news/content
1368/03/28

بیانات در مراسم بیعت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و سازمان پلیس قضایی

بسم‌اللَّه‌‌الرّحمن‌الرّحیم‌

خداوند به برکات روح پُرفتوح امام عزیزمان و با دعای خیر آن قلب رؤوف و مهربان، که همیشه به شما اظهار علاقه میکرد و در دل پُر از رأفت و رحمتش، محبت خدمتگزاران خانه داشت و ان‌شاءاللَّه امروز هم دعای آن بزرگوار شامل حال ما و شماست، به همه‌ی برادران عزیز و خدمتگزار و زحمتکش خیر عنایت فرماید و شما را مشمول عنایات و رحمت خود قرار دهد.

امام کبیر ما عصر جدیدی را آغاز کرد، و امروز که دلها و جانهامان لبالب از حسرت فقدان آن عزیز بیهمتای امت اسلامی است، بزرگترین وظیفه‌ی ما این است که مشخصات عصری را که امام(ره) آغاز کردند و ملت را درفضای آن قرار دادند و به جهان اعلام فرمودند، بدانیم و این مشخصه‌ها را حفظ کنیم. عزاداری واقعی وقتی است که ما به این فریضه عمل کنیم.

عصری که امام بزرگ و عظیم‌الشأن ما آغاز کردند، مشخصه‌‌هایی دارد که عمده‌ی آنها عبارت است از: ایجاد روح عزت و استقلال و استغنا و اعتماد به نفس برای ملتی که در طول سالیان متمادی سعی شده بود این روحیات از او گرفته شود و دیگران بر سرنوشت او تسلط پیدا کنند.

این‌جا همان مملکتی است که رئیس جمهور امریکا، کمک چند ده میلیونی خود به دولت ایران را متوقف به تعیین فردی که وابسته به امریکاست، کرده بود. این‌جا همان مملکتی است که امریکا - قدرت زورگو و گردن‌کلفت جهانی - رئیس آن را رعیت خود میدانست و با او مثل یک رعیت رفتار میکرد. این‌جا همان مملکتی است که آراء و افکار و ایمان و دلبستگیها و خواست مردم، هیچ تأثیری در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی آنها نداشته است.

دست قدرتمند معمار انقلاب و پدر جمهوری اسلامی، این کشور و ملت را، به کشور و ملتی تبدیل کرد که در طول این ده سال، بزرگترین وسنگین‌ترین تحقیرها را نسبت به همان قدرتهای گردن‌کلفت و قلدر دنیا روا داشت و تاکنون هیچ ملتی مثل ملت ما، رژیم مستکبر و زورگوی امریکا را این‌گونه تحقیر نکرده است. همه‌ی دنیا هم به این موضوع اعتراف کرده‌اند. این‌جا همان کشور و سرزمین است؛ اما نسبت به گذشته، صدوهشتاد درجه تفاوت کرده است. باید این اقتدار و عزت را که میراث امام(ره) است، حفظ کرد. اگر امام را دوست داریم و اگر جای خالی او برای ما تلخ است، باید راه او را ادامه دهیم.

مشخصه‌ی دیگر عصری که امام موجد آن بودند، عبارت است از گرایش و احترام به ارزشهای انسانی و عدالت و حریت و آرای مردم. همان شخصیت باعظمت که امروز مردم دنیا و دشمنان او نیز به عظمتش اعتراف میکنند، میگفت: اگر به من خدمتگزار بگویند، بهتر است از این‌که به من رهبر بگویند. راست میگفت و تعارف و تظاهر نمیکرد. او تا آن اندازه برای مردم احترام قایل بود که خود را خدمتگزار آنها بداند. ما مثل این نمونه را در دنیا و تاریخ سراغ نداریم.

حرف و تعارف زیاد است، ادعای حقوق بشر زیاد مطرح میشود؛ اما صادقانه و واقعی نیست. امروز دولتهایی ادعای طرفداری از حقوق بشر را میکنند که بزرگترین اهانتها را به بشر کرده‌اند! رژیمهایی داعیه‌ی آزادی بیان و فکر را در دنیا بلند کرده‌اند که بزرگترین اختناقها و استبدادهای عالم، از آثار وجود شوم آنهاست!

چه دولت‌هایی از اختناق چند ده‌ساله‌ی رژیم پهلوی در ایران حمایت میکردند؟ آیا غیر از امریکا و انگلیس، دولتهایی مطرح بودند؟ آن‌وقت این دو کشور ادعا میکنند که طرفدار حقوق بشر و آزادی بیانند! امروز آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیایی و نیز سرزمینهای اشغالىِ مقهور سلطه‌ی غاصبان صهیونیست خبیث - که سیاهترین رژیمها را دارند - با پشتیبانی کدام کشورها حکومت خود را حفظ کرده‌اند و بزرگترین اختناقها را اعمال میکنند؟! اسرائیل که جنوب لبنان را بمباران میکند و مرکز تجمع کودکان را ویران میسازد و جنایتبارترین حرکت را از خود نشان میدهد، با پشتیبانی کدام کشور این فجایع را مرتکب میشود؟! قطعاً اگر پشتیبانی امریکا از اسرائیل نبود، این کشور امکان ادامه‌ی حیات نداشت. درحقیقت امریکاست که دارد جنوب لبنان را بمباران میکند.

چه‌‌قدر وقیح است که امریکا و انگلیس و دولتهایی مانند آنها، ادعای طرفداری از حقوق بشر و احترام به آزادی انسان را میکنند! پیداست که دروغ میگویند. اگر احترام واقعی به انسان ملاک است، تحقق آن جز در سایه‌ی اسلام امکانپذیر نیست. شکل کامل و مظهر اعلای این احترام و ارزش، زندگی و برخورد همین بزرگمردی بود که دست قدرتمند او، همه‌ی دنیا را متوجه اسلام و انقلاب و ایران کرده است.

من به شما برادران و خواهرانی که از سه سازمان ژاندارمری و شهربانی و پلیس قضایی در این‌جا جمع شده‌اید، میگویم که شما میتوانید در این زمینه‌ها، برآورنده‌ی خواستهای امام باشید. پلیس - چه شهربانی و چه ژاندارمری - باید پناهگاه مردم باشد. وقتی مردم پلیس را میبینند، باید احساس محبت و آرامش کنند. البته امروز وضعیت نیروهای انتظامی ما با دوران گذشته، از زمین تا آسمان تفاوت کرده است. امروز نیروهای انتظامی، با مردم و در کنار مردم و پشت سر آنها هستند. هرچه میتوانید، این روحیه را در خودتان تقویت کنید که شما برای مردم هستید.

فلسفه‌‌ی وجودی نیروهای انتظامی این است که بتوانند برای آسایش مردم و آرامش محیط زندگی آنها، نظم برقرار کنند. مواظب باشید مردم دچار ناراحتی نشوند. برادران عزیز روحانی در عقیدتی، سیاسیهای نیروهای انتظامی، نقش مهمی را میتوانند ایفا کنند، که بحمداللَّه در ایجاد روح تقوا و پرهیز از زیاده‌روی در هر امری، مشغول هستند.

همچنین شما برادران عزیز پلیس قضایی که مظهر دستگاه قضایی کشور هستید، در ارتباط با مردم باید نشانه‌های عدالت را از خود بروز دهید. امیرالمؤمنین(ع) فرمودند: آن کسی هم که محکوم به مجازاتهای سخت است، نباید به او دشنام دهید و نسبت به او ستم روا دارید. مجازات، مجازات است. دستگاه عدالت که برای مجرمان مجازات معین میکند، باید به همان اندازه مجازات اعمال شود؛ نه کمتر و نه زیادتر. البته حاکم اسلامی میتواند به مقتضای شرایط عفو کند، که این اختیار مربوط به حاکم است. مجری باید به همان اندازه‌یی که مقرر شده، اجرای مجازات کند؛ بیشتر از آن خلاف است.

همه‌‌ی شما برادران عزیز به یاد داشته باشید، نیروهای انتظامی که دایماً با مردم سروکار دارند، میتوانند هم مظهر عطوفت و محبت نظام باشند، و هم مظهر تدبیر و مدیریت آن. این دو عامل را در کنار هم رعایت کنید. حرکات و تصرفات شما، هم باید نشاندهنده‌ی عقل وتدبیر ومدیریت نظام باشد (در اسرع وقت مجرم دستگیر شود)، و هم باید مظهر عطوفت و ترحم و محبت و وداد. معلوم باشد که مأمور دولتی، با کسی نظر شخصی و عناد ندارد. خوشبختانه ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی و پلیس قضایی در طول این چند سال خدمات خوبی کردند؛ بعضی در جنگ و بعضی در پشت جبهه‌ی جنگ، به خدمت مشغول بودند.

همه‌‌ی ما باید در خلأ شخصیتی عظیم مثل رهبر کبیر و فقیدمان، تلاش مضاعف کنیم. تمام دستگاههای کشور و همه‌ی آحاد مردم به این نکته واقف باشند که جمهوری اسلامی و ملت ایران، با ارمغانهای ارزشمند و عطیه‌های الهی که امام به آنها داده، قادر است بر تمام دشمنیها و خصومتها در سطح جهان فایق آید. بحمداللَّه از آینده نگران نیستیم. راه را روشن و هدف را مشخص میدانیم و معتقدیم در این راه باید حداکثر تلاشمان را مبذول کنیم و از خدای متعال هم کمک بخواهیم.

خداوند ان‌شاءاللَّه به شما توفیق دهد و در ادامه‌ی این راه مهم و الهی، نصرت و کمک خود را به همه‌ی ما مرحمت فرماید.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی