news/content
1381/01/16

اقامه نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، امروز در خطبه‌های‌ نماز جمعه‌ تهران‌، جنایات‌ اخیر رژیم‌ صهیونیستی‌ را در فلسطین‌ اشغالی‌، فاجعه‌ عمیق‌ انسانی‌ برشمردند و با محکومیت‌ شدید حمایتهای‌ آمریکا از این‌ جنایات‌، کشورهای‌ اسلامی‌ و عربی‌ را به‌ تحریم‌ نفتی‌ اسرائیل‌ و حامیانش‌ و ملتهای‌ مسلمان‌ را به‌ حمایت‌ مالی‌ از ملت‌ مظلوم‌ فلسطین‌ فراخواندند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌، شدت‌ و عمق‌ جنایات‌ اخیر اسرائیل‌ را بسیار کم‌ سابقه‌ برشمردند و تصریح‌ کردند در یک‌ طرف‌ واقعیت‌ جاری‌ در فلسطین‌ اشغالی‌، رژیم‌ صهیونیستی‌ بعنوان‌ نماد خونخواری‌، وحشیگری‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ همه‌ موازین‌ و حقوق‌ و ارزشهای‌ بشری‌ ایستاده‌ است‌ و در طرف‌ دیگر آن‌ ملت‌ بجان‌ آمده‌ فلسطین‌ با مقاومت‌ قهرمانانه‌ و مظلومانه‌ خود، در مقابل‌ غاصبان‌ وطنش‌ صف‌آرایی‌ کرده‌ است‌.

ایشان‌ با دعوت‌ از جامعه‌ جهانی‌ و وجدان‌ جهانی‌ برای‌ داوری‌ و قضاوت‌ در مورد واقعیات‌ جاری‌ در فلسطین‌ تأکید کردند اگر چه‌ صهیونیستها بر بسیاری‌ از رسانه‌های‌ جهان‌ مسلط هستند اما همین‌ تصاویر محدود که‌ تنها گوشه‌هایی‌ از حقایق‌ دهشت‌بار فلسطین‌ را بازگو می‌کند، می‌تواند وجدان‌ جهانی‌ را در قضاوت‌ صحیح‌ در مورد اوضاع‌ فلسطین‌ کمک‌ کند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با فراخواندن‌ مسیحیان‌ جهان‌ به‌ اعتراض‌ عمومی‌ بر ضد حمله‌ نظامیان‌ صهیونیست‌ به‌ کلیسای‌ بیت‌لحم‌ و قتل‌ یک‌ کشیش‌ مسیحی‌ افزودند: مسئله‌ فلسطین‌ تنها یک‌ مسئله‌ اسلامی‌ نیست‌ بلکه‌ مسئله‌ای‌ انسانی‌ و بشری‌ است‌ و هرکس‌ می‌تواند با تکیه‌ بر ارزشها و مبانی‌ انسانی‌ در مورد فاجعه‌ فلسطین‌ قضاوت‌ کند و واکنش‌ نشان‌ دهد.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ موضعگیری‌ دولتهای‌ اروپایی‌ و غیراروپایی‌ در مخالفت‌ با اقدامات‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ خاطرنشان‌ کردند: به‌ رغم‌ واکنش‌ عمومی‌ جهان‌، دولت‌ آمریکا با اتخاذ بدترین‌ موضع‌ ممکن‌، یکسره‌ از جنایات‌ و عملیات‌ نظامی‌ ارتش‌ صهیونیست‌ دفاع‌ کرده‌ است‌.

ایشان‌ با اشاره‌ به‌ سخنرانی‌ دیشب‌ رئیس‌ جمهور آمریکا خاطرنشان‌ کردند: این‌ شخص‌ ضمن‌ حمایت‌ کامل‌ از صهیونیستها، برای‌ خالی‌ نبودن‌ عریضه‌ توقف‌ شهرک‌سازی‌ در مناطق‌ فلسطینی‌نشین‌ را خواستار می‌شود در حالیکه‌ همه‌ می‌دانند درندگان‌ حاکم‌ بر رژیم‌ صهیونیستی‌، هیچگاه‌ به‌ این‌ گونه‌ حرفها کوچکترین‌ توجهی‌ نخواهند کرد.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ اقدامات‌ رئیس‌ جمهور آمریکا از جمله‌ خروج‌ از پیمان‌ حفظ محیط زیست‌ جهانی‌، خارج‌ شدن‌ از پیمان‌ محدودیت‌ سلاحهای‌ ضدموشکی‌، تهدید و تحقیر هر روزه‌ ملتها و دعوت‌ ملتهای‌ غربی‌ به‌ تنفر از مسلمانان‌ و شرقی‌ها افزودند: موضعگیری‌ رئیس‌جمهور آمریکا، بطور دائم‌ در نقطه‌ مقابل‌ صلح‌ جهانی‌ بوده‌ است‌ و باید فکر کرد که‌ چه‌ کسانی‌ در پشت‌ پرده‌، وی‌ و دیگر دولتمردان‌ آمریکا را اداره‌ و هدایت‌ می‌کنند.

ایشان‌ با اشاره‌ به‌ موضعگیری‌ جرج‌ بوش‌ مبنی‌ بر تروریست‌ بودن‌ ملت‌ فلسطین‌ و بر حق‌ بودن‌ عملیات‌ نظامی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، از جامعه‌ جهانی‌ سؤال‌ کردند:آیا ملتی‌ که‌ از جور و ستم‌ و کشتار و ویرانگری‌ هر روز اشغالگران‌ وطنش‌، به‌ جان‌ آمده‌ و بهترین‌ جوانان‌ خود را، راهی‌ میدان‌ مبارزه‌ و شهادت‌ می‌کند تروریست‌ است‌ یا رژیم‌ اشغالگری‌ که‌ همه‌ راهها را بر این‌ ملت‌ مظلوم‌ بسته‌ است‌ و هر روز با تانک‌ و هواپیما و موشک‌، خانه‌ و کاشانه‌ آنها را برسرشان‌ خراب‌ می‌کند و آنها را آواره‌ می‌سازد؟

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با اشاره‌ به‌ تأیید همیشگی‌ آمریکا از جنایات‌ اسرائیل‌ خاطرنشان‌ کردند اگر چراغ‌ سبز آمریکا نبود رژیم‌ صهیونیستی‌ فجایع‌ کنونی‌ را بوجود نمی‌آورد بنابراین‌ دولت‌ آمریکا در همه‌ جنایاتی‌ که‌ این‌ روزها، ارتش‌ اسرائیل‌ انجام‌ می‌دهد شریک‌ جرم‌ است‌.

ایشان‌، انتفاضه‌ را قیام‌ خود جوش‌ یک‌ ملت‌ خواندند و افزودند: کسی‌ نمی‌تواند این‌ مسئله‌ را بگردن‌ کشور یا ملت‌ دیگری‌ بیاندازد چرا که‌ ملت‌ فلسطین‌ تنها با تکیه‌ بر شرف‌ و عزت‌ و هویت‌ و آگاهی‌ خود به‌ میدان‌ مقابله‌ با رژیم‌ صهیونیستی‌ شتافته‌ است‌.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با اشاره‌ به‌ اتهامات‌ رئیس‌ جمهور آمریکا به‌ ایران‌ و چند کشور دیگر در مورد دخالت‌ در اوضاع‌ فلسطین‌ افزودند: اینگونه‌ موضعگیریها دولت‌ آمریکا را در چشم‌ مردم‌ جهان‌ منفورتر می‌کند و امروز در دنیای‌ اسلام‌ هیچ‌ دولتی‌ منفورتر از آمریکا نیست‌ و این‌ واقعیت‌ در حمایت‌ پرشور ملتها از ملت‌ فلسطین‌ و تنفر آنها از صهیونیستها و حامیانشان‌ مشخص‌ و قابل‌ درک‌ است‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ منطق‌ آمریکا را برای‌ اداره‌ جهان‌، منطق‌ زور خواندند و افزودند: قبل‌ از این‌ نیز، هیتلر درصدد همین‌ کار بود اما شکست‌ نازیسم‌ و شکست‌ مفتضحانه‌ آمریکا در ویتنام‌، نشان‌ داده‌ است‌ که‌ منطق‌ زور، نتیجه‌ای‌ جز شکست‌ و ناکامی‌ بدنبال‌ نخواهد داشت‌.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌، عزم‌ و اراده‌ و اعتقاد ملتها را قدرت‌ شکست‌ناپذیر تاریخ‌ برشمردند و افزودند: قدرت‌ خداوند، حامی‌ قدرت‌ ملتهاست‌ و هرکسی‌ با نیروی‌ ملتها درافتد، خرد و نابود می‌شود و آمریکا هم‌ به‌ همین‌ سرنوشت‌ دچار خواهد شد.

رهبر معظم‌ انقلاب‌، شکست‌ محتوم‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ را باطن‌ و جوهره‌ حقیقی‌ حوادث‌ جاری‌ در فلسطین‌ اشغالی‌ ارزیابی‌ کردند و افزودند: سازمانهای‌ مبارز فلسطینی‌ نظیر فتح‌، حماس‌، جبهه‌ خلق‌ برای‌ آزادی‌ فلسطین‌، جهاد اسلامی‌ و دیگر گروهها، راه‌ حقیقی‌ نجات‌ فلسطین‌ یعنی‌ فداکاری‌ و ایثار را درک‌ کرده‌اند و به‌ این‌ حقیقت‌ پی‌برده‌اند که‌ دشمن‌ در مقابل‌ شهادت‌طلبی‌ ناتوان‌ است‌.

ایشان‌ تصمیم‌ عرفات‌ مبنی‌ بر آمادگی‌ برای‌ شهادت‌ را موضعی‌ مناسب‌ برشمردند و خاطرنشان‌ کردند: مردم‌ فلسطین‌ «راه‌ شهادت‌» را انتخاب‌ کرده‌اند و امیدواریم‌ مسؤولان‌ تشکیلات‌ خودگردان‌ هم‌ بر این‌ مواضع‌ خود بایستند و تسلیم‌ نشوند.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با اشاره‌ به‌ بی‌اعتنایی‌ کامل‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ به‌ قوانین‌ و قطعنامه‌های‌ جهانی‌، مذاکره‌ با این‌ رژیم‌ را راهی‌ غلط و بی‌نتیجه‌ خواندند و خاطرنشان‌ کردند: اوضاع‌ امروز رام‌الله‌ و حمله‌ به‌ مقر حکومت‌ خودگردان‌، نتیجه‌ بی‌اعتنایی‌ کامل‌ اسرائیل‌ به‌ توافقهایی‌ است‌ که‌ امضا می‌کند بنابراین‌ مذاکره‌ و گفتگو هیچ‌ ثمری‌ در پی‌ نخواهد داشت‌.

ایشان‌ با تأکید مجدد بر راه‌ حل‌ پیشنهادی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مبنی‌ بر نظرخواهی‌ از ساکنان‌ حقیقی‌ فلسطین‌ افزودند: باید کلیه‌ آوارگان‌ فلسطینی‌ به‌ وطنشان‌ برگردند و سپس‌ از آحاد ملت‌ فلسطین‌، اعم‌ از مسلمانان‌، مسیحیان‌ و یهودیان‌ برای‌ تعیین‌ حکومت‌ فلسطین‌، نظرخواهی‌ شود.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ انطباق‌ طرح‌ پیشنهادی‌ ایران‌ با مبانی‌ دمکراسی‌ و حقوق‌ بشر افزودند: این‌ راه‌ حل‌، کاملا منطقی‌ و قابل‌ اجراست‌ و همه‌ کشورهای‌ عربی‌ و اسلامی‌، دیگر کشورها و مجامع‌ جهانی‌ باید برای‌ تحقق‌ آن‌ تلاش‌ کنند.

ایشان‌ با انتقاد از نتایج‌ ضعیف‌ نشست‌ سران‌ عرب‌ در بیروت‌ و اجلاس‌ اخیر وزیران‌ امور خارجه‌ سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ در مالزی‌، کشورهای‌ عربی‌ و اسلامی‌ را به‌ تحریم‌ نفتی‌ اسرائیل‌ و کشورهایی‌ که‌ با رژیم‌ صهیونیستی‌ روابط حسنه‌ دارند، فراخواندند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ استفاده‌ آمریکا از گندم‌ و محصولات‌ غذایی‌ بعنوان‌ یک‌ سلاح‌، افزودند: اگر کشورهای‌ اسلامی‌ و عربی‌ بطور متقابل‌ از این‌ ابزار استفاده‌ کنند و فقط یک‌ ماه‌، بعنوان‌ حمایت‌ از ملت‌ فلسطین‌، اسرائیل‌ و حامیانش‌ را تحریم‌ نفتی‌ کنند دنیا تکان‌ خواهد خورد.

ایشان‌ قطع‌ تمام‌ روابط و قراردادهای‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ با رژیم‌ صهیونیستی‌ را از دیگر اقدامات‌ ضروری‌ جهان‌ اسلام‌ و کشورهای‌ عربی‌ دانستند و خاطرنشان‌ کردند: ملتها از اینگونه‌ کارها خوشحال‌ می‌شوند و از دولتهای‌ اجرا کننده‌ آن‌ حمایت‌ می‌کنند همانگونه‌ که‌ اگر دولتی‌ روابط پنهان‌ با اشغالگران‌ فلسطین‌ برقرار کند، ملتها را بشدت‌ خشمگین‌ می‌کند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با تأکید بر لزوم‌ فعال‌ شدن‌ سازمان‌ ملل‌ و مجامع‌ مدعی‌ حقوق‌ بشر در دفاع‌ از فلسطین‌، کمک‌ مالی‌، غذایی‌ و دارویی‌ به‌ ملت‌ فلسطین‌ را وظیفه‌ همه‌ دولتها و ملتها برشمردند و تصریح‌ کردند: ملت‌ ایران‌، پیشاپیش‌ همه‌ ملتها، همواره‌ از مظلومان‌ فلسطینی‌ حمایت‌ کرده‌ است‌ و اکنون‌ نیز اگر هر یک‌ از مسلمانان‌ جهان‌ هزار تومان‌ به‌ ملت‌ فلسطین‌ کمک‌ کند، سرمایه‌ای‌ عظیم‌ برای‌ آن‌ مردم‌ مظلوم‌ جمع‌آوری‌ خواهد شد.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ تظاهرات‌ امروز ملت‌ ایران‌ را در دفاع‌ از ملت‌ فلسطین‌، بسیار با ارزش‌ برشمردند و افزودند: اینگونه‌ حرکات‌ باعث‌ افزایش‌ روحیه‌ مردم‌ فلسطین‌ و استقامت‌ و پایداری‌ آنان‌ می‌شود.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در خطبه‌ اول‌ نماز با قدردانی‌ صمیمانه‌ از برگزاری‌ پرشکوه‌ مراسم‌ عزاداری‌ اباعبدالله‌ الحسین‌ علیه‌السلام‌ در سراسر کشور و احترامی‌ که‌ ملت‌ مؤمن‌ و شجاع‌ ایران‌، همزمان‌ با آغاز سال‌ جدید برای‌ ماه‌ محرم‌ و امام‌ حسین‌ علیه‌ السلام‌ قائل‌ شدند، افزودند: مردم‌، با حضور پرشور خود در مراسم‌ عزاداری‌ ماه‌ محرم‌ و بزرگداشت‌ قیام‌ عاشورا، بار دیگر نشان‌ دادند که‌ این‌ راه‌ را با معرفت‌ و آگاهی‌ انتخاب‌ کرده‌اند.

ایشان‌ با اشاره‌ به‌ همزمانی‌ آغاز فصل‌ بهار با ماه‌ محرم‌، خاطرنشان‌ کردند: امسال‌، فصل‌ رویش‌ طبیعت‌ با مراسم‌ عزاداری‌ محرم‌ و عاشورا که‌ همراه‌ با تفکر، رویش‌، اندیشه‌ و آگاهی‌بخشی‌ است‌ همزمان‌ شد و مردم‌ ایران‌ بخوبی‌ قدردان‌ امام‌ حسین‌ (ع‌) بودند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ برگزاری‌ نماز ظهر عاشورا را از دیگر نقاط برجسته‌ مراسم‌ عزاداری‌ این‌ روز برشمردند و آن‌ را نشانه‌ اهتمام‌ مردم‌ به‌ نماز و ذکر و یاد خدا دانستند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ همچنین‌ با اشاره‌ به‌ آرامش‌ فضای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ کشور، لازمه‌ رسیدگی‌ مسؤولان‌ به‌ امور مردم‌ و حل‌ مشکلات‌ آنان‌ و سازندگی‌ را ادامه‌ این‌ فضای‌ آرام‌ دانستند و تأکید کردند: همه‌ آحاد مردم‌ بخصوص‌ گویندگان‌، نویسندگان‌، سیاسیون‌ و تأثیرگذاران‌ بر افکار عمومی‌ باید همت‌ و تلاش‌ خود را بر حفظ فضای‌ محبت‌ و عطوفت‌ قرار دهند زیرا فضای‌ مجادلات‌ سیاسی‌ به‌ ضرر پیشرفت‌ و سعادت‌ کشور است‌.

ایشان‌ خاطرنشان‌ کردند: ملت‌ ایران‌، ملتی‌ بزرگ‌ و دارای‌ عناصر فراوان‌ قدرت‌ همچون‌، عزم‌، ایمان‌، ابتکار و مسؤولانی‌ مخلص‌ می‌باشد و شایسته‌ است‌ تا هرچه‌ سریعتر به‌ سر منزل‌ امن‌ و سعادت‌ و پیشرفت‌ برسد.

رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ همچنین‌ با اشاره‌ به‌ تعطیلات‌ طولانی‌ در آغاز هر سال‌ آنرا خلاف‌ مقررات‌، بدون‌ منطق‌ و به‌ ضرر فعالیتهای‌ اقتصادی‌، علم‌، تحصیل‌ و زندگی‌ روزمره‌ مردم‌ دانستند و تأکید کردند: همه‌ مردم‌ و مسؤولان‌ باید تصمیم‌ بگیرند تا این‌ تعطیلات‌ را کاهش‌ دهند.

برچسب‌ها: نماز جمعه؛
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی