news/content
1384/10/19

پیام به کنگره عظیم حج

بسم اللّه‌الرحمن الرحیم

قال اللَّه تعالی: فَإِذَاقَضَیْتُم مَّناسِکَکُم فَاذْکُرُواللَّهَ کَذِکْرِکُم آبائَکُم اَوْاَشَدَّ ذِکْر

چون مناسک خود را به پایان بردید، خدا را چنان یاد کنید که پدران و برترین‌ عزیزان خود را یاد میکنید، بل از آن نیز بیشتر ( «سوره بقره ، آیه‌ی 200»)

برادران و خواهران مسلمان!

روزهای حجّ، روزهای امید و نوید است. از سوئی شکوه همبستگی میان مسافران خانه ی توحید، در دلها امید می‌آفریند، و از سوئی طراوت یافتن جانها به برکت ذکر الهی، گشایش درهای رحمت را نوید میدهد.

حاجیان پس از آنکه مناسک پر رمز و راز حجّ را که خود لبالب از ذکر و خشوع است به جای آوردند، بار دیگر به ذکر خدا فرا خوانده میشوند. این تاکید از آنرواست که یاد خدا دلهای افسرده را فروغ می‌بخشد و نور ایمان و امید در آن میدمد.

و دل آنگاه که امیدوار و مؤمن است، آدمی را بر درست پیمودنِ گردنه‌های لغزنده و پرچالش زندگی و رسیدن به قلّه‌های کمال مادی و معنوی قادر میسازد.

معنویت حجّ، همین در ذکرُاللَّه است که چون روح در یکایک اعمال حجّ گنجانیده شده است. این سرچشمه ی مبارک باید پس از دوران حجّ نیز همچنان بجوشد و این دستاورد، ادامه یابد.

آدمی در میدانهای گوناگون زندگی، قربانی غفلت خویش است. هر جا غفلت هست انهدام اخلاقی و انحراف فکری و هزیمت روحی نیز هست.. و همین ضایعات است که به نوبه خود میتواند علاوه بر اضمحلال شخصیت افراد انسان، شکست ملّتها و فروپاشی تمدّنها را نیز پدید آورد.

حجّ یکی از برترین تدابیر اسلام در غفلت زدائی است. بین المللی بودن این مراسم، گویا این پیام را میرساند که امّت اسلامی در هویت جمعی خود نیز، جدا از وظیفه‌ی فردی هر مسلمان، موظف به غفلت زدائی از خویشتن است.

عبادات و مناسک حجّ، فرصت میدهد که ما اسارت و وابستگی غفلتبار خود به لذّت‌طلبی و هوس و تن‌آسائی را موقتاً ترک کنیم. احرام و طواف و نماز و سعی و وقوف، مارا از یاد خدا سرشار و به حریم الهی نزدیک میکند، و لذّت انس با خدا را در کام جان ما مینشاند.

از سوی دیگر، شکوه و جلال این گردهمائی بی نظیر، مارا با واقعیت امّت عظیم اسلامی که فراتر از ملتها و نژادها و رنگها و زبانها است، آشنا میسازد. این جمع درهم تنیده و هماهنگ، این زبانها که همه به یک سخن مترنّم‌اند، این تَن‌ها و دلها که همه به‌یک قبله رو میآورند، این انسانها که دهها کشور و ملّت را نمایندگی میکنند، همه متعلق به یک واحد ویک مجموعه‌ی عظیم‌اند، و آن امّت اسلامی است.

حقیقت آن است که امّت اسلامی دورانی دراز، در غفلت از خویش گذرانیده است.

عقب ماندگیهای امروز علمی و عملی و فرودست ماندن در میدان سیاست و صنعت و اقتصاد، محصول تلخ آن غفلتها است.. و اکنون با تحول شگرفی که درجهان پدید آمده یا در حال پدیدآمدن است، امّت اسلامی باید غفلت‌های گذشته ی خود را جبران کند.. و خوشبختانه برخی پدیده‌های دوران کنونی، نوید دهنده ی آغاز این حرکت جبرانی است.

تردید نباید کرد که دنیای استکبار، بیداری مسلمانان و اتّحاد اسلامی و پیشرفت ملتهای ما در میدانهای دانش و سیاست و نوآوری را، بزرگترین مانع سلطه و سیطره‌ی جهانی خود میشمارد و با همه ی توان با آن می‌ستیزد. تجربه ی دوران استعمار و نواستعماری پیش روی ما ملتهای مسلمان است. امروز که دوران استعمار فرانوین است باید از آن تجربه‌ها درس بیاموزیم و باردیگر برای مدّتی طولانی، دشمن را برسرنوشت خود مسلط نکنیم.

در آن دورانهای تلخ و سیاه، قدرتهای مسلط غربی، همه ی ابزارهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی را برای تضعیف کشورها و ملتهای مسلمان به کار گرفتند و تفرقه و فقر و جهل را بر آنان تحمیل کردند. غفلت و تنبلی و ضعف نفس بسیاری از رجال سیاسی، و مسئولیت ناپذیری بسیاری از نخبگان فرهنگی ما به آنان کمک کرد، و نتیجه، غارت ثروتهای ما، و تحقیر و حتّی انکار هویت ما، و نابود شدن استقلال ما شد. ما ملّتهای مسلمان روز بروز ضعیفتر شدیم و چپاولگران زیاده خواه و سلطه طلب روز بروز قوی‌تر.

اکنون که به برکت فداکاری مبارزان و شجاعت و صداقت رهبران در برخی از نقاط دنیای اسلام، بیداری اسلامی امواج خود را گسترش داده و جوانان و نخبگان و آحاد مردم را در بسیاری از کشورهای اسلامی به میدان آورده و چهره‌ی غدّار سلطه طلبان برای بسیاری از سیاستمداران و زمامداران مسلمان آشکار گشته است، بار دیگر سردمداران استکبار در پی ترفندهای تازه برای ادامه و تحکیم سیطره ی خود بر دنیای اسلام اند.

شعار دموکراسی خواهی و حقوق بشر یکی از این ترفندها است.

امروز شیطان بزرگ که خود مجسمه ی شرارت و قساوت برضد بشراست، پرچم طرفداری از حقوق بشر را بلند کرده و ملّتهای خاورمیانه را به دموکراسی دعوت میکند. دموکراسی مورد نظر آمریکا دراین کشورها به معنای آن است که دست‌نشاندگانی رام و مطیع، به کمک توطئه و رشوه و تبلیغات اغواگر، در انتخاباتی ظاهراً مردمی و باطناً آمریکائی برسرکار بیایند و عامل آمریکا در تحقّق هدفهای پلید استکباری شوند.

سرلوحه ی این هدفها سرکوب موج اسلامخواهی و به انزوا کشیدن دوباره‌ی ارزشهای اسلامی است. همه‌ی ابزارهای تبلیغاتی و سیاسی آمریکا و دیگر سلطه‌طلبان، امروز به کار افتاده است تا نهضت بیداری اسلامی را به تاخیر اندازند و اگر بتوانند سرکوب کنند.

ملتهای مسلمان باید امروز کاملاً هوشیار و مراقب باشند.. و علما و پیشوایان دینی، روشنفکران و دانشگاهیان، نویسندگان و شاعران و هنرمندان، جوانان و نخبگان، همه و همه باید با هوشیاری و اقدام بهنگام، نگذارند، آمریکای جهانخوار دوره‌ی جدیدی از سلطه‌ی استعماری خود بر دنیای اسلام را آغاز کند.

شعار دموکراسی‌خواهی از سوی سلطه گرانی که سالها مدافع رژیمهای دیکتاتوری در آسیا و آفریقا و قاره‌ی آمریکا بوده‌اند، پذیرفته نیست. داعیه‌ی مبارزه با خشنونت و تروریسم از کسانی که خود مروّج تروریسم صهیونیستی و مرتکب خونین‌ترین خشونتها در عراق و افغانستان‌اند، نفرت آور است. ادعای طرفداری از حقوق مدنی از شیطانهائی که جنایات تروریست خون آشامی چون شارون را بر مردم مظلوم فلسطین، همواره تحسین و تشویق کرده‌اند، فریبی مستوجب لعن و نفرین است. مرتکبان جنایات گوانتانامو و ابوغریب و زندانهای مخفی در اروپا و تحقیر کنندگان ملت عراق و فلسطین و پرورش دهندگان گروههائی که بنام اسلام، خون مسلمانان را در عراق و افغانستان مباح میشمرند، حقّ ندارند از حقوق بشر سخن بگویند. دولتهای آمریکا و انگلیس که شکنجه ی متهمان و حتی ریختن خون آنان در خیابانها را مجاز میشمرند و حتی شنود مکالمات تلفنی شهروندان خود بدون حکم قضائی را جایز میدانند، حق ندارند خود را طرفدار حقوق مدنی معرفی کنند. دولتهائی که با تولید سلاح اتمی و شیمیائی و به کار گرفتن آن، تاریخ معاصر خود را سیه رو کرده‌اند، حق ندارند خود را متولّی عدم اشاعه‌ی صنعت هسته‌ئی قلمداد کنند.

برادران و خواهران مسلمان!

امروز جهان و بویژه جهان اسلام دوران حساسی را میگذراند. از سوئی امواج بیداری سراسر دنیای اسلام را فرا گرفته، و از سوئی چهره‌ی غدّار آمریکا و دیگر مستکبران از پرده‌ی تزویر و ریا، بیرون افتاده است. از سوئی حرکت به سمت بازیابی هویّت و اقتدار در بخشهائی از جهان اسلام آغاز شده و در کشوری به عظمت ایران‌اسلامی، نهالهای دانش و فناوری مستقل و بومی به بارنشسته و اعتماد به نفسی که محیط سیاسی و اجتماعی را متحوّل کرده بود به محیط علم و سازندگی کشیده شده است. و از سوئی رخنه‌های ضعف و انحطاط در آرایش سیاسی و نظامی دشمنان پدید آمده است. امروز عراق از سوئی و فلسطین و لبنان از سوئی، نمایشگاه ضعف و عجز قدرت پرمدعای آمریکا و صهیونیزم است. سیاست خاورمیانه‌ئی آمریکا در نخستین گامهای خود با موانعی بزرگ مواجه شده و ناکامی دراین سیاست، به حربه‌ئی بر ضد طراحان آن تبدیل شده است.

امروز روزی است که ملّتها و دولّتهای مسلمان میتوانند ابتکار عمل را به دست گیرند و کاری بزرگ را آغاز کنند. کمک به ملت مظلوم فلسطین، حمایت از ملت بیدار عراق، حراست از ثبات و استقلال لبنان و سوریه ودیگر کشورهای منطقه، وظیفه ئی همگانی است، و وظیفه ی نخبگان سیاسی و دینی و فرهنگی و رجال ملّی و جوانان و دانشگاهیان، سنگین‌تر از دیگران است. وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی و پرهیز از اختلافات فرقه‌ئی و قومی باید از برجسته‌ترین شعارهای این نخبگان باشد. نشاط علمی، نشاط سیاسی، تلاش فرهنگی و بسیج کردن همه ی نیروها در این صفوف اصلی، باید سرلوحه ی دعوت آنان قرار گیرد.

دنیای اسلام برای مردمسالاری و حقوق بشر، محتاج نسخه ی مغلوط و بارها نقض‌شده‌ی غرب نیست، مردمسالاری در متن تعالیم اسلامی و حقوق انسان از برجسته‌ترین سخنان اسلام است. دانش را از دارندگان آن، از هرجا و هرکه، باید آموخت ولی دنیای اسلام باید همّت کند تا همیشه شاگرد نماند و از استعدادهای خود و همّت خود برای نوآوری و ابتکار و تولید علم کمک بگیرد.

ارزشهای غربی که در کشورهای آنان به فروپاشی اخلاقی و رواج شهوترانی و خشنونت و قانونی کردن همجنس بازی و فضاحتهای دیگری از این قبیل انجامیده، قابل تقلید نیست. اسلام با ارزشهای والای خود، برترین منبع رستگاری انسانها است و نخبگان ملتها وظیفه‌ی حتمیِ بازخوانی و ترویج این ارزشها را بر دوش دارند.

تروریسم کور و وحشیانه که امروز مستمسک اشغالگران عراق برای حمله به اسلام و مسلمانان و بهانه‌ی ادامه ی اشغال نظامی آن کشور اسلامی است، بنابر تعالیم اسلام مطرود و محکوم است. اولین متهم این حوادث جنایتبار، نظامیان آمریکائی و دستگاههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل‌اند که تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت در عراق نزدیکترین هدف خباثت آلود آنها به شمار میرود.

برادران و خواهران مسلمان!

تضمین کننده‌ی همه ی هدفهای بزرگ امّت اسلامی، توکل به خداوند و اعتماد به وعده‌ی حتمی قرآن و تحکیم اتّحاد اسلامی است، و فریضه‌ی حج با مایه‌ی غنی و کارساز »ذکراللَّه« و با اجتماع متراکم و عظیم مسلمانان در مناسک آن، میتواند نقطه‌ی آغاز و سکوی پرش این نهضت فراگیر باشد. و برائت در قول و عمل از سردمداران کفر و استکبار در این فریضه، الگوی عمل و نخستین گام در این راه گردد.

توفیق الهی را برای شما حجّاج و دعای حضرت ولیّ‌اللَّه اعظم روحی فداه را برای همه‌ی مسلمانان آرزو میکنم.

والسلام علیکم و رحمةاللَّه
سیدعلی خامنه‌ای

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی