news/content
پیوندهای مرتبطبياناتبياناتصوتصوت
1372/02/08

دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب

دست‌ اندرکاران‌ برگزاری‌ مراسم‌ حج‌ ابراهیمی‌ در سال‌ جاری‌ در آغاز برگزاری‌ کنگره‌ عظیم‌ حج‌، صبح‌ امروز در حسینیه‌ امام‌ خمینی‌ رضوان‌ الله‌ تعالی‌ علیه‌ بحضور رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رسیدند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در این‌ دیدار از حج‌ بعنوان‌ ذخیره‌ای‌ بزرگ‌ برای‌ دنیای‌ اسلام‌ نام‌ بردند و اهمیت‌ ابعاد معنوی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و بین‌المللی‌ حج‌ و همچنین‌ نیاز امروز جهان‌ اسلام‌ را به‌ ارتباط، همفکری‌ و تبادل‌ نظر در ایام‌ برگزاری‌ مراسم‌ حج‌ مورد تأکید قرار دادند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ هدف‌ از اجتماع‌ همزمان‌ مسلمانان‌ در بیت‌الله‌ الحرام‌ را بهره‌مند کردن‌ جهان‌ اسلام‌ از منافع‌ عظیم‌ این‌ اجتماع‌ بزرگ‌ توصیف‌ کردند و فرمودند: حج‌ ذخیره‌ای‌ بزرگ‌ برای‌ دنیای‌ اسلام‌ است‌ و استفاده‌ صحیح‌ از آن‌ می‌تواند منافع‌ لازم‌ و حیاتی‌ امت‌ اسلام‌ را تأمین‌ کند. تعیین‌ ایامی‌ خاص‌ برای‌ برگزاری‌ مراسم‌ حج‌ با این‌ هدف‌ مهم‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ مسلمانان‌ اقصی‌ نقاط جهان‌ بتوانند با استفاده‌ از این‌ فرصت‌ استثنایی‌ با یکدیگر تماس‌ و ارتباط برقرار کنند و با همفکری‌ و تبادل‌ نظر راه‌ علاج‌ مسائل‌ و مشکلات‌ خود را بیابند.

رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ تلاش‌ قدرتهای‌ استکباری‌ و مستبد جهانی‌ برای‌ در غفلت‌ نگهداشتن‌ مسلمانان‌ اشاره‌ کردند و فرمودند: بزرگترین‌ همت‌ قدرتهای‌ ستمگر جهانی‌، بر مقابله‌ با هر نیروی‌ بیدارگر و هشدار دهنده‌ به‌ مسلمانان‌ متمرکز شده‌ است‌. و مخالفت‌ زورمداران‌ غربی‌ با جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز از همین‌ حقیقت‌ ناشی‌ می‌شود. امروز غربیها و آمریکاییها که‌ هیچ‌ اعتقادی‌ به‌ حقوق‌ بشر ندارند، برای‌ عوامفریبی‌ پرچم‌ حقوق‌ بشر را در دست‌ گرفته‌اند و ایران‌ اسلامی‌ را به‌ بهانه‌ دروغین‌ رعایت‌ نشدن‌ حقوق‌ بشر هدف‌ تهمتهای‌ بی‌اساس‌ و تحت‌ فشارهای‌ مختلف‌ قرار داده‌اند. اما عزت‌، سربلندی‌ و استقلال‌ ملت‌ و دولت‌ مسلمان‌ ایران‌ بزرگترین‌ و روشنترین‌ دلیل‌ برناکامی‌ دشمنان‌ و بی‌نتیجه‌ ماندن‌ توطئه‌های‌ شیاطین‌ است‌.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ وجود نظام‌ اسلام‌ و تداوم‌ قیام‌ ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ را برای‌ ملت‌های‌ دیگر الهام‌بخش‌ و موجب‌ هراس‌ قدرتهای‌ استکباری‌ دانستند و فرمودند: به‌ رغم‌ تلاش‌ سردمداران‌ نظام‌ استبدادی‌ بین‌المللی‌ برای‌ ناکام‌ کردن‌ ایران‌ اسلامی‌ و جلوگیری‌ از پیشرفت‌ آن‌ در صحنه‌های‌ مختلف‌، امروز به‌ همت‌ مردم‌، مسئولین‌ و دولت‌ خدمتگزار، کشور به‌ سوی‌ سازندگی‌ و آبادی‌ هر چه‌ بیشتر پیش‌ می‌رود، مردم‌ یکپارچگی‌ خود را در حد اعلاء حفظ کرده‌اند و بطور روزافزون‌ بر عزت‌ جهانی‌ کشورمان‌ افزوده‌ می‌شود و حکومت‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز مقتدر، سربلند و مستقل‌ است‌ و به‌ هیچ‌ قدرت‌ ستمگری‌ اعتنا نمی‌کند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ در ادامه‌ بیاناتشان‌ هدف‌ از مذاکرات‌ ننگنین‌ سازش‌ میان‌ دولتهای‌ عربی‌ و رژیم‌ غاصب‌ فلسطین‌ را خاموش‌ کردن‌ قیام‌ مسلمانان‌ فلسطین‌ در سرزمینهای‌ اشغالی‌ توصیف‌ کردند و فرمودند: جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ طرفدار و منادی‌ صلح‌ و فراتر از آن‌ منادی‌ برادری‌ میان‌ مسلمانان‌ و آحاد بشر است‌ اما مخالف‌ مذاکراتی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ صلح‌ با هدف‌ تثبیت‌ و رسمیت‌ دادن‌ به‌ یک‌ ظلم‌ بزرگ‌ انجام‌ می‌شود. ما امیدواریم‌ که‌ این‌ مذاکرات‌ به‌ قرارداد امضاء شده‌ای‌ نرسد. هیچ‌ کس‌ حق‌ ندارد از طرف‌ ملت‌ فلسطین‌ قراردادی‌ را امضاء کند و فلسطین‌ را به‌ غاصبان‌ آن‌ بفروشد. هرقراردادی‌ که‌ دولتهای‌ عربی‌ در این‌ مذاکرات‌ پای‌ آن‌ را امضاء کنند از نظر مردم‌ فلسطین‌، مسلمانان‌ جهان‌ و ملت‌ مسلمان‌ ایران‌ بی‌اعتبار است‌.

رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ حضور دولتهای‌ عربی‌ را در کنار میز مذاکره‌ ننگین‌ با رژیم‌ صهیونیستی‌ موجب‌ افزایش‌ فاصله‌ میان‌ آنان‌ با ملتهای‌ خود و ایجاد تنفر و خشم‌ هر چه‌ بیشتر در مردم‌ نسبت‌ به‌ دولتهای‌ عرب‌ دانستند و فرمودند: رئیس‌ رژیم‌ مصر به‌ مانند گدای‌ دست‌ دراز کرده‌ای‌ برای‌ شکایت‌ از ایران‌ نزد رئیس‌ جمهور آمریکا رفته‌ است‌ . اما او به‌ جای‌ شکایت‌ از ایران‌ باید از اسلام‌ و ملت‌ مسلمان‌ خود شکایت‌ کند. ملت‌ غیور مصر ملتی‌ مسلمان‌ و دارای‌ سابقه‌ای‌ مهم‌ در تاریخ‌ اسلام‌ است‌ و افتخارات‌ بزرگی‌ در راه‌ مبارزات‌ و افکار جدید اسلامی‌ دارد لذا بدون‌ تردید این‌ ملت‌ که‌ حاضر نیست‌ خیانت‌ سران‌ رژیم‌ حاکم‌ را تحمل‌ کند و با او به‌ مقابله‌ برمی‌خیزد. ملت‌ مسلمان‌ مصر و جوانان‌ این‌ کشور تکلیف‌ خود را به‌ درستی‌ دریافته‌اند و درگیری‌ آنان‌ با حکومتی‌ که‌ به‌ آرمان‌ اسلامی‌، آرمان‌ فلسطین‌ و سرنوشت‌ کشورهای‌ اسلامی‌ خیانت‌ می‌کند، به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ هیچ‌ ارتباطی‌ ندارد.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ فاجعه‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ را به‌ تابلویی‌ ماندنی‌ از خیانت‌ و فاجعه‌آفرینی‌ آمریکا و برخی‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ تشبیه‌ کردند و با تأکید بر تمسخرآمیز بودن‌ دلسوزی‌ این‌ کشورها برای‌ ملت‌ مظلوم‌ بوسنی‌ و هرزگوین‌ فرمودند: ادعای‌ آمریکا در مورد ارسال‌ آذوقه‌ برای‌ مردم‌ بوسنی‌ و محاصره‌ اقتصادی‌ صربها سخنی‌ بی‌اساس‌ و دروغین‌ است‌. مسلمانان‌ بوسنی‌ احتیاجی‌ به‌ کاروانهای‌ غذایی‌ و دلسوزیهای‌ ریاکارانه‌ ندارند. اگر غربیها در ادعاهای‌ خود راست‌ می‌گفتند باید سلاح‌ در اختیار مسلمانان‌ قرار می‌دادند و به‌ جای‌ پشتیبانی‌ از قصابان‌ و ستمگران‌ صرب‌ و کروات‌ امکان‌ دفاع‌ را برای‌ ملت‌ مسلمان‌ بوسنی‌ فراهم‌ می‌آوردند.

حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ افزایش‌ روزافزون‌ شکوه‌، عظمت‌ و قدرت‌ اسلام‌ را در اروپا نوید دادند و در پایان‌ سخنانشان‌ کارگزاران‌ و مسئولان‌ برگزاری‌ مراسم‌ حج‌ را به‌ تلاش‌ در جهت‌ برگزاری‌ هر چه‌ با شکوهتر این‌ مراسم‌ سفارش‌ کردند.

برپایه‌ همین‌ گزارش‌ پیش‌ از بیانات‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین‌ محمدی‌ ری‌ شهری‌ نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ و سرپرست‌ حجاج‌ ایرانی‌ گزارشی‌ را از اقدامات‌ انجام‌ شده‌ برای‌ فراهم‌ آمدن‌ مقدمات‌ سفر حجاج‌ به‌ بیت‌الله‌ الحرام‌ به‌ استحضار رهبر انقلاب‌ اسلامی‌ رساند.

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی