news/content
1372/10/08

دیدار اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ در پایان‌ کارچهارمین‌ اجلاسیه‌ خود پیش‌ از ظهر امروز با حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ دیدار کردند.
در این‌ دیدار مقام‌ معظم‌ رهبری‌ طی‌ بیاناتی‌ از مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ به‌ عنوان‌ اشرف‌ مجامع‌ و سازمانها و تشکیلات‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نام‌ بردند و توجه‌ اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ را به‌ عظمت‌ و اهمیت‌ جایگاه‌ رهبری‌ و نقش‌ حساس‌ آن‌ در هدایت‌ جامعه‌ اسلامی‌ جلب‌ کردند.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در تبیین‌ جایگاه‌ مهم‌ رهبری‌ اسلامی‌ فرمودند: رهبری‌ در حقیقت‌ سایه‌ و نشانه‌ی‌ عالی‌ترین‌ حقیقت‌ عالم‌ آفرینش‌، یعنی‌ مقام‌ ولایت‌ عظمی‌ و کبری‌ و مقام‌ مقدس‌ نبوت‌ و امامت‌ محسوب‌ می‌شود. رهبری‌ ناظر به‌ مسائل‌ کلی‌ عالم‌ اسلام‌ و اداره‌ی‌ کلی‌ جامعه‌ اسلامی‌ و نیز جهات‌ صحیحی‌ است‌ که‌ یک‌ جامعه‌ و دولت‌ باید متوجه‌ آن‌ باشد و آن‌ را طی‌ کند. رهبری‌ تضمین‌ کننده‌ جهت‌ اسلامی‌ و رضایت‌ الهی‌ در حرکت‌ کلی‌ امور اجرایی‌، قضایی‌ و قانونگذاری‌ است‌.
رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ در بیان‌ مغایرت‌ خصوصیات‌ نظام‌ اسلامی‌ با نظامهای‌ حکومتی‌ جدید و قدیم‌ فرمودند: نظام‌ اسلامی‌ نمی‌تواند همانند نظامهای‌ استبدادی‌ قدیم‌ و دیکتاتوری‌ به‌ سبک‌ جدید و یا همانند نظامهایی‌ که‌ در آنها آزادی‌ مطلق‌ انسانها تا حد بی‌بندوباری‌ وجود دارد، حرکت‌ کند. نظام‌ اسلامی‌ خود را به‌ هدایت‌ انسانها از ظلمات‌ گناه‌ به‌ نور الهی‌ و تقوی‌ و همچنین‌ حراست‌ از آزادی‌ها و حفظ حیثیت‌ و جهت‌گیری‌ صحیح‌ انسانها موظف‌ می‌داند و این‌ وظیفه‌ی‌ اساسی‌ و مهمی‌ است‌ که‌ هیچیک‌ از نظام‌های‌ کنونی‌ دنیا خود را مقید به‌ آن‌ نمی‌دانند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تأکید بر مربوط بودن‌ مسئله‌ رهبری‌ به‌ سرنوشت‌ دنیای‌ اسلام‌ و امت‌ اسلامی‌ فرمودند: رهبری‌ علاوه‌ بر حراست‌ از حیثیت‌ و آزادی‌ انسانها، رعایت‌ تقوی‌ و هدایت‌ بشریت‌ از تاریکی‌ به‌ سوی‌ نور، باید با ارزش‌های‌ باطل‌ و رایج‌ قدرت‌های‌ مسلط جهانی‌ مقابله‌ کند و این‌ امر مستلزم‌ اعتبار غیرقابل‌ خدشه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ سخن‌ و بیان‌ رهبری‌ با میل‌، ایمان‌، شوق‌ و محبت‌ اجرا می‌شود و این‌ همان‌ اعتبار سنگینی‌ است‌ که‌ شاهد نقش‌ و تأثیر آن‌ در تحولایت‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ تا کنون‌ بوده‌ایم‌.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در بخش‌ دیگری‌ از بیاناتشان‌ به‌ مسئله‌ مرجعیت‌ اشاره‌ کردند و فرمودند: کیفیت‌ انتخاب‌ مرجع‌ در جامعه‌ شیعی‌ ما بی‌نظیر و ممتاز است‌. در جامعه‌ ما امروز تعداد قابل‌ توجهی‌ از شخصیت‌های‌ برجسته‌ وجود دارند که‌ از لحاظ فقاهت‌، تقوی‌، آگاهی‌ و معرفت‌، ذکاوت‌ و هوش‌ لایق‌ مرجعیت‌ هستند و آنها باید براساس‌ نیاز جامعه‌ اسلامی‌ و نه‌ بر مبنانی‌ میل‌ به‌ مرجعیت‌، شرایط لازم‌ را برای‌ احراز مرجعیت‌ در خود فراهم‌ کنند و همانند حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ اراکی‌ ذخیره‌ای‌ الهی‌ برای‌ امت‌ اسلام‌ باشند.
رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ برخورداری‌ از علم‌ و فقه‌ صحیح‌ را لازمه‌ مرجعیت‌ دانستند و در تبیین‌ این‌ مهم‌ فرمودند: فقه‌ صحیح‌ ناظر بر واقعیت‌هاست‌ و انسان‌ برطبق‌ نیاز مردم‌ آن‌ را از کتاب‌ و سنت‌ و از آنچه‌ که‌ به‌ عنوان‌ ادله‌ی‌ صحیح‌ و متین‌ در اختیار ما گذاشته‌ شده‌ است‌ استنباط می‌کند. بنابراین‌ فقها و اندیشمندان‌ ما در حوزه‌های‌ علمیه‌ باید با مجهز شدن‌ به‌ فقه‌ صحیح‌ و ریاضت‌ کشیدن‌ و پیشه‌ کردن‌ تقوای‌ روزافزون‌ الهی‌ شرایط مرجعیت‌ را در خود محقق‌ سازند و در عین‌ حال‌ هوای‌ مرجعیت‌ را نیز از خود بزدایند زیرا اطمینان‌ داریم‌ که‌ در چنین‌ شرایطی‌، طریقه‌ انتخاب‌ فعلی‌ مرجعیت‌ بهترین‌ طریقه‌ است‌ و مردم‌ نیز دچار گمراهی‌ نخواهند شد و به‌ سراغ‌ کسانی‌ که‌ به‌ شرق‌ و غرب‌ گرایش‌ دارند نخواهند رفت‌.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در بخش‌ دیگری‌ از بیاناتشان‌ به‌ شرایط سخت‌ زندگی‌ در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ اشاره‌ کردند و با تأکید بر وضعیت‌ رو به‌ بهبود اقتصاد کشور فرمودند: امروز وضعیت‌ اقتصادی‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ همسایه‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ وضع‌ اقتصادی‌ مردم‌ ما بسیار بهتر از آنهاست‌. و در طول‌ دهها سال‌ گذشته‌ هیچ‌ رئیس‌ دولتی‌ به‌ لیاقت‌، توانایی‌، امانت‌ و صداقت‌ آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ وجود نداشته‌ است‌ و ما باید این‌ شخصیت‌ برجسته‌، عزیز و با ارزش‌ را به‌ عنوان‌ نعمت‌ بزرگی‌ از سوی‌ خداوند متعال‌ قدر بدانیم‌.
رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ هدف‌ از فعالیت‌های‌ دولت‌ و مسئولین‌ را در تمامی‌ زمینه‌ها خدمت‌ به‌ مردم‌ دانستند و ضمن‌ تأکید بر ضرورت‌ برخورد با خطاها و جبران‌ اشتباهات‌ احتماعی‌ مسئولین‌ فرمودند: راه‌ حل‌ مشکلات‌ کشور از لحاظ اقتصادی‌ افزایش‌ تولید و کاهش‌ مصرف‌ است‌ و دشمن‌ نیز با آگاهی‌ از این‌ مسئله‌ سیاست‌های‌ خود را در ایجاد موانع‌ و مشکلات‌ مختلف‌ و انواع‌ خباثت‌ها در صحنه‌ خارجی‌ و نیز ترویج‌ قاچاق‌ و اجناس‌ لوکس‌ بوسیله‌ عوامل‌ داخلی‌ خود متمرکز کرده‌ است‌ اما با این‌ وجود دولت‌ اسلامی‌ موفق‌ به‌ حل‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ شده‌ است‌ و ان‌شاءالله‌ با همراهی‌ مردم‌ و مسئولین‌ خباثت‌های‌ دشمن‌ بی‌اثر خواهد شد.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در پایان‌ سخنانشان‌ حمایت‌ و هدایت‌ الهی‌ را برای‌ ترویج‌ و اعتلای‌ کلمه‌ی‌ اسلام‌ و وحدت‌ بین‌ مسلمین‌ مسئلت‌ کردند.
پیش‌ از بیانات‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌، آیت‌الله‌ مشگیمنی‌ رئیس‌ مجلس‌ خبرگان‌ گزارشی‌ را از مباحث‌ مطرح‌ شد در چهارمین‌ اجلاسیه‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ ارائه‌ کرد.

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی