[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و پرستاران - 1371/08/13
عنوان فیش : دانشگاه اسلامی, دانشگاه‏, اسلامی شدن دانشگاه‌ها
کلیدواژه(ها) : دانشگاه اسلامی, دانشگاه‏, اسلامی شدن دانشگاه‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
محیط دانشگاه را محیط انقلابی و اسلامی كنید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از طلاب و دانشجویان - 1369/09/28
عنوان فیش : دانشگاه‏, دانشگاه اسلامی, اسلامی شدن دانشگاه‌ها
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, دانشگاه اسلامی, اسلامی شدن دانشگاه‌ها
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در دانشگاهها، روشها و روابط، باید صددرصد اسلامی بشود و مدیریتها باید برای اسلام در دانشگاهها، اصالت قایل بشوند.