[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : شهید رجائی, شهید باهنر, الگوهای اسلامی
کلیدواژه(ها) : شهید رجائی, شهید باهنر, الگوهای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شهیدان رجائی و باهنر واقعاً الگو بودند؛ از جهات مختلف، از جهت اخلاص و پُرکاری.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1389/06/08
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اولاً از یاد شهیدان عزیزمان، مرحوم شهید رجائی و شهید باهنر و همچنین شهید عراقی غفلت نكنیم؛ اینها در واقع سرسپرده و دلسپرده‌ی به ارزشهای انقلاب بودند. علت اینكه خدای متعال نام و یاد اینها را باقی گذاشته، شاید همین است. این، نوعی شكر الهی و شكر پروردگار عالم است از بندگان خودش؛ «انّ اللَّه شاكر علیم». (1) با اینكه ما هیچ طلبی نداریم، خدا هم شكرگزاری میكند. خدای متعال از بندگانی كه با اخلاص كار كردند و همه‌ی سرمایه‌ی خودشان را آوردند وسط، شكرگزاری میكند. یكی از بخشهای شكرگزاری هم همین است كه این نام نیك در سالهای متمادی برای اینها باقی میماند. امیدواریم كه ان‌شاءاللَّه این چهره‌های نورانی، در جامعه‌ی ما همچنان زنده باشند؛ چون اینها نماد ارزشها هستند. زنده بودن اسم اینها به معنای زنده بودن ارزشهاست، یا باید به این شكل ان‌شاءاللَّه جریان پیدا كند

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1389/06/08
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یعنی شهید رجائی و شهید باهنر. حقاً شهید رجائی و شهید باهنر هم همین جور بودند؛ مظهر كار و تلاش مؤمنانه و پایبندیِ بی‌اغماض به اصول. آنها در هر نقشی كه حضور داشتند، همین پایبندیِ بدون اغماض به مبانی و ارزشها را در جریان كار كشور اعمال و اجراء كردند. در سالهای گذشته هم رسم بوده و هفته‌ی دولت تشكیل میشده و اسم این دو بزرگوار را همه با تجلیل می‌آوردند؛ لیكن همه‌ی آن كسانی كه از این دو شهید عزیز تجلیل میكنند، واقعاً پایبند نیستند به آن راه و آن جهتگیری و هدفگیری‌ای كه آنها داشتند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
، یاد شهیدان عزیزمان، شهید رجائی و شهید باهنر را گرامی می‌داریم؛ برای آن‌ها طلب علو درجات می‌كنیم و مغتنم می‌شمریم كه نام این دو شهید بزرگوار و فرزانه و بااخلاص بر روی دولتهای ما به مناسبت هفته‌ی دولت گذاشته می‌شود؛ با یاد آن‌ها هر سال دولت آغاز به كار بكند.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت - 1387/06/02
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
و یاد شهیدانی را كه بحمد اللَّه هفته‌ی دولت مزین به نام آن‌هاست، گرامی می‌داریم. این ذكر شهید رجایی و شهید باهنر- كه این دو برادر عزیز، حقیقتاً مظهر علم و عمل بودند- در هفته‌ی دولت، یك امر مغتنمی است؛ یك چیز نمادین و باارزشی است. معنایش این است كه ما- كه مسئولین بخشهای مختلف كشور هستیم- در رفتار عمومی خودمان، نگاهمان به همان ارزشهایی باشد كه برجستگی شخصیت این دو عزیز، به خاطر آن ارزشهاست.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت - 1386/06/04
عنوان فیش : ارزش‌های انقلاب اسلامی, شهید رجائی, شهید باهنر, عدالت, عدالت‏خواهی
کلیدواژه(ها) : ارزش‌های انقلاب اسلامی, شهید رجائی, شهید باهنر, عدالت, عدالت‏خواهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حقیقتا آنچه شهید رجایی و شهید باهنر را به حركت وامیداشت؛ عشق به عدالت و ارزشهای انقلاب بود.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت - 1386/06/04
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
شهید رجایی و شهید باهنر هم حقیقتاً از كسانی بودند كه امروز برای ما، دو نقطه برای همین مفاهیم والا و باارزش محسوب می‌شوند؛ یعنی حقیقتاً آنچه آن‌ها را به حركت وامیداشت- كه ما از نزدیك می‌دیدیم- عشق به عدالت و عشق به ارزشهای انقلاب و این‌ها بود. جا دارد كه شما هفته‌ی دولت را به یاد آن‌ها بزرگ و گرامی بشمارید و خودتان را به آن بزرگوارها منتسب بدانید. إن شاء اللَّه یادشان گرامی باشد

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت - 1385/06/06
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یاد شهید رجایی عزیز و شهید باهنر عزیز را- كه در همان مدت كوتاه مسئولیتشان، طوری عمل كردند كه از خودشان برای ما الگو باقی گذاشتند- گرامی می‌دارم و حقیقتاً با تلاش سختی كه كردند، با تحملی كه به خرج دادند و با تمسكی كه به عقیده و ایمان خودشان در عمل ورزیدند، موجب شدند كه ما امروز بتوانیم برای تعریف مدل مورد نظر خودمان، اسم و یاد این‌ها را مطرح كنیم. در یك جمله‌ی كوتاه، كتابی از معنا را از نام این‌ها بفهمیم، این خیلی ارزش دارد. یادشان گرامی باد

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز و عالی‌قدر؛ شهید رجایی و شهید باهنر. این حرف درستی است كه این دو نفر حقاً نماد دولتمردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند. امیدواریم إن شاء اللّه خداوند متعال با رحمت و مغفرت و فضل بی‌پایانش با آن‌ها رفتار كند و ما را هم موفق بدارد تا بتوانیم إن شاء اللّه در همان راه و مسیر حركت كنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1383/06/04
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
رسم ما این است كه در هفته‌ی دولت، هم یاد شهدای عزیز این هفته را گرامی می‌داریم- در واقع با تكرار نام شهید رجایی و شهید باهنر، این پرچمها را كه تعیین‌كننده‌ی خط مشی دولت و نظام جمهوری اسلامی است، مشخص‌تر و واضح‌تر جلوی چشم خودمان می‌گیریم.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قزوین‌ - 1382/09/25
عنوان فیش :برخاستن چهره‌های برجسته انقلاب اسلامی از قزوین
کلیدواژه(ها) : تاریخ مبارزات و پیروزی انقلاب اسلامی, تاریخ دفاع مقدس, شهید رجائی, مرحوم ابوترابی, شهید بابایی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
وقتی به دوره‌ی انقلاب نگاه می‌كنید، می‌بینید همه‌ی كشور شهدای بزرگی تقدیم كردند؛ اما چهره‌ی شهدا و برجستگان و ایثارگران قزوینی ممتاز است؛ مثل شهید «رجایی». در انقلاب، ما مثل شهید رجایی كم داریم. در میان رزمندگان - چه ارتش و چه سپاه - شهید «بابایی» یك انسان بزرگ و یك چهره‌ی ماندگار و فراموش‌نشدنی است. در میان آزادگان، معلّم معنوی آنها، مرحوم «ابوترابی» هم از این نمونه‌هاست. من این سه چهره‌ی برجسته را از نزدیك می‌شناختم؛ با خصوصیاتشان آشنا بودم و می‌دانم اینها چقدر ممتاز بودند؛ اینها شهدای قزوینند. شهر قزوین دو هزار، و استان قزوین نزدیك سه هزار شهید دارد. اینها افتخارات مردم قزوین است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قزوین‌ - 1382/09/25
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید بابایی, مرحوم ابوترابی
