[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما‌‌ - 1383/09/11
عنوان فیش : پیشرفت, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, پیشرفت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, پیشرفت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز انسان وقتی به راه‌های مختلف برای پیشرفت کشور نگاه می‌کند، می‌بیند همه به علم منتهی می‌شود .

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های استان همدان - 1383/04/17
عنوان فیش : تقلیدگرایی, تقلید فرهنگی, عرصه علم, علم‌آموزی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : تقلیدگرایی, تقلید فرهنگی, عرصه علم, علم‌آموزی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شاگردی كردن در علم، به معنای تقلید كردن در فرهنگ نیست؛ این نكته‌ی بسیار مهمی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : اولویت‌های علمی, جنبش نرم افزاری, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم
کلیدواژه(ها) : اولویت‌های علمی, جنبش نرم افزاری, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در زمينه‌ى علمى، نهضت نرم‌افزارى و توليد علم بايد تحقق پيدا كند. اين شعار نيست.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : پیشرفت, عرصه علم, تکریم علم, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, علم و نیاز جامعه
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, عرصه علم, تکریم علم, حرکت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, علم و نیاز جامعه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم با ارزش است و از جمله عواملی که ارزش علم را بیشتر می‌کند، این است که علم با غایت و هدفهای مشخّصی که طبق نیازها تنظیم شده است، به طرف پیشرفت و توسعه سیر کند.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : تمدن, تمدن اسلامی, تمدن‌سازی نوین اسلامی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, عرصه علم
کلیدواژه(ها) : تمدن, تمدن اسلامی, تمدن‌سازی نوین اسلامی, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تولید علم, حرکت علمی ایران, علم‌آموزی, عرصه علم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون شک علم پایه‌ی تمدّن است؛ اما شرط کافی برای یک مدنیّتِ درست نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 1381/12/06
عنوان فیش : جوان, جهاد, همکاری, اخلاق اسلامی, تحصیل علم و دانش, تحقیق و پژوهش علمی, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم, جهاد علمی, جهاد سیاسی, جهاد فرهنگی
کلیدواژه(ها) : جوان, جهاد, همکاری, اخلاق اسلامی, تحصیل علم و دانش, تحقیق و پژوهش علمی, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم, جهاد علمی, جهاد سیاسی, جهاد فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من جوانان عزیز را به یك مجاهدت حقیقی دعوت می‌كنم. مجاهدت فقط جنگیدن و به میدان جنگ رفتن نیست. كوشش در میدان علم، اخلاق، همكاریهای سیاسی و تحقیق نیز برای مردم جهاد محسوب می‌شود.

مربوط به :بیانات در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان - 1381/12/06
عنوان فیش : جهاد, تحقیق و پژوهش علمی, اخلاق اسلامی, همکاری, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم, تحصیل علم و دانش, جهاد علمی, جهاد سیاسی, جهاد فرهنگی
کلیدواژه(ها) : جهاد, تحقیق و پژوهش علمی, اخلاق اسلامی, همکاری, تولید علم, حرکت علمی ایران, عرصه علم, تحصیل علم و دانش, جهاد علمی, جهاد سیاسی, جهاد فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
كوشش در میدان علم، اخلاق، همكاریهای سیاسی و تحقیق نیز برای مردم جهاد محسوب می‌شود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : نخبگان علمی, ترجمه, تفکر ترجمه‌ای, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, حرکت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : نخبگان علمی, ترجمه, تفکر ترجمه‌ای, پیشرفت علمی ایران, عرصه علم, حرکت علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من به اقتباس معتقدم؛ اما به ترجمه‌ی محض و اکتفای به ترجمه، معتقد نیستم

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1378/07/19
عنوان فیش : عرصه علم, تحصیل علم و دانش
کلیدواژه(ها) : عرصه علم, تحصیل علم و دانش
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
علم از جمله مقولاتی است که با تبادل و داد و ستد رشد پیدا می‌کند .