[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی - 1391/07/20
عنوان فیش :فلسفه آفرینش؛ غلبه پیدا کردن استعدادهای مثبت بر استعداهای حیوانی
کلیدواژه(ها) : راه سعادتمندی انسان, رستگاری انسان
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
در درون ما، هم عناصر فرشتگی وجود دارد، هم عناصر سبعیت؛ «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ثمّ رددناه اسفل سافلین».(1) یعنی استعداد علوّ و ترقی و تعالی و استعداد تنزل و سقوط، تقریباً شاید بشود گفت بی‌نهایت در ما افراد انسان وجود دارد. فلسفه‌ی آفرینش انسان این است که آن استعدادهای برجسته‌ی مثبتِ مفید و ممتاز از لحاظ ارزشهای الهی، با اختیار خود انسان و با مجاهدت انسانی، غلبه پیدا کند بر آن خصلتهای حیوانیت و سبعیت؛ که اگر این غلبه پیدا شد، آن وقت همان استعدادهای حیوانی هم جهتگیری درستی پیدا خواهد کرد. روح تعرض و تطاول اگر چنانچه در خدمت تقوا قرار گرفت، از تعرض به حریمهای مقدس - حریمهای انسانی، حریمهای اجتماعی، حریمهای اخلاقی - جلوگیری خواهد کرد؛ در یک جهت درستی به کار خواهد افتاد. در قرآن و در اسلام به «قتال» امر شده است. قتال یعنی کشتن، یعنی مواجهه‌ی با کشتار؛ اما این قتال، استفاده‌ی بهینه از آن روحیه‌ای است که در انسان وجود دارد؛ در خدمت هدایت بشریت و در خدمت ساختن یک دنیای آباد و آزاد و متعالی به کار میرود. این قتال در واقع به معنای نابود کردن حجابها و موانع دستیابی انسان به قله‌های رفیع کرامت بشری و انسانی است. اگر چنانچه این خصلتها و خلقیات و استعدادهای برتر و باکرامت ترجیح داده شد، دنیا، دنیای خوبی خواهد شد؛ دنیای سعادت خواهد شد. در آن دنیا تجاوز نیست، تعدی نیست؛ در آن دنیا پستی و فرومایگی نیست؛ در آن دنیا تعطیل استعدادهای انسانی نیست، به انحراف کشیدن این استعدادها نیست؛ در آن دنیا فقر نیست، تبعیض نیست. ببینید چه دنیای خوبی خواهد شد. در آن دنیا انسان خواهد توانست از همه‌ی ظرفیت وجودیِ خود استفاده کند. ظرفیت وجودی ما این نیست که تا امروز دانش بشر و تجربه‌ی بشر به آن رسیده؛ ظرفیتها خیلی بیشتر از اینهاست.
1 ) سوره مبارکه التين آیه 4
لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في أَحسَنِ تَقويمٍ
ترجمه :
که ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم،

1 ) سوره مبارکه التين آیه 5
ثُمَّ رَدَدناهُ أَسفَلَ سافِلينَ
ترجمه :
سپس او را به پایین‌ترین مرحله بازگرداندیم،


مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان - 1387/07/07
عنوان فیش : راه سعادتمندی انسان, رستگاری انسان, انبیای الهی, اسلام, آسایش روانی
کلیدواژه(ها) : راه سعادتمندی انسان, رستگاری انسان, انبیای الهی, اسلام, آسایش روانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما معتقدیم راه سعادت انسانها به دست تعالیم انبیاء است، که کاملترینش هم تعالیم اسلام است. بشر منهای تعالیم انبیاء حتّی پیشرفت مادی هم در این حدی که پیدا کرده، پیدا نمیکرد؛ چه برسد به تعالی معنوی و بهجت معنوی و آرامش و آسایش روانی که زمینه‌ساز عروج اوست به معارج والای ملکوتیِ انسان. راه سعادت انسان این است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : توحید, توحید, رستگاری انسان, راه سعادتمندی انسان
کلیدواژه(ها) : توحید, توحید, رستگاری انسان, راه سعادتمندی انسان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر توحید با همان معنای واقعی كه اسلام آن را تفسیر كرد و همه‌ی پیغمبران، حامل آن پیام بودند، در زندگی جامعه‌ی مسلمان و بشری تحقق پیدا كند، بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخروی خواهد رسید.

مربوط به :خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران - 1369/01/10
عنوان فیش : آخرت, تقوا, راه سعادتمندی انسان
کلیدواژه(ها) : آخرت, تقوا, راه سعادتمندی انسان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تقوا کلید خوشبختی دنیوی و اخروی است.

مربوط به :بیانات در دیدار میهمانان خارجى مراسم چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) - 1368/04/22
عنوان فیش : راه سعادتمندی انسان, اصل اسلامی, رستگاری انسان
کلیدواژه(ها) : راه سعادتمندی انسان, اصل اسلامی, رستگاری انسان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اصول مقدس اسلام، تضمین کننده¬ی سعادت انسانهاست.