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید بابایی, مرحوم ابوترابی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
وقتی به دوره انقلاب نگاه می‌كنید، می‌بینید همه كشور شهدای بزرگی تقدیم كردند؛ اما چهره شهدا و برجستگان و ایثارگران قزوینی ممتاز است؛ مثل شهید «رجایی». در انقلاب، ما مثل شهید رجایی كم داریم. در میان رزمندگان - چه ارتش و چه سپاه - شهید «بابایی» یك انسان بزرگ و یك چهره ماندگار و فراموش‌نشدنی است. در میان آزادگان، معلّم معنوی آنها، مرحوم «ابوترابی» هم از این نمونه‌هاست. من این سه چهره برجسته را از نزدیك می‌شناختم؛ با خصوصیاتشان آشنا بودم و می‌دانم اینها چقدر ممتاز بودند؛ اینها شهدای قزوینند

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1382/06/05
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
لازم می‌دانم ضمن تجلیل و تكریم از یاد دو شهید بزرگوار، رجایی و باهنر - كه هرگز خاطره مسؤولیت كوتاه‌مدّتِ درخشان این دو عزیز از یاد ما و ملت بیرون نخواهد رفت - و همچنین تجلیل از همه شهدای دولت - كه جزو عزیزترین شهدای این ملتند كه بعضی در مقامات عالی بودند و در عین حال خود را در معرض فداكاری قرار دادند و شهید شدند - این هفته را به همه برادران عزیز دولت، بخصوص جناب آقای رئیس‌جمهور و آقایان وزرای عزیزی كه تشریف دارید، تبریك بگویم

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1381/04/26
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امور تربیتیها كه از اوّل انقلاب مطرح بود و بنده هم به وزیر محترم سفارش كردم و حالا هم عرض می‌كنم، باید جدّی گرفته شود. خدا رحمت كند شهید «رجایی» و شهید «باهنر» را كه عالمانه این بخش را فعّال كردند

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‌ - 1380/06/05
عنوان فیش :زنده بودن شهداء به معنای حقیقی کلمه
کلیدواژه(ها) : شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
در ابتدا به همه‌ی شما خوشامد عرض می‌کنم و از خدای متعال متضرّعانه و مبتهلانه، مکرّر درخواست کرده‌ام و می‌کنم که به شما کمک کند. بدون کمک الهی نمی‌شود وظایف سنگینی را که امروز بر دوش مدیران ارشد نظام - از قبیل شما - قرار دارد، انجام داد. ان‌شاءاللَّه مشمول ادعیه‌ی زاکیه‌ی حضرت بقیةاللَّه ارواحنافداه هم باشید و روزبه‌روز رابطه‌ی قلبی شما با آن بزرگوار تقویت شود و از آن حضرت فیض بگیرید. همچنین نام و یاد شهید رجایی و شهید باهنر و خاطره‌ی ماندگار آنها را تجلیل و تکریم می‌کنم. حضور و شاهد بودن اینها - به معنای حقیقیِ کلمه - در جوّ ذهنیِ دولت و مسؤولان محسوس است. اگرچه بعضی حضور اینها را حتّی در ذهنیّتهای امروز نمی‌پسندند، اما خوشبختانه وجود دارد و وعده‌ی الهی است. «احیاء عند ربّهم»؛(1) اینها به معنای حقیقیِ کلمه زنده‌اند و ما امتداد حضورشان را در همین مطالبی که آقای رئیس جمهور بیان کردند و در بسیاری از گفته‌های دوستانِ مسؤول مشاهده می‌کنیم. همچنین از شهید عراقی - آن مرد پاکباز - تجلیل کنیم که مثل دیروز به شهادت رسید. همیشه سنّت بر این بود که یاد آن شهید عزیز هم زنده نگه‌داشته شود.
1 ) سوره مبارکه آل عمران آیه 169
وَلا تَحسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحياءٌ عِندَ رَبِّهِم يُرزَقونَ
ترجمه :
(ای پیامبر!) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند، و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.


مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‌ - 1380/06/05
عنوان فیش : شهید عراقی, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهید عراقی, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
همچنین نام و یاد شهید رجایی و شهید باهنر و خاطره ماندگار آنها را تجلیل و تکریم میکنم. حضور و شاهد بودن اینها - به معنای حقیقىِ کلمه - در جوّ ذهنىِ دولت و مسؤولان محسوس است. اگرچه بعضی حضور اینها را حتّی در ذهنیّتهای امروز نمی‌پسندند، اما خوشبختانه وجود دارد و وعده الهی است. «احیاء عند ربّهم»؛ اینها به معنای حقیقىِ کلمه زنده‌اند و ما امتداد حضورشان را در همین مطالبی که آقای رئیس جمهور بیان کردند و در بسیاری از گفته‌های دوستانِ مسؤول مشاهده میکنیم. همچنین از شهید عراقی - آن مرد پاکباز - تجلیل کنیم که مثل دیروز به شهادت رسید. همیشه سنّت بر این بود که یاد آن شهید عزیز هم زنده نگه‌داشته شود.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‌ - 1380/06/05
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
. اگر ما در دوره جنگ یا در دوره مرحوم شهید رجایی در زمینه‌های اقتصادی، فلان تصمیمها را گرفتیم و در زمینه‌های امنیتی فلان كارها را كردیم كه نیاز كشور بود، امروز بعضی سعی می‌كنند اینها را به عنوان یك نقطه ضعف معرفی كنند. اگر ما در آن زمان وزرایی داشتیم كه بعد از آن كه دوره وزارتشان تمام شد، وقتی می‌خواستند روز جمعه به نماز بروند، همراه با زنشان سوار موتورسیكلت شدند و به نماز جمعه رفتند، این نقطه قوّت است؛ اینها جزو افتخارات ماست؛ اینها تابلوست و باید بماند. اگر ما وزرایی داشتیم كه مقیّد بودند در نماز جمعه شركت كنند و در میان مردم بنشینند و حرف آنها را بشنوند، اینها نقطه قوّت است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت‌ - 1380/06/05
عنوان فیش :سرکشی شهید رجائی به محل کار وزیرش
کلیدواژه(ها) : کارآمدی, تاریخ فعالیتها و مسئولیتهای آیت الله خامنه ای بعد, شهید رجائی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
دو سه نقطه اساسی در مورد کارآمدی وجود دارد که من به آنها اشاره می‌کنم...عامل مؤثّر دیگر در کارآمدی، زیر نظر داشتن دائمی مدیران است. وزیر، کار اجرایی به معنای تحرّک فیزیکی خیلی ندارد؛ با نامه و مکاتبه هم شاید چندان سروکار نداشته باشد و چه بهتر که نداشته باشد و غرق در کارتابل نشود. یک وقت مرحوم رجایی به من گفت که به محل کار یکی از وزرای خود در دوره نخست وزیری‌اش رفته و در آن‌جا دیده که وزیر پشت میز پنهان است؛ از بس روی میز او کارتابل چیده بودند! ایشان می‌گفت رفتم وزیر را از آن‌جا بیرون کشیدم و به او گفتم کارت را بکن. این کارتابل دادن و گزارش دادن هم یکی از آن شگردهاست؛ این را بنده تجربه دارم؛ هم در دوره‌ی ریاست جمهوری، هم قبل از آن در تشکیلات نظامی و وزارت دفاع. بعضی اشخاص، عمداً مدیر برتر را به مسائل روی میز سرگرم می‌کنند تا او اصلاً فرصت سر خاراندن پیدا نکند. حواستان باشد؛ گاهی اوقات شگردهای ظریف هم اعمال می‌شود. کار وزیر این نیست. مهمترین کار وزیر این است که به طور دائم حرکات مجموعه مدیران خودش را زیر نظر داشته باشد؛ درست مثل مربّیِ کهنه‌کارِ یک تیم ورزشی که بیرون یا نزدیک میدان ایستاده و دائم بازیکنانِ خودش را زیر نظر دارد: یکی خسته شده، او را از بازی بیرون می‌آورد؛ یکی بد بازی می‌کند، یکی ناهماهنگ بازی می‌کند - بازی شخصی و فردی می‌کند - فوری اینها را اخراج می‌کند و یکی دیگر را به جایشان می‌فرستد؛ یکی هست که بازی‌اش بد نیست، اما الان در میدان به یک کار برجسته نیاز است؛ لذا بازیکن ذخیره‌ای را که روی نیمکت نشسته، وارد میدان می‌کند و می‌داند که او می‌تواند آن حرکت برجسته را بکند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای اتحادیه‌‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان‌ و مسئولان امور تربیتی سراسر کشور - 1379/12/08
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
به برادران و خواهران و عزیزان امور تربیتی عرض می‌كنم: همه تلاش شما باید این باشد كه جوان مسلمان و مؤمن و بیدار تربیت كنید. رحمت خدا بر شهید رجایی و شهید باهنر كه این نهال را در زمین آموزش و پرورش نشاندند.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1378/06/02
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
شهید آن كسی است كه مجاهدت - یعنی تلاش - می‌كند و رشادت به‌خرج می‌دهد و برای خدا حركت می‌كند؛ چون اگر رشادت به‌خرج ندهد، اصلاً در معرض شهادت قرار نمی‌گیرد. همه شما احتمالاً از نزدیك با این دو نفر آشنا بوده‌اید و خیلی از شما با آنها كار كرده‌اید. ما این دو شخصیت را مصداق كامل این خصوصیات می‌بینیم. یادبود شهادت اینها، هفته دولت است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1378/04/07
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر, شهید بهشتی‏
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر, شهید بهشتی‏
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
با كسانی بیشتر دشمنی می‌كردند كه می‌دیدند در عالم روشنگریِ افكار مردم، اینها توان بیشتری دارند. بعضیها را با تهمت از میدان خارج می‌كردند؛ بعضیها را با تضعیف و اهانت از رو می‌بردند؛ لیكن بعضی مثل شهید بهشتی را نمی‌شد با این چیزها از میدان خارج كرد؛آن وقت به این شیوه ترور متوسّل شدند و شهید بهشتی و دیگران را در آن حادثه به شهادت رساندند. بعد هم مرحوم شهید باهنر و شهید رجایی و امثال اینها را شهید كردند. اینها شهدای هویّت اصلیِ اسلامیِ نظامند؛ چون در مقابل دشمنان ایستادند. خون مطهّر آنها خیلی هم اثر كرد؛ انصافاً سالهای متمادی مردم را بیدار و آگاه كرد؛ امروز هم الهام خودش را دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1378/04/07
عنوان فیش : شهید رجائی, شهید باهنر, شهید بهشتی‏
کلیدواژه(ها) : شهید رجائی, شهید باهنر, شهید بهشتی‏
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
با كسانی بیشتر دشمنی می‌كردند كه می‌دیدند در عالم روشنگریِ افكار مردم، اینها توان بیشتری دارند. بعضیها را با تهمت از میدان خارج می‌كردند؛ بعضیها را با تضعیف و اهانت از رو می‌بردند؛ لیكن بعضی مثل شهید بهشتی را نمی‌شد با این چیزها از میدان خارج كرد؛آن وقت به این شیوه ترور متوسّل شدند و شهید بهشتی و دیگران را در آن حادثه به شهادت رساندند. بعد هم مرحوم شهید باهنر و شهید رجایی و امثال اینها را شهید كردند. اینها شهدای هویّت اصلیِ اسلامیِ نظامند؛ چون در مقابل دشمنان ایستادند. خون مطهّر آنها خیلی هم اثر كرد؛ انصافاً سالهای متمادی مردم را بیدار و آگاه كرد؛ امروز هم الهام خودش را دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1377/06/02
عنوان فیش : شهید عراقی, شهید لاجوردی, شهید رجائی
کلیدواژه(ها) : شهید عراقی, شهید لاجوردی, شهید رجائی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
انسانهای پُرشور و باایثار و بااخلاص و بیتوجّه به دستاورد شخصی از خدمت خودشان، در تاریخ این انقلاب پُرشکوه وجود داشته‌اند؛ هم در رأس دولت - مثل این دو بزرگوار - و هم در سایر بخشها، مثل شهید «عراقی» که ایشان هم در همین روزها ذکر یادشان تکرار میشود، و همچنین شهید «لاجوردی» که دیروز به شهادت رسیدند. این سیّدِ بزرگوار هم، در نوع همان مردان باایثار - مثل شهید رجایی - و آن نوع انسانهای فداکار بود؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اینها برای ما درس است. این یک جریان است که بحمداللَّه امروز هم دولت جمهوری اسلامی و مسؤولان، در همین مجرا و در همین مسیر حرکت میکنند.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1377/06/02
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
هفته دولت را كه هم یادآور شهادت عزیزان ملت ایران - شهید رجایی و شهید باهنر - است و هم صحنه‌ای است برای این‌كه ملت ایران در طول یك سال، به طور تفصیلی با فعّالیتهای دولت آشنا شود، به شما عزیزان هیأت دولت و شخص جناب آقای خاتمی - رئیس جمهور محترم و گرامی - تبریك عرض می‌كنم

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1376/06/02
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در ابتدا یاد شهیدان عزیز این روز - رجایی و باهنر - را گرامی می‌داریم. البته این دو نفر، دو شخص بودند؛ لیكن فضایل انقلابی و دینی و تقوایی در آنها آن قدر بارز بود كه خوشبختانه در جامعه ما یك جریان محسوب می‌شوند. وقتی كه هفته دولت می‌شود و اسم شهید رجایی و شهید باهنر می‌آید، مردم در ذهنشان نیست كه فقط از دو شهید تجلیل می‌كنیم؛ می‌فهمند كه یك جریان فكری و عملی و انقلابی است كه مورد تجلیل قرار می‌گیرد. شما هم كه اجتماع فرمودید، احترام به آن بزرگواران است. ان‌شاءاللَّه كه خداوند ارواح طیّبه همه شهدا و آن دو بزرگوار را مشمول رحمت خودش كند و به خاطر زحمتی كه كشیدند و اخلاصی كه ورزیدند، در اعلی‌ درجات علیّین، به آنها پاسخ و پاداش دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارمندان و کارکنان دولت - 1375/06/07
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امیدواریم خداوند به همه شما توفیق دهد. امیدواریم خداوند روح مطهّر امام بزرگوار را - كه این راه را در مقابل ملت ایران، آن مردم بزرگ باز كرد - مشمول بركات خود قرار دهد و شهدای این راه را مخصوصاً شهدای دولت و مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر كه دو چهره برجسته این راه هستند، مشمول مغفرت و رحمت و لطف خود قرار دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1374/06/08
عنوان فیش :شهید رجایی و باهنر از وفاکنندگان به عهد الهی
کلیدواژه(ها) : شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
اوّلاً حلول هفته‌ی دولت که همیشه برای مردم ما حامل نویدهای امیدوار کننده و خبرهای خوش و برای برادران مسؤول در دولت هم، روزهای تجدید عهد با گذشته و پیمان با امام و اهداف مقدّس و والای اسلامی اوست، ان‌شاءاللَّه بر شما و ملت ایران مبارک باشد. یاد آن دو شهید عزیز را هم گرامی می‌داریم که حقیقتاً دو انسان مؤمن و مجاهد فی سبیل‌اللَّه بودند و مصداق واقعی آیه‌ی شریفه‌ی «من المؤمنین رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللَّه علیه»(1) محسوب می‌شوند. آنها صادقانه وارد میدان مسؤولیت شدند و عمل کردند و توفیقات الهی هم شامل حالشان بود. اگر چه مدت خدمتشان کوتاه بود و اگر چه دوره‌ی آنها سرشار از آرمانهای انقلاب و اوایل برپایی جمهوری اسلامی بود، لیکن اگر توفیق الهی نبود، آنها هم نمی‌توانستند آن گونه عمل کنند و به فوز عالی شهادت نائل شوند. خداوند ان‌شاءاللَّه درجاتشان را عالیتر کند و یاد آنها را همیشه در جامعه‌ی ما زنده بدارد.
1 ) سوره مبارکه الأحزاب آیه 23
مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا
ترجمه :
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.


مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن‌های اسلامی - 1371/06/04
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
لازم می‌دانم كه یاد شهید رجایی و شهید باهنر را هم كه انصافاً و حقّاً، الگوی دو چهره انقلابی مؤمن و خالص بودند و زندگی و شهادتشان، درس آموز بود، تجدید كنم و گرامی بدارم

مربوط به :بیانات در دیدار مدیران و مسئولان استان بوشهر - 1370/10/12
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مدیر خوب این نیست كه زیر بار پرونده‌ها خم بشود. مرحوم شهید رجایی می‌گفت كه در زمان نخست‌وزیری وارد اتاق وزیری شدم، دیدم كه پرونده‌های بسیاری مثل كوه روی میز آن وزیر جمع شده است و آن شخص اصلًا دیده‌ نمی‌شود! آن روزها زرنگ‌هایی كه از سابق در دستگاه‌ها مانده بودند، بلد بودند كه وزرای انقلابی را چطور زمین‌گیر كنند. همین‌طور مرتب پرونده می‌بردند و كارهای بی‌ربطِ چرند را جلویشان می‌گذاشتند؛ او هم كه بی‌تجربه بود، در این پرونده‌ها غرق می‌شد و اصلًا تمام نیرویش را روی این‌گونه كارها می‌گذاشت!

مدیر خوب كسی است كه در اتاق خود، باشد و نباشد. نباشد، یعنی این‌كه در دستگاه، دایم در حال گردش و دَوَران باشد. ما هرچه در سطح رؤسا و مدیركل‌ها و وزرا بالاتر برویم، این معنا مهمتر و حساستر می‌شود. شما دایم باید مواظب باشید و ببینید كه افرادتان چه كار دارند انجام می‌دهند

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1370/06/03
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی, شهید باهنر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در ابتدا یاد شهدای عزیزی را كه این هفته و این ایام به نام آن‌هاست یعنی شهید رجایی و شهید باهنر گرامی می‌داریم. این دو عنصر خدمتگزار را باید به عنوان عناصر فراموش‌نشدنی در تاریخ دولت و انقلاب خودمان همواره به یاد داشته باشیم. امیدوارم كه إن شاء اللّه همه‌ی ما بتوانیم در هرجا كه هستیم و هر كاری بر دوشمان است، همراه با اخلاص و تلاش متناسب و ابتكار عمل و حركت انقلابی، آنچه را كه پاسخ به نیاز زمان است، ادا كنیم. لازم است این هفته را هم كه دولت برای مردم در تبلیغات مطرح می‌شود و در حقیقت عید دولت یا جشن دولت است، به برادران عزیز هیئت دولت تبریك عرض بكنم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از آزادگان و اقشار مختلف مردم - 1369/07/11
عنوان فیش : شهدای دولت, شهید رجائی
کلیدواژه(ها) : شهدای دولت, شهید رجائی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در این كشور، بسیاری از مشاغل درجه‌ی یك و مهم وجود دارد كه شرطش اجتهاد نیست و مردم سؤال نمی‌كنند و به ذهنشان هم خطور نمی‌كند كه این كسی كه متصدی این مقام است، آیا مجتهد است یا نه. امروز رئیس جمهور ما، از نظر من كه سالیان متمادی است ایشان را می‌شناسم، یك مجتهد قطعی است. این هم از بركات خدا بر ماست. ما رئیس جمهوری داریم كه از لحاظ درسهای حوزه‌یی، یك مجتهد و از لحاظ تفكرات اسلامی، یك متفكر سطح بالا با سوابق فراوان است. وقتی كه ایشان می‌خواست رئیس جمهور بشود، چه كسی پرسید یا فكر كرد كه آیا شما مجتهد هستید یا نه؟ اصلاً به یاد مردم بود كه ایشان مجتهدند یا نه؟ ریاست جمهوری، شأن بالایی است كه اداره‌ی امور و زمام اجراییات كشور، همه در دست یك نفر - كه مجتهد هم است - قرار دارد؛ اما هیچ‌كس به یادش نیست كه این آقا مجتهد است، یا مجتهد نیست.
مجتهد نبودن، عیب و نقص نیست. ما قبلًا رؤسای جمهوری داشتیم كه مثل مرحوم شهید رجایی (رضوان اللّه علیه)، مجتهد هم نبودند. بعد از دولت موقت، به استثنای شهید باهنر و آقای مهدوی كنی كه هر دو هم مجتهد بودند نخست‌وزیران خوب و خدوم و كاری و زحمتكش و مخلصی داشتیم كه اهل اجتهاد نبودند. بنابراین، مجتهد بودن یا نبودن، در مجلس خبرگان شرط است؛ ولی در انقلابی بودن و مسئول بودن و شخصیت برجسته بودن، شرط نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت وزیران - 1369/06/01
عنوان فیش : شهید رجائی, شهید باهنر, شهدای دولت
کلیدواژه(ها) : شهید رجائی, شهید باهنر, شهدای دولت
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یاد شهدای گران‌قدر و عزیزمان، مرحوم شهید بزرگوار دكتر باهنر و شهید عالی‌قدر رجایی را گرامی می‌داریم.

این دو بزرگوار، حقاً و انصافاً از عناصر برگزیده و برجسته‌ی این كشور و این نظام بودند؛ امتحان‌داده و دلسوز و مردمی بودند؛ وجودشان با آرمانهای انقلاب آمیخته بود؛ طعم سختیها را چشیده بودند؛ دوران مجاهدت و مبارزه‌ی برای پیروزی اسلام را با توفیقات و سربلندی پشت سر گذاشته بودند. همه‌ی اینها ارزشهایی بود كه در این عزیزان وجود داشت؛ بخصوص شهید رجایی كه دوران مسؤولیت طولانیتری در نخست وزیری و بعد در ریاست جمهوری داشتند، كه مسؤولیت سخت و دوران دشواری هم بود. واقعاً خوب عمل كردند و نشان دادند كه به اسلام و انقلاب وفادارند. شایسته است كه ما همیشه یاد این عزیزان را گرامی بداریم.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت وزیران - 1369/06/01
عنوان فیش : شهید رجائی, شهید باهنر, شهدای دولت
کلیدواژه(ها) : شهید رجائی, شهید باهنر, شهدای دولت
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من هم متقابلًا گذشتِ یك سال موفقیت‌آمیز از مأموریت و مسئولیت عظیمی كه بر دوش گرفته‌اید و نیز اقتران این مقطع با پیروزیهای بزرگ و سرور همگانی ملت عزیز و مظلوم و شایسته‌ی ایران را تبریك عرض می‌كنم و یاد شهدای گران‌قدر و عزیزمان، مرحوم شهید بزرگوار دكتر باهنر و شهید عالی‌قدر رجایی را گرامی می‌داریم.
این دو بزرگوار، حقاً و انصافاً از عناصر برگزیده و برجسته‌ی این كشور و این نظام بودند؛ امتحان‌داده و دلسوز و مردمی بودند؛ وجودشان با آرمان‌های انقلاب آمیخته بود؛ طعم سختیها را چشیده بودند؛ دوران مجاهدت و مبارزه‌ی برای پیروزی اسلام را با توفیقات و سربلندی پشت سر گذاشته بودند. همه‌ی این‌ها ارزشهایی بود كه در این عزیزان وجود داشت؛ بخصوص شهید رجایی كه دوران مسئولیت طولانی‌تری در نخست‌وزیری و بعد در ریاست جمهوری داشتند، كه مسئولیت سخت و دوران دشواری هم بود. واقعاً خوب عمل كردند و نشان دادند كه به اسلام و انقلاب وفادارند. شایسته است كه ما همیشه یاد این عزیزان را گرامی بداریم.