news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبر
1380/11/30

پیام به کنگره‌ی عظیم حج

بسم‌‌اللَّه‌‌الرحمن‌‌الرحیم‌

والحمداللَّه رب العالمین والصلوةوالسلام علی سیدالبریّة محمد و آله الطاهرین و علی صحبةالمخلصین و السلام علی عباداللَّه الصالحین. قال اللَّه تعالی: انّ هذ امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون.

حج که آرزوی دینداران و بهشت ذاکران و فرصت صالحان است، بار دیگر فرارسیده‌است. از سراسر جهان امسال نیز جمعی به این میهمانی عمومی راه یافته‌اند. غرقه‌شدن در فضای نورانی عبادت و خشوع و یادآوری خاطرات صدر اسلام و جستجو از نشانه‌های فلاح و عزت که این قطعه از زمین را در آسمانهای دور دست تاریخ، چون خورشیدی تابناک نشان میدهد، نخستین بهره‌های دل و ذهنِ مسافر تشنه و هوشیار است.

در اینجا تار و پود تعلّقات و آلودگیها و غفلتها، همراه با لباس و زیور جسمانی، هرچند بطور موقّت از آدمی جدا می‌شود و سپید جامه‌ی احرام، صفا و پاکی و یکرنگی را بر جسمها و دلها چیره میسازد. راه برای دیدن و شنیدن و فهمیدنی که مایه‌ی رستگاری ابدی است گشوده میگردد؛ جوانه‌های صلاح و معرفت و برادری اسلامی، سرسبز میشود، و دست هدایت الهی نمایان میگردد.

اینجا اردوگاه بزرگ امت اسلامی، است؛ جایگاه تمرین خدائی و مردمی شدن، از «خود»های دروغین و شرک آلود بیرون جستن، و به «خود» حقیقی و ا لهی پیوستن. اینجا جایگاه برائت از دیو و دَد و شیطان و پیوستن به جنود رحمان است. جایگاه تجدید عهدِ: ان لا تعبدواالشیطان و پاسخ به: ان اللَّه بریٌ من المشرکین و رسولُه است. اینجا محلّ تجلی امت واحده‌ی اسلامی و مظهر عزّت معنوی و قدرت بشری مسلمانان است.

این ویژگیها در روزگار ما که تقابل حق و باطل و نیروهای خیر و شر، در مرحله‌ی خطیر و حسّاسی است، معنای بارزتری یافته است.

امروز ندای پیامبر رحمت، رساتر از همیشه به گوش میرسد، و دعوت اسلام که دعوت به عدالت و آزادگی و رستگاری است، با طَنین بیشتری شنیده میشود. پاره‌های شب سیاه استکبار و ظلم و خودکامگی از سوئی و جهل و خرافه و فریب ازسوی دیگر، بشر را بیش از گذشته، نیازمندِ نور رستگاری و تشنه‌ی عدل و صلح و برادری کرده است. امروز ندای ملکوتی: تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الاّ نعبد الاّاللَّه.. که ردِّ خداوندان زور و زر و صف آرائی در برابر ستم و ستمگر است، گوش و دل اسیران و ستمدیدگان را بیش از همیشه مینوازد، و مژده‌ی: انّ‌اللَّه علی نصرهم لقدیر، به آنان دلگرمی و امید می‌بخشد.

نخستین مخاطب این الهام خدائی ملتهای مسلمانند. بیداری اسلامی، شرق و غربِ جهان اسلام را به جنب و جوش آورده و احساس هویّت و شخصیّت را در آنان باز آفریده است. پرچم عزت و اقتدار اسلامی در ایران به اهتزاز در آمده؛ ملت مظلوم فلسطین با تمسک به شعار اسلام، افقهای صهیونیزم را به یأس و ناکامی انباشته؛ جوانان در کشورهای اسلامی به‌میدان مطالبات آرمانی پانهاده و در برابر تجاوزگران و مستکبران عالم تهدیدی بزرگ آفریده‌اند.

امروز به رغم تهمتها و تحریفهائی که به وسیله‌ی مراکز تبلیغی صهیونیستی و استکباری، سیل‌آسا به سوی اسلام و منادیان شجاع و فداکارش جاری است، تفکر اسلام ناب محمدی صلی اللَّه علیه و آله چهره‌ی خود را برای مردم جهان بتدریج آشکار ساخته است. بتدریج همه در مییابند که اسلام دین عدل و آزادی و رستگاری است، دین خرد و اندیشه و دانش است. اسلام، دینِ زندگی است، امّا زندگی تهی از شرف و آزادگی و عزت را مرگ میشمارد. دینِ عقلانیت است، اما با نفسانیتی که خود را عقلانیت مینمایاند و دستمایه‌ی همان کسانی است که پیامبران خدا را مجنون میخواندند، مبارزه میکند. دین اتحاد و برادری و صلح جهانی است، اما اتحاد ظالم با مظلوم و فشردن دست جلاد بر سر جنازه‌ی شهیدان عدالت را خیانت میشمرد. دینِ واقع بینی و حسابگری است، اما توجیه ستمهای جهانی بنام واقع بینی را گناه میداند. دین احکام جاودانه است، اما جمود و قشری گری را نمی‌پذیرد. دین اجتهاد و نواندیشی است، اما بدعتگذاری و التقاط را رد میکند. دین گذشت و اغماض است، اما ظلم‌پذیری و ذلت را مُجاز نمیداند. دین تمدن و علم و آبادانی است، اما علمی را که وسیله‌ی بردگی و کشتار ملتها و تمدنی را که دستاویز تحقیر انسانها باشد، جهل و وحشیگری میشمرد. دین جهاد است، اما جنگ بی منطق و قدرت طلبانه را جهاد نمی‌نامد. دین عزت و قدرت و حاکمیت است، اما این را دستمایه‌ی توجیه وسائل ناشرافتمند نمی‌سازد.

اسلام، پاسدار حُرمَت و حقوق انسانها است، تضمین کننده اخلاق و فضیلت است، منادی آرامش و امنیت است. زشت‌ترین دروغ و ناجوانمردانه‌ترین تهمت را کسانی مرتکب میشوند که اسلام را در مقابله با حقوق بشر و مدنیت و امنیت قلمداد کرده و این را وسیله‌ئی برای توجیه قدرت‌طلبی ظالمانه‌ی خود بر علیه ملتهای مسلمان قرار میدهند.

ملتهای مسلمان! علمای دین! روشنفکران، جوانان و غیرتمندان جهان اسلام!

امت اسلام اینک در تیر رس انواع تهدیدها و اهانتها است، استکبارِ عنان‌گسیخته به‌سردمداری رژیم آمریکا و دلاّلی و آتش افروزی رژیم صهیونیستی، از تجزیه و گسست ملتهای اسلامی بیشترین سوءاستفاده را میبرد. قیام خونین ملت فلسطین و پرچم پر افتخار انتفاضه، طرّاحان سیاسی استکبار را خشمگین و سراسیمه کرده و آنان را به اعمال گستاخانه و قدرت‌نمائی دیوانه وار وسوسه میکند. حوادث شهریور ماه نیویورک بهانه‌ی زورگوئیهای روزافزون کاخ سفید و جنایتهای بیسابقه‌ی دولت صهیونیست در فلسطین شده است. پس از عملیات فاجعه باری که آمریکا در افغانستان به بار آورد، چهره نظامی و خشن دولت ایالات متحده، روز بروز بیش از گذشته فضای جهانی را به ناامنی و جنگ و کشتار تهدید میکند. مبارزه با تروریسم و دفاع از صلح در خاورمیانه به بهانه‌هائی برای خشونت‌طلبی و زورگوئی آمریکا و پوششی برای سلطه‌طلبی و دست‌اندازی به منافع و منابع حیاتی ملتها تبدیل شده‌اند.

شوخی زشتی است که بانی بیشترین ترورها، و به راه اندازنده‌ی بیشترین کودتاها، و تولید کننده‌ی مهلکترین سلاحها، و پشتیبانی کننده‌ی خطرناکترین تروریستها، مدّعی رهبری مبارزه‌ی بحقِّ جهانی با تروریسم باشد. و طعنه زنیِ وقیحانه‌ئی به حقیقت است که کشتار زن و مرد و کودک فلسطینی و خراب کردن خانه‌ی فلسطینیان بر سرشان و بیرون راندن آنان از میهن آباء و اجدادیشان، طرفداری و دفاع از صلح نام گیرد.

ایران اسلامی ازسوی سردمداران کاخ سفید به اخلال در روند صلح خاورمیانه متصف میگردد. غافل از اینکه تجاوز ناعادلانه به حقوق ملت فلسطین و غصب سرزمین آنان که بدروغ، صلح نام گرفته است برای ناکامی و بی سرانجامیِ خود، محتاج اخلال کسی و دولتی نیست. این روند ظالمانه به خودیِ خود، محکوم به زوال و ناکامی است، و بیداری غیورانه و فداکارانه‌ی امروز ملت فلسطین از نشانه‌های حتمی آن است.

ایران اسلامی پرچم اسلامِ عزّتمند و و روشن بین و رستگار کننده و آزادیبخش را با تهدید زورگویانه‌ی مستکبران از دست فرو نمی‌نهد. ایران اسلامی تروریسم را دشمن سعادت بشر میداند و بهای گزافی را در مبارزه با تروریستهای دست پرورده‌ی آمریکا و اسرائیل پرداخته است. ایران اسلامی تسلیم زور و تهدید و مرعوب چهره‌ی عبوس استکبار نمی‌شود. ملت و دولت ایران مواضع شجاعانه و مستقل و خردمندانه‌ی خود را که درس ماندگار امام‌خمینی عظیم است، قدر میدانند و از آن دفاع میکنند. راهپیمائی پر صلابت و سراسری ملت ایران در 22 بهمن امسال پاسخ هوشمندانه‌ئی بود به یاوه‌سرایانی که به گمان باطل خود خواستند میان مردم و نظام اسلامی یا میان ارکان اصلی نظام، جدائی و فاصله را القاء و یا تبلیغ کنند. ملت و دولت ایران تهدیدها و جنگ‌افروزیهای آمریکا را که حاکی از تجاوزطلبی و وحشیگری است محکوم میکنند و منطق ضعیف و رویکرد خشونت‌طلبی آن رژیم را نشانه‌ی ضعفها و گسست‌های اساسی و عمیق در بنیان نظام ظالمانه‌ی استکباری میدانند.

ملت و دولت ایران، ملتهای برادر را به اتحاد فرا میخوانند و دست برادری به‌سوی آنان دراز میکنند؛ علماء و روشنفکران و سیاستمداران و دنیای اسلام درس وحدت و استقامت و معرفت را برای ملتهای خود تکرار کنند و جوانان بالنده‌ی این نسل را برای رویاروئی با حوادث بزرگ و به دوش گرفتن بار امانتی سنگین و شالوده‌ریزی امت متحد و یکپارچه‌ی اسلام آماده سازند.

حج، نقطه‌ی آغاز و منبع لایزالی برای این مجاهدت عظیم و مبارک است.

از خداوند متعال میخواهم که همه‌ی شما را با ذخیره‌ئی سرشار از معنویت و معرفت به‌میهن‌های خود بازگرداند و دعای حضرت ولیّ‌اللَّه‌الاعظم را شامل حال امت اسلامی فرماید.

والسلام علیکم و رحمةاللَّه - سیدعلی خامنه‌‌ای‌

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی