[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان - 1398/02/11
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از افتخارات کشور، همین بچّه‌های المپیادی هستند که میروند رتبه‌های بالا را در دنیا کسب میکنند و می‌آیند.

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان - 1398/02/11
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مدارس استعدادهای درخشان است که خیلی مهم است، نخبه‌پروری خیلی مهم است، مدارس استعدادهای درخشان نبایست تضعیف بشود، هر چه میتوانید اینها را تقویت کنید و جایگاه کشور در المپیادهای جهانی بایستی حفظ بشود. البتّه من شنیده‌ام در چند رشته تنزّل پیدا کرده‌ایم؛ در ریاضی، در فیزیک، در رایانه، در شیمی، رتبه‌های ما پایین آمده. باید اینها جبران بشود. یکی از افتخارات کشور، همین بچّه‌های المپیادی هستند که میروند رتبه‌های بالا را در دنیا کسب میکنند و می‌آیند؛ نگذارید رتبه‌ی اینها تنزّل پیدا کند.

مربوط به :بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان - 1398/02/11
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
دستگاه‌های علم و آموزش و تحقیق در کشور -که الحمدلله زیادند؛ امروز ما در کشور دستگاه‌های تحقیق و پژوهش و علم و مانند اینها زیاد داریم- افتخار کنند که توانسته‌اند وسوسه‌ی دروغین معارضه‌ی علم و دین را باطل کنند؛ این وسوسه‌ای است که قدرتمندان مادّی دنیا از دو سه قرن قبل روی این کار کردند که اثبات کنند علم و دین با هم نمیسازند؛ امروز در جمهوری اسلامی پرچم دین از همه جا برافراشته‌تر است، از لحاظ علمی هم کشور، یکی از کشورهای پیشرو از لحاظ علمی است. کشورهای سکولار، کشورهای تحت امر آمریکا، کشورهایی که سیاستشان تابع سیاستهای غربیِ آمریکایی است، نه فقط از دین عقب مانده‌اند، از علم هم عقب مانده‌اند. شنیده‌ام یک روزنامه‌نگار عرب خطاب به همان حکّامِ خودشان نوشته بوده است که «فرق شما و ایران این است که ایران رآکتور میسازد، شما کاباره میسازید؛ آنها غنی‌سازی هسته‌ای میکنند، شما شراب توزیع میکنید، مفاسد غربی را در جامعه‌تان ترویج میکنید»؛ این افتخارِ بزرگِ کشور ما است.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - 1394/04/13
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز ما در حدود هفتاد هزار عضو هیئت علمی در کشور داریم که این مایه‌ی افتخار کشور ، انقلاب و دانشگاه ما است.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها - 1394/04/13
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
امروز ما در حدود هفتاد هزار عضو هیئت علمی در کشور داریم که این مایه‌ی افتخار است. من یادم است در سالهای اوّل انقلاب -در نیمه‌ی اوّل دهه‌ی ۶۰، شاید هم تا نیمه‌ی دوّم- تعداد اعضای هیئت علمی، حدود پنج هزار و شش هزار تخمین زده میشد. این عدد امروز به حدود هفتاد هزار رسیده؛ این مایه‌ی افتخار کشور و مایه‌ی افتخار انقلاب و مایه‌ی افتخار دانشگاه ما است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور - 1393/01/30
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایهی نظام اسلامی زن های فرزانه و تحصیلکرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعهی ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایهی افتخار است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور - 1393/01/30
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تربیت انسانهای والا، برجسته و خوشفکر یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور - 1393/01/30
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایهی نظام اسلامی اینهمه زن فرزانه و تحصیلکرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعهی ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایهی افتخار است. ....تربیت اینهمه انسان والا، برجسته و خوشفکر یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است. امروز وقتی ما نگاه میکنیم، نام زنان ما بر تارک کتابهای متعدّدی - کتابهای علمی، کتابهای پژوهشی، کتابهای تاریخی، کتابهای ادبی، کتابهای سیاسی، کتابهای هنری - گذاشته شده؛ جزو برترین نوشتهها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی - چه مقالات و چه کتابها - نوشتههای بانوان ما است، که این واقعاً مایهی افتخار است. در تاریخ ما بیسابقه است؛ ما دورههای گوناگون را دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور؛ ما هرگز اینهمه انسان برجستهی در زمینههای مختلف - چه در مسائل حوزوی، چه در مسائل دانشگاهی - نداشتیم. در کنار اینها، بُروز و ظهور کاملاً برجستهی هویّت و شخصیّت مستقلّ زن ایرانی، در عرصهی مجاهدتها، از جمله در دفاع مقدّس و دنبالههای آن تا امروز؛ این همه همسران شهدا، همسران جانبازان، مادران شهیدان، بازماندگان برجستهی کسانی که رفتند جانشان را در راه خدا دادند و اینها با ارادهی محکم، عزم راسخ و با صبر، هر انسانی را در مقابل خودشان خاشع و خاضع میکنند. بنده که حقیقتاً هروقت با این زنان برجسته مواجه میشوم، در مقابل آنها احساس خضوع میکنم. بنده زیاد برخورد میکنم با مادران شهیدان، با همسران شهیدان، با همسران جانبازان: این بانوی فداکاری که یک عمر زندگی خودش را میگذارد برای مدیریّت کردن و بهبود بخشیدن به زندگی یک معلول و جانباز، برای خاطر خدا؛ این چیز کوچکی نیست، اینها به زبان آسان است. آن مادری که دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند را در راه خدا داده و همچنان محکم ایستاده، به ما سفارش میکند که بایستید؛ محکم باشید! انسان واقعاً در مقابل اینهمه عظمت احساس خشوع میکند. اینها واقعیّتهای زنانهی جامعهی ما است که بسیار افتخارآمیز و مهم است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور - 1393/01/30
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است که در سایهی نظام اسلامی اینهمه زن فرزانه و تحصیلکرده و خوشفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در جامعهی ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است و مایهی افتخار است. ....تربیت اینهمه انسان والا، برجسته و خوشفکر یکی از بزرگترین افتخارات نظام اسلامی است. امروز وقتی ما نگاه میکنیم، نام زنان ما بر تارک کتابهای متعدّدی - کتابهای علمی، کتابهای پژوهشی، کتابهای تاریخی، کتابهای ادبی، کتابهای سیاسی، کتابهای هنری - گذاشته شده؛ جزو برترین نوشتهها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی - چه مقالات و چه کتابها - نوشتههای بانوان ما است، که این واقعاً مایهی افتخار است. در تاریخ ما بیسابقه است؛ ما دورههای گوناگون را دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور؛ ما هرگز اینهمه انسان برجستهی در زمینههای مختلف - چه در مسائل حوزوی، چه در مسائل دانشگاهی – نداشتیم.

مربوط به :بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور - 1392/08/29
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج مایهی ابّهت نظام است، مایهی افتخار نظام است.

مربوط به :بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات‌ - 1392/02/16
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برگزاری انتخابات در کشور، از افتخارات جمهوری اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزاری انتخابات‌ - 1392/02/16
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
برگزاری انتخابات در کشور، از افتخارات جمهوری اسلامی است. آن روزی که در این کشور صحبت انتخابات شد، از اول مشروطه تا زمان جمهوری اسلامی - قبل از آن که این حرفها معنا نداشت - حقیقتاً به معنای واقعی کلمه، یک انتخابات سراسرىِ عمومىِ پرشورِ واقعی اتفاق نیفتاده بود. حتّی در دوران نهضت ملی هم اگرچه یک انتخابات واقعی بود، اما در حد شأن ملت ایران نبود، که مردم از ابعاد و اعماق روستاها بیایند پای صندوقهای رأی، خودشان بشناسند، خودشان بدانند، خودشان رأی بدهند؛ این اتفاق فقط در جمهوری اسلامی افتاد و امام بزرگوار ما مبتکر و طراح و مهندس این بنا بود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشور - 1388/07/28
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای زن ایرانی و هم برای جمهوری اسلامی افتخار است که بتواند در مسئله‌ی قرآن فعالیت چشمگیری داشته باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشور - 1388/07/28
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که به برکت حاکمیت اسلام در کشور زنان در عرصه‌ی حضور علمی، خودشان را نشان میدهند و برجستگیهای پیدا میکنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشور - 1388/07/28
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
خودِ ورود بانوان در مسائل تحقیقی و علمی قابل توجه است. بنده معمولاً مجلاتی را که در کشور منتشر میشود - مجلات علمی؛ علمی، تحقیقی؛ علمی، ترویجی - نگاه میکنم؛ مرور میکنم و در همه‌ی رشته‌هائی که مجلات ما - که حاوی مطالب جدید هستند - بر گرد آنها مطلب مینویسند، انسان میبیند شمار نویسندگان و پژوهشگران زن در آنها، شمار برجسته‌ی قابل توجهی است. در علوم حوزوی، در فقه، در فلسفه، در مسائل دانشگاهی، در علوم انسانی، علوم طبیعی، حضور زنان در کشور ما حضور بارز و برجسته‌ای در همه‌ی بخشهای علمی است. دانشگاه‌ها را دختران دانشجوی ما پر کرده‌اند؛ محیطهای علمی را حضور زنان به شکل شگفت‌آوری واضح و آشکار کرده. این چیست؟ این چه پدیده‌ای است؟ این چه حقیقتی است؟ کِی ما در کشور این همه عنصر پژوهشگر و محقق و عالم و باسواد و اهل تبلیغ و اهل ترویج از زنان داشتیم؟ در گذشته‌ی تاریخ ما هرگز چنین چیزی وجود نداشته. بله، تک و توکی، دانشمندانی از زنان، برجستگانی بوده‌اند، لیکن نه به معنای حضور چشمگیر و غالب در همه‌ی جامعه. این مخصوص دوران جمهوری اسلامی است؛ این به برکت حاکمیت اسلام در این کشور است که زنان در عرصه‌ی حضور علمی، اینجور خودشان را دارند نشان میدهند و این برجستگیها را پیدا میکنند. این جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن‌پژوه کشور - 1388/07/28
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
من گمان نمیکنم در دنیای اسلام وجود داشته باشد. ...این همه خانمهای قرآن‌پژوه در مسائل گوناگون قرآنی؛ از مسائل صرفاً علمی تا مسائل تبلیغی، تا مسائل تربیتی، تا کار هنری؛ این همه خیلی به نظرم باارزش است. البته اگر ... این مسئله‌ی مسابقات بین‌المللی اگر عملی باشد و اقدام بشود، آنوقت ارج کار زن ایرانی در زمینه‌ی قرآن معلوم و روشن خواهد شد. و این یک افتخار است؛ هم برای زن ایرانی، هم برای جمهوری اسلامی که بتواند در مسئله‌ی قرآن، این چنین فعالیت چشمگیری داشته باشد.

مربوط به :بیانات در مراسم بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1388/03/14
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جزو افتخارات نظام است که مسئولین بلندمرتبه‌ی نظام از صدر تا ذیل به وسیله‌ی مردم انتخاب شده‌اند، میخواهند این را از مردم بگیرند؛ چون میدانند نظام با این مستحکم میشود.

مربوط به :بیانات در مراسم بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1388/03/14
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مسئولین بلندمرتبه‌ی نظام از صدر تا ذیل به وسیله‌ی مردم انتخاب شده‌اند؛ رهبری هم به وسیله‌ی مردم انتخاب میشود با واسطه‌ی انتخابات خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای گوناگون؛ این جزو افتخارات نظام است، میخواهند این را از مردم بگیرند؛ چون میدانند نظام با این مستحکم میشود.

مربوط به :بیانات در مراسم بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1388/03/14
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
نامزدهای مختلف [انتخاباتی]هر کدام طرفدارانی دارند، علاقه‌مندانی دارند. علاقه‌مندان این نامزد نمیتوانند اعتراض کنند به علاقه‌مندان آن نامزد که شما چرا به او علاقه‌مندی، به نامزد مورد علاقه‌ی من علاقه‌ای نداری. نه، این جزو افتخارات کشور ماست. افراد گوناگون میآیند؛ با منشهای مختلف، با سلائق مختلف، با شیوه‌های گوناگون کار، در مقابل مردم قرار میگیرند. یک عده این را میپسندند، یک عده آن را میپسندند، یک عده آن را میپسندند؛ این افتخار است؛ این خوب است.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ - 1387/09/24
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از برکات و افتخارات نظام اسلامی، جهاد سازندگی بود.

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ - 1387/09/24
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
بعد از پیروزی انقلاب این حرکت دانشجوئی - جنبش دانشجوئی، حضور دانشجوئی - صحنه‌ی عجیبی است. در همان ماه‌های اول، مسئله‌ی تشکیل سپاه پاسداران و حضور فعال دانشجویان در سپاه است و به فاصله‌ی چند ماه، تشکیل جهاد سازندگی به وسیله‌ی خود دانشجوهاست، که خود دانشجوها جهاد سازندگی را تشکیل دادند و خودشان آن را توسعه دادند؛ خودشان آن را پیش بردند، که یکی از برکات و افتخارات نظام اسلامی، جهاد سازندگی بود.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس‌ - 1385/07/29
عنوان فیش : دفاع مقدس, افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات تاریخی
کلیدواژه(ها) : دفاع مقدس, افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات تاریخی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دفاع مقدس، جنگِ سرتاپا افتخار است.

مربوط به :بیانات در مراسم مشترک یگان‌های نظامی استان کرمان‌ - 1384/02/15
عنوان فیش : نیروهای مسلح, فتنه, افتخارات جمهوری اسلامی, مبارزه با توطئه دشمن, نقشه دشمن
کلیدواژه(ها) : نیروهای مسلح, فتنه, افتخارات جمهوری اسلامی, مبارزه با توطئه دشمن, نقشه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نیروهای مسلح ما هوشیارانه این همه توطئه، این همه فتنه و این مرزهای طولانی را مهار کردند؛ این افتخار دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/05/15
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
انقلاب و نظام اسلامی، کشوری را که حدود هفتاد و چند درصد بیسواد داشته، تحویل گرفته؛ اما امروز ما به کشوری با درصد بسیار بالای سواد تبدیل شده‌ایم که من درصد آن را تعیین نمیکنم، چون نمیخواهم یکی دو درصد بالا و پایین گفته شود؛ اما درصدش مشخّص است. در توسعه دانشگاه و دانشجو، کشور ما یک کار معجزآسا انجام داده است. بیش از ده برابرِ هنگامی که نظام اسلامی تشکیل شد، ما امروز دانشجو داریم. ما در همه اقطار کشور دانشگاه داریم. کدام شهر کوچک و بزرگ در اطراف این کشور هست که یکی دو تا یا بیشتر دانشگاه در آن نباشد؟ در عرصه فناوری - پتروشیمی، نفت، فولاد، تولیدات و صنایع دفاعی - پیشرفتها حیرت‌آور است. سامانه‌های دفاعیای که امروز در کشور تولید میشود، یک روز به رؤیا و خواب هم نمیآمد که کشور ما بتواند حتّی محصولاتش را داشته باشد؛ اما امروز اینها را تولید میکنند. در فناوری برتر که در دنیا با افتخار از آن یاد میشود، مجبور شدند علی‌رغم همه دشمنیها بگویند ایران جزو ده کشوری است که توانسته چرخه سوخت هسته‌ای تولید کند. این چیزِ کمی نیست. البته وقتی چنین موفّقیتی پیش می‌آید، این جنجال را هم دنبالش راه میاندازند که بله، اینها میخواهند چنین کنند، چنان کنند؛ بمب بسازند. این پیشرفتهای مهم به برکت نظام اسلامی به‌وجود آمده است. هر کدام از دانشگاههای مهم و بزرگ که بنده گاهی از آنها بازدید داشته‌ام - از دور هم اطّلاع داشتم، از نزدیک هم که میروم میبینم - کارهای تحقیقاتیشان تحسین‌برانگیز است. این در حالی است که گرفتاریهای دولت در طول سالهای گذشته کمتر اجازه داده سهم بودجه تحقیقات، آن‌چنان‌که باید و شاید، باشد. در زمینه‌های پزشکی و همچنین توجّه به زیر ساختهای کشور - احداث سد، راه، پایانه‌های دریایی برای نفت - و دیگر چیزها پیشرفتهای چشمگیری داشته‌ایم. اینها واقعاً به فضل پروردگار و در عین استقلال و استغناء به‌وجود آمده است. همه درهای اساسی را در دنیا به روی ما بسته بودند؛ شاید این برای ما نعمتی بود: «فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل الله فیه خیرا کثیرا». گاهی اوقات از این‌که درهای دنیا به روی ما بسته باشد، خیلی ناراحت میشویم؛ اما همین موجب میشود که ما به خودمان بپردازیم و از استعداد خودمان استفاده کنیم و این رشدها و شکوفاییها به‌وجود آید. کارشناسان، داخلی؛ کنندگان اصلی، داخلی. البته از دانش جهانی تا آن‌جایی که توانسته‌ایم، استفاده کرده‌ایم؛ چون دانش جهانی متعلّق به همه انسانهاست؛ دانش ما هم متعلّق به همه انسانهاست. یک روز دنیای اسلام به همه دنیا خدمت کرد؛ امروز هم ما از دانش جهانی استفاده میکنیم. در دوران انقلاب، ما با تحریم و جنگ و مشکلات گوناگون و کارشکنیها مواجه بوده‌ایم؛ اما به فضل پروردگار این موفّقیتها در نظام اسلامی به دست آمده و جزو افتخارات نظام اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1380/03/20
عنوان فیش : مردم, افتخارات ملی, افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : مردم, افتخارات ملی, افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای ملت ایران افتخار بزرگی است که پرچمدار دعوت نبوی در همه‌ی عرصه‌های حیات باشد.

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نظام اسلامی در مقابل چشمهای دوستان و دشمنان خود در دنیا به این میبالد که تعداد حاضر شوندگان در پای صندوقهای انتخابات ، زیاد است. این مایه افتخار نظام اسلامی است.

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
انتخابات، مظهر حضور مردم است. ... هر مقدار این حضور وسیعتر و قویتر باشد، نشانه اقتدار بیشترِ نظام اسلامی است. نظام اسلامی در مقابل چشمهای دوستان و دشمنان خود در دنیا به این میبالد که تعداد حاضر شوندگان در پای صندوقهای رأی، زیاد است. این مایه افتخار نظام اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران - 1379/04/19
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
ما در داخل کشورمان خوشبختانه از همزیستی ادیان گوناگون برخورداریم؛ یهودیان، مسیحیان، زردشتیان؛ اینها هم در کنار مسلمانان و در ظلّ نظام اسلامی زندگی می‌کنند؛ با ما همکاری و همزیستی دارند و نقش ایفا می‌کنند. البته وظیفه هم دارند؛ دولت اسلامی هم نسبت به آنها به عنوان شهروندان ایرانی دارای وظایفی است که این وظایف را باید انجام دهد و انجام هم می‌دهد. ما هیچ گله‌ای از شهروندان اقلیتهای مذهبیِ خودمان نداریم. ملاحظه می‌کنید که وقتی تبلیغات دشمنان علیه جمهوری اسلامی شکلهای موذیانه‌ای پیدا می‌کند، کلیمیان ایران اعلامیه می‌دهند. در قضیه دیگری ارامنه ایران یا برخی گروههای دیگر مسیحی اعلامیه دادند و از جمهوری اسلامی دفاع و حمایت کردند و این جزو افتخارات جمهوری اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار با جوانان در مصلّای بزرگ تهران‌ - 1379/02/01
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات ملی, دفاع مقدس
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات ملی, دفاع مقدس
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این جنگ هشت ساله و این دفاع مقدّس، از بزرگترین افتخارات ملت ایران بود .

مربوط به :خطبه‌های نمازجمعه‌ در دهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1378/03/14
عنوان فیش : مردم, افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات ملی
کلیدواژه(ها) : مردم, افتخارات جمهوری اسلامی, افتخارات ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما افتخار می‌کنیم که ملتی جوان و زنده و با نشاط داریم .

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان شوراهای اسلامی - 1378/03/04
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
عمده مشکلات ملتها - در هرجایی که ملتها رنجی برده‌اند - به خاطر این بوده که مسؤولانِ دلسوزی که همّتشان فقط برطرف کردن مشکلات مردم باشد، در میان آنها یا نبوده‌اند و یا کم بوده‌اند. ... بحمداللَّه خدا به مسؤولان توفیق داد تا شوراها را با این سطح وسیع به وجود آوردند، شوراها ... در خدمت مردم. امروز شما چنین نعمتی را در اختیار دارید. قصدتان را برای خدا خالص کنید. ... هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست؛ چه در شهر، چه در بخش و چه در روستا. وظایفی که برای شوراها در قانون ذکر شده، همان وظایفی است که اگر شوراهای ما ان‌شاءاللَّه بتوانند این وظایف را به طور کامل به انجام برسانند، بسیاری از مشکلات جاری مردم برطرف خواهد شد ... این کار، کار بزرگی است و از افتخارات نظام اسلامی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرسنل نیروی هوایی - 1377/11/19
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حادثه‌ای که در روز نوزدهم بهمن سال 1357 اتّفاق افتاد، نه فقط افتخاری برای نیروی هوایی و ارتش بود، بلکه ملت ایران و انقلاب و امام را سرافراز کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد سازندگی - 1377/07/15
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از افتخارات نظام مقدس اسلامی این بوده است كه در همه‌ی زمینه‌هایی كه به خیر و صلاح ملت و كشور مربوط می‌شود، طرحهای نو و سازنده و ابتكاری داشته است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد سازندگی - 1377/07/15
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از افتخارات نظام مقدّس اسلامی این بوده است که در همه زمینه‌هایی که به خیر و صلاح ملت و کشور مربوط میشود، طرحهای نو و سازنده و ابتکاری داشته است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان جهاد سازندگی - 1377/07/15
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یکی از افتخارات نظام مقدّس اسلامی این بوده است که در همه زمینه‌هایی که به خیر و صلاح ملت و کشور مربوط میشود، طرحهای نو و سازنده و ابتکاری داشته است. مظهر این قدرتِ تصمیم‌گیری هم امام بزرگوار (رضوان‌اللَّه‌تعالیعلیه) بود که با یک دید الهی و تدبیری خردمندانه آن خطوط اصلی را که برای اداره کشور در زیر سایه اسلام و کشاندن مسیر عمومی این ملت به سمت صلاح، لازم بود، در همان اوایل انقلاب تمهید کرد و مقدّمات آن را فراهم نمود. یکی از این تدبیرهای برجسته و ماندگار ... «جهاد سازندگی» است.

مربوط به :پیام به هشتمین اجلاس سراسری نماز - 1377/06/18
عنوان فیش : نماز, افتخارات جمهوری اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : نماز, افتخارات جمهوری اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از برکات انقلاب اسلامی در سالهای اخیر آن است که دلهای پُرشور و شوقی را به اهمیت و والاییِ فریضه‌ی نماز توجه داده و ترویج روزافزون این پایه‌ی اساسی دین را، مرکز همت و تلاش آنان ساخته است.

مربوط به :بیانات در مراسم افتتاحیه‌‌ی مانور فرهنگی ـ ورزشی جانبازان و معلولان - 1376/06/15
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانان ورزشکار ما در آن‌جاهایی که سخن قابل گفتنی در دنیا ارائه کرده‌اند، بحمداللَّه توانسته‌اند مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی شوند.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, نعمت الهی, افتخارات جمهوری اسلامی, حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, نعمت الهی, افتخارات جمهوری اسلامی, حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از بزرگترین افتخارات انقلاب ما، مردمی بودن و مردمی ماندن است. این، نعمت بزرگی است که باید آن را پاس داشت و قدر دانست.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از بزرگترین افتخارات انقلاب ما، مردمی بودن و مردمی ماندن است.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
یکی از بزرگترین افتخارات انقلاب ما، مردمی بودن و مردمی ماندن است. این، نعمت بزرگی است که باید آن را پاس داشت و قدر دانست. در دنیا، بسیاری از دولتهایی که به وسیله انقلابها، یا به وسیله کودتاها، یا به طرق گوناگون دیگر روی کار میآیند، نمیتوانند حمایت مردمی را برای خودشان حفظ کنند. حتّی دیده شده است، دولتهایی که با کمک مردم بر سرِ کار آمده‌اند، بعد بلافاصله با یک حرکت تند و انقلابی اعلام کرده‌اند که مثلاً تا فلان مدّت، انتخاباتی انجام نخواهد گرفت، یا وعده داده‌اند، ولی به وعده خود عمل نکرده‌اند. جمهوری اسلامی، در اوّلین سال پیروزی انقلاب - سال پنجاه و هشت - پنج انتخابات برگزار کرد و تا امروز هم مرتّب ادامه داشته است.

مربوط به :پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1375/02/04
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی, دشمن, تولی و تبری
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی, دشمن, تولی و تبری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این مایه‌ی افتخار ما است که بد سیرتان و روسیاهان مشهور عالم از ما متنفر باشند. ما نیز از آنان و کردارهای زشت و دستهای آلوده‌ی آنان متنفر و بیزاریم.

مربوط به :پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1375/02/04
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
[قدرتهای استکباری] جمهوری اسلامی را به توسعه‌‌طلبی و جنگ‌‌طلبی و صدور ناامنی متهم می‌‌کنند تا در برابر افکار عمومی مردم جهان و مسلمین، دلیلی برای کین‌‌توزی و دشمنی خباثت‌‌آمیز خود تراشیده باشند..... . سردمداران امریکا و اسرائیل به هر بهانه یا بی‌‌بهانه، انگشت اشاره‌‌ی تهمت آمیز خود را به سوی جمهوری اسلامی نشانه می‌‌روند و در هر چند کلمه‌‌ی سیاسی خود یک بار، نام مقدس و عزیز و درخشان ایران اسلامی نشانه می‌‌روند و با خشم و نفرت بر زبان می‌‌آورند.
این مایه‌‌ی افتخار ما است که بد سیرتان و روسیاهان مشهور عالم از ما متنفر باشند. ما نیز از آنان و کردارهای زشت و دستهای آلوده‌‌ی آنان متنفر و بیزاریم. خدا و رسولش هم از آنان متنفر و بیزارند. «ان اللَّه بری من المشرکین و رسوله» امروز جمهوری اسلامی به فضل الهی و به رغم دشمنی و کارشکنی بدخواهان، با قدرت و عزت و با اراده و عزم استوار به پیش می‌‌رود. کشوری با ثبات، سازندگی و آبادانی‌‌یی روز افزون، مدیریتی محبوب و محشور با مردم، حضور و عزتی بسزا در جهان، ایمانی پرشور به اسلام، جوانانی زنده و با نشاط و رها از گرفتاریهای غم انگیز جوانان بسیاری از کشورها، مردمی هوشمند و شجاع و آماده‌‌ی دفاع از اسلام و ایران، معنویتی دامن گستر در کنار زندگی‌‌یی رو به توسعه و رشد، و بالاخره وحدت کلمه‌‌یی کم‌‌نظیر و مثال زدنی.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان دانشگاه هوایی - 1374/09/26
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دولت جمهورى اسلامى و ملت ايران، افتخار مى‌كنند كه با زور و غصب كنار نمى‌آيند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1373/07/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برای نظام اسلامی مایه افتخار است که خانمهای باسوادِ مسلمانِ مؤمنِ درسخوانی که یا مشغول تحصیلند و یا در دانشگاهها بهترین علوم را دربالاترین مدارج تدریس میکنند، زیادند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پرستاران - 1373/07/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
خانمهای باسوادِ مسلمانِ مؤمنِ درسخوانی که یا مشغول تحصیلند و یا در دانشگاهها بهترین علوم را دربالاترین مدارج تدریس میکنند، زیادند و این برای نظام اسلامی مایه افتخار است. خانمهایی هستند که بحمدلله بالاترین تخصّصها را در پزشکی و در علوم گوناگون -در زمینه علوم انسانی، در زمینه علوم تجربی و در زمینه علومِ گوناگونِ دیگر- دارند. خانمهایی هستند که در زمینه علوم دینی پیشرفت کرده و به مراتب بالا رسیده‌اند. یک روز یک خانم بزرگوار در ایران -در اصفهان- بود، به نام «بانوی اصفهانی» که خانم بسیار عالی‌مقامی بود. مجتهده و عارف و فقیه بود. اما فقط او بود. امروز، بحمدالله دختران جوانی که در آینده نه چندان دور به مقامات عالی علمی، فقهی و فلسفی میرسند، بسیارند. اینها افتخار نظام اسلامی هستند.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى - 1372/03/08
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه را که خاصیت اسلام و نظام اسلامى و قرآنى و افتخار نظام ماست که آن ارتباط با خدا و احساس وظیفه در کار است.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی - 1371/03/07
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پخش مستقیم مذاکرات مجلس، یکی از افتخارات نظام اسلامی و نشانه ی بارز آزادی اندیشه و بیان است.

مربوط به :پیام به نمایندگان مجلس سوم شورای اسلامی در پایان دوره سوم مجلس - 1371/02/26
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی افتخارات کشور و نظام انقلابی ما است، زیرا مظهر اعتماد مردم و محصول رأی و اراده‌ی آنان، و وسیله‌ی حضور تعیین کننده‌ی آنان در گزینش گردانندگان امور کشور و نیز در تقنین قوانین حاکم بر حرکت عمومی کشور است.

مربوط به :پیام به مناسبت پیروزی ملت مبارز و مسلمان افغانستان - 1371/02/12
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جهاد ملت افغان و تحمل رنجهاى دوران مبارزه، به خاطر اسلام بود.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1369/04/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی, حاکم اسلامی, حکومت‎ اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی, حاکم اسلامی, حکومت‎ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در نظام اسلامی، حاکم، ولی و دوست و سرپرست و برادر و مرتبط و برای مردم است. این، یكی از افتخارات جمهوری اسلامی است كه توانسته ولایت اسلامی را پیاده كند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1369/04/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از افتخارات جمهوری اسلامی است که توانسته ولایت اسلامی را پیاده کند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1369/04/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این افتخار نظام اسلامی و جامعه‌ی اسلامی است که مردم با وجود این همه تبلیغات دشمن‌ها، با این همه کارشکنی‌هایی که کردند، به آرمانهای این انقلاب و این نظام اسلامی روزبه‌‌روز علاقه‌‌مندتر و دلبسته‌‌تر شده‌اند؛ و دشمن حقیقتاً در مقابل خواست و اراده‌‌ی این مردم عاجز مانده است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1369/04/20
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در جامعه‌ی اسلامی دستگاه مدیریّت جامعه و حاکمیّت جامعه، همه و همه متّکی به مردم، جزو مردم، همراه با مردم، متّصل به مردم -به تمام معنای اتّصال- هستند و جدا نیستند. آن جاهایی که دستگاه‌های حکومت به راهی میروند و مصالح مردم به راه دیگری، به‌ خاطر همین احساس جدایی است؛ مصالح دستگاه حاکم یک چیز است، مصالح مردم یک چیز دیگر. مصالح دستگاه حاکم پیوند با آمریکا و قدرتهای مسلّط و استعمارگران و غارتگرانِ منابع نفتی و مانند این چیزها است -همچنان که در دوران رژیم منحوس پهلوی در کشور ما بود و امروز در خیلی از کشورهای دیگر هست- مصالح مردم یک چیز دیگر است؛ مصالح مردم در این است که آن دستگاه حاکم را، آن نوکران و پیوستگان بیگانه را از سر راه کمال خودشان بردارند؛ [یعنی] بکلّی مصالح این دو در دو جهت قرار دارد؛ لکن در نظام اسلامی نه، در نظام اسلامی، حاکم، ولیّ است، دوست است، سرپرست است، برادر است، مرتبط است، برای مردم است؛ و این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است که توانسته ولایت اسلامی را پیاده کند.

مربوط به :پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1369/03/10
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
افتخار نظام اسلامی آن است که امام عظیم‌الشأنش تا پایان عمر در زىّ طلبگی زندگی کرد و مسؤولان کشور بدون استثنا، دامان خود را از طرز زندگیهای رایج مسؤولان در سایر کشورها پاکیزه نگهداشتند و مانند قشرهای متوسط مردم خود زندگی کرده‌اند.

مربوط به :پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) - 1369/03/10
عنوان فیش : افتخارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : افتخارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
در همه جای عالم، فاصله‌ی میان زندگی رؤسای کشور با مردم کوچه و بازار، فاصله‌ی شاه و گداست و حتّی حکومتهایی هم که داعیه‌ی توده‌یی داشتند، نتوانستند از زندگی مسرفانه‌ی شاهان برای خود صرف‌نظر کنند. افتخار نظام اسلامی آن است که امام عظیم‌الشأنش تا پایان عمر در زىّ طلبگی زندگی کرد و مسؤولان کشور بدون استثنا، دامان خود را از طرز زندگیهای رایج مسؤولان در سایر کشورها پاکیزه نگهداشتند و مانند قشرهای متوسط مردم خود زندگی کرده‌اند. مردم میان خود و مسؤولان، آن فاصله‌ی عمیقی را که در همه جای دنیا میان مردم و مسؤولان هست، مشاهده نکردند؛ حرف خود را بیمحابا زده و اگر انتقادی داشته‌اند، براحتی مطرح ساخته‌اند و مطبوعات، حتّی رادیو و تلویزیون، همواره نظرات گوناگون را در مسایل کشور منعکس کرده و مردم را در معرض افکار و سلیقه‌های گوناگون قرار داده‌اند و این، موضوعی روشن و مشهود است.