت‌ امور خارجه‌ آمریکا، نخبگان‌ و روشنفکران‌ تیزبین‌ و ملتها، داعیه‌های‌ غرب‌ و در رأس‌ آن‌ امریکا را مورد تردید جدی‌ قرار داده‌اند.
ایشان‌، مخالفت‌ با استبداد تحت‌ هر نام‌ و از جانب‌ هر کس‌، مردم‌سالاری‌، مقابله‌ با استکبار و عدالت‌طلبی‌ را از شاخصه‌های‌ مکتب‌ سیاسی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برشمردند و تصریح‌ کردند: ارادت‌ ملتها در مقابل‌ نام‌ بلند آوازه‌ امام‌ خمینی‌ (رض‌) به‌ این‌ سبب‌ است‌ که‌ آنها در مکتب‌ سیاسی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ درمان‌ دردهای‌ خود را یافته‌اند.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، زورگویی‌ و دست‌اندازی‌ قدرتهای‌ بزرگ‌ به‌ کشورها و منافع‌ ملتها را مشکل‌ بزرگ‌ جهان‌ امروز دانستند و افزودند: هنگامی‌ که‌ مردم‌ جهان‌ زورگوییهای‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ و نظامی‌ امریکا را در کشورهای‌ گوناگون‌ می‌بینند، احساس‌ می‌کنند که‌ پیام‌ نظام‌ اسلامی‌ مبنی‌ بر مقابله‌ و معارضه‌ با این‌ قدرتها، پیام‌ بحقی‌ است‌.
ایشان‌ در بخش‌ دیگری‌ از سخنانشان‌، ایجاد تردید و وسوسه‌ در دلهای‌ مسؤولان‌ و مردم‌ را امید اصلی‌ دشمنان‌ خواندند و تأکید کردند: در مقابل‌ این‌ روش‌ خطرناک‌ همه‌ باید از ایمان‌ و معرفت‌ خود و مجموعه‌های‌ مرتبط با خویش‌ مراقبت‌ کنند و اجازه‌ ندهند که‌ دنیاطلبی‌، قدرت‌طلبی‌، گرایش‌ به‌ تجمل‌ و شهوات‌ مختلف‌ باعث‌ شود دشمن‌ با وسوسه‌های‌ مختلف‌، در دل‌ و مغز آنها نسبت‌ به‌ مبانی‌ و مفاهیم‌ انقلاب‌، تردید ایجاد کند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با توصیه‌ به‌ قناعت‌ و پرهیز از دنیا، از ابراز برخی‌ تشبیهات‌ در برخی‌ مجامع‌ میان‌ ایشان‌ و بزرگان‌ اسلام‌، بشدت‌ ابراز ناراحتی‌ کردند و بر لزوم‌ پرهیز کامل‌ از بکار بردن‌ این‌ تشبیهات‌ تأکید کردند.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ حماسه‌های‌ جوانان‌ ملت‌ در 8 سال‌ دفاع‌ مقدس‌ افزودند: این‌ حماسه‌ها دشمن‌ را با همه‌ حمایتهای‌ قدرت‌های‌ بزرگ‌ به‌ ذلت‌ کشاند و اکنون‌ نیز اگر دلها، ایمانها و معرفتها مورد پاسداری‌ کامل‌ قرار گیرد لشکرکشی‌ها و حرفهایی‌ که‌ اخیرا زده‌ می‌شود و نیز هیچ‌ عامل‌ و نیروی‌ دیگری‌ در جهان‌ نمی‌تواند ملت‌ مؤمن‌ ایران‌ و مجموعه‌های‌ پولادین‌ این‌ ملت‌ را شکست‌ دهد.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ ضمن‌ تأکید بر تحکیم‌ وحدت‌ و همدلی‌ به‌ برخی‌ها برخوردهای‌ ناصحیح‌ با سپاه‌ اشاره‌ کردند و افزودند: این‌ مسائل‌ قادر نیست‌ ارزش‌ حقیقی‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ را که‌ با مجاهدت‌ مستمر فرزندان‌ مؤمن‌ و انقلابی‌ ملت‌ بدست‌ آمده‌ است‌ از بین‌ ببرد.
در این‌ دیدار پیش‌ از سخنان‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ آیت‌الله‌ موحدی‌ کرمانی‌ نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ در سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تأکید کرد: فرزندان‌ سپاهی‌ ملت‌ و دیگر نیروهای‌ مسلح‌، با تأسی‌ به‌ استقامت‌ سیدالشهداء (ع‌)، با تمام‌ توان‌ در خدمت‌ به‌ مردم‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ آماده‌اند.
سرلشکر صفوی‌ فرمانده‌ کل‌ سپاه‌ پاسداران‌ نیز در سخنان‌ کوتاهی‌ با اشاره‌ به‌ تحولات‌ سریع‌ جهانی‌ و منطقه‌ای‌ خاطرنشان‌ کرد: سپاه‌ پاسداران‌ براساس‌ الگوی‌ نبرد علوی‌، تکیه‌ به‌ نیروی‌ انسانی‌ مؤمن‌ و شجاع‌، الگوی‌ نبرد نامتقارن‌، واکنش‌ سریع‌ به‌ حوادث‌، خوداتکایی‌ در تولیدات‌ تجهیزات‌ دفاعی‌، مشارکت‌ بسیج‌ در ایجاد امنیت‌ پایدار در سراسر کشور و استفاده‌ از تجارب‌ دفاع‌ مقدس‌، همچون‌ همیشه‌ آماده‌ دفاع‌ همه‌ جانبه‌ از کشور، انقلاب‌ و ملت‌ است‌.

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی