news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرفيلمفيلمصوتصوت
1368/11/12

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجی شرکت‌کننده در کنفرانس اندیشه‌ی اسلامی

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌

اگر چه زندگی و وجود ما از یاد امام راحل عظیم و رهبر الهی و فراموش نشدنی سرشار است، اما در چنین ایامی که خاطره‌ی حیات مجدد ملت ایران و تجدید حیات طیبه‌ی اسلامی، با همت و اراده‌ی نیرومند آن شخصیت عظیم و بزرگ توأم میباشد، یاد آن بزرگوار زنده‌تر و برجسته‌تر از همیشه است.

هدف از همه‌ی مبارزاتی که ملت ایران به رهبری امام بزرگوار انجام داد تا انقلاب به پیروزی رسید و همه‌ی تلاشهایی که بعد از پیروزی انقلاب در این کشور انجام شد، تشکیل حیات طیبه‌ی اسلامی بود. اسلام برای انسان، روش زندگی مناسب و لایقی قایل است. اگر تنها این شرایط محقق شد، انسان میتواند به سعادت و کمال برسد. تلاش همه‌ی دلسوزان بشر و راهنمایان بزرگ انسان و انبیای عظام و اولیا و مجاهدان فی‌سبیل‌اللَّه در طول تاریخ، این بوده است که این حیات طیبه را برای بشر به وجود آورند. از طرف دیگر، سعی همه‌ی دشمنان انسان و شیاطین و طواغیت آن بوده است که بشر را از این حیات طیبه دور کنند. لذا عنصر ایمان و دشمنی با شیطانها و طاغوتها، از اجزای اصلی دعوت همه‌ی پیامبران بوده و عمل پیامبر اسلام(صلّیاللَّه‌علیه‌واله‌وسلّم) هم بر این نکته قرار داشته است.

شما در تاریخ، داعیه‌ی حقی را هرگز نخواهید توانست پیدا کنید که با شیاطین و طواغیت مبارزه نکرده باشد و طواغیت و شیاطین و زورگوها هم با او خصمانه و با بغض و کینه مواجه نشده باشند. امروز، تمام تلاشهای استکبار جهانی بر این متمرکز است که هر صدایی علیه نظام حاکم جهانی بلند شود، این صدا را خاموش و خفه کند. از وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، صدای اسلام قویترین و مطمئنترین فریادی بود که علیه نظم ظالمانه‌ی حاکمیت استکبار جهانی بلند شده است. به همین جهت، امروز بیشترین همت دشمنان و طواغیت، خاموش کردن صدای اسلام است.

در این یازده سالی که از پیروزی انقلاب میگذرد، آن قدری که دستگاههای استکبار و متولیان نظم حاکم جهانی - چه دستگاههای تبلیغاتی و فرهنگی و چه دستگاههای سیاسی و نظامی و اقتصادی - علیه دعوت اسلامی و بخصوص مرکز دعوتِ انقلابىِ اسلام - یعنی ایران اسلامی - تلاش و فعالیت کرده‌اند، علیه هیچ حادثه و پدیده‌ی دیگری این قدر تلاش نشده است.‌

خوب است که ما امروز در سالگرد پیروزی انقلاب و ورود امام(ره)، در یک جمله‌ی کوتاه روشن کنیم که هدف ما چیست و مواجهه‌ی دشمن با ما، از قِبَل چه مسأله‌یی است و همین‌طور روشن کنیم که این عرصه‌ی مبارزه و این صحنه‌ی درگیری، تا کجا امتداد دارد و به کجا خواهد رسید؟

من میگویم در مواجهه‌ی قدرتهای مسلط عالم با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، مسأله، اسلام خالص و پیراسته از تحریفهای ایادی استکبار جهانی است. برای ما و دشمنانمان، مسأله، اسلام است. ما به‌خاطر اسلام با استکبار مواجهیم. استکبار جهانی، که در رأس آن امریکا و در ذیلش همه‌ی دستگاههای شیطانی مسلط عالم یا حتّی دستگاههای غیرمسلط - که برای منافع استکبار کار میکنند - قرار دارد، هدفش از مواجهه‌ی با ایران اسلامی، فقط اسلام است و بس. هیچ مسأله‌ی دیگری در میان نیست.

ما به‌خاطر تحقق حیات طیبه‌ی اسلامی، نه فقط برای خودمان، بلکه برای بشریت مبارزه میکنیم. معنای این حرف، این نیست که ما میخواهیم لشکرکشی کنیم تا ببینیم ایادی استکبار در کجا حیات طیبه‌ی بشری را نقض کرده‌اند و با آنها بجنگیم! این جنگ، از این مقوله نیست. سعی ما در پایگاه اسلام این است که ثابت کنیم بشریت در زیر سایه‌ی سنگین و خبیث حاکمیت کنونی استکبار بر عالم، رنج میکشد و روزبه‌روز به بدبختی نزدیکتر میشود و اسلام میتواند بشر را نجات بدهد. ما ثابت کرده‌ایم و ثابت خواهیم کرد که اسلام میتواند با قدرتهای بزرگ عالم مواجه شود و نظم ظالمانه‌ی دنیا را به‌هم بزند. استکبار هم روی همین نکته حساسیت دارد.

هر ملت و دعوت و نظامی که فرهنگ سلطه‌ی جهانی را قبول کند، استکبار با او میتواند بسازد و با او بحثی ندارد. هر فرهنگ و ملت و نظامی که فرهنگ سلطه - یعنی حاکمیت خداوندان زر و زور و امپراتورهای قدرت جهانی - را رد بکند، او در نظر و چشم آنها مبغوض است. امروز، اسلام و ما این نظام سلطه را در دنیا رد میکنیم و او را محکوم میسازیم و مسؤول بدبختی ملتها و انسانها در سراسر عالم میشماریم.

ما از تهمتهایی که دستگاههای تبلیغاتی وابسته‌ی به غرب، متوجه انقلاب و کشور و ملت ما میکنند، سراسیمه نشده‌ایم و نخواهیم شد. از اول پیروزی انقلاب، مرتجعترینِ مرتجعان عالم، ملت و انقلاب ما را - که مترقیترین حرکت پیشرو زمان خودش را انجام داده بود - به مرتجع بودن متهم کردند!! که باید بگویم این اتهام، ما را سراسیمه و دستپاچه نمیکند.

در زمینه‌ی سیاسی نیز انواع و اقسام تهمتهایی را که میدانند برای ملت و نظام اسلامی در ایران نامطلوب و زشت است، متوجه انقلاب و ملت و دولت و کشور ما کردند. خود آنها هم میدانند که این تهمتها خلاف واقع است؛ اما برای این که حیثیت این انقلاب را در منظر میلیونها مسلمان و حتّی غیرمسلمان - که در دنیا به این انقلاب چشم دوخته‌اند و به آن امیدوار شده‌اند - ساقط کنند، این اتهامات را شایع میکنند و در رسانه‌های گروهی مطرح میسازند.

مسأله‌ی اصلی این‌جاست که در مصاف میان اسلام و دستگاههای قدرت شیطانی، آن‌که پیروز است، اسلام است و ما این را امروز مشاهده میکنیم. علی‌رغم این‌که با انواع تبلیغات دروغ، سعی کردند دعوت اسلامی در ایران را زشت جلوه بدهند و آن‌را به مسایل فرقه‌یی و طایفه‌یی و نژادی مربوط بکنند و بین مسلمانان اختلاف بیندازند و جامعه‌ی ایران اسلامی را از لحاظ عاطفی از مسلمانان دیگر جدا کنند، اما شما امروز مشاهده میکنید که در اطراف عالم، ندا و دعوت اسلام و شوق به این دین، دنیا را پُرکرده است. این، پیشرفت اسلام است. استکبار جهانی نمیتواند ادعا کند که در مقابل اسلام قادر به اعمال قدرت میباشد. این، نمونه‌ی آن است.

جنگ تحمیلی را که به راه انداختند، نه فقط نتوانستند جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در ایران را شکست بدهند و با محاصره‌ی اقتصادی و تبلیغاتی و فرهنگی، نه فقط نتوانستند به این انقلاب و نظام ضربه بزنند، بلکه حتّی نتوانستند جلوی ساطع شدن نور حقیقت این انقلاب را در سراسر عالم بگیرند. ببینید امروز در اروپا و در قلب مدنیت و فرهنگ غربی که اسلام را خصم خود میداند و با اسلام مبارزه میکند، دعوت اسلامی چه شورونشاطی به وجود آورده است. حقیقت همین است و آینده نیز محکومِ همان حقیقتی میباشد که انبیای عظام خبر داده‌اند و اسلام به ما وعده داده است.

اسلام بر تمام مکاید دشمنانش پیروز خواهد شد. اگر یک روز در سراسر جهان به ما و یا به دیگر انسانهای معمولی میگفتند که در قلب اروپا کسانی به شوق اسلام‌خواهی تشکل پیدا خواهند کرد، باورش مشکل بود. اگر میگفتند که امپراتورىِ بنا شده بر اساس مادّیگری وضدیت با خدا، متلاشی خواهد شد، باورش مشکل بود. اگر میگفتند در کشورهای ارتجاعی و علیالظاهر اسلامی و علیالباطن محکومِ قدرتهای وابسته‌ی به غرب و دستگاههای ضد اسلامی، حرکتهای اسلامىِ مترقی به‌وجود خواهد آمد، باورش مشکل بود. اگر میگفتند در اقصا نقاط کشورهای اسلامی، مردم مسلمان با انگیزه‌های ایمانی خودشان حرکت و قیام و فداکاری خواهند کرد تا کلمه‌ی اسلام را بلند کنند، باورش مشکل بود؛ چون دستگاه حاکمیت استکبار جهانی و سلطه‌ی شیطانی، تمام ترتیبات را به گونه‌یی ردیف کرده بود که معنویت و دین - و بخصوص اسلام - بکلی از صحنه خارج بشود. اما معجزه‌ی الهی تحقق پیدا کرد، اسلام به صحنه آمد و مخالفان خود را از صحنه خارج کرد و کماکان خارج میکند.

امروز، از دوقطب سیاسی و اقتصادی عالم - قطب شرق و قطب غرب - قطب شرق تقریباً متلاشی شده است و چیزی به نام بلوک شرق، امروز دیگر در دنیا مطرح نیست. کسی این را باور نمیکرد. من میگویم دایره‌ی گسترش و نفوذ اسلام، از این خیلی پیشتر خواهد رفت و بشریت در آینده‌ی نه چندان دور، شاهد خواهد بود که حاکمیت غرب و فرهنگ سلطه و ضد ارزشهای حاکم بر بشر متلاشی خواهد شد و آن چیزی که امروز به نام بلوک غرب بر دنیا ظلم و جفا میکند، از بین خواهد رفت و این از برکات اسلام است.

در آینده‌ای که خیلی دور نخواهد بود، بشریت شاهد خواهد بود که حکومت غاصب صهیونیستها، مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد و ملت مظلوم فلسطین، به حقوق خود خواهند رسید. این، طبیعت زمان و روند کنونی حقایق در عالم است و مسلمانها باید خودشان را آماده کنند.

مسلمان‌های مؤمن و معتقد باید بدانند که امروز، روز اسلام و روز نقش و دور اصلی این دین است. اسلام پیشرفت خواهد کرد و ان‌شاءاللَّه در صحنه‌ی ذهن بشر و بر واقعیتهای زندگی حاکم خواهد شد. ما در نظام جمهوری اسلامی، به تبعیت از امام فقید بزرگوارمان - آن شخصیت نمونه‌ی امروز عالم و کسی که از نوع اولیای خدا و جزو سلسله‌ی برگزیدگان الهی بود - راه پایفشردن بر مواضع اسلام و مقابله با طواغیت را با قدرت و قاطعیت تعقیب خواهیم کرد و معتقدیم که آینده در اختیار اسلام و متعلق به این دین است.

من به همه‌ی شما برادران و خواهران عزیز که از نقاط مختلف تشریف آورده‌اید، مخصوصاً میهمانان دهه‌ی فجر که از کشورهای دیگر تشریف آورده‌اند، خیرمقدم و خوش‌آمد عرض میکنم و توفیقات همه‌ی شما را از خداوند متعال خواستارم.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی