[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : نوآوری و شکوفایی
کلیدواژه(ها) : نوآوری و شکوفایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
من به همه‌ی جوانان و همه‌ی کسانی که در راه علم حرکت می‌کنند، مؤکدا توصیه می‌کنم که رشته‌ی علم و تحقیق و نوآوری در دانش و زنده کردن روح ابتکار و خلاقیت و آفرینش درونی و حقیقی خود را رها نکنند. فعالیت و ابتکار و نوآوری و خلاقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است. دست‌نشانده‌های دستگاه‌های قدرت در گذشته در کشور ما و امروز در بسیاری از کشورهای وابسته‌ی این منطقه سعی می‌کنند تقلید را جایگزین فعالیت و ابتکار کنند. شما می‌بینید کارخانه‌یی را به کشوری می‌دهند - البته پول گزافی هم از آن کشور می‌گیرند - اما ابتکار عمل دست خود آنهاست؛ امکان رشد و خلاقیت و نوآوری نمی‌دهند؛ کمااین‌که در ایران طاغوتی دیروز ما این‌طور بود؛ اجازه نمی‌دادند نیروهای بااستعداد داخلی در این میدان‌ها رشد کنند و پرورش یابند.


مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : نوآوری و شکوفایی
کلیدواژه(ها) : نوآوری و شکوفایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
شما برادران و خواهران عزیز که اکثرا در شهرک مس سرچشمه زندگی می‌کنید و بعضی هم شاید از خارج این شهرک تشریف آورده‌اید، مخاطب این پیام و بیان الهی هستید که «رحم‌الله امرء اعمل عملا فاتقنه»؛ رحمت خدا شامل حال کسانی است که کاری را انجام می‌دهند و آن را با اتقان، درست و کامل به سامان می‌رسانند؛ نیمه‌کاره رها نمی‌کنند و سهل‌انگاری در آن به خرج نمی‌دهند. همه‌ی ما در هر بخشی که مشغول کار هستیم، مخاطب این خطاب هستیم. دولتمردان، مسؤولان کشور، مدیران عالی‌رتبه و اقشار مختلف در هر بخشی از بخشها - که یک گوشه‌ی آن، بخش صنعت یا معدن است - در صورتی که کار را با جدیت دنبال کنند و ابتکار و نوآوری در آن به کار بزنند و دانش را در آن به‌کار بگیرند، رحمت خدا شامل حال آنها خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : وعده‌های الهی
کلیدواژه(ها) : وعده‌های الهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز ورق برگشته است؛ نظام اسلامی میدان رشد را برای همه باز کرده است. ماییم و همتمان، ماییم و تلاشمان، ماییم و ابتکار و خلاقیتمان که بتوانیم. اگر تلاش کردیم، به نتیجه خواهیم رسید؛ این وعده‏ی لایتخلف الهی است. اگر تلاش نکنیم، اگر کوتاهی کنیم، اگر خطوط معنوی و اخلاقی را در پیشرفت مادی به دست فراموشی بسپاریم، البته رحمت الهی از ما سلب خواهد شد. ما باید رحمت الهی را برای خود جلب کنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش :رحمت خداوند بر محکم‌کاران
کلیدواژه(ها) : خلاقیت, اتقان کاری
نوع(ها) : حدیث

متن فیش :
شما برادران و خواهران عزیز که اکثراً در شهرک مس سرچشمه زندگی می‌کنید و بعضی هم شاید از خارج این شهرک تشریف آورده‌اید، مخاطب این پیام و بیان الهی هستید که «رحم‌اللَّه امرء اعمل عملا فاتقنه»؛(1) رحمت خدا شامل حال کسانی است که کاری را انجام می‌دهند و آن را با اتقان، درست و کامل به سامان می‌رسانند؛ نیمه‌کاره رها نمی‌کنند و سهل‌انگاری در آن به خرج نمی‌دهند. همه‌ی ما در هر بخشی که مشغول کار هستیم، مخاطب این خطاب هستیم. دولتمردان، مسؤولان کشور، مدیران عالی‌رتبه و اقشار مختلف در هر بخشی از بخشها - که یک گوشه‌ی آن، بخش صنعت یا معدن است - در صورتی که کار را با جدیت دنبال کنند و ابتکار و نوآوری در آن به کار بزنند و دانش را در آن به‌کار بگیرند، رحمت خدا شامل حال آنها خواهد شد.
1 )
مسائل علی بن جعفر و مستدركاتها، علی بن جعفر (علیه السلام) ص 93

لقوله [رسول الله] صلّى اللّه عليه و آله: رحم اللّه امرءا عمل عملا صالحا فأتقنه
ترجمه :
خداوند فردی را كه كار نیكویی انجام دهد و آن [كار] را محكم ومتقن گرداند، مورد رحمت قرار میدهد.


مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : عزم ملی
کلیدواژه(ها) : عزم ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
إن شاء اللّه غبار عقب‏ماندگی از چهره‏ی این کشور بکلی زدوده شود؛ و این به برکت اسلام و ایمان شما مردم خواهد شد. ایمان و عزم‏ راسخ این ملت‏ می‏تواند مهم‏ترین تضمین‏کننده‏ی ادامه‏ی این راه باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : اسلام, حفظ سرمایه‌های ملی
کلیدواژه(ها) : اسلام, حفظ سرمایه‌های ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اسلام ما را مأمور کرده است که از ثروت عظیم زمین به نفع بشر استفاده کنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : سازندگی کشور, خلاقیت, عقب‌ ماندگی, امت اسلامی, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : سازندگی کشور, خلاقیت, عقب‌ ماندگی, امت اسلامی, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر جوامع مسلمان از کاروان علم و سازندگی و ابتکار عقب ماندند، به‌خاطر این است که به دستور اسلامی عمل نکردند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : مردم, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تاریخ ایران
کلیدواژه(ها) : مردم, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تاریخ ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بر دامنه‌ی علم باید بیفزاییم. ما ملت بااستعدادی هستیم؛ تاریخ و میراث فرهنگی ما به این گواهی می‌دهد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : ایران, اسلام, ایمان, عقب‌ ماندگی, عقب‌ماندگی علمی ایران
کلیدواژه(ها) : ایران, اسلام, ایمان, عقب‌ ماندگی, عقب‌ماندگی علمی ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ان‌شاءاللَّه غبار عقب‌ماندگی از چهره‌ی این کشور بکلی زدوده شود؛ و این به برکت اسلام و ایمان شما مردم خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : ایمان, همت, مردم, عزم راسخ, عزم ملی, ایمان مردم
کلیدواژه(ها) : ایمان, همت, مردم, عزم راسخ, عزم ملی, ایمان مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ایمان و عزم راسخ این ملت می‌تواند مهمترین تضمین‌کننده‌ی ادامه‌ی این راه باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : اتقان کاری
کلیدواژه(ها) : اتقان کاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر تلاش کردیم، به نتیجه خواهیم رسید؛ این وعده‏ی لایتخلف الهی است. اگر تلاش نکنیم، اگر کوتاهی کنیم، اگر خطوط معنوی و اخلاقی را در پیشرفت مادی به دست فراموشی بسپاریم، البته رحمت الهی از ما سلب خواهد شد. ما باید رحمت الهی را برای خود جلب کنیم.شما برادران و خواهران عزیز که اکثراً در شهرک مس سرچشمه زندگی می‏کنید و بعضی هم شاید از خارج این شهرک تشریف آورده‏اید، مخاطب این پیام و بیان الهی هستید که «رحم اللّه امرأ اعمل عملا فاتقنه‏»؛ رحمت خدا شامل حال کسانی است که کاری را انجام می‏دهند و آن را با اتقان، درست و کامل به سامان می‏رسانند؛ نیمه‏کاره رها نمی‏کنند و سهل‏انگاری در آن به خرج نمی‏دهند. همه‏ی ما در هر بخشی که مشغول کار هستیم، مخاطب این خطاب هستیم. دولتمردان، مسئولان کشور، مدیران عالی‏رتبه و اقشار مختلف در هر بخشی از بخشها- که یک گوشه‏ی آن، بخش صنعت یا معدن است- در صورتی که کار را با جدیت دنبال کنند و ابتکار و نوآوری در آن به کار بزنند و دانش را در آن به کار بگیرند، رحمت خدا شامل حال آن‏ها خواهد شد.
ما هرجا دانش را پیدا کنیم، آن را از آن‏ها خواهیم گرفت. ما از گرفتن دانش از دیگران ابا نداریم. ننگمان نمی‏کند شاگرد دانش دیگران باشیم؛ اما ننگمان می‏کند که همیشه شاگرد باقی بمانیم. شاگردی می‏کنیم و علم را یاد می‏گیریم؛ اما بر علم می‏افزاییم؛ این، هدف وافق کار علمی در کشور ماست.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : حمایت از تولید ملی
کلیدواژه(ها) : حمایت از تولید ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما ملت بااستعدادی هستیم؛ تاریخ و میراث فرهنگی ما به این گواهی می‌دهد. این‌که ما می‌توانیم ظرفیت‌های تولید را افزایش دهیم، کمیّت‌ها را بالا ببریم، کیفیت‌ها را روزبه‌روز بهتر کنیم و زوایای ناشناخته را در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، دانش، فنون و بقیه‌ی بخش‌های مجموعه‌ی زندگی انسان روزبه‌روز بیشتر شناسایی کنیم، نشانه‌ی رحمت و توفیق الهی است. اگر همین جد و جهد را دنبال کنیم، رحمت الهی ادامه پیدا خواهد کرد و ما عزم و اراده‌ی راسخ داریم که این راه را تا آخر برویم.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : اتقان کاری, احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : اتقان کاری, احساس مسئولیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رحمت خدا شامل حال كسانی است كه كاری را انجام می‌دهند و آن را با اتقان، درست و كامل به سامان می‌رسانند؛ نیمه‌كاره رها نمی‌كنند و سهل‌انگاری در آن به خرج نمی‌دهند .

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : نوآوری و شکوفایی, خلاقیت, پیشرفت
کلیدواژه(ها) : نوآوری و شکوفایی, خلاقیت, پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فعالیت و ابتكار و نوآوری و خلاقیت، اساس پیشرفت انسان و زندگی انسانی است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : جوان, خلاقیت, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تحقیق و پژوهش علمی, نوآوری و شکوفایی
کلیدواژه(ها) : جوان, خلاقیت, حرکت علمی ایران, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت‏ علمی و فناوری, تحقیق و پژوهش علمی, نوآوری و شکوفایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من به همه‌ی جوانان و همه‌ی كسانی كه در راه علم حركت می‌كنند، موكدا توصیه می‌كنم كه رشته‌ی علم و تحقیق و نوآوری در دانش و زنده كردن روح ابتكار و خلاقیت و آفرینش درونی و حقیقی خود را رها نكنند.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : استقلال, مردم, شعار مرگ بر آمریکا, استکبارستیزی
کلیدواژه(ها) : استقلال, مردم, شعار مرگ بر آمریکا, استکبارستیزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملتى كه در عمل، استقلال و هويت و توان خود را به مرحله‌ى بروز مى‌رساند ابتكار خود را به كار مى‌گيرد خود را مستقل مى‌كند، در واقع دارد «مرگ بر استكبار جهانى» و «مرگ بر قدرت‌هاى مداخله‌گر» مى‌گوید.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : شعار مرگ بر آمریکا
کلیدواژه(ها) : شعار مرگ بر آمریکا
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ان‌شاءاللَّه غبار عقب‌ماندگی از چهره‌ی این کشور بکلی زدوده شود؛ و این به برکت اسلام و ایمان شما مردم خواهد شد. ایمان و عزم راسخ این ملت میتواند مهمترین تضمین‌کننده‌ی ادامه‌ی این راه باشد.
این‌که شما شعار میدهید «مرگ بر امریکا»، تحقق این شعار در عالم واقعیت، همین کاری است که این‌جا دارید میکنید. ما با هیچ ملتی دشمنی نداریم. «مرگ بر امریکا» یعنی مرگ بر قدرت‌های مداخله‌جو و استکباری. ملتی که در عمل، استقلال و هویت و توان خود را به مرحله‌ی بروز میرساند و ابتکارِ خود را به کار میگیرد و خود را مستقل میکند، در واقع دارد «مرگ بر استکبار جهانی» و «مرگ بر قدرت‌های مداخله‌گر» میگوید.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : استعمار
کلیدواژه(ها) : استعمار
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اگر شما ملاحظه میکنید جوامعی عقب‌افتاده و فقیر هستند و گاهی زمینی که روی آن زندگی میکنند، منبع ثروت‌های عظیم است، اما خودشان لخت و گرسنه‌اند،... در این عقب‌افتادگی، دو چیز نقش داشته است: یکی غفلت‌ها و تنبلیهای خود آن ملتها، و دیگر دخالت‌های موذیگرانه و سلطه‌جویانه‌ی قدرتهای فراملیتی و بین‌المللی به‌صورت استعمار و انواع دخالت‌های فرهنگی و اقتصادی و غیره

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : کارگر
کلیدواژه(ها) : کارگر
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
نظام جمهوری اسلامی … میگوید سرپنجه‌ی کارگر مؤمن و مسلمان، و فکر و ابتکار دانشمند ایرانی و مسلمان میتواند گنجینه‌های داخل این سرزمین را استخراج کند؛ آن را در اختیار ملت بگذارد و کشور را توسعه دهد؛ این جزو ارکان کار ماست و ما این راه را با قدرت و قوّت و علی‌رغم اراده‌ی استکبار جهانی به پیش خواهیم برد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارکنان مجتمع مس سرچشمه - 1384/02/18
عنوان فیش : حیات طیبه
کلیدواژه(ها) : حیات طیبه
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
زمین، منبع منابع فراوان برای ایجاد حیات طیبه‌ی انسانی است؛ ما میخواهیم این را برای کشور خود تأمین کنیم؛ ما میخواهیم به دستور اسلام عمل کنیم. آن‌جا که زمین آباد میشود، اگر با رعایت حدود و ضوابط الهی باشد، زندگی انسان هم آباد میشود.