[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما - 1381/11/15
عنوان فیش : صهیونیسم بین‌‏الملل, سرمایه‌دارهای صهیونیست, امپراتوری نظامی،مالی،تبلیغاتی و سیاسی, امپراتوری تبلیغاتی, قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی دشمن
کلیدواژه(ها) : صهیونیسم بین‌‏الملل, سرمایه‌دارهای صهیونیست, امپراتوری نظامی،مالی،تبلیغاتی و سیاسی, امپراتوری تبلیغاتی, قدرت امنیتی و جاسوسی و تبلیغاتی دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شاید بتوان گفت که همه‌ی این دستگاههای مهم و اثرگذارِ دنیا دست سرمایه‌دارهای مهم و عمدتاً صهیونیستهاست.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌ - 1379/12/26
عنوان فیش : صهیونیسم بین‌‏الملل, بلندگوهای صهیونیستی و استکباری, سرمایه‌دارهای صهیونیست, تبلیغات دشمن, امپراتوری تبلیغاتی, توطئه تبلیغاتی, تبلیغات علیه اسلام
کلیدواژه(ها) : صهیونیسم بین‌‏الملل, بلندگوهای صهیونیستی و استکباری, سرمایه‌دارهای صهیونیست, تبلیغات دشمن, امپراتوری تبلیغاتی, توطئه تبلیغاتی, تبلیغات علیه اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز تقریبا همه‌ى رسانه‌هاى تبلیغاتى مهم دنیا در انحصار دستگاههاى زرسالار قدرتمندى است که بر بسیارى از حکومتها تسلط دارند. بسیارى از آنها صهیونیست و یا از همپیمانهاى صهیونیستهایند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1378/06/10
عنوان فیش : دشمنان داخلی و خارجی, دشمنان نظام, امپراتوری تبلیغاتی, توطئه تبلیغاتی, بلندگوهای صهیونیستی و استکباری
کلیدواژه(ها) : دشمنان داخلی و خارجی, دشمنان نظام, امپراتوری تبلیغاتی, توطئه تبلیغاتی, بلندگوهای صهیونیستی و استکباری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر کسانى خیال مى‌کنند که با پشتیبانى دستگاههاى تبلیغاتى استکبارى و شبکه و امپراتورى تبلیغاتى صهیونیستى در دنیا، مى‌توانند کارشان را در این مملکت از پیش ببرند، اشتباه مى‌کنند؛ چنین چیزى نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ وحدت‌ اسلامی - 1372/06/14
عنوان فیش : صهیونیسم بین‌‏الملل, سرمایه‌دارهای صهیونیست, امپراتوری تبلیغاتی
کلیدواژه(ها) : صهیونیسم بین‌‏الملل, سرمایه‌دارهای صهیونیست, امپراتوری تبلیغاتی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز شبکه تبلیغاتى دنیا، دست صهیونیستهاست. همین خبرگزاریهاى معروف، اغلبشان صهیونیستند.