[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : قوه مجریه‏, مشروعیت سیاسی
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, مشروعیت سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع است

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, انتخابات
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیّت ارتباط پیدا میکند، امّا به مشروعیّت و قانونیّت ارتباطی ندارد.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, مردم, حمایت از مسئولین, انتخابات
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, رئیس جمهور, مشروعیت سیاسی, مردم, حمایت از مسئولین, انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1383/06/31
عنوان فیش : عمل به تکلیف, مشروعیت سیاسی, کارآمدی
کلیدواژه(ها) : عمل به تکلیف, مشروعیت سیاسی, کارآمدی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشروعیت همه‌ی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1383/06/31
عنوان فیش : کارآمدی, مشروعیت سیاسی
کلیدواژه(ها) : کارآمدی, مشروعیت سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت‌ - 1382/06/05
عنوان فیش : فساد, تبعیض, عدالت‏خواهی, مشروعیت سیاسی, مبارزه با بی عدالتی, مبارزه با فساد, قوه مجریه‏, هیئت دولت
کلیدواژه(ها) : فساد, تبعیض, عدالت‏خواهی, مشروعیت سیاسی, مبارزه با بی عدالتی, مبارزه با فساد, قوه مجریه‏, هیئت دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایه‌ی مشروعیت ماست.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1382/03/07
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, اسلام, ولایت فقیه, ولی فقیه, مشروعیت سیاسی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, اسلام, ولایت فقیه, ولی فقیه, مشروعیت سیاسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشروعیت این نظام به تفکّر اسلامی و به استواری بر پایه‌ی اسلام است؛ مشروعیت مجلس و رهبری هم بر همین اساس است.