news/content
پیوندهای مرتبطبياناتبياناتعکسعکس
1378/08/12

دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران تن از دانشجویان و دانش‌آموزان نقاط مختلف کشور با ایشان طی سخنانی از دولت و رژیم آمریکا به عنوان مظهر استکبار یاد کردند و مبارزه با استکبار را جزو ذات انقلاب اسلامی و یکی از کارهای اساسی و خواسته‌های اصلی ملت ایران دانستند.

در این دیدار که به مناسبت سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار انجام شد مقام معظم رهبری از سه حادثه مهم این روز، یعنی تحمیل قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، به خاک و خون کشیده شدن دهها دانش‌آموز در سال ۱۳۵۷ و نیز فعال شدن دستگاه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ که ورود مقتدرانه دانشجویان و ملت ایران به صحنه را در پی داشت، به عنوان سه رمز و نماد برای شناسایی چهره سلطه‌گرانه و استکباری آمریکا از یک سو و مشاهده چهره مظلوم ملت ایران از سوی دیگر نام بردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز ملی مبارزه با استکبار را عنوان بسیار مهم، پرعمق، پیچیده و در خور تأمل دانستند و فرمودند: مبارزه با استکبار، اصطلاح جدیدی است که انقلاب اسلامی، وارد فرهنگ سیاسی دنیا کرد تا بتواند مفاهیم مورد نظر خود را به درستی ادا کند و این خصوصیت همه حرکتهای اصیل، پرمغز و ریشه‌دار است که میتواند واژه‌های تازه‌ای را وارد فرهنگ سیاسی عالم کنند؛ بنا بر این دانشجویان و دانش‌آموزان باید در بحثهای خود، کلمه استکبار و مبارزه را به درستی بشکافند و به عمق مفهوم عملی آن در انقلاب اسلامی پی ببرند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی از احساس غیرت و هویت ملی، و احساس وجود یک ملت به عنوان عامل اصلی در مقابله با روح و خوی استکباری یاد کردند و فرمودند: هدف مهم استکبار از تسلط بر یک کشور، انکار هویت ملی از رهگذر سلب فرهنگ، اعتقادات، دین، اراده، استقلال، حکومت و اقتصاد یک ملت است و این همان واقعیتی است که در ایران قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود، اما ملت مسلمان ایران راه ایستادگی در مقابل آمریکا به عنوان مظهر استکبار را باز کرد و امروز ملتها تا آنجا که میتوانند در برابر آمریکا میایستند و از هویت ملی و موجودیت خود دفاع میکنند.

مقام معظم رهبری امپراطوری خبری تحت نفوذ صهیونیسم را مانعی در راه پخش اخبار صحیح ایستادگی ملتها در برابر استکبار و استعمار دانستند و فرمودند: رادیوهایی که به زبانهای مختلف در دنیا برنامه پخش میکنند، بخشی از امپراطوری عظیم خبری هستند که صهیونیستها یا سرمایه داران بزرگ و دارای منافع مشترک با آمریکا برای اغفال ملتها ایجاد کرده‌اند و مانع از آن هستند که خبرها در دنیا به درستی منعکس شوند؛ اما با این وجود ملتها در مقابل دخالت استکبار میایستند و به جوش و خروش میآیند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و پاسداری از احساس عزت و غرور ملی با تکیه بر مبانی دینی را از امتیازات ملت مسلمان ایران برشمردند و فرمودند: ملت ایران هنگامی که به مقابله با آمریکا و دستگاه فاسدِ مورد حمایت آمریکا برخاست، پشتوانه عظیمی از اعتقادات و ایمان دینی را با خود همراه داشت و همین هم توانست او را موفق کند و به پیش ببرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی حل مشکلات اقتصادی ملت ایران در سایه برقراری ارتباطات عادی با آمریکا را یک توهم و خطای عظیم توصیف کردند و فرمودند: اغلب گرفتاریهای امروز ملت ایران مربوط به دوران تسلط آمریکاییها و انگلیسیها بر ایران است و تلخ‌ترین تجربه نیز به دوران ارتباط ایران با آمریکا مربوط میشود که از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، آمریکاییها دارایی ملت ایران را به یغما بردند و بدون تردید هیچ خیر و سودی از ارتباط با دولتی که اهداف استکباری دارد، عاید یک ملت نخواهد شد.

مقام معظم رهبری موضع اخیر آمریکا مبنی بر ضرورت حل مسأله ایران با اسرائیل به عنوان پیش شرط برقراری ارتباط با ایران را یادآور شدند و فرمودند: آمریکاییها پیش از این برای برقراری ارتباط با ایران ابراز تمایل میکردند، اما هدف از این ارتباط را پوشیده نگه میداشتند، اخیراً یکی از مقامات این کشور، ساده لوحانه حل مسأله ایران با اسرائیل را به عنوان پیش شرط برقراری ارتباط آمریکا با ایران مطرح کرده است و این همان هدفی است که آمریکاییها از ارتباط با هر کشوری، بخصوص با ایران اسلامی که امروز بلندترین پایگاه مبارزه با اسرائیل محسوب میشود، دنبال میکنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از صهیونیستها به عنوان گردانندگان سیاست آمریکا یاد کردند و فرمودند: اسرائیل مانند سرطانی است که حضور غالب او در میان ملتهای اسلامی، بزرگترین بدبختیها را برای مسلمانان به همراه داشته است. ادعای آمریکا برای داشتن ارتباط، مسأله صادقانه‌ای نیست و هدف آمریکاییها از ارتباط، این است که بتوانند خواسته‌های خود را به طور مرتب تکرار، دیکته و تحمیل کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بر درمانده بودن دستگاه استکباری و قدرت آمریکا در برابر ملت ایران تأکید کردند و فرمودند: دولت و ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده است که میخواهد مستقل زندگی کند و بدون کسب اجازه از هیچ قدرتی به حرکت در راه آرمانهای بلند خود ادامه دهد و بر این موضع خود استوار باقی بماند، بنا بر این ملت ایران با هدفهایی که برای خود تعریف کرده است از شرف، منافع و آرمانهای خود قاطعانه دفاع خواهد کرد و برای رأی، دخالت و اراده قاهره استبداد بین‌المللی نیز هیچ وزنی قایل نیست.

مقام معظم رهبری رها کردن مبارزه با استکبار را به مفهوم پذیرش دخالت بیگانه و تن دادن به وضعیت تحقیرآمیز دوران قبل از پیروزی انقلاب دانستند و فرمودند: کسانی که کاپیتولاسیون را بدون اشکال میدانستند و یا کار دانشجویان را در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تخطئه میکردند، هویت، غیرت و عزت ملی را باور ندارند و تأثیر استقلال ملی را برای پیشرفت ملت درک نمیکنند، این افراد حقیر، پست و زبون، در میان قشرهای مختلف از جمله در میان قلم به دستان، روشنفکران و ملبسین به این لباس (روحانی نماها) نیز وجود دارند و تربیت آنها بگونه‌ای است که اجازه نمیدهد تأثیرات زیانبار و سنگین حضور یک قدرت استکباری را برای ملت خود به درستی بفهمند. آنها اقلیت ناچیزی هستند که در ادامه تبلیغات دشمنان اسلام، فعالیت و تبلیغات میکنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تسلیم شدن در برابر قدرت استکباری و بیگانه را بزرگترین اهانت برای یک ملت زنده و با غیرت توصیف کردند و فرمودند: هر کس که اهل تحلیل باشد، به روشنی در مییابد که امروز آمریکا برای ایران هیچ نقشه‌ای جز نقشه استکباری ندارد و تردیدی نیست که ملت ایران با تمام توان، مانع از بازگشت به وضعیت قبل از پیروزی انقلاب خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت هوشیاری و بیداری جوانان و شناسایی اهداف دشمن تأکید کردند و فرمودند: برخی در تلاشند تا سیزده آبان را که روز مقاومت در برابر آمریکاست، به روز نرمش در مقابل آمریکا تبدیل کنند که اگر نخواهیم بگوییم خیانت است، لابد از روی ساده لوحی و غفلت انجام میشود.

مقام معظم رهبری گله‌مندی دولتهای اروپایی از تهاجم فرهنگی و نفوذ مداخله‌جویانه پول آمریکا را نشانه دیگری از اهداف سلطه‌جویانه قدرت استکباری آمریکا دانستند و فرمودند: هدف آمریکا از تهدید، تطمیع، چرب زبانی و تبلیغات در برابر ایران، آن است که راهی را برای ورود مجدد به داخل ایران باز کند و بار دیگر وضع شرم‌آور قبل از انقلاب را برای ملت ایران تکرار کند، اما بدونِ تردید ملت ایران با قدرت تمام در برابر طمع‌ورزیهای استکبار خواهد ایستاد و تلاشهای آمریکا برای محاصره دولت و ملت ایران به جایی نرسیده و نخواهد رسید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر ضرورت شناخت چهره‌های مختلف دشمن تأکید کردند و در پایان سخنانشان فرمودند: دشمن برای عوض کردن شعارهای یک ملت سعی میکند خود را دوست جلوه بدهد، کما این که شعار ضدیت با صهیونیسم را در میان بعضی از کشورها و دولتمردان عرب به یک شعار انحرافی تبدیل کردند. من به جوانان عزیز کشور توصیه میکنم که دشمن و ترفندهای او را به درستی بشناسد و مانع از دست یابی دشمن به مقاصد شوم خود شوند.

بر پایه همین گزارش پیش از سخنان مقام معظم رهبری، آقای مظفر وزیر آموزش و پرورش طی سخنانی از تسخیر لانه جاسوسی به عنوان شکسته شدن شیشه عمر قدرت استکباری آمریکا در ایران یاد کرد و گفت: دانشجو و دانش‌آموز امروز ما مفتخر به افتخارات گذشته خویش است و فرزانگی، سرافرازی، شرافت و هویت خود را در حماسه‌های گذشته خود، غیرت دینی و انقلابی و پیروی از امام خود جستجو میکند.

برچسب‌ها: دیدار ۱۳آبان؛
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی