[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1387/01/01
عنوان فیش : استکبار, نظام جمهوری اسلامی ایران, انقلاب اسلامی, حرف نو جمهوری اسلامی, نظام سلطه, سلطه‌پذیری, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری, دستاوردهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : استکبار, نظام جمهوری اسلامی ایران, انقلاب اسلامی, حرف نو جمهوری اسلامی, نظام سلطه, سلطه‌پذیری, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری, دستاوردهای انقلاب اسلامی, دستاوردهای جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دنیا عادت کرد به تقسیم میان سلطه گر و سلطه پذیر؛ به طور سنتی، جمعی از ملتها باید زیر فرمان و یوغ استثمار و استکبار دولتها و ملتهای دیگری قرار می گرفتند. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی آمد و این خط کشی باطل و این نظام غلط را در هم شکست.

مربوط به :بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی - 1387/01/01
عنوان فیش : نظام سلطه, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از لحاظ سیاسی، سلطه‌گری یعنی سرنوشت یك ملت را در دست گرفتن.

مربوط به :بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1383/07/22
عنوان فیش : سلطه‌پذیری, مردم, ظلم‌‏ستیزی, ظلم, نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری, مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : سلطه‌پذیری, مردم, ظلم‌‏ستیزی, ظلم, نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری, مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ایران در دنیا به این شناخته شده كه با ظلم، با سلطه‌گری، با روابط ناسالم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در سیاستهای بین‌المللی، مخالف است؛

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1383/06/31
عنوان فیش : نظام سلطه, سلطه‌پذیری, روح سلطه‌‌گری, نظام جمهوری اسلامی ایران, اپوزیسیون, اپوزیسیون, اپوزیسیون
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, سلطه‌پذیری, روح سلطه‌‌گری, نظام جمهوری اسلامی ایران, اپوزیسیون, اپوزیسیون, اپوزیسیون
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تنها جايى كه تمام‌قد در مقابل اين نظام سلطه كه مبتنى بر دو ركن سلطه‌گر و سلطه‌پذير است ايستاده، جمهورى اسلامى است.

مربوط به :بیانات در مراسم مشترک دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1382/10/04
عنوان فیش : نظام سلطه, لیبرال دموکراسی, دموکراسی غربی, روح سلطه‌‌گری
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, لیبرال دموکراسی, دموکراسی غربی, روح سلطه‌‌گری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آخرین محصول لیبرال دمكراسی غرب، جهانگشایی و سلطه‌گری است كه در مقابل چشم مردم دنیاست.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1382/07/02
عنوان فیش : نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری, قدرتهای سلطه ‏گر, قدرتهای مادی عالم, مستکبرین و متکبرین عالم, دولتهای مستکبر, مستکبرین و متکبرین عالم, عملکرد استکبار, نفرت از استکبار, ظلم, تبعیض, فساد
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری, قدرتهای سلطه ‏گر, قدرتهای مادی عالم, مستکبرین و متکبرین عالم, دولتهای مستکبر, مستکبرین و متکبرین عالم, عملکرد استکبار, نفرت از استکبار, ظلم, تبعیض, فساد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز بشریت از سلطه‌ى قدرتهاى طاغوتى، از ظلم، تبعیض، فساد و تسلط هوسهاى گروههاى خاص بر زندگى مردم رنج مى‌برد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : استکبار, ظلم, نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری
کلیدواژه(ها) : استکبار, ظلم, نظام سلطه, روح سلطه‌‌گری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بناى استكبار و زورگويى در عالم اين است كه همه‌ى دولتها و به تبع آنها همه‌ى ملتها را وادار كند تا منطق زور و ظلم و بى‌انصافى او را بپذيرند و از همان راه حركت كنند.

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی - 1380/11/18
عنوان فیش : ابرقدرت, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری
کلیدواژه(ها) : ابرقدرت, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله برای ابرقدرتها، سیطره بر عالم است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان - 1378/08/12
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, نظام سلطه, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, نظام سلطه, سلطه طلبی, روح سلطه‌‌گری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز قدرت استكباری امریكا هدفش تسلط بر دنیاست و این چیزی نیست كه پنهان و پوشیده باشد.