[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم اصفهان - 1395/08/26
عنوان فیش : نقشه دشمن, دشمن‌شناسی, دشمن‏‌ستیزی, آمادگی برابر دشمن, غفلت از دشمن, مبارزه با توطئه دشمن
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, دشمن‌شناسی, دشمن‏‌ستیزی, آمادگی برابر دشمن, غفلت از دشمن, مبارزه با توطئه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمنان بیکار نمی‌نشینند، نقشه میکشند؛ هنر این است که نقشه و توطئه‌ی دشمن را، نقطه‌ای را که آماج حمله‌ی ‌دشمن است، بشناسیم و برای مواجهه و مقابله‌ی با او، برای خنثی کردن کار دشمن، طرح، انگیزه و فکر داشته باشیم.

مربوط به :بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه‌ - 1390/01/08
عنوان فیش : دشمن‏‌ستیزی, وحدت, مقاومت
کلیدواژه(ها) : دشمن‏‌ستیزی, وحدت, مقاومت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مقابل دشمنان، با اتحاد کلمه، با همدلی، با همکاری، با مجاهدت عمومی، میتوان ایستاد و بر آنها فائق آمد.

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در افتتاحیه‌ی همایش غزه‌ - 1388/12/08
عنوان فیش : فلسطین, جبهه مقاومت فلسطین, راه حل مسئله فلسطین, مسئله فلسطین, مقاومت اسلامی فلسطین, مقاومت, ظلم‌‏ستیزی, دشمن‏‌ستیزی, مبارزه با اسرائیل
کلیدواژه(ها) : فلسطین, جبهه مقاومت فلسطین, راه حل مسئله فلسطین, مسئله فلسطین, مقاومت اسلامی فلسطین, مقاومت, ظلم‌‏ستیزی, دشمن‏‌ستیزی, مبارزه با اسرائیل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تنها راه حل مسئله‌ی فلسطین، مقاومت و مبارزه است.

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در افتتاحیه‌ی همایش غزه‌ - 1388/12/08
عنوان فیش : ظلم‌‏ستیزی, دشمن‏‌ستیزی, ایمان, توکل به خدا, مبارزه با اسرائیل
کلیدواژه(ها) : ظلم‌‏ستیزی, دشمن‏‌ستیزی, ایمان, توکل به خدا, مبارزه با اسرائیل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن وقتی مبارزه موفق خواهد شد که در او ایمان به خدا و توکل وجود داشته باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در افتتاحیه‌ی همایش غزه‌ - 1388/12/08
عنوان فیش : فلسطین, بیت المقدس, دشمن‏‌ستیزی, ظلم‌‏ستیزی, راه حل مسئله فلسطین, مبارزه با اسرائیل, مقاومت, مقاومت اسلامی فلسطین, جبهه مقاومت فلسطین
کلیدواژه(ها) : فلسطین, بیت المقدس, دشمن‏‌ستیزی, ظلم‌‏ستیزی, راه حل مسئله فلسطین, مبارزه با اسرائیل, مقاومت, مقاومت اسلامی فلسطین, جبهه مقاومت فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
راه قدس، راه فلسطین، راه نجات و راه حل مسئله‌ی فلسطین، جز راه مبارزه نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار دست‌اندرکاران ساخت ناوشکن جماران - 1388/11/30
عنوان فیش : استکبار, ایمان, عزت ملی, نظام سلطه, نفرت از استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, دشمن‏‌ستیزی, مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : استکبار, ایمان, عزت ملی, نظام سلطه, نفرت از استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, دشمن‏‌ستیزی, مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ده‌ها میلیون انسان با هم فریاد نفرت از استکبار، نفرت از نظام سلطه‌ی جهانی و پافشاری بر عزت ملی و ایمان اسلامی را سرمیدهند؛ آن هم نه یک بار، نه دو بار؛ بلکه سی سال است که مردم این فریاد را سر میدهند؛ این از بین رفتنی نیست. فریاد هماهنگ این همه حنجره و این همه دل، ماندنی است؛ اینها جزو قوانین حتمی طبیعت و تاریخ است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان - 1388/11/28
عنوان فیش : نظام سلطه, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, دشمن‏‌ستیزی, ظلم‌‏ستیزی, سرنوشت ملتها, بازی با سرنوشت دنیا
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, دشمن‏‌ستیزی, ظلم‌‏ستیزی, سرنوشت ملتها, بازی با سرنوشت دنیا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما با استكبار، نظام سلطه و تسلط چند كشور بر سرنوشت عالم بشدت مخالفیم و با آن مبارزه میكنیم و نمیگذاریم اینها با سرنوشت دنیا بازی كنند.

مربوط به :دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن - 1388/11/06
عنوان فیش : دشمن‏‌ستیزی, آمادگی برابر دشمن, آمادگی مردم, بیداری, دشمن, عرصه پیکار با دشمن, مبارزه با توطئه دشمن
کلیدواژه(ها) : دشمن‏‌ستیزی, آمادگی برابر دشمن, آمادگی مردم, بیداری, دشمن, عرصه پیکار با دشمن, مبارزه با توطئه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به عدد هر مؤمن و هر انسان باانگیزه‌ی باشرفی، یک سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد.

مربوط به :بیانات در جمع مردم استان کردستان‌ در میدان آزادی سنندج‌ - 1388/02/22
عنوان فیش : اقتدار نظامی, ایالات متحده امریکا, انقلاب ضدّ آمریکایی, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), ایستادگی امام خمینی(ره), شجاعت امام خمینی (ره), ایستادگی مقابل ظلم, دشمن‏‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : اقتدار نظامی, ایالات متحده امریکا, انقلاب ضدّ آمریکایی, استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار, امام خمینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه), ایستادگی امام خمینی(ره), شجاعت امام خمینی (ره), ایستادگی مقابل ظلم, دشمن‏‌ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آن روزی كه امام علنا فرمود «آمریكا هیچ غلطی نمی‌تواند بكند»، اوج اقتدار سیاسی و نظامی آمریكا در دنیا بود.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : نظام سلطه, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی, وظیفه دولت
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی, وظیفه دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه‌ی با سلطه یكی از وظایف دولت اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : نظام سلطه, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
با نظام سلطه باید مبارزه كرد. مبارزه‌اش هم با شمشیر نیست؛ مبارزه‌اش با عقل، با كار حرفه‌یی سیاسی، و با شجاعت در میدان‌های لازم و متناسب خودش است.

مربوط به :بیانات در مراسم صبحگاه رده‌های مختلف نیروی مقاومت بسیج‌ - 1384/06/02
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, دشمنی آمریکا با انقلاب و نظام اسلامی, دشمنی با جمهوری اسلامی, مبارزه تاریخی ملت ایران با آمریکا, مقاومت ملت ایران, ایستادگی مقابل استکبار, شکست سیاستهای امریکا, دشمن‏‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, دشمنی آمریکا با انقلاب و نظام اسلامی, دشمنی با جمهوری اسلامی, مبارزه تاریخی ملت ایران با آمریکا, مقاومت ملت ایران, ایستادگی مقابل استکبار, شکست سیاستهای امریکا, دشمن‏‌ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امریكایی‌ها از هر وسیله‌یی برای مقابله‌ی با ملت ایران استفاده كردند و در همه‌ی این وسایل، در مقابل صلابت ملت ایران و رشادت جوانهای ما، مرعوب و مغلوب شدند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم ورامین‌ - 1382/03/22
عنوان فیش : آمادگی برابر دشمن, دشمن‏‌ستیزی, دشمن, مرزبندی با دشمن, کمک به دشمن, ترحم کردن
کلیدواژه(ها) : آمادگی برابر دشمن, دشمن‏‌ستیزی, دشمن, مرزبندی با دشمن, کمک به دشمن, ترحم کردن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من گفتم ملت ايران به مزدوران دشمن ترحم نمى‌كند؛ حالا هم مى‌گويم مسوولان كشور كه نمايندگان ملتند، حق ندارند به سرانگشتان مزدور دشمن ترحم كنند.

مربوط به :بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1382/03/14
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, خدمت, مردم, کارگزاران نظام, خدمت به مردم, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, خدمت, مردم, کارگزاران نظام, خدمت به مردم, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بزرگترین مبارزه‌ی با امریکا، خدمت به این مردم است.

مربوط به :بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1382/03/14
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, خدمت, فساد, دشمن, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی, خدمت به مردم, مبارزه با فساد, مبارزه با توطئه دشمن
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, خدمت, فساد, دشمن, استکبارستیزی, دشمن‏‌ستیزی, خدمت به مردم, مبارزه با فساد, مبارزه با توطئه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر که می‌خواهد با امریکا مبارزه‌ی اساسی کند، باید به این مردم خدمت کند. هر که می‌خواهد با دشمنان این ملت مبارزه‌ی عملیِ کارآمد کند، با فساد مبارزه کند.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما - 1381/11/15
عنوان فیش : دشمن‌شناسی, دشمن‏‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : دشمن‌شناسی, دشمن‏‌ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمن ستیزی، مشخّص کردن دشمن اصلی و متمرکز شدن روی دشمنان اصلی، از مسائل مهمّ است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : کار, انقلاب ضدّ آمریکایی, دشمن‏‌ستیزی, مبارزه‌ ضدّ امریکا, استکبارستیزی, اصلاحات, اصلاح کشور, سازندگی کشور, جهاد
کلیدواژه(ها) : کار, انقلاب ضدّ آمریکایی, دشمن‏‌ستیزی, مبارزه‌ ضدّ امریکا, استکبارستیزی, اصلاحات, اصلاح کشور, سازندگی کشور, جهاد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز بزرگترین مبارزه با امریکا، کار کردن و تلاش نمودن و مجاهدت برای اصلاح امور کشور است؛

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1381/04/26
عنوان فیش : اخوت اسلامی, دشمنی آمریکا با انقلاب و نظام اسلامی, دشمنی استکبار با انقلاب و نظام اسلامی, دشمنی با جمهوری اسلامی, دشمنان انقلاب اسلامی, دشمنان نظام, مبارزه با توطئه دشمن, دشمن‏‌ستیزی
کلیدواژه(ها) : اخوت اسلامی, دشمنی آمریکا با انقلاب و نظام اسلامی, دشمنی استکبار با انقلاب و نظام اسلامی, دشمنی با جمهوری اسلامی, دشمنان انقلاب اسلامی, دشمنان نظام, مبارزه با توطئه دشمن, دشمن‏‌ستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه امروز در درجه ی اول درمواجهه‌ی با خصومت دشمنان برای ملت ایران مهم است،اخوّت وبرادری است.

مربوط به :پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1377/01/12
عنوان فیش : دشمن‏‌ستیزی, حج, ماه ذیحجة
کلیدواژه(ها) : دشمن‏‌ستیزی, حج, ماه ذیحجة
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شناخت دشمن درحج،به معنی شناخت روشها و انگیزه‌های آن،و برائت درحج، به معنی
افشای توطئه‌ی دشمن و اِعلام بیزاری ازآن است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1371/11/06
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, دشمن‏‌ستیزی, دشمن درونی.دشمن بیرونی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, دشمن‏‌ستیزی, دشمن درونی.دشمن بیرونی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
با آن خوره و موریانه‌ای که از درون به جان نظام اسلامی می‌افتد و روحیه‌ی جوانان را تضعیف می‌کند، باید مبارزه و مقابله کنید.

مربوط به :بیانات در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1370/03/14
عنوان فیش : دشمن‏‌ستیزی, استکبار
کلیدواژه(ها) : دشمن‏‌ستیزی, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه در دوران کنونی، مبارزه‌یی دشوار است؛ هم به خاطر قدرت زر و زور استکبار، و هم به خاطر قدرت تبلیغاتی و توجیه‌گر دروغگوییها و نفاقهای استکبار و ایادیش.