[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار مردم کازرون‌ - 1387/02/16
عنوان فیش : آگاهی, وحدت, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, مقاومت ملت ایران, مجاهدت ملت ایران, غلبه بر دشمن, آمادگی برابر دشمن
کلیدواژه(ها) : آگاهی, وحدت, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, مقاومت ملت ایران, مجاهدت ملت ایران, غلبه بر دشمن, آمادگی برابر دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ايران با وحدت خود، اتحاد و همبستگى خود، با تلاش و مجاهدت خود، با جدى گرفتن حركت عظيم ملت ايران به سوى قله‌هاى كمال، ميتواند بر دشمن فائق بيايد و به توفيق الهى بر دشمن فائق خواهد آمد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1384/03/03
عنوان فیش : انتخابات, همکاری, همبستگی ملی و مشارکت عمومی
کلیدواژه(ها) : انتخابات, همکاری, همبستگی ملی و مشارکت عمومی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات یکی از میدان‌های مهم همبستگی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا - 1384/03/03
عنوان فیش : ایثار, جهاد, ایمان, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, صمیمیّت و همدلی, مردم
کلیدواژه(ها) : ایثار, جهاد, ایمان, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, صمیمیّت و همدلی, مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نقطه‌ى قوت شما [ملت ایران] ايمان و ايثار و دل دادن به مجاهدت و همچنين همبستگى و همدلى شماها با هم است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : انتخابات, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, انتخابات ریاست جمهوری
کلیدواژه(ها) : انتخابات, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, انتخابات ریاست جمهوری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
صحنه‌ی انتخابات - بخصوص انتخابات ریاست جمهوری - یکی از جدی‌ترین و پُرشورترین و پُرجاذبه‌ترین صحنه‌های مشارکت عمومی مردم است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم کرمان‌ - 1384/02/11
عنوان فیش : انتخابات, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, حضور مردم در صحنه, حضور مردم در صحنه, شرکت در انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, حضور مردم در صحنه, حضور مردم در صحنه, شرکت در انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات جلوه‌ی بسیار زیبا و جذاب مشارکت عمومی است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : دشمن, انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات, شرکت در انتخابات, اهمیت انتخابات, حضور مردم در صحنه, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, آمادگی برابر دشمن, سرنوشت کشور
کلیدواژه(ها) : دشمن, انتخابات, مشارکت گسترده در انتخابات, شرکت در انتخابات, اهمیت انتخابات, حضور مردم در صحنه, مشارکت مردم, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, آمادگی برابر دشمن, سرنوشت کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشارکت در سرنوشت کشور علاوه بر اینکه در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثی کردن دشمنیﹺ دشمنان هم بزرگترین نقـش را ایفا می کند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : همکاری, وحدت, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, دشمن
کلیدواژه(ها) : همکاری, وحدت, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, دشمن‌شناسی, هدف دشمن, دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همبستگی و اتحادتان را حفظ کنید. دشمن، اتحاد مردم را هدف گرفته است.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, صمیمیّت و همدلی, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, اقتدار ملی
کلیدواژه(ها) : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, صمیمیّت و همدلی, تهدید نظام اسلامی, تهدید نظامی نظام اسلامی, اقتدار ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهمترين سلاح ملت ايران براى خنثى كردن تهديدها، همبستگى ملى و همدلى است.

مربوط به :پیام نوروزی به‌ مناسبت آغاز سال 1384 - 1384/01/01
عنوان فیش : وحدت ملت و دولت, همکاری دولت و ملت, همبستگی ملی و مشارکت عمومی
کلیدواژه(ها) : وحدت ملت و دولت, همکاری دولت و ملت, همبستگی ملی و مشارکت عمومی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه براى مردم و مسوولان - هر دو - حايز اهميت است، عبارت است از همكارى و حفظ وحدت ملى و همبستگى عمومى ملت در قبال آنچه مسوولان موظفند انجام دهند.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1384/01/01
عنوان فیش : مردم, صمیمیّت و همدلی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, اقتدار ملی, ایمان
کلیدواژه(ها) : مردم, صمیمیّت و همدلی, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, اقتدار ملی, ایمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همدلى و همبستگى شما مردم و چنگ زدن شما به ريسمان الهى و ايمان دينى، مهمترين سلاح ملت ايران است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم‌ - 1382/10/18
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, وحدت, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, آمادگی برابر دشمن, مبارزه با توطئه دشمن
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه, همبستگی ملی و مشارکت عمومی, وحدت, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, آمادگی برابر دشمن, مبارزه با توطئه دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر جلوه‌ی همبستگی و حضور شما مردم، یك سپر دفاعی در مقابل شما از هجوم دشمن به‌وجود می‌آورد