[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللى وحدت اسلامى‌ - 1393/10/19
عنوان فیش : اختلاف‌افکنی, امیدوار کردن دشمن, مسئولان و زمامداران کشورهای اسلامی
کلیدواژه(ها) : اختلاف‌افکنی, امیدوار کردن دشمن, مسئولان و زمامداران کشورهای اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اینکه رؤسای کشورهای اسلامی یا روشنفکران کشورهای اسلامی علیه یکدیگر حرف بزنند - ولو فقط حرف باشد - دشمن را جَری میکند؛ به دشمن امید میدهد؛ همچنانکه واقعیّت امروز، همین است

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی‌ - 1385/11/28
عنوان فیش : دشمن, مردم, دشمن‌شناسی, آمادگی برابر دشمن, امیدوار کردن دشمن, کمک به دشمن, از خود بیگانگی
کلیدواژه(ها) : دشمن, مردم, دشمن‌شناسی, آمادگی برابر دشمن, امیدوار کردن دشمن, کمک به دشمن, از خود بیگانگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر چه دشمن در یک ملّت ی احساس ضعف کند، جری‌تر می‌شود. اشتباه می‌کنند آن کسانی که حرفهایی می‌زنند که دشمن را جری می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1384/03/08
عنوان فیش : دشمن, یارگیری دشمن, دشمن درونی.دشمن بیرونی, امیدوار کردن دشمن
کلیدواژه(ها) : دشمن, یارگیری دشمن, دشمن درونی.دشمن بیرونی, امیدوار کردن دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بلاشک اعتماد و دلگرمی دشمن به کمک عناصر داخلی است.

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : امیدوار کردن دشمن, کمک به دشمن, رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, مشکلات سر راه, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : امیدوار کردن دشمن, کمک به دشمن, رفع مشکلات, رفع مشکلات مردم, مشکلات سر راه, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از وسایل تشویق و امید دادن به دشمن برای تهاجم و حمله، این است که ما به مشکلات جامعه نرسیم. بنابراین همه باید در این زمینه تلاش کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1373/03/11
عنوان فیش : امیدوار کردن دشمن, کارگزاران نظام, مسئولان نظام, مسئولیت‏‌پذیری
کلیدواژه(ها) : امیدوار کردن دشمن, کارگزاران نظام, مسئولان نظام, مسئولیت‏‌پذیری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اندک کاری که دشمن را امیدوار کند، نباید از مراکز مسؤولیّت سر بزند.