news/content
پیوندهای مرتبطنقشه راهنقشه راه
1370/03/13

پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

در آستانه‌ی دومین‌ سالگرد رحلت جانسوز حضرت‌ امام‌ خمینی قدس سره الشریف‌ ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام مهمی به این شرح صادر فرمودند:
 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌

الم‌ تر کیف‌ ضرب‌الله‌ مثلا کلمة طیبة ‌کشجرة‌ طیبة‌ اصلها ثابت‌ و فرعها فی‌ السماء تؤتی‌ اکلها کل‌ حین‌ باذن‌ ربها و یضرب‌الله‌ الامثال‌ للناس‌ لعلهم‌ یتذکرون‌

بار دیگر چهاردهم‌ خرداد فرا رسید، روز عزای‌ بزرگ‌ جهان‌ اسلام‌، روزی‌ که‌ در آن‌، ایران،‌ صبحی‌ بی‌خورشید را آغاز کرد، روزی‌ که‌ انقلاب‌، دیگر ضربان‌ آن‌ قلب‌ تپنده‌ را نشنید، روزی‌ که‌در سراسر جهان‌، هرجا مسلمان‌ دردمند یا انسان‌ آزاده‌یی‌ بود احساس‌ یتیمی‌ کرد. روزی‌ که‌ ملت‌ ایران‌، صخره‌ی‌ استواری‌ را که‌ بدان‌ تکیه‌ کرده‌ بود و سرو بلندی‌ را که‌ در سایه‌ی‌ آن‌ آرمیده‌ بود و روح‌ بزرگی‌ را که‌ کعبه‌ی ‌عشق‌ و ایمان‌ خود ساخته‌ بود، در کنار خود نیافت‌، روز عزا، روز امتحان‌، روزفقدان بزرگ‌ و روز میثاقی‌ ابدی‌ با آن‌ که‌ جامه‌ی‌ عاریت‌ را با‌ حیات‌ابدی‌ تبدیل کرده‌ بود.

آری‌ در آن‌ روز نعمت‌ مجاورت‌ عینی‌ و حضور جسمانی‌ امام‌ از دست‌ ما گرفته‌ شد و شعله‌ی‌ برقی‌ که‌ به‌ قدرت‌ الهی‌ در فضای‌زندگی‌ آلوده‌ و مادی این‌ زمانه‌، درخشیده‌ بود، خاموش‌ گشت‌، اما از سویی‌ معرفت‌ امام‌ ابعادی‌ تازه یافت‌ و به‌ برکت‌ یادآوری‌ لحظه‌های‌ تکرارنشدنی ‌سالهای‌ آن‌ رهبری‌ شگفت‌آور و بی‌نظیر، ذهن ها به‌ تأمل‌ و تدبری‌ که‌ عادتاً تا کسی‌ زنده‌ و در دسترس‌ است‌، رخ‌ نمی‌دهد، روی‌ آورد و چشمها، خورشید فروزان‌ و گرمابخشی‌ را که اکنون‌ ستاره‌یی دوردست‌ شده‌ بود، به‌ رصد نشست‌.آنچه‌ در ستایش‌ آن‌ یگانه‌ی‌ زمان‌ و مجدد دوران‌، در روزی‌ و هفته‌یی‌ چند برزبانها و قلمها و در شعرها و مقاله‌ها آمد، در همه‌ی‌ دوران‌ رهبریش‌ نیامده ‌بود و این‌ برای‌ نسل‌ معاصر که‌ سالها دچار تبلیغات‌ عنادآمیز و فضای‌ غبار آلوده‌ی‌ دوران‌ انقلاب‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ بود ، فوزی‌ عظیم‌ به‌ شمار می‌رفت‌ و می‌رود. و از سوی‌ دیگر احساس‌ خلاء امام‌ کبیر و عظیم‌، دلهای ‌اندیشناک‌ از خطرات‌ محتمل‌ را، یکدل‌ کرد و همه‌ را بر صراط مستقیم‌ خط امام ‌و دفاع‌ از میراث‌ گرانبهای‌ او یعنی‌ نظام‌ اسلامی‌ و ارزشهای‌ انقلاب‌ ثابت ‌قدم‌ ساخت‌. شور و همتی‌ تازه‌ به‌ ملت و عزم‌ و تلاشی‌ کم ‌سابقه‌ به ‌خدمتگزاران‌ کشور و قوت‌ و استحکامی‌ بیش‌ از گذشته‌ به رابطه‌ی‌ ملت‌ و دولت‌ بخشید و برکات‌ پایان‌ ناپذیر آن‌ سلاله‌ی‌ پیامبران‌ و منادی‌ راه‌ صالحان پس‌ از رحلت‌ از این‌ جهان‌ نیز کشور و ملت‌ و انقلاب‌ را شامل‌ شد; "فسلام‌ علیه ‌یوم‌ ولد و یوم‌ ارتحل‌ و یوم‌ یبعث‌ حیا".

اکنون‌ با گذشت‌ دو سال‌ از آن‌ حادثه‌ی‌ تلخ‌ اگرچه‌ سالگرد روزی‌ که در آن‌ از زمین‌ و آسمان،‌ غم‌ می‌رویید و می‌بارید، بار دیگر کامها را تلخ‌ و دلها را سرشار از اندوه‌ می‌کند، اما مشاهده‌ی‌ این‌که‌ امام‌ عظیم‌الشأن‌ ما همچنان‌ در همه‌ی‌ مشاهد و مناظر انقلاب‌، حاضر و ناظر و چون‌ خورشید، پرتو افشان‌ است‌، دلها و جان ها را از امید و اطمینان‌ سرشار می‌سازد. خدا را شکر که‌ طمع‌ و پیش‌بینی‌ دشمنان‌ که‌ مترصد بودند با درگذشت‌ امام‌، کشور را دچار هرج‌ و مرج‌، انقلاب‌ را مواجه‌ با بن‌بست‌، ملت‌ ایران‌ را آشفته، و توطئه‌های‌ خود را موفق‌ ببینند، سراب‌ شد و نیرنگ‌ و افسون‌ آنان‌ که‌ کوشیدند کشور و ملت‌ و دولت‌ را از راه‌ امام‌ بگردانند، با هوشیاری‌ و تعهد مسؤولان‌ و حضور دایمی‌ مردم‌ در صحنه‌، خنثی‌ گشت‌ و راه‌ امام‌ و خط روشنی‌ که‌ در برابر ملت‌ ترسیم کرده‌ بود با قوت‌ و قاطعیت‌ادامه‌ یافت‌.

اکنون‌ در کنار خاطره‌ی‌ تلخ‌ چهاردهم‌ خرداد، این واقعیت‌شیرین‌ در برابر چشم‌ ماست‌ که‌ امام‌ راحل‌، اگر نه‌ به‌ جسم‌، اما با فکر و راه‌ و وصیت‌ همیشه‌زنده‌ی‌ خود، در کنار ماست‌ و زنده‌ است‌ و به‌ فضل‌ وقدرت‌ خدا هیچ‌ قدرتی‌ نخواهد توانست‌ این‌ حضور و این حیات‌ را سلب‌ کند و جمهوری‌ اسلامی‌ را از پدر و بنیانگذار و معلم‌ بزرگ‌ خود جدا سازد.

اینک‌ اینجانب‌ از این‌ فرصت‌ برای‌ ذکر نکاتی‌ چند استفاده‌ می‌کنم‌:

اول‌ آن ‌که ‌دشمنان‌ که‌ نتوانسته‌اند ـ و به‌ یاری‌ خدا هرگز نخواهند توانست‌ ـ ایران ‌اسلامی‌ را از راه‌ امام‌ راحل‌ و خط فکری‌ ـ سیاسی‌ او جدا کنند، تلاش‌ می‌کنند در تبلیغات‌ زهرآگین‌ خود وانمود کنند که‌ چنین‌ چیزی‌ اتفاق‌ افتاده‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ از مبدأ و ریشه‌ و بنیان‌ خود جدا افتاده‌ است‌. آنان‌ به ویژه ‌در مواردی‌ این‌ سخن‌ باطل‌ را با جنجال‌ بیشتری‌ از بوقهای‌ تبلیغاتی‌ دشمنان‌ تکرار می‌کنند که‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در یکی‌ از صحنه‌های جهانی‌ یا داخلی‌ به‌موفقیت‌ و موقعیتی‌ دست‌ یافته‌ باشد. هدف‌ آنان‌ از این سمپاشی‌، تحت‌ تأثیرگرفتن افکار عمومی‌ مسلمانانِ‌ به‌پا خاسته‌ و انقلابی‌ در کشورهای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ با بیداری‌ و امیدی‌ که‌ از پیروزی‌ و پایداری‌ ایران‌ اسلامی‌سرچشمه‌ گرفته‌، هم‌اکنون‌ کار را بر ایادی‌ استکبار در بسیاری‌ از این‌ کشورها دشوار ساخته‌اند. استکبار و شبکه‌ی‌ تبلیغاتی‌ وابسته‌ به‌ آن‌ همت‌ گماشته‌اندکه‌ امید و خوش‌بینی‌ این‌ مسلمانان‌ به‌پا خاسته‌ را مبدل‌ به‌ نومیدی‌ و بدبینی‌ کنند، و برای‌ این‌ مقصود هیچ ‌چیز بهتر و مؤثرتر از آن نیست‌ که ‌انقلاب‌ اسلامیِ‌ پیشاهنگ‌ و بن‌بست‌شکن‌ ملت‌ ایران‌ را، ناکام‌ و ناتوان ‌جلوه‌ دهند و چنین‌ قلمداد کنند که‌ ایران‌ اسلامی‌ در مواجهه‌ با مشکلات‌، مجبور شده‌ است‌ از راه‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی‌ صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم‌ و خط روشن‌ امام‌ خمینی‌ قدس‌سره‌ روی‌ بگرداند.

اینجانب با قوت‌ و قاطعیت‌ اعلام‌ می‌کنم‌ که‌ این‌ ترفند استکبار خود دلیل‌ محکمی‌ بر عجز آنان‌ در مقابله باانقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ و نشان‌ بارزی‌ بر تداوم‌ این‌ راه‌ مقدس‌ در زادگاه‌ نظام‌ نوین‌ اسلامی‌ است‌. ملت‌ ایران‌، بهتر از هر کس‌ دانسته‌ است‌ که‌ یگانه‌ سنگر مستحکم‌ در برابر زر و زور اردوگاه‌ استکبار و به ویژه‌ امریکای‌ غدار که‌ امروز علناً دم‌ از سلطه‌گری بر ملل‌ مظلوم‌ و ضعیف‌ می‌زند ، تمسک‌ به‌ اسلام ‌و قرآن‌ و پایبندی‌ به‌ اصول‌ نجاتبخش‌ آن‌ است‌، و انحراف‌ از این‌ اصول‌، راه‌ را بر نفوذ دشمنان‌ اسلام‌ باز و آنان‌ را در سلطه‌ی‌ انتقامجویانه‌ بر ملتی ‌که بزرگترین‌ ضربه‌ را بر منافع‌ نامشروع‌ و حیثیت‌ دروغین‌ مستکبرین‌ وارد آورده‌ کامیاب‌ می‌سازد از آن ‌روست‌ که‌ این‌ ملت‌ هوشمند و شجاع‌ از لحظه‌ی‌ اوجگیری‌ نهضت‌ عظیم‌ خود همواره‌ با همه‌ی‌ وجود از اسلام‌ ناب‌ محمدی صلی‌الله‌علیه‌ واله‌وسلم‌ دفاع‌ کرده‌ و هوشیارانه‌ با ترفندها و توطئه‌هایی ‌که‌ از سوی سردمداران‌ استکبار و متولیان‌ اسلام‌ آمریکایی‌ هدایت‌ می‌شده‌ مبارزه‌ کرده‌ است‌. و ان‌شاءالله‌ همواره چنین‌ خواهد بود.

دیگر آن‌ که‌ درماههای‌ اخیر ـ و در اجرای‌ همان‌ سیاستی‌ که‌ هم‌ اکنون‌ گفته‌ شد ـ مسأله‌یی‌ به‌ نام‌ رابطه میان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ با کشورهای‌ غربی‌، در آشفته ‌بازار شایعه‌ و خبرسازی‌ امپراتوری‌ خبری‌ استکبار، سر برآورده‌ و مورد بحث‌ و تفسیرها و ادعاها و اعمال‌ نظرهای‌ گوناگون‌ شده‌ است‌ و بدیهی‌ است‌ که‌ بوق های‌ تبلیغاتی ‌از چندین‌ سوی‌ مختلف‌ اما همه‌ با انگیزه‌ی مبارزه‌ با جمهوری ‌اسلامی‌ و به‌ زیر سؤال‌ بردن‌ این‌ نظام‌ الهی‌ و مردمی‌ و وارد آوردن‌ ضربه‌ی‌ حیثیتی‌ به‌ آن‌، از این‌ مسأله‌ بهره‌برداری‌ کرده‌اند.

اینجانب‌ با اعتماد و اطمینان‌ به‌ هوشیاری‌ و قدرت تحلیل‌ که‌ بحمدالله‌ به‌ برکت‌ انقلاب‌ درمیان‌ اقشار مردم‌ ما رایج‌ است‌ لازم‌ می‌دانم‌ اعلام‌ کنم‌ که‌ برخلاف‌ ادعا و میل‌ سخنگویان‌ استکبار، خطوط اصلی‌ سیاست‌ خارجی‌ جمهوری اسلامی‌ که‌پایه‌ی عمده‌ی‌ آن‌ اصل‌ "نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌" است‌ تغییر نیافته‌ و هرگز هم‌ قابل‌ تغییر نیست‌ و جنجال‌ هوچیگرانه‌ی‌ دشمنان‌ قادر نیست‌ دولت‌ و

ملت‌ایران‌ اسلامی‌ را از راهی‌ که‌ با بصیرت‌ انتخاب‌ کرده‌ و با معرفت‌ پیموده ‌است‌ منحرف‌ سازد.

آن‌ روزی‌ که‌ در تقسیم ‌بندی‌ جهان‌ میان‌ بلوک‌ شرق‌ و بلوک غرب‌، دولت ها و رژیم ها و حتی‌ تحولات‌ سیاسی‌ و انقلابی‌ کشورها ناچار باید به یکی‌ از این‌ دو مجموعه‌ ملحق‌ شده‌ و زیر نفوذ سران‌ آن‌ یعنی‌ شوروی‌ یا آمریکا قرار می‌گرفتند، اصل‌ "نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌"، اعلام ‌شکستن‌ این‌ طلسم‌ همگانی‌ و رهایی‌ از نفوذ و قدرت‌ هر دو ابرقدرت‌ آن‌ زمان‌ بود. و امروز که‌ با تحولات‌ شوروی‌ و اروپا، بلوک‌ شرق منهدم‌ گشته‌ و شوروی‌ از جایگاه‌ ابرقدرتی‌ فرو افتاده‌ و رژیم‌ امریکا در صحنه‌یی‌ به‌ظاهر بی‌رقیب‌، به‌ تظاهرات‌ مستانه‌ و غرورآمیز خود سرگرم‌ است‌ و بدون‌ پایبندی‌ به‌ قیود و رسوم‌ معمول‌ روابط جهانی‌، قلدرانه‌ مطامع‌ خود را بر مصالح ‌همه‌ی‌ ملت ها ترجیح‌ داده‌ و در هر کاری‌ خودسرانه‌ دخالت‌ می‌کند و برای‌ تأمین‌ آنچه‌ منافع‌ خود فرض‌ کرده‌، عنان ‌گسیخته‌ هر جنایتی‌ را مرتکب‌ می‌شود و بی‌محابا دست‌ خود را تا مرفق‌ به‌ خون‌ بی‌گناهان‌ می‌آلاید، و هر دو بلوک‌ سابق‌ شرق‌ و غرب‌ را، عرصه‌ی‌ حضور نظامی‌ و جاسوسی‌ و تبلیغات‌ و بهره‌کشی‌ خود قرار داده‌ است‌، اصل‌ "نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌ "به‌ معنای‌ عدم‌ تسلیم‌ در برابر این‌ افزون خواهی‌ مستکبرانه‌ و مقابله‌ی‌ جدی‌ با دست‌اندازی‌ آن‌ رژیم ‌به‌ منافع امت‌ اسلامی‌ و رد و نفی‌ رسوم‌ و قیودی‌ است‌ که‌ آن‌ رژیم‌ به‌جای‌ اصول‌ پذیرفته‌ی بین‌المللی‌ از سوی‌ خود و برای‌ حفظ مطامع‌ خود، وضع‌ وجعل‌ کرده‌ است‌.

جمهوری‌ اسلامی‌ رابطه‌ با رژیم‌ امریکا را که‌ رمز و نشانه‌ی‌ قلدری‌ و سلطه‌ی‌ ناحق‌ و مظهر ستم‌ به‌ ملتهای‌ ضعیف‌ عالم‌ است‌، مردود می‌داند و تا وقتی‌ آن‌ رژیم‌ ، مستکبرانه‌ به‌ ملتها ظلم‌ می‌کند، در دولت‌ها و کشورها دخالت می‌کند، از رژیمهای‌ نامشروعی‌ چون‌ رژیم‌ منفور صهیونیستی‌ حمایت‌ می‌کند، با نهضتهای‌ آزادیخواهانه‌ و بیداری‌ ملت ها ستیزه ‌می‌کند و به خصوص‌ با ملت‌ مسلمان‌ پیشگام‌ ایران‌ و ملتهای‌ به ‌پاخاسته‌ی‌ مسلمان‌ دشمنی‌ می‌ورزد، هرگز با آن رژیم‌ رابطه‌ برقرار نخواهد کرد.

رابطه‌با دیگر کشورها چه‌ اروپایی‌ و چه‌ آسیایی‌ و آفریقایی‌، و چه‌ کشورهای ‌پیشرفته‌ی‌ صنعتی و چه‌ غیر آنها تا آن‌جا که‌ به‌ تشخیص‌ مسؤولین‌ در جهت‌ منافع‌ و مصالح‌ کشور و ملت‌ باشد برای ما همیشه‌ مطلوب‌ بلکه‌ لازم‌ بوده‌ و است‌ و مسؤولین‌ دولتی‌ موظف‌ بوده‌ و هستند آن‌ را هوشمندانه‌ و پیگیر، تأمین‌کنند; و آنان‌ و همه‌ی‌ ملت‌ بدانند و می‌دانند که‌ ایجاد این‌ روابط و تحکیم‌ آن‌ هیچ‌گونه‌ خدشه‌یی‌ به‌ اصل‌ "نه‌ شرقی‌ و نه‌ غربی‌" وارد نمی‌سازد.

دیگر آنکه‌ در نظام‌ اسلامی‌ اگرچه‌ رسم‌ و سنت‌ انتقاد و نصیحت‌ مشفقانه‌ به ‌مسؤولین‌، یکی‌ از مواهب‌ الهی‌ و مفاخر اسلامی‌ و مایه‌ی‌ رشد و ارتقاء و پیشرفت‌ امور و مصداق‌ بارز فریضه‌ی‌ امر به معروف‌ است‌ و باید در جامعه‌ بماند و توسعه‌ و کیفیت‌ بیابد، ولی‌ مخلوط کردن‌ این‌ کار مستحسن‌ و لازم‌ با اشاعه‌ی‌ روحیه‌ی‌ بدبینی‌ و سوءظن‌ به‌ کارگزاران اصلی‌ کشور و بدگویی‌ ازآنان‌ که‌ به‌ تضعیف‌ روحیه‌ یا تضعیف‌ جایگاه‌ آنان بینجامد خطایی‌ بزرگ‌ و خیانت‌آمیز خواهد بود.

اگر کسانی‌ با گفتن‌ و نوشتن‌ یا رفتار متعمدانه‌ی ‌خود، بذر شک‌ و تردید نسبت‌ به‌ مسؤولان‌ بلندپایه‌ی‌ کشور را در دل ها بیفشانند و فضا و افق‌ را تیره‌ و یأس‌آور جلوه‌ دهند با هیچ‌ توجیه‌ و بیانی‌ نمی‌توان‌ آنها را خدمتگزار و خیرخواه‌ به‌ حساب‌ آورد. این‌ کار در کشور ما که‌ ازنظامی‌ اسلامی‌ و انقلابی‌، و مسؤولانی‌ کاملاً مردمی‌، و ملتی‌ با اخلاص‌ و فداکار، و صمیمیتی‌ بی‌نظیر میان‌ مردم‌ و مسؤولان‌، و استعداد و ظرفیتی‌ درخشان‌ برای‌ کار و پیشرفت‌، و حیثیتی‌ برجسته‌ در جهان‌ و میان‌ ملتهای‌ عالم‌ برخوردار است‌ بی‌شک‌ ضربه‌ به‌ آینده‌ی‌ کشور و خیانت‌ به‌ آرمانهای ‌انقلاب‌ محسوب می‌شود و گناهی‌ نابخشودنی‌ است‌.

این‌جانب‌ به‌ پیروی‌ از راه‌ و روش‌ همیشگی‌ امام‌ عظیم‌الشأن‌ راحل‌، دفاع‌ از همه‌ی‌ نهادهای‌ قانونی‌ کشور را وظیفه‌ی‌ عاجل‌ خود دانسته‌، پشتیبانی‌ از دولت‌ و مجلس‌ شورای اسلامی‌ و قوه‌ی‌ قضاییه‌ و دیگر دستگاه های‌ قانونی‌ را بر خود واجب‌ می‌دانم‌ و هیچ‌گونه‌ برخورد خصمانه‌ و تضعیف‌ آمیز نسبت‌ به‌ مسؤولان‌ صدیق‌ و دلسوز کشور را تحمل‌ نخواهم‌ کرد. و بویژه‌ دفاع‌ از رئیس‌ جمهور محترم‌ و دولت ‌خدمتگزار را که‌ با تفضلات‌ الهی‌ امروز به‌ وسیله‌ی‌ یکی‌ از درخشانترین ‌چهره‌های‌ انقلاب‌ و یکی‌ از کارآمدترین‌ مغزها و بازوهای‌ کشور و کسی‌ که‌ درطول‌ مبارزات‌ شانزده ‌ساله‌ و در دوران‌ دوازده‌ساله‌ی‌ پس‌ از پیروزی همیشه ‌در خط مقدم‌ انقلاب‌ و در جایگاه‌ ممتاز آن‌ قرار داشته‌، اداره‌ می‌شود، برهمگان‌ واجب‌ می‌دانم‌. البته‌ مسؤولان‌ و کارگزاران‌ کشور باید بدانند و می‌دانند که‌ توجه‌ به‌ انتقاد و نصیحت‌، و زدودن‌ معایب‌ و نقایص‌ کارها، و رعایت‌ اصول‌ و موازین‌ نظام‌ اسلامی‌، و حفظ جهتگیری های‌ انقلابی‌، وظیفه‌یی‌ است‌ که‌ صلاحیت‌ هر مسؤولی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌، وابسته‌ به‌ رعایت‌ آن‌ و محترم‌ شمردن‌ آن‌ است‌.

در نظام‌ اسلامی‌، عدالت،‌ مبنای‌ همه‌ی‌ تصمیم‌ گیریهای‌ اجرایی‌ است‌ و همه‌ی‌ مسؤولان‌ نظام‌، از نمایندگان‌ محترم ‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، تا مسؤولان‌ بخشهای‌ مختلف‌ اجرایی‌ بخصوص‌ رده‌های ‌سیاستگذاری‌ و کارشناسی‌، و تا قضات‌ و اجزای‌ دستگاه‌ قضایی باید به‌ جد وجهد و با همه‌ی‌ اخلاص‌، درصدد اجرای‌ عدالت‌ در جامعه‌ باشند. امروز درجامعه‌ی‌ ما برترین‌ گام‌ در راه‌ استقرار عدل‌، رفع‌ محرومیت‌ از طبقات ‌محروم‌ و تهیدست‌ و کم‌ درآمد است‌ که‌ غالبا بیشترین‌ بارِ نظام‌ را در همه‌ی‌ مراحل‌ بردوش‌ داشته‌اند و دارند و همواره‌ با اخلاص‌ و صمیمیت‌ از انقلاب‌ و اسلام‌ دفاع‌ کرده‌اند.دفاع‌ از قشرهای‌ محروم‌ که‌ صاحبان‌ واقعی انقلابند باید در رأس‌ همه‌ی‌ برنامه‌ریزیهای‌ کشور و محور کلیه‌ی‌ تحرکات اقتصادی‌ در بخشهای‌ مختلف‌ آن‌ باشد و صحت‌ هر سیاست‌ و برنامه‌ی‌ اقتصادی‌ با چگونگی‌ و اندازه‌ی‌ پیشرفت‌ در این‌ هدف‌، در کوتاه ‌مدت‌ یا بلندمدت‌، سنجیده‌ شود.

همچنین‌ مسؤولان‌ نظام اعم‌ از نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ و مأموران‌ اجرایی‌ و قضایی‌ باید مراقب‌ باشند که‌ از عوارضی‌ که‌ در نظامهای‌ طاغوتی‌ و غیرمردمی‌، بیماری‌ همه‌گیر کارگزاران است‌، خود را با دقت‌ و وسواس، دورنگهدارند، بیماری‌ رفاه‌زدگی‌ و عشرت‌طلبی، بیماری‌ زدوبند نامشروع‌ و فسادمالی‌ و اداری، بیماری‌ تکبر و دوری‌ از مردم‌ و بی‌اهمیتی‌ به‌ نیاز و خواست ‌و اراده و حضور آنان‌، بیماری‌ دسته‌بندیهای ناسالم‌ و ترجیح‌ مقاصد باندی ‌بر مصالح‌ عمومی‌ و امثال‌ اینها که‌ ابتلای‌ به‌ آن‌ مانند موریانه‌ پایه‌های‌ هر نظامی‌ را سست‌ و پوک‌ می‌کند، و یا دل‌سپردن‌ به‌ سنتهای‌ طاغوتی‌ و رغبت ‌به‌ احیاء آنها و بی‌تفاوتی‌ یا بی‌اعتنایی‌ به ارزشهای‌ اسلامی‌ و انقلابی‌که‌ دل‌ را می‌میراند و نشاط و شوق‌ خدمت‌ به‌ مردمی‌ را که‌ مخلصانه‌ جان‌ ومال‌ خود را در راه‌ انقلاب‌ داده‌اند، سلب‌ می‌کند و آنان‌ را نومید و غمگین ‌می‌سازد.

مأموران‌ نظام‌ در هر بخش‌ مخصوصاً در بخشهای‌ کارشناسی‌ و برنامه‌ریزی‌ باید بدانند که‌ یگانه‌ نجاتبخش‌ کشور و ملت‌ از شر سلطه‌ی دشمنان‌ و جباران‌ و از شر فقر و جهل‌ که‌ میراث‌ شوم‌ طواغیت‌ است‌ رعایت‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ و عدل‌ اسلامی‌ و تکیه‌ بر استعدادهای انسانی‌ این‌ ملت‌ ونیروهای‌ خالص‌ و مخلص‌ آن‌ است‌، و هم‌ این است‌ که‌ کشور را از وابستگی‌ به‌ بیگانگان‌ و نیاز به‌ دشمنان‌ نجات‌ خواهد داد.

سخن‌ آخر آن‌که‌ در فاصله‌ی ‌میان‌ دو سالگرد حضرت‌ امام‌ قدس‌ سره‌الشریف‌ عنایات‌ حضرت‌ حق‌جل‌و علا و توجهات‌ ولی‌الله‌الاعظم‌ روحی‌فداه‌ شامل‌ حال‌ ملت‌ ما گشت‌ و حقوق‌ تضییع ‌شده‌یی‌ به‌ این‌ ملت‌ سرافراز و عظیم‌الشأن‌ برگردانده‌ شد که مهم ترین‌ آن‌ بازگشت‌ پیروزمندانه‌ی‌ آزادگان‌ عزیز و سربلند ما بود. این‌جانب‌ ضمن‌ شکرو سپاس‌ به‌ درگاه‌ پروردگار بار دیگر یاد و نام‌ این‌ عزیزان‌ را که‌ هم‌اکنون‌در تهران‌ مجمعی‌ بزرگ‌ فراهم‌ آورده‌ و از سراسر کشور به‌ تجدید عهد شوای‌ عالی ‌قدرشان‌ شتافته‌اند گرامی‌ داشته‌، به‌ خانواده‌های محترم‌ شهدای‌ بزرگوار و جانبازان‌ فداکار و رزمندگان‌ غیور و بااخلاص‌، ضمن‌ عرض‌ارادت‌، یادآوری‌ می‌کنم‌ که‌ این‌ نیز محصول‌ پایداری‌ و صبر شما و رهبری‌ آن‌امام‌ راحل‌ عالی‌ مقام‌ رضوان‌الله‌علیه‌ است‌; "ولینصرن‌ الله‌ من‌ ینصره‌ ان‌الله‌ لقوی‌ عزیز".

همچنین‌ لازم‌ می‌دانم‌ با تجلیل‌ از خاطره‌ی‌ قیام‌ خونین‌ پانزدهم‌ خرداد، از شهدای‌ مظلوم‌ آن‌ روز که‌ در ظلمات‌ سلطه‌ی‌ طاغوتی‌، غریبانه‌ به‌ خون‌ تپیدند، یاد کرده‌ علو درجات‌ آنان‌ را از ایزد منان‌ طلب‌نمایم‌. از خداوند متعال‌ دوام‌ فیوضات‌ و برکاتش‌ بر این‌ ملت‌ و بر همه‌ی ‌مسلمین‌ عالم‌ و نصرت‌ و یاریش‌ برای‌ مستضعفان‌ و ستمدیدگان‌ جهان‌ را مسألت ‌می‌کنم‌.

والسلام‌ علیکم‌ و رحمة‌الله‌

نوزدهم‌ ذیقعدة‌الحرام‌ 1411 هجری‌قمری‌
برابر با سیزدهم‌ خرداد ماه‌ سال‌ 1370 هجری‌ شمسی‌
سید علی‌ خامنه‌ای

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی