[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : حقوق نجومی, فساد مالی
کلیدواژه(ها) : حقوق نجومی, فساد مالی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون و پنجاه میلیون و چهل میلیون تومان را خوب هضم میکنند.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : حقوق نجومی, مبارزه با فساد, فساد مالی
کلیدواژه(ها) : حقوق نجومی, مبارزه با فساد, فساد مالی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
[در قضیّه حقوقهای نجومی] برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم گرمسار - 1385/08/21
عنوان فیش : فساد, مبارزه با فساد, فساد مالی, مفاسد اقتصادی, مبارزه با مفاسد اقتصادی
کلیدواژه(ها) : فساد, مبارزه با فساد, فساد مالی, مفاسد اقتصادی, مبارزه با مفاسد اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فساد اداری و مالی، جزو بدترین عوارض است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم گرمسار - 1385/08/21
عنوان فیش : خیانت ملی, فساد, مبارزه با فساد, فساد مالی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اقتصادی
کلیدواژه(ها) : خیانت ملی, فساد, مبارزه با فساد, فساد مالی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بایستی فساد اداری و مالی و خیانت در امانتهای ملّی در کشور ریشه‌کن شود.

مربوط به :بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید نیمه‌شعبان - 1381/07/30
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, فساد مالی, مبارزه با مفاسد اقتصادی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, فساد مالی, مبارزه با مفاسد اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی این است كه پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به كار می‌گیرد و دور باطلی به وجود می‌آید.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش‌ - 1381/04/26
عنوان فیش : بیت‌المال مسلمین, سوء استفاده از بیت المال, فساد مالی, مفاسد اقتصادی
کلیدواژه(ها) : بیت‌المال مسلمین, سوء استفاده از بیت المال, فساد مالی, مفاسد اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدترين فسادها در جامعه اين است كه كسانى دچار فساد مالى و اقتصادى شوند و از بيت‌المال مردم براى منافع شخصى و پركردن جيب خود تغذيه كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1380/10/19
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اجتماعی, فساد مالی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مفاسد اجتماعی, فساد مالی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه‌ی ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.