[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : فشارهای دشمن, نقشه دشمن, دشمن, دشمن شناسی, تحریم اقتصادی, توطئه اقتصادی, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : فشارهای دشمن, نقشه دشمن, دشمن, دشمن شناسی, تحریم اقتصادی, توطئه اقتصادی, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمنان ما صریحاً میگویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آنها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : فشارهای دشمن, نقشه دشمن, دشمن, دشمن شناسی, تحریم اقتصادی, توطئه اقتصادی, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : فشارهای دشمن, نقشه دشمن, دشمن, دشمن شناسی, تحریم اقتصادی, توطئه اقتصادی, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمنان ما این را صریحاً میگویند که میخواهیم فشار اقتصادی بیاوریم تا وضعیّت مردم سخت بشود و مردم وادار به اعتراض بشوند در مقابل دولت و در مقابل نظام اسلامی

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان‌ شرقی - 1391/11/28
عنوان فیش : جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آمریکایی‌ها میگویند تکیه‌ی نظام جمهوری اسلامی به این مردم است؛ اگر توانستیم این مردم را از نظام جمهوری اسلامی جدا کنیم، قدرت مقاومت از نظام جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد.

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1389/07/27
عنوان فیش : جدا کردن مردم از نظام, شکست
کلیدواژه(ها) : جدا کردن مردم از نظام, شکست
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون تردید دشمن در جدا کردن مردم از نظام اسلامی شکست خورده است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1389/05/27
عنوان فیش : اعتماد مردم به نظام اسلامی, دشمن‌شناسی, نقشه دشمن, دشمن, بی اعتماد کردن مردم به مسئولین, جدا کردن مردم از نظام, اعتماد مردم به مسئولان
کلیدواژه(ها) : اعتماد مردم به نظام اسلامی, دشمن‌شناسی, نقشه دشمن, دشمن, بی اعتماد کردن مردم به مسئولین, جدا کردن مردم از نظام, اعتماد مردم به مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از كارهائی كه دشمن میكند، بی‌اعتماد كردن مردم نسبت به مسئولین است.

مربوط به :دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن - 1388/11/06
عنوان فیش : نقشه دشمن, هدف دشمن, اعتماد متقابل مردم و نظام, اعتماد مردم به مسئولان, بی اعتماد کردن مردم به مسئولین, جدا کردن مردم از نظام, دشمن‌شناسی, دشمن
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, هدف دشمن, اعتماد متقابل مردم و نظام, اعتماد مردم به مسئولان, بی اعتماد کردن مردم به مسئولین, جدا کردن مردم از نظام, دشمن‌شناسی, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از هدفهای دشمن، بی‌اعتماد كردن مردم به مسئولین كشور است؛

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - 1388/06/20
عنوان فیش : فتنه ۸۸, هدف دشمن, حمایت مردم از نظام اسلامی, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : فتنه ۸۸, هدف دشمن, حمایت مردم از نظام اسلامی, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه‌‌ی این بلواهائی كه در دوره‌ی بعد از انتخابات 88 پیش آمد و پیش آوردند و دشمنان حمایت كردند، برای همین بود كه شاید بتوانند پشتوانه‌ی مردمی انقلاب را ضربه بزنند و از انقلاب بگیرند.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1382/11/24
عنوان فیش : اختلاف‌افکنی, دشمن‌شناسی, نقشه دشمن, تلاش دشمن, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : اختلاف‌افکنی, دشمن‌شناسی, نقشه دشمن, تلاش دشمن, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دشمنان ایران برای تسلط بر این كشور راههای گوناگونی را پیمودند و در همه ناكام ماندند. یك راه برای آنها باقی مانده است و آن، جدا كردن مردم از مسوولان و نظام است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1382/06/05
عنوان فیش : مردم, جدا کردن مردم از نظام, تبلیغات منفی, اقتدار نظام
کلیدواژه(ها) : مردم, جدا کردن مردم از نظام, تبلیغات منفی, اقتدار نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از عوامل دیگری که باعث واگرایی مردم است، تبلیغ ضعف مدیریّت در کشور و نبود اقتدار است.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : جدا کردن مردم از نظام, اعتماد مردم به نظام اسلامی, بی اعتماد کردن مردم به مسئولین, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تلاش دشمن, نقشه دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : جدا کردن مردم از نظام, اعتماد مردم به نظام اسلامی, بی اعتماد کردن مردم به مسئولین, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تلاش دشمن, نقشه دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از مسائلی که دشمنان به‌شدّت دنبال آن هستند، سلب اعتماد مردم از کارایی نظام است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1382/01/01
عنوان فیش : دشمن, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تلاش دشمن, نقشه دشمن, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : دشمن, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تلاش دشمن, نقشه دشمن, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خطّ دشمن در کشور ما عبارت است از جدا کردن مردم از نظام و ایجاد فضای هرج و مرج در جامعه.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : دشمنان اسلام, جدا کردن مردم از نظام, مایوس شدن مردم, نقشه دشمن, یأس‌پراکنی دشمن, دشمن‌شناسی, دشمن‌شناسی
کلیدواژه(ها) : دشمنان اسلام, جدا کردن مردم از نظام, مایوس شدن مردم, نقشه دشمن, یأس‌پراکنی دشمن, دشمن‌شناسی, دشمن‌شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امید دشمنان اسلام و این انقلاب به این بوده و به این است که مردم را از نظام اسلامی مأیوس کنند و این‌طور قلمداد نمایند که نظام اسلامی نمی‌تواند.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای ستادهای نمازجمعه - 1381/05/05
عنوان فیش : دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تبلیغات دشمن, نقشه دشمن, دشمن, جدا کردن مردم از نظام, اعتماد مردم به نظام اسلامی, یأس‌پراکنی دشمن, یأس, شایعه‌پراکنی
کلیدواژه(ها) : دشمن‌شناسی, هدف دشمن, تبلیغات دشمن, نقشه دشمن, دشمن, جدا کردن مردم از نظام, اعتماد مردم به نظام اسلامی, یأس‌پراکنی دشمن, یأس, شایعه‌پراکنی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اولین هدف دشمنان اين است كه ملت را نسبت به نظام اسلامى دلسرد و نااميد كنند؛ بيشتر تبليغات و شايعه‌پراكنى آنها متوجه به اين هدف است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1380/03/20
عنوان فیش : تلاش دشمن, نقشه دشمن, جدا کردن مردم از نظام, دشمن‌شناسی, دشمن, مبارزه با توطئه دشمن, کارگزاران نظام, اعتماد مردم به نظام اسلامی
کلیدواژه(ها) : تلاش دشمن, نقشه دشمن, جدا کردن مردم از نظام, دشمن‌شناسی, دشمن, مبارزه با توطئه دشمن, کارگزاران نظام, اعتماد مردم به نظام اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تلاش دشمن اين است كه مردم را از نظام اسلامى دلسرد كند؛ اما تلاش مسوولان نظام اسلامى بايد اين باشد كه با عمل خود - نه فقط با زبان خود - مردم را نسبت به خويش دلگرم و اميدوار كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1378/06/10
عنوان فیش : مردم, حکومت‎ اسلامی, نظام جمهوری اسلامی ایران, کارگزاران نظام, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : مردم, حکومت‎ اسلامی, نظام جمهوری اسلامی ایران, کارگزاران نظام, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نظام اسلامى، نظامى است كه مسوولان، خدمتگزار مردم و براى مردمند؛ هر نوع جدايى بين مسوولان و مردم محكوم است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1377/06/02
عنوان فیش : نقشه دشمن, دشمن شناسی, دشمن, نقاط ضعف جمهوری اسلامی, بزرگنمایی نقاط ضعف, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, دشمن شناسی, دشمن, نقاط ضعف جمهوری اسلامی, بزرگنمایی نقاط ضعف, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز بیشترین تلاش دشمن متمرکز بر خلق نقطه‌ی ضعف یا بزرگنمایی آن است تا مردم را از دلبستگی و پیوندی که با نظام اسلامی دارند، منقطع نماید.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام و شخصیتهای خارجی شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی - 1375/05/13
عنوان فیش : استکبار, دشمن شناسی, نقشه دشمن, هدف دشمن, جدا کردن مردم از نظام
کلیدواژه(ها) : استکبار, دشمن شناسی, نقشه دشمن, هدف دشمن, جدا کردن مردم از نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز جدا كردن ملتهاى مسلمان از ملت ايران، يكى از هدفهاى مشخص و تعريف شده‌ى استكبار است.