news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرصوتصوت
1369/11/17

بیانات در دیدار میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم بزرگداشت دهه‌ی فجر

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

در ابتدا به همه‌ی شما برادران و خواهران، میهمانان عزیز جمهوری اسلامی، خوش‌آمد میگویم و امیدوارم که ان‌شاءاللَّه پیوند برادری و صمیمیت بین مسلمین عالم، بر اساس تعالیم بلند قرآن، روزبه‌روز مستحکمتر بشود.

این روزها، برای ملت ایران و نیز برای همه‌ی کسانی که حقیقت این انقلاب بزرگ را شناختند و قدر آن را دانستند، روزهای خاطره‌انگیز بسیار بزرگی است. دوازده سال از آن روزهای درخشان میگذرد. انقلابی که مثل این روزها، به رهبری قائد عظیم‌الشأن و امام بزرگوار ما(رضوان‌اللَّه‌تعالیعلیه)، بر اصول قرآن و پایه‌های اسلام، در این سرزمین و میان این ملت واقع شد، روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است و سخن انقلاب، در تجربه‌های این دوازده سال، یکایک و پیدرپی به ثبوت رسیده است.

این انقلاب، اولین سخنش این بود که دوران حاکمیت ارزشهای معنوی آغاز شده‌است. کسانی که بتوانند این حرف را بفهمند و باور کنند، کم بودند؛ چون دنیا را امواج مادّیگری و قدرتهای مبتنی برمادّیت، قبضه کرده بودند. امروز، کسانی که این حقیقت را لمس میکنند و میفهمند، بسیارند. امروز در همه جای عالم، ارزشهای معنوی، رو به احیا شدن مجدد هستند و بسیاری از آنها احیا شده‌اند و مادّیگری در شکلهای مختلفش - چه به شکل تفکرات مارکسیستی و چه به شکل خطرناکتر آن، یعنی حاکمیت مادّه، توأم با پول و زور و تبلیغات، که در استکبار جهانی و بیش از همه، در حکومت امریکا متجلی است - ناکامی و ناتوانی خود را نشان داده است.

پیام دیگر انقلاب ما این بود که قدرتهای مادّی، از مقابله‌ی با ارزشهای معنوی و حرکت و اراده‌ی انسانها عاجزند. امروز کسانی که در دنیا، این حقیقت را نفهمیده باشند، کمند؛ مگر آنهایی که به حوادث عالم، با دقت نظر نمیکنند. بزرگترین نشانه‌ی ضعف دستگاههای استکبارىِ متکی به قدرت مادّی، همین است که این انقلاب و این نظام و اسلام ناب، در کشور ایران اسلامی ماند و روزبه‌روز قویتر و ریشه‌دارتر شد. این‌که یک نظام اسلامی، در عالم به‌وجود بیاید و بتواند بماند و روزبه‌روز قویتر بشود، نشانه‌ی پوچی و ناتوانی قدرتهای مادّی است؛ زیرا آنها اگر بتوانند، صبر و تحمل نمیکنند و چنین قدرتی را نمیتوانند بگذارند بماند و با همه‌ی قدرت، با آن روبه‌رو میشوند و شدند.

دوازده سال است که دستگاههای استکبار، با همه‌ی وسایلِ میسور برای خودشان، در مقابله‌ی با اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی، به میدان آمده‌اند. امروز که برای تبلیغات غربی و صهیونیستی، زمینه اقتضا میکند، بسیاری از اسرار هشت سال جنگ تحمیلی علیه ما، افشا میشود. امروز، همه اعتراف میکنند که در طول هشت سال که همسایه‌ی ما به مرزهای جمهوری اسلامی تجاوز کرده بود، به انواع وسایل به او کمک کردند. آنچه ما در طول هشت سال جنگ میگفتیم که همه‌ی دستگاههای استکباری، پشت سر متجاوز قرار دارند، امروز در سخن خود آنها به اثبات میرسد.

درعین‌حال، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و پیام اسلام، ماند و عمیقتر شد و گسترش پیدا کرد. شما امروز در آسیا و آفریقا و مناطق دیگری که مسلمانان در آن‌جا هستند، نشانه‌های تمایل و رغبت شدید مسلمانان به بازگشت به مبانی اسلام را میبینید. معنایش این است که جبهه‌ی استکبار، قادر به مقابله نیست.

اما این کافی نیست. من به شما برادران و خواهران و به همه‌ی مسلمانان، بخصوص کسانی که میتوانند در هدایت توده‌های مردم نقشی ایفا کنند، عرض میکنم، امروز، روزی است که اسلام به فداکاری و اقدام همه‌جانبه‌ی ملتها احتیاج دارد. امروز، روزی است که استکبار، با خبیثترین و پلیدترین چهره‌اش، خود را در مقابل ملتها به نمایش در آورده است. امروز، روزی است که استکبار، با غرورِ تمام آماده است که ملتها و کشورهایی را در راه مطامع خود قربانی کند.

شما ببینید در همین منطقه‌ی خلیج‌فارس، قدرتهای غربی چه میکنند. آنها برای دست یافتن به منافع خودشان، بر انسان و حیوان و محیط زیست و فضا و آب دریا و به هیچ‌چیز دیگر، ابقا نمیکنند. امروز قدرت مستکبر امریکا، برای همه‌ی ملتهای دنیا، یک خطر - آن هم یک خطر جدی - شده است. دولتی که به خود حق میدهد در همه‌ی مسایل جهانی، مسایل کشورها و مسایل مناطق مختلف، دخالت کند و قدرتمندانه و قلدرانه، حرف خود را به کرسی بنشاند، وقتی چنین قلدرییی در سطح دنیا مجاز و مشروع شناخته شود، برای ملتها مجال زندگی باقی نمی‌ماند. به حدی قانع نیستند و در جایی متوقف نمیشوند. در زیر سایه‌ی خود، لاشخورها و نوکرصفتها و مطیعها را علیه ملتها تجهیز میکنند و کرده‌اند و خواهند کرد و بیشتر خواهند کرد؛ مگر این‌که ملتها با استعانت از اسلام، در مقابل اینها بایستند.

دنیای اسلام، باید دو چیز را احساس کند: اول، خطر جدی و بسیار بزرگی که از ناحیه‌ی استکبار جهانی - امروز، و بخصوص و بیش از همه امریکا - وجود و حیثیت و اسلام و حیات و استقلال او را بیش از همیشه تهدید میکند. اینها امروز، بدتر و وحشیتر و متجاوزتر از گذشته شده‌اند و بیشتر خواهند شد. دنیای اسلام، این خطر را باید احساس بکند. صهیونیستها و رژیمهایی که در دست آنها و زیر بالشان هستند و همچنین بسیاری از پادشاهان و رؤسایی که منافع خودشان را در اتصال به امریکا و استکبار جهانی و حاکمیت غرب تشخیص داده‌اند، دشمنان بالفعل و نقد دنیای اسلام هستند و خطر بزرگی برای ملتهای مسلمان و دنیای اسلام محسوب میشوند. البته بحمداللَّه دنیای اسلام، بیدار شده است و امروز این خطر را به میزان زیادی احساس میکند.

نکته‌ی دوم این است که اگر مسلمانان اراده کنند، میتوانند این خطر را مهار بزنند و متوقف کنند. ابرقدرتها وانمود کرده بودند که اراده‌ی آنها تخلف‌ناپذیر است. یک بار در انقلاب ما، یک بار در طول هشت سال جنگ تحمیلی و بارها در حوادث گوناگون، و امروز در قضایای خلیج‌فارس، بوضوح معلوم شد که این ادعا پوچ است. ابرقدرتها، با تشر و هیبت و ابهت ابرقدرتی، کارشان را از پیش میبرند؛ والّا از لحاظ قدرت محسوس و ملموس، اگر ملتی بخواهد و اراده کند، میتواند آنها را ناکام نماید.

امروز در خلیج‌فارس، تجربه‌ی دیگری است که نشان داده میشود. معلوم گردید، آن‌طور که ادعا میشد و امریکا خیال میکرد و ادعا و محاسبه مینمود - که مثل بسیاری از مواقع، این محاسبه هم غلط از آب در آمد - نتوانست ظرف چند روز، کارش را از پیش ببرد. چند ماه انتظار و الان هم هفته‌ها جنگ، معلوم میشود قدرت اینها، آن نیست که تبلیغ و وانمود میکنند؛ آن نیست که میخواهند ملتها آن را باور کنند. اینها، ضعیفتر از این حرفهایند. بنابراین، همه‌ی ملتها و دولتها و کشورها، در آفریقا و آسیا و در همه‌ی مناطق دیگر عالم، حتّی آن‌جایی که مسلمانان در اقلیت هستند، میتوانند در مقابل امریکا بایستند و از تحمیلها شانه خالی کنند.

ملتهای اسلامی، برای احیای اسلام، برای تجدید حیات عملی اسلام، برای کم‌کردن نفوذ دشمن، برای تأمین استقلال ملتهای خودشان و برای وحدت بزرگ اسلامی و ایجاد این قدرت عظیمی که ملتهای مسلمان میتوانند به وجود بیاورند، باید قیام کنند. این، امروز یک مسؤولیت و یک وظیفه به عهده‌ی آحاد ملت، مخصوصاً علما و روشنفکران و گویندگان و جوانان آگاه و هوشمند و همه‌ی کسانی است که میتوانند در این راه نقشی ایفا کنند.

جمهوری اسلامی نشان داد که میشود حرکت کرد و ایستادگی نمود. تمام نیروهای عالم، در مقابل امام راحل عظیم‌الشأن ما ایستادند و او با اتکا و توکل به خدا و با پشتیبانی ملتش توانست، یکتنه همه‌ی این نیروها را شکست بدهد و نام اسلام و انقلاب اسلامی را در عالم بلندآوازه کند. ملتها میتوانند. اسلام و مسلمین میتوانند پیش بروند. این، امروز مسؤولیت و وظیفه‌ی ماست و جمهوری اسلامی، این راه را ادامه داده است و ادامه خواهد داد. تجربه‌های شیرین و هیجان‌انگیز و موفقیت‌آمیز ما، مشوق این ملت است، برای این‌که راه خدا و اسلام و قرآن را همچنان ادامه بدهد.

امیدواریم که خداوند متعال، به همه‌ی ما و همه‌ی ملتهای مسلمان توفیق بدهد و شر دشمنان را با اراده و جهاد و مبارزه‌ی قدرتمندانه‌ی ملتهای مسلمان، از سر ملتهای اسلامی کوتاه کند و ان‌شاءاللَّه دلهای مسلمین، بیش‌ازپیش با هم مهربان باشند.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی