سال‌ امام‌ خمینی (ره‌) - تعداد فیش : 6 ، تعداد مقاله : 1
  1379/01/01
  1378/11/13
  1378/02/29
  1378/01/16
  1378/01/01
  1378/01/01

  سال گذشته، به اسم مبارك امام خمينى قدّس سرّه مزيّن بود و عملًا در سرتاسر سال، ياد آن بزرگوار در همه‏ى گوشه و كنارهاى كشورمان و در ذهن و آفاق زندگى مردم، محسوس بود و شايد بتوان اميدوار بود كه مردم ما از لحاظ ذهنى و عملى، گامى به امام بزرگوار خودشان نزديك شده باشند.
  اگر بخواهيم شيرينيهاى اين سال را بشمريم، برترينش عبارت بود از حضور مردم؛ گرمى و شور و شوقى كه مردم در هر صحنه‏اى كه به آن‏ها ارتباط پيدا مى‏كرد و از آن‏ها مسئوليتى مى‏طلبيد، از خود نشان دادند. آخرينش، حضور پرشور و متين مردم در انتخابات مجلس شوراى اسلامى بود كه براى ملت ما احترام آفريد و نظام جمهورى اسلامى را مفتخر و سرافراز كرد.
  از اول سال تا امروز هم به همين ترتيب مشاهده مى‏كنيم كه مردم در هر نقطه و در هر زمانى كه حضور خود را در عرصه‏هاى انقلاب لازم دانستند، حضور پيدا كردند؛ در راه‏پيمايى‏هاى روز قدس، بيست و دوم بهمن و بخصوص در راه‏پيمايى پرشور و ميليونى بيست و سوم تير كه مردم براى دفاع از هويت اسلامى كشورشان به صحنه آمدند و حضور خودشان را نشان دادند. تلاشگران در سرتاسر اين سال، تلاشهاى زيادى كردند و مردم مؤمن و مسئولان متعهّد، كارهاى خوب و باارزشى انجام دادند كه إن شاء اللّه آثار خود را در زندگى مردم خواهد بخشيد.
  البته تلخى‏هايى هم داشتيم؛ تلخيها ناشى از ضعفهاى ما و توطئه‏هاى دشمنان ماست. سال گذشته سالى بود كه همه در آن، بُروز توطئه‏ى دشمنان را مشاهده كردند و تهديد امنيت ملى را كه با سلسله‏جنبانى دشمنان انجام مى‏گرفت، به چشم خود ديدند. مردم از لحاظ وضع معيشت و مسائل اقتصادى، دشواريهاى بزرگى داشتند و تلاش‏هايى كه انجام گرفت، نتوانست اين مشكل را براى مردم، آن‏گونه كه شايسته و مورد انتظار بود، برطرف كند.

  همه بايد هوشيار باشند؛ هم دست‏اندركاران، هم اشخاص و عناصر سياسى و هم همه آحاد ملت. دست‏اندركاران انتخابات بايد با هوشيارى تمام، كار خودشان را طورى به انجام برسانند كه هيچ خدشه‏اى در كار آن‏ها وارد نشود؛ يعنى قانون را رعايت كنند. من، هم از وزارت كشور دفاع مى‏كنم، هم از شوراى نگهبان دفاع مى‏كنم؛ هر دو دست‏اندركاران نظام اسلامى‏اند و هركدام وظيفه‏اى دارند. وزارت كشور بايد دقيقاً برطبق قانون عمل كند و نگذارد به آراءِ مردم خيانت شود. آراءِ مردم را تا آنجا كه وسع و قدرت دارند، گردآورى كنند و با امانت و دقّت تمام، اين آراءِ را بازخوانى كنند، تا نتيجه معلوم شود. شوراى نگهبان هم با كمال دقّت و امانت بايد مراقب باشد كه هيچ‏گونه تخلّفى در انتخابات نشود. حقّ مردم است كه شوراى نگهبان نگذارد بدخواهان اين ملت به قوّه مقنّنه راه پيدا كنند. شوراى نگهبان بايد حقّ مردم را ادا كند و مانع شود از اينكه بدخواهان اين ملت، بدخواهان اين انقلاب، بدخواهان امام، وارد قوّه مقنّنه كشور امام شوند؛ آن هم در مجلسى كه در سال امام تشكيل مى‏شود. هر دو موظّفند؛ هم شوراى نگهبان، هم وزارت كشور. بايد همه دعا كنيم و توفيق آن‏ها را از خدا بخواهيم و به آن‏ها كمك كنيم. در مورد آحاد مردم و چهره‏ها و شخصيتهاى سياسى، آنچه مهمّ است، اين است كه انتخابات بايد در فضايى انجام گيرد كه هم پُر شور و زنده و بانشاط باشد، هم آرام و متين باشد؛ يعنى شور و نشاط باشد، اما تشنّج نباشد؛ متانت و آرامش و اطمينان و استقرار باشد. اين فضاى مطلوب انتخابات است. هركس اين‏طور عمل كند، خدمت كرده است؛ هركس عكس اين عمل كند، يا مردم را نسبت به انتخابات بدبين كند، يا آن‏ها را از نتايج انتخابات نااميد كند، يا فضا را با شايعه‏پراكنى و تهمت‏زنى و درگيريهاى دروغين ملتهب كند و از آرامش بيرون بياورد، خيانت كرده است؛ هركس مى‏خواهد باشد؛ اين را همه بدانند.

  شما فرزندان عزيز من و جوانان برومند اين كشور، فرصت بسيار مغتنم و مهمّى را در يكى از فصول برجسته عمر خودتان به دست آورده‌ايد تا بتوانيد در كسوت نظامى و با آيين مردانگى اسلامى، در خدمت اسلام و ايران و اين ملت بزرگ باشيد و در حراست از مرزها و انجام وظايف قانونى، خود را آماده كنيد. امتياز دوره شما - چه آنهايى كه دوره را به پايان بردند، چه آنهايى كه سردوشى گرفته و نظامى‌گرى را آغاز كرده‌اند - اين است كه در سال نامگذارى شده‌ى به نام امام بزرگوار اتّفاق افتاده است؛ اين براى شما فراموش نشدنى است. امام عزيز ما - آن كسى كه نه فقط ملت ايران، بلكه بسيارى از ملتهاى ديگر دلهايشان به ياد او مى‌تپد و سخنان و آموزشها و سيره عملى او براى آنها درس است - يك انسان نمونه براى همه قشرها، از جمله براى نظاميان بود. من اگر بخواهم اين بُعد از شخصيت آن مرد بزرگ را به شما عرض كنم، بايد بگويم او مظهر تقوا و نظم و شجاعت بود؛ همين سه عنصرى كه براى شما جوانان عزيز نظامى بايد در طول دوران خدمت، يك درس ماندگار باشد.
  تقوا در زندگى امام بزرگوارِ ما صرفاً به معناى انجام كارهاى عبادى نبود؛ تقوا در همه امور بود. تقوا يعنى مراقب درستىِ كار و عمل؛ بخصوص در آن‌جايى كه به مسائل مهم ارتباط مى‌يابد. درس و معاشرت و حضور در مركز تحصيلى و حضور در ميان جامعه و خانواده و محيطهاى زندگى هم مظهر تقواست. در همه اينها شما به عنوان يك جوان برگزيده - كه براى يكى از مهمترين كارهاى اين كشور انتخاب و پذيرفته شده‌ايد - بايد آن را در مقابل خودتان قرار دهيد. تقوا يعنى مراقبت از رفتار و گفتارتان، با همان روحيه نوآورى و ابتكار و فعّال بودن و نشاط جوانى. وقتى تقوا با روحيه جوانى و به كار بردن استعدادهايى كه در شما وجود دارد، همراه شود، معجزه‌ها خواهد آفريد.

  سال امام خمينى رضوان‌اللَّه تعالى عليه يعنى ما اين خصوصيات را در خودمان زنده كنيم. عزيزان من؛ مسؤولان محترم و مكرّم و زحمتكش و دلسوز كه در هر بخشى از بخشهاى اين كشور و كارهاى نظام مشغول خدمت هستيد - در نيروهاى مسلّح، در بخشهاى دولتى و مجلس و در هر جاى ديگر - ولايت اميرالمؤمنين، تمسّك به ولايت و احياى نام امام بزرگوار و سال امام، اين است؛ بايد اينها را در خودمان زنده كنيم، بايد اين خطوط اساسى را مجسّم كنيم. «بيننا و بين اللَّه» در زمانى كه ما امام بزرگوار را زيارت كرديم - و ايشان امتحان دشوار حاكميت را در سخت‌ترين دورانها داد - ما ايشان را در مقايسه با آن الگوى اصل، انصافاً بهترين و نزديكترين كس يافتيم. نمى‌خواهيم بگوييم كه امام ما مثل اميرالمؤمنين عليه‌الصّلاةوالسّلام بود؛ نه. امام ما خاك پاى آن بزرگوار هم نمى‌شد. هزاران نفر نظير آن بزرگوار، قابل مقايسه با آن حضرت نيستند! او به اصحاب نزديك خود هم مى‌فرمود: «انّكم لا تقدرون على ذلك»؛ شما نمى‌توانيد مثل من عمل كنيد. ولى با خصوصيات بشرى و نداشتن عصمت، انصافاً ما امام بزرگوار خودمان را نزديكترين آدم به آن الگو ديديم. خيلى نزديك بود و خيلى شباهت را مى‌رساند؛ مى‌شد چهره آن بزرگواران را در رفتار اين مرد شناخت. خدا را شكر مى‌كنيم كه ما اين نمونه را از نزديك ديديم. اگر ما اين امام را نديده بوديم و بعدها داستانهاى او را براى ما نقل مى‌كردند، درست برايمان قابل فهم نبود؛ اما ما او را از نزديك ديديم. من يك وقت به خود ايشان عرض كردم: ما اگر اين خصوصيات را مى‌شنيديم، يا براى ما مى‌گفتند، نمى‌توانستيم درست تصوّر كنيم! چقدر بايد خدا را شاكر باشيم كه اين نمونه زنده در مقابل ماست! خودمان را به او نزديك كنيم. اين الگو جلوِ چشم ما بود. رفتار و سيره او، بيّنات و محكمات او جلوِ چشم ماست. همه سعى كنيم خودمان را به او نزديك كنيم. سال امام بزرگوار، اين است، والّا نخواستيم بگوييم كه - احياناً - به‌عنوان تشريفات، يك سالى، چهار كلام هم از ايشان نقل، يا چاپ، يا گفته شود! خوشبختانه مسؤولان مربوط به دفتر شريف و بيت مبارك ايشان، دنبال اين‌كار هستند - مراسمى و كارهايى دارند - اما كار اصلى را من و شما بايد بكنيم. كار اصلى اين است كه ما خودمان را به آن الگو نزديك كنيم. اميدواريم خداى متعال به همه توفيق دهد كه بتوانيم اين قدمهاى بزرگ را در تحوّل خودمان و ان‌شاءاللَّه در خودسازى كه منشأ بركات بزرگى براى اين كشور و براى اين ملت و براى همه دنياى اسلام خواهد شد، انجام دهيم.

  عزيزان من! امروز همدلى شما مردم در هر نقطه كشور، يك امر تشريفاتى و تزئيناتى نيست؛ يك امر ضرورى است. چيزهاى مورد اختلاف را مطرح نكنند، به نقاط اختلاف فكرى تكيه نكنند، چيزهاى مورد اتّفاق را بگويند. همه اين مردم، مسلمانانند. همه اين مردم، طرفدار اسلام و قرآنند. تمام اين مردم، انقلابشان را دوست دارند، امام بزرگوار و رزمندگان مدافع شرف و حيثيت را دوست دارند؛ روى اينها تكيه كنيد. كسانى نيايند چيزى را بهانه قرار دهند. مثلاً يك وقت كسى يك كلمه حرفى زده، اين را بهانه براى جنجال كنند! يا دستگاه قضايى با يك نفر برخورد كرده، آن را بهانه براى جنجال كنند! يا يك نفر در فلان دستگاه امنيتى، يا اقتصادى، يا سياسى، حركتى انجام داده است، اين را بهانه براى جنجال كنند! اين جنجالها به ضرر كشور است. چرا؟ چون دلهاى مردم را از هم دور مى‌كند. همه اينها هم زيرِ نام آزادى است! آزادى هديه الهى و هديه انقلاب است. آزادى متعلّق به مردم و جزو فطرت مردم است. اما اين كارها ربطى به مسأله آزادى ندارد؛ اينها بخشى از نقشه دشمن است. من امروز براى مردم عزيز كشورمان هوشيارى، هوشمندى، تمسّك به اسلام، تمسّك به نام امام، تمسّك به راه و معنويت امام بزرگوار كه امسال سال آن بزرگوار است، تمسّك به وحدت كلمه و برافراشتن پرچم برادرى و مهربانى را از واجبترين واجبات مى‌دانم و اميدوارم همين خواسته بزرگ ملى و دينى، مورد ادعيّه زاكيّه حضرت بقيةاللَّه‌الاعظم ارواحنافداه قرار گيرد و آن بزرگوار براى رفع مشكلات و براى باز شدن راهها به سمت پيشرفت و براى گرم كردن دلهاى اين ملت دعا كنند.

  سالى كه در اين ساعت و در اين روز آغاز مى‏شود، سالى است با اميدها و با امكانات فراوان و إن شاء اللّه با توكّل به خدا، سالى متناسب با خواستها و ارزشهاى ملت ايران است. از مهم‏ترين خصوصيات امسال اين است كه مصادف با صدمين سال ولادت امام بزرگوار ماست. به همين مناسبت جا دارد كه اين سال را سال امام خمينى (رحمة اللّه عليه) بدانيم و بناميم. فقط هم ناميدن و عنوان، كافى نيست. بايد إن شاء اللّه همه سعى كنند شخصيت بزرگوار امام خمينى را با همان ابعاد عظيم، به درستى بشناسند و خصوصيات آن را إن شاء اللّه در زندگى خود و زندگى ملت و عرض و طول معنوى كشور، اعمال و پياده كنند.
  طبق ارزيابى من، امام بزرگوار ما مظهر تجديد حيات تاريخى ملت ايران است. ملت ايران در طول قرنهاى متمادىِ گذشته كه اگر خيلى هم به قديم نرويم، در همين قرنهاى اخير محكوم حاكميت كسانى بود كه اساس حكومت و مشروعيت آن‏ها متّكى به زور بود؛ با زور و با راه انداختن كشتارها و حوادث خونين، بر سرِ كار مى‏آمدند. حكّام اين كشور، مدّتى را با جبّاريت و استبداد و خودكامگى، زندگى مى‏كردند. البته بعضى انسانهاى باتوان و باعُرضه‏اى هم بودند كه مى‏توانستند در همان مدّت، لااقل اقتدار ملت ايران را به نحوى در ميدانى از ميدانها نشان دهند؛ ولى بعضى همين را هم نداشتند! بعد هم كه از دنيا مى‏رفتند، وُرّاث آن‏ها فرزند آن‏ها، برادر يا برادرزاده‏ى آن‏ها بدون هيچ استحقاقى بر سرِ كار مى‏آمدند؛ بدون اينكه مردم، هيچ نقشى در گزينش، در انتخاب و در خواستن و پذيرفتن و پسنديدن آن‏ها داشته باشند. ملت ايران، قرنها اين‏گونه زندگى كرده بود. آخرين آن‏ها همين حكومت وابسته و فاسدى بود كه با كودتا سرِ كار آمد و در طول پنجاه و چند سال، با ديكتاتورى حكمرانى كرد و با چوب حراج زدن به هستى ملت ايران، سالهاى آخر حكومت خود را گذراند.
