news/content
1374/02/14

پیام به حجاج بیت‌الله‌الحرام

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

والحمدلله رّب العالمین والصّلاة والسّلام علی خیرخلقه محمدالمصطفی و اله الطاهرین‌

«و أذّن فیالنّاس بالحجّ یاتوک رجالا و علی کلّ ضامر یأتین من‌کلّ فجّ عمیق»(۱)

چون بهار طبیعت که همواره در میعاد همیشگی خود، لبریز از نشاط زندگی فرا میرسد، موسم حج، نوبهار جان و دل، و فصل رویش و پیدایش روح زندگی توحیدی در دل هر مسلمانی که خود را به میقات رسانده باشد، همه ساله در موعد خدایی و همیشگی باز میگردد تاچون چشمه‌سار مبارکی رشحات حیات طیّبه‌ی اسلامی را بر سراسر جهان اسلام بپاشد وکسانی راکه توفیق یافته‌اند که تن به این سرچشمه‌ی مبارک بزنند، از غبار و کدورت گناه و شرک و ماده‌گرایی و میل به پستی و بدکرداری، پاک کند و در آنان اگر اهل توجّه وتذکر باشند، مایه‌ی صلاح وفلاح یک عمر راذخیره سازد.

اکنون بیش ازچهارده‌قرن است که ندایابراهیم خلیل ازحلقوم محمّدمصطفی(صلّیالله‌علیه‌واله‌وسلّم)، همه ساله میهمانان بیت را در این موسم به پایگاه معنویت و وحدت میکشاند تا گرد مرکز توحید، همراه با آن جریان ابدی عروج، طواف کنند، و در پشت مقام ابراهیم به سمت کعبه‌ی محمدی(صلّیالله‌علیه‌واله‌وسلّم)، نماز گزارند، و میان صفا و مروه، سعی ابدی مؤمن از منشاء صفا را مجسّم سازند. و معرفت به حقارت خویش و عظمت و عزت حق تعالی را در عرفات، و زمزمه‌ی ذکر و انس و عشق به حضرت احدیت و درک نور تابان آن بیهمتارا در صحرای ظلمانی وجود خود در مشعر بیاموزند، و در منی شیطان بزرگ و شیطانهای دیگر را هدف رمی خود سازند، و به نشانه‌ی قربانی کردن هواها و تمایلات منحرف ساز، ذبیحه‌یی قربانی کنند - و این همه را در حال احرام که حریم جان و دل حاجی در برابر میوه‌های ممنوع این بهشت است و در کنار دیگر مسلمانان از هرجا و هر نژاد و باهر رتبه‌ی مادی یا معنوی و دارای هر زبان و فرهنگ به جای آورند و آنگاه به نشان زدودن همه‌ی چرکها و پلیدیهایی که در فضای آلوده‌ی زندگی مادّی برجان و دل آنان نشسته است، حلق وتقصیر کنند وسپس بار دیگر با طراوتی که از زدودن گناه و تجلّی معرفت و محبت خداوند، در جان و دل آنان پدید آمده‌است، به خانه‌ی خدا برگردند وطواف ونماز و سعی را اینبار در آفاقی برتر از پیش به جای آورند و با ذخیره‌یی سرشار از توحید ومعنویت و صفا، و عزمی راسخ در مبارزه با شیطانها، و قدرتی فائق بر نفس خویشتن، آماده‌ی برگشتن به دیار خود و پراکندن عطر حج در اقطار گیتی باشند.

حکمت بدیع اسلام، این آزمایش شگفت آور و پر از رمز و راز را چنان ترتیب داده است که همین یک واجب بتواند در همه‌ی قرون و اعصار، و با هراندازه گسترشی که دامنه‌ی اسلام در شرق و غرب گیتی به دست آورده است، یکپارچگی و اتصال اجزاء این پیکر عظیم را تامین کند... همه در یکجا و همیشه در یک فصل،... چه آن هنگام که سفر کعبه‌ی مشتاقان بیت از برخی نقاط عالم یکسال به طول میانجامید و چه امروز که دشمنان امت اسلامی برای پوشش تبلیغات زهرآگین خود به سراسر کره‌ی زمین به بیش از یکساعت نیازندارند، همیشه اجزاء این پیکر عظیم و پراکنده، به این مرکز وحدت و قدرت که برای آنان کانون صفا و برادری و معنویت و توحید و معرفت واطلاع است نیاز داشته‌اند.. و اسلام اگر از حج خالی میبود رکنی اصلی و جزیی جوهری را فاقد بود.

حج در جوهر و ذات خود دارای دو عنصر اصلی است: تقرب به خدا در اندیشه و عمل، و اجتناب از طاغوت و شیطان با جسم و جان.. همه‌ی اعمال و تروک حج، برای ایندو و در جهت آن و تامین ابزارها و مقدمات آن است، و این در حقیقت خلاصه‌یی از اسلام و همه‌ی دعوتهای الهی نیز هست که: «ولقد بعثنافی کلّ امّةٍ رّسولاً ان‌اعبدواالله واجتنبواالطاغوت..»(۲) در آیات حج تعبیرات: «حنفاءلله غیرمشرکین به..»(۳)، یا «..فإلَهکم إلَه واحد فَلَه أسلموا..(۴)، یا: فَاذَا قَضَیتم مّنا سَکَکم‌فاذ کروالله کذکرکم ءاباءکم أوأشدّ ذکرا»(۵) وامثال آن ناظر به همین دو عنصر اصلی است.

تقرّب به خدا، ذکر ونماز وتسلیم واحرام وبه خود وخدا اندیشیدن وسعی و صفا را میطلبد ودرنهایت زاد وتوشه‌ی تقوا را درکوله‌بار حاجی میگذارد: «و تزوّدو افإنّ خیرالزّادالتّقوی و اتّقون یأاولی الالباب»(۶)

و اجتناب ازشیطان وطاغوت، دل کندن ازشهوات و هوسهای خوارکننده وکمک گرفتن ازنیروی صبر واراده‌ی خود ونیز نیروی عظیم امت اسلامی را لازم دارد که همانادرحرکت دستجمعی وهمراهی وهمدلی و همگامی و هم‌زبانی همگان در طواف وسعی، و وقوف در عرفات و مشعر ومنی، وهدف گرفتن دستجمعی جمرات شیطان و رمی از همه جا و همه سو به آن و ابراز برائت عمومی از آن، حاصل میشود، و درنهایت، گره خوردن دستها و دلها وعزم‌هایمسلمین از همه جای امت اسلامی به یکدیگر واحساس قدرت وامنیت در سایه‌ی وحدت را پدید میآورد که: واذجعلناالبیت مثابةًللناس و أمنًا(۷)

اگر حج، چنانکه قرآن خواسته وپیامبر(صلّیالله‌علیه‌واله‌وسلّم) فرموده وعمل کرده به جای آورده شود و چنانکه فرموده: خذوا عنی مناسککم، مناسک آن از عمل او گرفته شود، تأمین کننده‌ی کمال فرد و عزت امت است.

هرکس باچنین حجّی مخالفت کند وحج را جدا ازاین خطوط و نشانهای اصلی آن بخواهد، باکمال جویی فرد مسلم و عزت امت اسلامی مخالفت کرده است.

امروز استکبار جهانی باپرچمداری امریکا و با طرّاحی صهیونیسم به مبارزه‌یی آشکار با اسلام ومسلمین سرگرم‌اند. این البته دنباله‌ی خصومتهای دیرین دشمنان اسلام است، لیکن با شیوه‌های تازه و انگیزه‌های تازه وابزارهای تازه. وامت اسلامی از چنین کانون مقاومت ونیرو و وحدتی برخورداراست. آیا سزاواراست که مسلمین از حج برای مقابله بادشمن ستیزه جو و تفرقه ساز و توطئه‌گر بهره نگیرند وخود را بیدفاع در برابر دشمن قراردهند؟

حجّ درست وکامل، میتواند بوسیله‌ی نزدیک کردن دلها و تبادل آگاهیها و افشای توطئه ها، خطرناکترین توطئه های دشمن علیه اسلام ومسلمین را خنثی کند. امروز دشمن اسلام یعنی سردمداران استکبار وصهیونیسم، تفرقه‌افکنی میان مسلمین و غوغاگری در عرصه‌ی تبلیغات را برضدّ هرکشور ودولت وجمعیّتی که ازبیداری اسلامی وحاکمیت قرآن دم زند وداعیه‌ی عزّت مسلمین را داشته باشد، مهمترین کار خود میداند. زیرااگر بتواند بخش‌های فعّال و پرتحرک از امت اسلامی را از دیگربخش‌های این امت جداکند، مطمئن خواهد شد که دربرابرخودپیکر عظیم و یکپارچه‌ی امت رانخواهد دید، ونقشه های خباثت‌آلودش در باره‌ی امت اسلامی را بیدردسر پیش خواهد برد. اینروزها مردم دنیا، شاهد حجم انبوه و متراکم وسطح وسیع تبلیغات بوقهای استکباری برضدجمهوری اسلامی ایرانند. این همان سیاست است که البته به فضل‌الهی تاامروز ناکام مانده ولی باهمه‌ی توان استکبار، دنبال میشود.

مهمترین انگیزه‌ی دشمنی با ایران اسلامی از دوران حیات امام راحل قدس سره تاکنون، آن است که دراین کشور، همه‌ی سیاست ها با معیارهای اسلامی، محک زده شده و انتخاب یا مردود میشود. همه‌ی موضعگیریهای سیاسی براساس دستورات اسلام، شکل میگیرد.

سازش دولتها با صهیونیسم مردوداعلام میشود، چون این به معنی آوارگی همیشگی ملت فلسطین واشغال همیشگی کشور فلسطین بوسیله‌ی دشمن است.

ازملت های فلسطین و بوسنی وتاجیک وافغان و کشمیر و چچن وآذربایجان و الجزائر ودیگر ملتهای مظلوم مسلمان حمایت میکند، چون قرآن صریحاً حمایت ازمستضعفان را لازم شمرده است: «ومالکم لاتقاتلون فی سبیل‌الله والمستضعفین‌من الرّجال و النّساءوالولدان‌الذین یقولون ربّنا اخرجنامن هذه‌القریةالظّالم اهلها واجعل لنا من لّدنک ولیّاً واجعل لنا من لّدنک نصیراً»(۸) باسلطه‌ی امریکا ونفوذ و دخالت آن درکشورهای اسلامی و همه‌ی کشورهای مظلوم مخالفت میکند، چون قرآن فرموده است: «.. لاتتّخذواعدوّی و عدوّکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودّة»(۹) درکشورخود احکام اسلامی را منشاء وملاک قانونگذاری قرارداده است، چون عزت واستقلال و رفاه وکمال مادّی و معنوی برای یک ملت را درعمل به احکام اسلامی میداند..

اینهاهمه موجب آن شده است که سردمداران جبهه‌ی استکبار با دلاّلی و خنّاسی توطئه گران صهیونیست، ایران اسلامی را دشمن شماره یک خود بدانند وبقدر وسع خود باآن دشمنی کنند.

نکته‌ی مهم آن است که امروز درسراسر امت اسلامی شوروشوق به این هدفها و موضعگیریها همه جا را فراگرفته است، دربسیاری از کشورهای اسلامی جوانان وقشرهای برگزیده و زبده‌ترین و پاکترین عناصر از علمای دین واساتید مجامع علمی و هنرمندان وشعراء و نویسندگان وحتی بسیاری از کارکنان دولتی وقشرهای میانه‌ی مردم، دل و حتی زبان وقلم خود را به این هدفها سپرده اند. باسازش عربی - اسرائیلی مخالف‌اند، با تسلّط روز افزون امریکا بر دولتهاشان مخالف‌اند، بابی تفاوتی دولتهادربرابر قضایای اسلامی در اروپا و آسیا و آفریقا مخالف‌اند.. استکباراینهمه را نتیجه‌ی پیروزی اسلام درایران، و اقتدار روزافزون ایران اسلامی میداند، و ازاینرو حقد وکینه‌یی دیوانه‌وار نسبت به جمهوری اسلامی را در دل میپروراند.

این یکی از مهمترین انگیزه‌های کسانی نیز هست که با حج ابراهیمی وحجّ معنی دار و جهت دار مخالف‌اند. زیرا تدبّر درحجّ، عامل معجزه‌آسایی درگسترش این اندیشه درمیان همه‌ی مسلمانان است، بعلاوه چهارراه عظیمی برای تبادل اطلاعات ملتها از شرق وغرب وشمال وجنوب جهان اسلام است.

من به همه‌ی برادران وخواهران مسلمان که درمحشر عظیم حج گردآمده‌اند متواضعانه توصیه میکنم که درحج تدبر کنند وآن دونکته‌ی اصلی رایعنی دل سپردن به خدا و نزدیک کردن خود به ذات مقدس الهی دراندیشه وعمل با عبودیت خالص وحقیقی ازیکسو واجتناب وبرحذر بودن از شیطانها ودشمنان راه وجهت الهی ازسوی دیگر، برای خود تأمین کنند وباروحی مجهّز به تقوا و دلی سرشاراز اعتماد به خداو روحی لبریز از امید به آینده‌ی امت اسلامی وتصمیمی راسخ درپیگیری هدف‌های اسلام و به قصد حاکمیت یافتن معارف وقوانین و فرهنگ اسلامی برجوامع مسلمان، به‌دیار خود بازگردند.

قدرت پوشالی دشمن، نباید چشم‌هارا خیره سازد. آنان از تفرق و ضعف روحیه‌ی مسلمین استفاده میکنند و قدرتی دروغین برای خود در برابر چشم ساده‌اندیشان مینمایانند. استکبار در همه‌ی صحنه‌هایی که مسلمانان به راستی در برابر زورگویی آنان ایستاده‌اند شکست خورده یا در مقاصد خود ناکام گردیده است. نگاهی به ایران اسلامی که به حول وقوه‌ی الهی درمواجهه باحجم عظیم وافسانه‌یی خصومتهای امریکا و همدستانش در طول شانزده سال گذشته پیروز بیرون آمده و امروز از همیشه مقتدرتر، موفق‌تر، بانشاطتر وامیدوارتراست، ثابت کننده‌ی این مدّعا است. امروز امریکا که پرچمدار استکبار در مبارزه‌اش با حرکت بیداری اسلامی است نه تنها دراین مبارزه‌ی ناعادلانه، سرشکسته و ناموفق است که خود در درون خود نیز از لحاظ اقتصادی و امنیتی وسیاسی با مشکلات بزرگ و لاینحل روبه‌رو است. کمااین‌که درتلاشهای ابرقدرتانه‌ی خود هم که به گمان باطل سردمداران خام و مغرور امریکا، ازحقوق ابرقدرتی آنان است! طعم تلخ شکستهای پیاپی را چشیده است وانشاءالله درآینده هم خواهد چشید. نگاهی به وضع فلسطین و خواب خوش ولی تعبیرنشده‌ی حلّ مسأله فلسطین که اکنون به گره‌ی دشواری بدل شده است، یا به شرق آفریقا و خروج مفتضحانه و منفورانه‌ی نیروهای امریکا ازسومالی، یا به اروپا ونقش خنثی وبی خاصیت امریکا در قضایای بالکان، یا به تلاش دریوزه‌گون و بیپاسخ امریکا در چهارگوشه‌ی دنیا برای قطع روابط تجاری همه‌ی کشورها ب اایران، یا به تکاپوی زشت و نفرت‌انگیز امریکا برای متهم کردن ایران در حوادثی همچون حادثه‌ی آرژانتین سرانجام رسوایی آنان با روشن شدن حقایق، وقضایای دیگر ومتعددی از اینقبیل اثبات میکند که قدرت فائقه‌ی ادّعایی استکبار، مانند بسیاری از مدّعاهای آنان چون طرفداری ازحقوق انسان وامثال آن، سخنی پوچ است.

مسلمانان درصورت عزم وایستادگی ومعرفت، از استکبار قویترند. نیروهای استکبار درعرصه‌ی مسائل انسانی به ضعف‌های مفرط وبیعلاج، دچارند وهیچ جمعیّت ودولت و بخصوص ملّت دارای تصمیم راسخ واندیشه‌ی روشن - چه رسد به امت بزرگ اسلامی - نباید ازآنان بیمی به دل راه دهد.

در پایان بار دیگر همگان را به تدبّر در یکایک اعمال و شعائر حج و نیز به استمداد ا زقدرت لایزال الهی و تمسک به حبل‌الله دعوت میکنم و امیدوارم کسانی که دل در گرو استضائه از انوار الهی حج دارند، مورد تأئیدات و تفضلات الهی قرار گرفته و مشمول ادعیه‌ی زاکیه‌ی حضرت بقیّةالله‌الاعظم (ارواحنافداه‌وعجّل‌الله‌فرجه) گردند و با حج مقبول و دعای مستجاب و ذخیره‌ی ارزشمند معنوی به دیار خود باز گردند.

والسّلام علیکم و رحمةالله    
چهارم ذی‌حجةالحرام ۱۴۱۵   
برابر با چهاردهم اردیبهشت ۱۳۷۴
علی الحسینی الخامنه‌ئی   ۱) حج: ۲۷
۲) نحل: ۳۶
۳) حج: ۳۱
۴) حج: ۳۴
۵) بقره: ۲۰
۶) بقره: ۷
۷) سوره بقره: ۱۲۵
۸) نساء: ۷۵
۹) ممتحنه: ۱

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی