[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات ‌در دیدار جمعی از قاریان - 1388/05/03
عنوان فیش : اختلاف نظر, اختلاف سلیقه, دشمن درونی, مبارزه با نفس, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : اختلاف نظر, اختلاف سلیقه, دشمن درونی, مبارزه با نفس, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همیشه اختلاف سلیقه بوده. در دورانهای مختلف هر جائی که این اختلاف سلیقه‌ ها و اختلاف برداشتها با هوای نفس انسان مخلوط شد، کار خراب میشود.

مربوط به :بیانات ‌در دیدار جمعی از قاریان - 1388/05/03
عنوان فیش : هوی‌های نفسانی, تزکیه نفس, دشمن درونی, محاسبه نفس, مبارزه با نفس, مراقبت معنوی, سوء ظن
کلیدواژه(ها) : هوی‌های نفسانی, تزکیه نفس, دشمن درونی, محاسبه نفس, مبارزه با نفس, مراقبت معنوی, سوء ظن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هوای نفس را باید خیلی ملاحظه کرد. به خودمان در فریب خوردن از هوای نفس سوءظن داشته باشیم.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم‌ در روز نیمه‌ی شعبان - 1387/05/27
عنوان فیش : قدرتهای مادی عالم, ظلم, استبداد, هوی‌های نفسانی, نظام سلطه, قدرتهای سلطه ‏گر
کلیدواژه(ها) : قدرتهای مادی عالم, ظلم, استبداد, هوی‌های نفسانی, نظام سلطه, قدرتهای سلطه ‏گر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
زندگى بشر امروز زندگى مغلوب و مقهور دست ظلم و استبداد در همه‌ى دنیاست. بشریت، امروز بر اثر غلبه‌ى ظلم، غلبه‌ى اغراض و هواهاى نفسانى دچار مشکلات فراوانند.

مربوط به :بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) - 1387/04/04
عنوان فیش : اختلاف‌افکنی, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : اختلاف‌افکنی, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اختلافات غالبا از هوسهای نفسانی بر میخیزد. اگر كسی بگوید این عمل من كه اختلاف‌انگیز بود، تفرقه‌انگیز بود، برای خداست، این را باور نكنید.

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1384/05/12
عنوان فیش : نعمت الهی, خدمت, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, خدمت به مردم, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : نعمت الهی, خدمت, کارگزاران نظام, رئیس جمهور, خدمت به مردم, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت به خودی خود نه نعمت است، نه نقمت؛ اگر برای خدا و برای خدمت شد، نعمت است؛ اگر برای دستاوردهای مادی و ارضای هوس‌های انسانی شد، می‌شود نقمت.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم - 1381/06/30
عنوان فیش : حبّ نفس, قدرت‌ طلبی, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : حبّ نفس, قدرت‌ طلبی, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قدرت ‌طلبی برای کسانی جاذبه دارد که می‌خواهند خواهشها و هواهای نفسانی خودشان را ارضا کنند.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌ - 1379/12/26
عنوان فیش : عدالت, عدالت‏خواهی, تقوا, تقوای فردی, هوی‌های نفسانی, اجرای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, عدالت‏خواهی, تقوا, تقوای فردی, هوی‌های نفسانی, اجرای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نمى‌شود کسى در درون خود و در عمل شخصى خود تقوا نداشته باشد، دچار هواى نفس و اسیر شیطان باشد، اما ادعا کند که مى‌تواند در جامعه عدالت را اجرا کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1379/09/12
عنوان فیش : جهاد, هوی‌های نفسانی, تزکیه نفس, تقوا
کلیدواژه(ها) : جهاد, هوی‌های نفسانی, تزکیه نفس, تقوا
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خصوصیت هوای نفس این است که شما را از سبیل‌اللَّه - که جهاد در سبیل‌اللَّه لازم است - گمراه می‌کند.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1377/10/18
عنوان فیش : تقوا, تزکیه نفس, مبارزه با نفس, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : تقوا, تزکیه نفس, مبارزه با نفس, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهمترین دستاورد مجاهدت و تلاش هر انسانی در مصاف با نفس و هواهای نفسانی خود، تقواست.

مربوط به :بیانات در دیدار پرسنل و فرماندهان ارتش‌ - 1375/01/28
عنوان فیش : حبّ نفس, غرور, تزکیه نفس, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : حبّ نفس, غرور, تزکیه نفس, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر فردی باید از زندان نفسانیّات و خودبینی و غرور، خود را خارج کند و از بیرون به خود بنگرد. همه‌ی ما به این تحوّل احتیاج داریم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج - 1371/08/27
عنوان فیش : شیطان, تزکیه نفس, دشمن درونی, هوی‌های نفسانی
کلیدواژه(ها) : شیطان, تزکیه نفس, دشمن درونی, هوی‌های نفسانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بالاترین وسوسه های شیطان، وسوسه ی حفظ نفس است.