  امام بزرگوار، با فكر روشن و منش خردمندانه‏ى خود، با اراده و تصميم قوى و قاطع خود، با روحيات و خصلتهاى والاى انسانى خود و با تعبّد و ايمان حقيقى به دين كه در وجود او بود با اين چند خصوصيت ممتاز توانست انعكاس‏دهنده‏ى آرزوهاى مردم شود و فرياد مردم، ندا و خواست مردم را تجسّم و تبلور ببخشد. وقتى‏كه مردم خواستهاى خود را در وجود اين مرد و در پيام او منعكس ديدند، به دنبال او حركت كردند. اين موج خروشان و اين درياى عظيم و توفانى، توانست كارهاى بزرگى بكند و ملت را از آن وضعيت نجات داد و ايران و ايرانى در مسير جديدى؛ در مسير حضور مردم، انتخاب مردم، اهميت دادن به خواست و عقيده و گرايش مردم، در اهميت دادن به مصلحت و نفع و سود مردم و در مسير ارزش بخشيدن به شخصيت و عزّت ملت ايران، قدم گذاشت و در اين راه قدم برداشت. امام بزرگوار ما و جمهورى اسلامى به فضل پروردگار در همين راه پيش رفت.
  امروز ملت ايران در دنيا ملت عزيزى است و در درون خود احساس توانايى و اقتدار و عزّت مى‏كند. ملت ايران از تحقير قدرتهاى بزرگ و ظالم و سلطه‏گران خود را نجات داد. ملت ايران در مسير ايجاد زندگى خوب و مطلوب و حيات طيّبه قرار گرفت. البته اين مسير، به‏سرعت و بى‏مانع طى نمى‏شود؛ اما اگر ملت ايران و برگزيدگانش يعنى مسئولان كشور با همان خصوصياتى كه امام بزرگوار ما مظهر آن بود، يعنى فكر روشن و روشِ خردمندانه، سپس اراده و تصميم و عزم راسخ و قاطع و آن‏گاه خُلقيّات انسانى و والا و بالاخره تديّن و تعبّد و ايمان دينى و اعتقاد راسخ به ارزشهاى اسلامى و قرآنى كه اين چهار خصوصيت، چهار خصوصيت ممتاز امام و راه امام بوده و إن شاء اللّه خواهد بود در همين مسير حركت كنند، إن شاء اللّه به اهداف بزرگ خواهند رسيد.
  من اميدوارم امسال كه سال امام خمينى و زنده‏كننده‏ى ياد امام بزرگوار و فرصتى براى بررسى هرچه بيشتر در زندگى و خصوصيات و اهداف و غايات مورد نظر آن بزرگوار است، سال مباركى براى ملت ايران و سال موفّقيتهاى بزرگ براى مسئولان كشور باشد؛ سالى باشد كه إن شاء اللّه ما بتوانيم اين راه روشن را با عزم قاطع و با فكر روشن، هرچه بهتر ادامه دهيم و پيش ببريم. از مسئولان كشور هم مى‏خواهم كه خود را هرچه بيشتر با همين خصوصيات، تطبيق كنند؛ در خدمت مردم و براى مردم باشند و در رفع مشكلات مردم بكوشند. البته بلاشك مسئولين دلسوز كشور، در همين راه قدم مى‏گذارند و سير مى‏كنند و همين‏طور هم عمل خواهند كرد. من تأكيد مى‏كنم كه هرچه بيشتر، همه‏ى وجود و همه‏ى توان خود را به كار ببرند. از آحاد ملت عزيز هم مى‏خواهم كه مثل هميشه، پشت سرِ مسئولان و همراه و كمك‏كار آن‏ها باشند، تا ملت و دولت بتوانند بر دشمنيهاى دشمنان فائق آيند و إن شاء اللّه كشور و ملت را به اهداف بزرگ خود برسانند.
  نمودار
  مقالات مرتبط
  آخرین مقالات
  پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی